Ester Oras

11.09.1984
ester.oras@ut.ee
0000-0002-7212-629X

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2017–...    Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, ajaloo ja arheoloogia instituut, Laboratoorse arheoloogia vanemteadur (0,50)
2017–...    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Keemia instituut, Analüütilise keemia vanemteadur (0,50)
01.01.2016–31.12.2019    Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, ajaloo ja arheoloogia instituut, laboratoorse arheoloogia teadur (0,20)
01.01.2016–28.02.2017    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Keemia instituut, analüütilise ja füüsikalise keemia teadur (0,80)
01.03.2015–31.12.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut, analüütilise ja füüsikalise keemia teadur (0,80)
01.03.2015–31.12.2015    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut, laboratoorse arheoloogia teadur (0,20)
01.01.2014–28.02.2015    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut, nooremteadur (1,00)
11.08.2008–25.09.2010    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut, referent (1,00)
 
 
Haridustee
2010–2014    Cambridge'i Ülikool, arheoloogia osakond, doktorantuur
2009–2010    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, ajaloo ja arheoloogia instituut, doktorantuur
2006–2009    Tartu Ülikool, MA (cum laude), ajalugu (arheoloogia)
2003–2006    Tartu Ülikool, BA (cum laude), ajalugu (arheoloogia)
2000–2003    Hugo Treffneri Gümnaasium
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    Eesti NoorteTeaduste Akadeemia (asutajaliige ja liige)
2014−...    The Society for Archaeological Sciences
2009−...    Euroopa Arheoloogide Assotsatsioon
2009−...    Arheoloogilised Välitööd Eestis toimetuskolleegiumi liige
2007−...    Eesti Arheoloogiaselts
2011−2014    The Prehistoric Society
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Osalus rahvusvahelises uurimisgrupis Early Pottery Research Group (http://www.earlypottery.org/)
;
Tartu Ülikooli Maapõueressursside arenduskeskuse (MAREK; http://marek.ut.ee/) liige;
al 2016. a Tartu Ülikooli arheoloogia kabineti arheoloogia labori koordinaator;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2014, Ester Oras, Eesti Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss, II preemia doktoriõppe astmes ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas
2012, Ester Oras, Eesti Kultuurkapital - osalemine ettekandega Euroopa Arheoloogide Assotsatsiooni aastakoosolekul Helsingis
2011, Ester Oras, Eesti Kultuurkapital - osalemine ettekandega 5. Läänemere pühapaikade konverentsil ja Leedu arheoloogiakogude külastamine
2010, Ester Oras, Eesti Üliõpilaste Seltsi Sihtasutuse vil! Udo Mällo fondi stipendium
2010, Ester Oras, Kristjan Jaagu välissõidu stipendium - osalemine konverentsil 16th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists
2010, Ester Oras, Eesti Kultuurkapitali stipendium - osalemine konverentsil 16th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists
2010, Ester Oras, SA Archimedese Riikliku koolitustellimuse välisdoktorantuuri stipendium doktoriõpinguteks Suurbritannias Cambridge'i Ülikoolis
2009, Ester Oras, Kristjan Jaagu osalise õppe stipendium – stipendium välisõpinguteks Rootsis, Lundi Ülikoolis.
2009, Ester Oras, DoRa programmi välislähetus rahvusvaheliseks teadmisteringluseks - UK, Durham 31st Annual Conference of the Theoretical Archaeology Group
2009, Ester Oras, Kristjan Jaagu välissõidu stipendium - osalemine konverentsil 15th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists
2009, Ester Oras, Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilastööde konkursi I preemia
2009, Ester Oras, DoRa programmi välislähetus rahvusvaheliseks teadmisteringluseks - Rootsi, Uppåkra arheoloogia projekt
2007, Ester Oras, Rotalia Fondi stipendium osalemiseks suvekursusel Viking Age Scandinavia – Archaeology, History, Culture
2006, Ester Oras, Taani riiklik stipendium (CIRIUS) – osalise õppe stipendium Aarhusi Ülikoolis
2006, Ester Oras, Eesti Haridus- ja Teadusministeerium – Eesti üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi diplom bakalaureuseõppe tasemel
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.3. Ajalooteadused ja arheoloogia; CERCS ERIALA: H340 Arheoloogia; PÕHISUUND: Arheokeemia, dateerimine, jäägianalüüsid
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.3. Ajalooteadused ja arheoloogia; CERCS ERIALA: H340 Arheoloogia; PÕHISUUND: Rauaaeg, keskaeg, religioon
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.3. Ajalooteadused ja arheoloogia; CERCS ERIALA: H340 Arheoloogia; PÕHISUUND: Peitvarad, rituaal, tegevusteooriad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.11. Keemia ja keemiatehnika; CERCS ERIALA: P300 Analüütiline keemia ; PÕHISUUND: Arheokeemia (orgaanilised jäägialüüsid, isotoopanalüüsud)
 
 
Lisainfo
2015 Lili Kaelase fondi grant teadustööks (Eesti varase keraamika lipiidianalüüs)

