10.10.1951
3727311896
37253439528
sirje.vilbaste@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus, Vanemteadur (0,50)
15.02.2019–30.04.2019   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, ekspert (0,30)
2004–2016   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus, Vanemteadur (1,00)
1994–2004   
Eesti Maaülikool, EPMÜ ZBI; Teadur (1,00)
1986–1993   
Zooloogia ja Botaanika Instituut, Eesti TA ZBI; Nooremteadur (1,00)
1975–1986   
Eesti TA ZBI, Eesti TA ZBI, Vaneminsener (1,00)
 
 
Haridustee
2000–2004   
Doktorantuur Eesti Põllumajandusülikoolis
1996–1996   
Teadusmagister, Tartu Ülikool
1970–1975   
Tartu Ülikool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2012−...   
EMÜ PKI keskkonnakaitseliste erialade VÕTA komisjoni liige
2005−...   
NORBAF (Nordic Network - Benthic Algae in Freshwaters) Eesti esindaja
2014−2019   
Põhitäitja teadusteemas: Järvede toiduahelad ja süsiniku metabolism valgala karbonaatsuse ja kliima gradiendis
2010−2016   
Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) doktorikooli "Focus on Soils & Water" rahvusvahelise evalueerimisnõukogu liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; TÄPSUSTUS: Veetaimede ja vetikate ökoloogia ja levik; nende kasutamine veekogude seisundi hindamisel
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS KLASSIFIKAATOR: B260 Hüdrobioloogia, mere-bioloogia, veeökoloogia, limnoloogia ; TÄPSUSTUS: Vetikate ja makrofüütide ökoloogia ja levik; nende kasutamine veekogu seisundi hindamisel
 
 
Lisainfo
Enesetäiendus Göteborgi Ülikoolis 1997. a. personaalse NorFa (Nordic Academy of Advanced Study) granti toel ja 1998. a. Rootsi Instituudi granti toel.

Enesetäiendamine Londoni Loodusajaloomuuseumis 2001. a. Euroopa Komisjoni SYS-Resource programmi granti toel.

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
6.4.
2019
1.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2015
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
3.4.
2012
1.2.
2011
1.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
3.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
2.2.
2007
3.2.
2007
3.4.
2006
1.1.
2005
3.2.
2005
1.2.
2004
1.2.
2004
2.3.
2004
1.1.
2003
3.2.
2003
3.5.
2003
3.5.
2003
3.2.
2002
1.1.
2001
1.2.
2001
3.1.
2001
3.1.
2001
1.1.
2000
3.5.
2000
3.2.
1998
6.7.
1996
3.1.
1995
18.02.2020
10.10.1951
3727311896
37253439528
sirje.vilbaste@emu.ee

Career

Institutions and positions
01.01.2017–...   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Centre for Limnology, Senior Researcher (0,50)
15.02.2019–30.04.2019   
University of Tartu, University of Tartu Natural History Museum and Botanical Garden, Expert (0,30)
2004–2016   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Centre for Limnology, Senior Researcher (1,00)
1994–2004   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Zoology and Botany, Reaseacher (1.0) (1,00)
1986–1993   
Zooloogia ja Botaanika Instituut, Institute of Zoology and Botany, Junior Reaseacher (1.0) (1,00)
1975–1986   
Eesti TA ZBI, Institute of Zoology and Botany, Sen. Engineer (1.0) (1,00)
 
 
Education
2000–2004   
PhD student, Estonian Agricultural University
1996–1996   
M.S. University of Tartu
1970–1975   
Tartu University (1975), speciality of hydrobiology
 
 
R&D related managerial and administrative work
2012−...   
Member of the commission of Acknowledgement of Earlier Studies (VÕTA) of the environmental curriculas of the Institute of Agricultural and Environmental Science
2005−...   
NORBAF (Nordic Network - Benthic Algae in Freshwaters) Estonian prolocutor
2014−2019   
Principle investigator in the project: Lake food webs and C metabolism across gradients of catchment alkalinity and climate
2010−2016   
Member of the International Evaluation Board of Doctoral School Focus on Soils & Water of Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; SPECIFICATION: Ecology and distribution of algae and macrophytes; use of them in the assessment of the state of water body
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS CLASSIFICATION: B260 Hydrobiology, marine biology, aquatic ecology, limnology ; SPECIFICATION: (Ecology and distribution of algae and macrophytes; use of them in the assessment of the state of water body)
 
 
Additional information
Self-education in the University of Gothenburg in 1997, personal grant of NorFa (Nordic Academy of Advanced Study)and in 1998 personal grant of the Swidish Institute.

Self-education in the Natural History Museum in London in 2001, personal grant through the European Commission SYS-Resource program.

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
6.4.
2019
1.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2015
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
3.4.
2012
1.2.
2011
1.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
3.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
2.2.
2007
3.2.
2007
3.4.
2006
1.1.
2005
3.2.
2005
1.2.
2004
1.2.
2004
2.3.
2004
1.1.
2003
3.2.
2003
3.5.
2003
3.5.
2003
3.2.
2002
1.1.
2001
1.2.
2001
3.1.
2001
3.1.
2001
1.1.
2000
3.5.
2000
3.2.
1998
6.7.
1996
3.1.
1995
18.02.2020
  • Leitud 36 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUU8-2/T8185PKPK (217246)Biological Effects of Anthropogenic Chemical Stress: Tools for the Assessment of Ecosystem Health01.01.200931.12.2011Sirje VilbasteEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut34 862,01 EUR
1.2.8-2/T0023ZBHB04; 8-2/T5037PKPK05; 8-2/T6030PKPK06Defining reference conditions for coastal areas in the Baltic Sea for the Water Framework Directive05.03.200431.12.2006Sirje VilbasteEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut25 564,66 EUR
SFSF0362107s02Eutrofeerumise mõju toksiliste ainete jaotumisele jõgede ökosüsteemis01.01.200231.12.2006Arvo TuvikeneEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut195 505,73 EUR
MUU8-2/T8132PKPKHinnang Pirita jõe alamjooksu kinnikasvamise kohta25.07.200801.09.2008Rein JärvekülgEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut3 544,54 EUR
MUU8-2/T13106PKLJInfo kogumine Eesti järvede bentiliste ränivetikate koosluste kohta ja esialgne analüüs bentiliste ränivetikate kasutamise kohta järve ökoloogilise seisundi indikaatorina05.07.201315.11.2013Sirje VilbasteEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut4 500,00 EUR
PRGPRG709Järvede lämmastikuringe uus tulemine - väljakutsed talvelimnoloogias01.01.202031.12.2024Tiina NõgesEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut257 125,00 EUR
1.1.7.2.1T180047PKKH (14705)Järvede seisundi parandamiseks vajalike uuringute teostamine ja meetmekavade väljatöötamine01.07.201805.04.2020Ingmar OttEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool21 655,86 EUR
IUTIUT21-2Järvede toiduahelad ja süsiniku metabolism valgala karbonaatsuse ja kliima gradiendis 01.01.201431.12.2019Tiina NõgesEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus2 436 000,00 EUR
MUU8-2/T7111PKPKJõgede hüdrobioloogiline seire21.06.200701.02.2008Peeter PallEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut43 140,36 EUR
1.1.3.2.1.8-2/T8084PKPK (18-20/245)Jõgede hüdrobioloogiline seire 2008-201114.05.200801.02.2012Peeter PallEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut185 943,46 EUR
1.1.3.2.1.8-2/T12084PKLJJõgede hüdrobioloogiline seire ja uuringud (2012-2013)16.05.201201.02.2014Peeter PallEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus114 110,00 EUR
MUU8-2/T14057PKLJJõgede hüdrobioloogiline seire ja uuringud 2014.a.16.05.201401.02.2015Peeter PallEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus57 996,00 EUR
MUU8-2/T15066PKLJJõgede hüdrobioloogiline seire ja uuringud 2015. a.15.06.201517.03.2016Peeter PallEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut50 706,00 EUR
MUU8T160096PKLJJõgede hüdrobioloogiline seire ja uuringud 201620.05.201607.03.2017Peeter PallEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut46 683,00 EUR
1.1.3.2.1.T170113PKLJJõgede hüdrobioloogiline seire ja uuringud 201703.04.201719.02.2018Peeter PallEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus45 360,00 EUR
1.1.3.2.1.T180118PKKH (4-1/18/44)Jõgede hüdrobioloogiline seire ja uuringud 2018. aastal02.05.201819.02.2019Peeter PallEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool52 434,00 EUR
1.1.3.2.1.T190119PKKH (4-1/19/20)Jõgede hüdrobioloogiline seire ja uuringud 2019 10.05.201917.02.2020Peeter PallEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool54 142,00 EUR
ETFETF6580Jõgede taime- ja vetikakoosluste lühiajalised muutused01.01.200631.12.2009Sirje VilbasteEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut43 313,70 EUR
SFSF0170011s08Kas kliimamuutus muudab valgala- ja järvesiseste protsesside osakaalu madala järve süsinikubilansis?01.01.200831.12.2013Tiina NõgesEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut2 111 867,83 EUR
MUU8-2/T7007PKPKKeskkonnaministri määruse eelnõu "Pinnaveekogude seisundi klassid, klassipiiridele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ja seisundi hindamise kord" fütobentost, rannajärvi Peipsi Suurjärve ja Võrtsjärve käsitleva osa koostamine05.02.200728.02.2007Ingmar OttEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut9 714,57 EUR
SFSF0362480s03Kliimamuutuste mõju madalate järvede ökosüsteemile01.01.200331.12.2007Tiina NõgesEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut522 969,84 EUR
MUU8-2/T14097PKLJMere ja siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise metodoloogia väljatöötamine01.06.201431.12.2015Sirje VilbasteEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut30 634,63 EUR
1.1.7.T170111PKLJPeipsi järve hüdrobioloogiline seire 201703.04.201701.02.2018Marina HaldnaEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus43 238,50 EUR
1.1.3.2.1.T190118PKKH (4-1/19/15)Peipsi järve hüdrobioloogiline seire ja uuringud 2019 03.05.201905.02.2020Lea TuvikeneEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool48 131,00 EUR
1.1.3.2.1.T180134PKKH (4-1/18/95)Peipsi järve ja Narva veehoidla hüdrobioloogiline seire ja uuringud aastal 2018 06.06.201831.12.2018Lea TuvikeneEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool50 388,08 EUR