Arman Arakelyan

3.07.1979
0037258399228
arman.arakelyan@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2012–...    Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut, Doktorant (1,00)
01.01.2011–31.12.2012    Euraasia Rahvusvaheline Ülikool, õppejõud
01.01.2011–31.12.2012    IUNETWORKS OÜ, Süsteemianalüütik,
01.01.2011–31.12.2012    Jerevani Riiklik Ülikool, õppejõud
01.01.2010–31.12.2011    Kaukaasia Teadus-ja Uurimiskeskus Armeenias, IT Juht
01.01.2010–31.12.2011    Kujundav Süsteemide Sihtasutus, Asutajaliikmeid Direktor
01.01.2009–31.12.2010    Raadio VAN, veeb strateegia konsultant
01.01.2006–31.12.2009    Projekt Salvesta Armeenia Foto Arhiivid Inc, digitaalse juurdepääsu Programmijuht
01.01.2006–31.12.2007    Tehnoloogia, Simmons Ülikool, projekti Koordinaator
01.01.2003–31.12.2005    Missioon Armeenia MTÜ juhataja Hindamine ja arendusosakond
01.01.2001–31.12.2001    Euraasia Sihtasutuse, teadusuuringute assistent
 
 
Haridustee
2005–2007    Magistrikraad, Simmons Ülikool
1995–2001    Spetsialist Inglise ja Psühholoogia, Jerevani Riiklik Keeleteadus Ülikooli
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2007−2011    Aquatics Armenia, Riigi direktor
2000−2000    Business Development ja Inimressursi Instituut, Juhataja Keeled Osakond
2000−2001    Armeenia Punase Risti Selts, juhiabi
1998−2000    Armeenia Ameerika Ülikool, iaenutamise ja nõustamise osakonna juhataja
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Konverentsid
osavõtja
American Society of Information Science and Technology 2007 aastakoosolekul
Head töörühma
Rahvusvaheline seminar Geriatric küsimusi, võib 18-19, 2005, Jerevan, Armeenia
kõneleja
1. rahvusvaheline sümpoosion BSECi uuringud, 06-07 mai, 2005 Tbilisy, Gruusia
Chief Organizational Assistant, Expert
Musta mere regionaalpoliitilise kodanikuühiskonna foorum, jaanuar 15 - 17, 2004, Jerevan, Armeenia
Organizational assistent
Noortefoorum Kaukaasias, 03-06 mai, 2001 Tsakhkadzor, Armeenia
kõneleja
CEP Regional esimese iga-aastase arutelu foorum, 15-18 märts, 2001 Tbilisy, Gruusia;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2005, Arman Arakelyan, Auhinnatud USA büroo Haridus-ja kultuurikomisjoni Edmund S. Muskie Graduate Fellowship
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.6. Arvutiteadused; CERCS ERIALA: P175 Informaatika, süsteemiteooria; PÕHISUUND: Inimese-arvuti interaktsiooni
 
 
Lisainfo
Laiendatud Koolitused
Java Web Programming (Kujundav süsteemide Sihtasutus, School of Programming)
Microsoft Project 2003 (WISE, Syracuse University)
Tulemused juhtimist (ÜRO World Food Program)
Etappidel organisatsioonilist arengut (Mission Armeenia)
ISO 9001 kvaliteedijuhtimise süsteemid, siseauditi, HACCP (Heina Consult, Global Sertifikaadid)
American Studies, (kodanikuhariduse projekt, USA Rahukorpuse)
Kriitilise mõtlemise oskusi (USA Rahukorpuse)

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2013
3.1.
2013
3.5.
2013

Arman Arakelyan

3.07.1979
0037258399228
arman.arakelyan@tlu.ee

Career

Institution and occupation
2012–...    Tallinn University, Institute of Informatics, Doctoral Student (1,00)
01.01.2011–31.12.2012    Eurasia International University, Lecturer
01.01.2011–31.12.2012    IUNETWORKS LLC, System Analyst
01.01.2011–31.12.2012    Yerevan State University, Lecturer
01.01.2010–31.12.2011    Caucasus Research and Resource Centers - Armenia, IT Manager
01.01.2010–31.12.2011    Formative Systems Foundation, Founding Director
01.01.2009–31.12.2010    Radio VAN, Web Strategy Consultant
01.01.2006–31.12.2009    Project SAVE Armenian Photograph Archives Inc., Digital Access Program Manager
01.01.2006–31.12.2007    Technology, Simmons College, Project Coordinator
01.01.2003–31.12.2005    Mission Armenia NGO, Head of Evaluation and Development Department
01.01.2001–31.12.2001    Eurasia Foundation, Research Assistant
 
 
Education
2005–2007    Master of Science, Simmons College
1995–2001    Specialist of English and Psychology, Yerevan State Linguistic University
 