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
6.7.
2016
1.1.
2015
2.1.
2015
3.2.
2015
5.2.
2015
1.2.
2014
1.3.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
4.1.
2013
4.1.
2013
4.1.
2013
1.2.
2012
1.2.
2012
1.3.
2012
4.1.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.3.
2012
1.2.
2011
1.2.
2011
4.1.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
3.3.
2010
3.3.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.3.
2010
3.2.
2009
3.2.
2009
4.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2007
3.2.
2007

Ester Oras

11.09.1984
ester.oras@ut.ee
0000-0002-7212-629X

Career

Institution and occupation
2017–...    University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of History and Archaeology, Senior Researcher in Laboratory Archaeology (0,50)
2017–...    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Chemistry, Senior Researcher in Analytical Chemistry (0,50)
01.01.2016–31.12.2019    University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of History and Archaeology, Research Fellow in Laboratory Archaeology (0,20)
01.01.2016–28.02.2017    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Chemistry, Research Fellow in Analytical and Physical Chemistry (0,80)
01.03.2015–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Chemistry, Tartu University, Research Fellow in Analytical and Physical Chemistry (0,80)
01.03.2015–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of History and Archaeology, Research Fellow in Laboratory Archaeology (0,20)
01.01.2014–28.02.2015    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of History and Archaeology, Junior Research Fellow (1,00)
11.08.2008–25.09.2010    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of History and Archaeology, Personal Assistant (1,00)
 
 
Education
2010–2014    University of Cambridge, Department of Archaeology. PhD studies
2009–2010    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of History and Archaeology, PhD studies
2006–2009    University of Tartu, MA (cum laude), history (archaeology)
2003–2006    University of Tartu, BA (cum laude), history (archaeology)
2000–2003    Hugo Treffner Gymnasium
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...    Estonian Young Academy of Sciences (founding member and member)
2014−...    The Society for Archaeological Sciences
2009−...    European Association of Archaeologist
2009−...    Archaeological Filedwork in Estonia, member of editorial board
2007−...    Estonian Archaeological Society
2011−2014    The Prehistoric Society
 
 
Additional career information
Member of the Early Pottery Research Group
;
Member of the board at the University of Tartu Development Centre of Hypogeal Resources (Maapõueressursside arenduskeskuse (MAREK));
Liaison officer of the archaeology laboratory at the Centre for archaeological research and infrastructure, University of Tartu;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2014, Ester Oras, The Estonian national student research competition, II award for PhD thesis in social sciences and culture
2012, Ester Oras, Cultural Endowment of Estonia - participation in the conference of 18th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Helsinki
2011, Ester Oras, Cultural Endowment of Estonia - participation in the conference of 5th Baltic Sea Natural Holy Places conference and visit to Lithuanian archaeology collections
2010, Ester Oras, Estonians Students Society foundation vil! Udo Mällo Fund Scholarship
2010, Ester Oras, Kristjan Jaak scholarship for foreign visits - participation in the conference of 16th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists
2010, Ester Oras, Cultural Endowment of Estonia - participation in the conference of 16th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists
2010, Ester Oras, Foundation Archimedes National Scholarship Program's scholarship for PhD studies at the University of Cambridge
2009, Ester Oras, Kristjan Jaak scholarship for part-time studies - studies in Sweden, Lund
2009, Ester Oras, DoRa program scholarship for participation of young researchers in the international exchange of knowledge - UK, Durham 31st Annual Conference of the Theoretical Archaeology Group
2009, Ester Oras, Kristjan Jaak scholarship for foreign visits - participation in the conference of 15th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists
2009, Ester Oras, Estonian Academy of Sciences, 1st award in student reasearch contest in 2009
2009, Ester Oras, DoRa program scholarship for participation of young researchers in the international exchange of knowledge - Sweden, Uppåkra archaeology project
2007, Ester Oras, Rotalia Fund scholarship for participation in summer course Viking Age Scandinavia – Archaeology, History, Culture
2006, Ester Oras, Danish government scholarship (CIRIUS) - part time studies in Aarhus University
2006, Ester Oras, Estonian Ministry of Education and Research - diploma in governmental student research contest (undergraduate students)
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.3. History and Archaeology; CERCS SPECIALTY: H340 Archaeology ; SPECIALITY: Archaeochemistry, dating, residue analysis
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.3. History and Archaeology; CERCS SPECIALTY: H340 Archaeology ; SPECIALITY: Iron Age, Middle Ages, religion
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.3. History and Archaeology; CERCS SPECIALTY: H340 Archaeology ; SPECIALITY: Wealth deposits, ritual, practice theories
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.11. Chemistry and Chemical Technology; CERCS SPECIALTY: P300 Analytical chemistry ; SPECIALITY: Archaeochemistry (organic residue analysis, isotope analysis)
 
 
Additional information
2015 Lili Kaelas Foundation research grant (Lipid residue analysis of early pottery in Estonia)

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
6.7.
2016
1.1.
2015
2.1.
2015
3.2.
2015
5.2.
2015
1.2.
2014
1.3.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
4.1.
2013
4.1.
2013
4.1.
2013
1.2.
2012
1.2.
2012
1.3.
2012
4.1.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.3.
2012
1.2.
2011
1.2.
2011
4.1.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
3.3.
2010
3.3.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.3.
2010
3.2.
2009
3.2.
2009
4.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2007
3.2.
2007