9.06.1988
+372 6398382
katre.juganson@kbfi.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2016–30.06.2018   
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Nooremteadur (1,00)
01.01.2015–31.08.2016   
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Nooremteadur (0,40)
01.01.2014–31.12.2014   
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, insener (1,00)
01.04.2012–31.12.2013   
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, insener (0,70)
2010–30.03.2012   
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Tehnik (0,50)
2009–2010   
Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Materjaliteaduse instituut, Pooljuhtmaterjalide tehnoloogia õppetool, Laborant (0,50)
2008–2009   
Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut, Molekulaardiagnostika õppetool, Laborant (0,20)
 
 
Haridustee
2012–15.06.2018   
Tallinna Tehnikaülikool, keemia ja geenitehnoloogia, doktoriõpingud
2010–2012   
Tallinna Tehnikaülikool, loodusteaduste magister rakenduskeemia ja biotehnoloogia erialal (cum laude)
2007–2010   
Tallinna Tehnikaülikool, loodusteaduste bakalaureus rakenduskeemia ja biotehnoloogia erialal (cum laude)
2004–2007   
Tallinna Reaalkool (hõbemedal)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2011−...   
Eesti Toksikoloogia Seltsi liige
2016−2018   
Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli doktorikooli "Funktsionaalsed materjalid ja tehnoloogiad" liige
2012−2015   
Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli doktorikooli "Funktsionaalsed materjalid ja tehnoloogiad" liige
2012−2015   
COST projekti BM1102 Ciliates as model systems to study genome evolution, mechanisms of non-Mendelian inheritance, and their roles in environmental adaptation juhtkomitee asendusliige
 
 
Lisainfo
Välispraktika: 01.10.-29.11.2013 Itaalia Camerino Ülikooli bioteaduste ja biotehnoloogia õppetool, geeniekspressiooni uurimine hõbeda nanoosakestele eksponeeritud algloomas Tetrahymena thermophila reaalaja PCR meetodil;
Kursus: 26.-30.09.2016 Karolinska Institutet'i keskkonnameditsiini instituut, kursus ohutuse tagamise kohta ravimiarenduses, “Safety assessment in drug discovery and development”
Lühikursus: 04.05.-05.05.2016 COST MODENA korraldatud kursus nanomaterjalide kontsentratsioonide määramiseks testikeskkonnas, "Assessing the dose of nanomaterials in toxicological studies: Advanced approaches utilizing experimentation and modelling"
Kursus: 4.-9. november 2013 Camerino ülikool, COST BM1102 egiidi all korraldatud kursus genoomika ja evolutsioonibioloogia kohta, "Genomics and Evolutionary Biology"
Kursus: 6.-10. mai 2013 Aveiro ülikooli bioloogia teaduskond, kursus nanoosakeste sünteesi, iseloomustamise ja ökotoksilisuse kohta, "Implications of Nanomaterials: A hands on course on Synthesis, Characterization, and Ecotoxicology, 5th Edition"
Kursus: 22.-26. aprill 2013 Karolinska Institutet'i keskkonnameditsiini instituut, nanotoksikoloogia kursus sünteetiliste nanoosakeste riskide hindamisest inimese tervisele ja keskkonnale, "Nanotoxicology - potential risks of engineered nanomaterials to human health and the environment"
Kursus: 14.-18. november 2011 Kuşadası, İzmir, toksikoloogia edasijõudnute kursus, "EUROTOX Advanced Toxicology course"
Kursus: 10.-11. oktoober 2011 Eesti Maaülikool, transmissioon-, skaneeriva ja immuunoelektronmikroskoopia kursus
Kursus: 27. juuni - 1. juuli 2011 Belgradi ülikooli farmaatsia teaduskond, toksikoloogia algkursus, "EUROTOX Basic Toxicology course"
;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Katre Juganson, SA Archimedes Dora Pluss tegevus 1.1 stipendium NanoImpact konverentsil osalemiseks
2017, Katre Juganson, Konverentsiauhind parima suulise ettekande "Ag-ions play the main role in silver nanoparticles toxicity in the ciliate Tetrahymena thermophila" eest rahvusvahelisel konverentsil NanoImpact (Ascona, Šveits)
2016, Katre Juganson, nanoTOX2016 stipendium 8. rahvusvahelisel nanotoksikoloogia konverentsil osalemiseks
2016, Katre Juganson, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning SA Archimedes Kristjan Jaagu stipendiumiprogrammi välissõidu stipendium 52. EUROTOX'i konverentsil osalemiseks
2016, Katre Juganson, Eesti Teaduste Akadeemia kolme minuti pikkuste loengute konkursi finaliste ja laureaat (loengu teema "Nanomaterjalid - kas uus oht?")
2013, Katre Juganson, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning SA Archimedes Kristjan Jaagu stipendiumiprogrammi välissõidu stipendium osalemiseks kursusel Rootsis Stockholmis
2013, Katre Juganson, SA Archimedes DoRa programmi tegevus 8 stipendium osalemiseks kursusel Portugalis Aveiros
2013, Katre Juganson, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli doktorikooli "Funktsionaalsed Materjalid ja Tehnoloogiad" välissõidu stipendium 49. EUROTOX'i konverentsil osalemiseks
2013, Katre Juganson, COST tegevuse BM1102 Ciliates as model systems to study genome evolution, mechanisms of non-Mendelian inheritance, and their roles in environmental adaptation lühiajalise teadusmissiooni stipendium teadustööks Itaalias, Camerino Ülikoolis (2 kuud)
2013, Katre Juganson, Katre Juganson ja Urmas Joost; Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli doktorikooli "Funktsionaalsed Materjalid ja Tehnoloogiad" toetus interdistsiplinaarseks uurimisprojektiks “TiO2 nanoosakeste ning nanokilede fotokatalüütiliste omaduste uurimine bioloogiliste molekulide ning elusrakkude näitel”
2012, Katre Juganson, EUROTOX 2012 stipendium 48. EUROTOX'i konverentsil osalemiseks
2011, Katre Juganson, SA Archimedes DoRa programmi tegevus 8 stipendium osalemiseks kursusel Serbias Belgradis
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.12. Bio- ja keskkonnateadustega seotud uuringud, näiteks biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika, majandus- ja tehnoloogiauuringud; CERCS KLASSIFIKAATOR: B120 Molekulaarne biofüüsika; TÄPSUSTUS: sünteetiliste nanoosakeste toksiliste efektide uurimine eukarüootsel ainuraksel mudelorganismil Tetrahymena thermophila