 
R&D related managerial and administrative work
2007−2011    Aquatics Armenia, Country Director
2000−2000    Business Development and Human Resource Institute, Head of Languages Department
2000−2001    Armenian Red Cross Society, Administrative Assistant
1998−2000    American University of Armenia, Head of Circulation and Reference Desks
 
 
Additional career information
Conferences
Participant
American Society of Information Science and Technology 2007 Annual Meeting,
Head of Working Group
International Seminar on Geriatric Issues, May 18-19, 2005, Yerevan, Armenia
Speaker
1st International Symposium of BSEC studies, May 6-7, 2005, Tbilisy, Georgia
Chief Organizational Assistant, Expert
Black Sea Regional Civil Society Forum, January 15 - 17, 2004, Yerevan, Armenia
Organizational Assistant
Youth Forum of the Caucasus, May 3 - 6, 2001, Tsakhkadzor, Armenia
Speaker
CEP Regional First Annual Debate Forum, March 15 - 18, 2001, Tbilisy, Georgia;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2005, Arman Arakelyan, Awarded US Bureau of Educational and Cultural Affairs Edmund S. Muskie Graduate Fellowship
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.6. Computer Sciences; CERCS SPECIALTY: P175 Informatics, systems theory ; SPECIALITY: Human-Computer Interaction
 
 
Additional information
Extended Trainings
Java Web Programming (Formative Systems Foundation, School of Programming)
Microsoft Project 2003 (WISE, Syracuse University)
Results Based Management (United Nations World Food Program)
Stages of Organizational Development (Mission Armenia)
ISO 9001 Quality Management Systems, Internal Audit, HACCP (Hay Consult, Global Certificates)
American Studies, (Civic Education Project, US Peace Corps)
Critical Thinking Skills (US Peace Corps)

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2013
3.1.
2013
3.5.
2013
  • Leitud 1 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUUÕA/6014Osalemine konverentsil 16th International Conference on Human-Computer Interaction24.06.201427.06.2014Arman ArakelyanTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut929,92 EUR
  • Leitud 6 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Sousa, Sónia; Lamas, David; Shmorgun, Ilya; Arakelyan, Arman (2014). A design space for trust enabling interaction design. Proceedings of the International Conference on Multimedia, Interaction, Design and Innovation MIDI 2014: International Conference on Multimedia, Interaction, Design and Innovation MIDI 2014, Warsaw, Poland, June 24-25, 2014. Warsaw, Poland: ACM, 1−8.10.1145/2643572.2643578.3.1.
Arakelyan, Arman; Shmorgun, Ilya; Sousa, Sónia (2014). Incorporating Values into the Design Process: The Case of E-Textbook Development for Estonia. New Horizons in Web Based Learning. Lecture Notes in Computer Science: Proceedings of the 13th International Conference on Web-based Learning ICWL 2014, Tallinn, Estonia, 14-17 August 2014. Springer, 274−281. (8699).10.1007/978-3-319-13296-9_30.3.1.
Arakelyan, Arman; Lamas, David (2014). Situating a Design Space for Sustainable Software Appropriation. In: Human-Computer Interaction Applications and Services (xx−xx).. Switzerland: Springer. (Information Systems and Applications, incl. Internet/Web, and HCI; 8512).10.1007/978-3-319-07227-2.3.1.
Arakelyan, Arman; Lamas, David (2013). Facilitation of sustainability through appropriation-enabling design. Multimedia, Interaction, Design and Innovation. ACM, 5:1−5:9.3.1.
Lamas, David; Välyataga, Terje; Laanpere, Mart; Rogalevich, Veronika; Arakelyan, Arman; Sousa, Sónia; Shmorgun, Ilya (2013). Foundations for the Reconceptualization of the e-Textbook. Annual: Proceedings of 8th International Conference on e-Learning ICEL-2013: Proceedings of 8th International Conference on e-Learning ICEL-2013. Academic Publishers, 510−514.3.1.
Arakelyan, Arman; Lamas, David (2013). Towards a Situated Model of Sustainable Software Appropriation. Conferinta Nationala de Interactiune Om-Calculator: RoCHI 2013, Cluj-Napoca, Romania, 2-3 september 2013. Ed. Stefanut, Teodor; Rusu, Cristian. Bucharest, Romania: Matrix Rom, www.matrixrom.ro, 145−148.3.5.
  • Leitud 2 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Assessing the Role of User Experience in Estonian ICT IndustryAnna TõnnsonmagistrikraadDavid Ribeiro Lamas; Arman ArakelyanKaitstud2013Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut
Designing an User Interface for a Public Transportation On-Board Self-Service Ticketing SystemNorbert KaarestemagistrikraadDavid Ribeiro Lamas; Arman ArakelyanKaitstud2013Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut