karin.kaljund@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2017–...   
Eesti Maaülikool, peaspetsialist (0,70)
2014–2016   
Eesti Maaülikool, Teadur (0,70)
2007–2014   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, spetsialist (0,20)
 
 
Haridustee
2007–2013   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnakaitseinstituut, doktorant
2005–2007   
Eesti Maaülikool, magistriõpe, botaanika ja mükoloogia
2001–2005   
Eesti Maaülikool, bakalaureuseõpe, loodusvarade kasutamine ja kaitse
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2014−...   
Eesti Loodusuurijate Seltsi Liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS KLASSIFIKAATOR: B270 Taimeökoloogia ; TÄPSUSTUS: botaanika, populatsioonibioloogia
 
 
Lisainfo
erialased täienduskoolitused
IUCN Red List Assessor training Workshop, 28. sept - 1. okt 2015, Tallinn
Kõrgkoolididaktika, Tartu Ülikool, Hardidusteaduskond, 22. jaanuar- 23 mai 2008, 80 tundi
2011 kraadiõppurite kursus „7th International School of Conservation Biology,“ Rovinj, Horvaatia
2009 doktorikursus „Molecular marker analysis of plant population structure and processes,“ Kopenhaageni Ülikool, Taani

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2018
1.1.
2018
5.2.
2016
2.5.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
1.1.
2013
1.1.
2013
2.3.
2013
5.2.
2012
3.2.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2009
18.04.2019
karin.kaljund@emu.ee

Career

Institutions and positions
2017–...   
Estonian University of Life Sciences, main specialist (0,70)
2014–2016   
Estonian University of Life Sciences, Researcher (0,70)
2007–2014   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Other staff (0,20)
 
 
Education
2007–2013   
Estonian University of Life Scienses, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, PhD student
2005–2007   
Estonian University of Life Scienses, master studies, botany and mycology
2001–2005   
Estonian University of Life Scienses, bachelor studies, natural resources management
 
 
R&D related managerial and administrative work
2014−...   
member of Estonian Naturalists´Society

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS CLASSIFICATION: B270 Plant ecology ; SPECIFICATION: botany, population biology
 
 
Additional information
professional training
IUCN Red List Assessor training Workshop, 28. September - 1. October 2015, Tallinn
Didactics of high school, Tartu University, Faculty of Education, 22. January- 23. May 2008, 80 hours
2011 graduate course „7th International School of Conservation Biology,“ Rovinj, Croatia
2009 PhD course „Molecular marker analysis of plant population structure and processes,“ University of Copenhagen, Denmark

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2018
1.1.
2018
5.2.
2016
2.5.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
1.1.
2013
1.1.
2013
2.3.
2013
5.2.
2012
3.2.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2009
18.04.2019