Publikatsioonid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.10.2019
9.06.1988
+372 6398382
katre.juganson@kbfi.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2016–30.06.2018   
National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Junior Researcher (1,00)
01.01.2015–31.08.2016   
National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Junior Researcher (0,40)
01.01.2014–31.12.2014   
National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Engineer (1,00)
01.04.2012–31.12.2013   
National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Engineer (0,70)
2010–30.03.2012   
National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Technician (0,50)
2009–2010   
Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Semiconductor Materials Technology , Technician (0,50)
2008–2009   
Tallinn University of Technology , Faculty of Science, Department of Gene Technology, Chair of Molecular Diagnostics, Technician (0,20)
 
 
Education
2012–15.06.2018   
Tallinn University of Technology, Chemistry and Gene Technology, Doctoral study
2010–2012   
Tallinn University of Technology, Master of Science in Natural Sciences (cum laude)
2007–2010   
Tallinn University of Technology, Bachelor of Science in Natural Sciences (cum laude)
2004–2007   
Tallinn Secondary Science School (graduated with silver medal)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2011−...   
Member of Estonian Society of Toxicology
2016−2018   
Member of doctoral school "Functional Materials and Technologies" of Tartu University and Tallinn University of Technology
2012−2015   
Member of doctoral school "Functional Materials and Technologies" of Tartu University and Tallinn University of Technology
2012−2015   
COST action BM1102 Ciliates as model systems to study genome evolution, mechanisms of non-Mendelian inheritance, and their roles in environmental adaptation Managment Committee Substitute member
 
 
Additional information
Internship: 01.10.-29.11.2013, Italy, University of Camerino, School of Biosciences and Biotechnology, effect of silver nanoparticles on gene expression in the ciliate Tetrahymena thermophila by real-time PCR;
Course: Sept. 26.-30. 2016, Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, “Safety assessment in drug discovery and development”
Training school: May 04.-05. 2016, “Assessing the dose of nanomaterials in toxicological studies: Advanced approaches utilizing experimentation and modelling” organized by COST MODENA
Training School: November 4.-9. 2013, University of Camerino, "Genomics and Evolutionary Biology"
Course: May 6.-10. 2013, Department of Biology, University of Aveiro, "Implications of Nanomaterials: A hands on course on Synthesis, Characterization, and Ecotoxicology, 5th Edition"
Course: April 22.-26. 2013, Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, "Nanotoxicology - potential risks of engineered nanomaterials to human health and the environment"
Course: Nov. 14.-18. 2011, Kuşadası, İzmir, "EUROTOX Advanced Toxicology course"
Short-course: Oct. 10.-11. 2011, Estonian University of Life Sciences, methods in transmission, scanning and immunoelectron microscopy
Course: June 27. - July 1. 2011, Faculty of Pharmacy, University of Belgrade, "EUROTOX Basic Toxicology course";

Qualifications

 
 
Honours & awards
2017, Katre Juganson, Grant from Dora Pluss activity 1.1 of Archimedes Foundation for participation in NanoImpact Conference
2017, Katre Juganson, Conference award for best contribution at NanoImpact conference (Ascona, Switzerland), oral presentation topic: "Ag-ions play the main role in silver nanoparticles toxicity in the ciliate Tetrahymena thermophila"
2016, Katre Juganson, nanoTOX2016 Travel award for participation in the 8th International Nanotoxicology Congress
2016, Katre Juganson, Grant from Kristjan Jaak program of Estonian Ministry of Education and Research and Archimedes Foundation for participation in the 52nd EUROTOX Congress
2016, Katre Juganson, Finalist and nominee of the three minute lecture competition of the Estonian Academy of Sciences (topic "Nanomaterials - a new hazard?")
2013, Katre Juganson, Grant from Kristjan Jaak program of Estonian Ministry of Education and Research and Archimedes Foundation for attending a course in Stockholm, Sweden
2013, Katre Juganson, Grant from DoRa program activity 8 of Archimedes Foundation for attending the course in Aveiro, Portugal
2013, Katre Juganson, Grant from Tartu University and Tallinn University of Technology doctral school "Functional Materials and Technologies" for participation in the 49th EUROTOX Congress
2013, Katre Juganson, COST action BM1102 Ciliates as model systems to study genome evolution, mechanisms of non-Mendelian inheritance, and their roles in environmental adaptation Short-Term Scientific Mission Grant for research in University of Camerino, Italy (2 months)
2013, Katre Juganson, Katre Juganson and Urmas Joost; Tartu University and Tallinn University of Technology doctoral school "Functional Materials and Technologies" Grant for interdisciplinary research project "Photocatalytic properties of nano-TiO2 thin films: Effects on biomolecules and living cells"
2012, Katre Juganson, EUROTOX 2012 fellowship for participation in the 48th EUROTOX Congress
2011, Katre Juganson, Grant from DoRa program activity 8 of Archimedes Foundation for attending the course in Belgrade, Serbia
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.12. Biotechnology, Molecular Biology, Cell Biology, Biophysics and Economic and Technological Research relating to Bio- and Environmental Sciences; CERCS CLASSIFICATION: B120 Molecular biophysics ; SPECIFICATION: determining the potential harmful effects of engineered nanoparticles on unicellular eukaryotic model organism Tetrahymena thermophila
 
 

Publications

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.10.2019
  • Leitud 12 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
PUT; PUT_OPPUT748In vitro toksikoloogilisete meetodite arendamine uute antimikroobsete nanomaterjalide eesmärgipäraseks disainiks01.01.201531.05.2018Angela IvaskKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut268 620,00 EUR
SFSF0690063s08Mehhanismid ja interaktsioonid toksikoloogias ja toksinoloogias: in vitro mudelid01.01.200831.12.2013Anne KahruKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut1 126 446,52 EUR
ETFETF9001Metalliliste nanoosakeste toksilisuse hindamine in vitro: Saccharomyces cerevisiae mudel01.01.201231.12.2015Kaja KasemetsKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut48 000,00 EUR
ETFETF7686Metallioksiidide nanoosakeste toksilisus in vitro: eukarüootsed mudelid01.01.200831.12.2011Kaja KasemetsKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut71 043,20 EUR
PUT; PUT_SPPUT1512Mikroplastiku kahjulike mõjude hindamine mere- ja magevee zooplanktonile01.01.201731.12.2021Margit HeinlaanKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut150 000,00 EUR
MUUKBFI,KTL-1 (Grant agreement no: 309314)Nanomaterjalide keskkonna- ja terviseohtude modelleerimine (MODERN)01.01.201331.12.2015Anne KahruKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut160 280,00 EUR
ETFETF8561Nanoosakeste struktuuri ja keemilise koostise mõju nende bioloogilistele omadustele01.01.201131.12.2014Anne KahruKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut48 000,00 EUR
ETFETF9347Nanosuuruses Ag, Au ja CuO soovimatud mõjud osakestest toituvatele vähilistele: integreeritud uuring01.01.201228.02.2017Margit HeinlaanKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut46 441,20 EUR
IUTIUT23-5Nanoökotoksikoloogia ja sidusuuringud (ToxBe)01.01.201431.12.2019Anne KahruKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut1 327 800,00 EUR
MUUKBFI,MG-13 (30.7-7/2174-3)Teaduspõhiste prognooside väljatöötamine ja riskide kvantifitseerimine kiireks ja täpseks ohule reageerimiseks Eesti maismaa, veekogude, ranniku ja õhustiku kontekstis –TERIKVANT01.01.201231.12.2014Anne KahruKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut114 300,00 EUR
1.KBFI,KTL-5Vesikonnaspetsiifiliste saasteainete nimistu ja keskkonna kvaliteedi piirväärtuste uuendamine01.06.201931.08.2020Mariliis SihtmäeKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut148 000,00 EUR
MUUKBFI,KTL-3Välisõhu esmatähtsuseta saasteainete piirnormide uue kontseptsiooni välja töötamine01.01.201631.12.2017Mariliis SihtmäeKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut146 880,00 EUR