11.07.1980
+3726199837
+37256564129
hannes.tonisson@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2015–...   
Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Ökoloogia keskus, Vanemteadur (1,00)
2012–31.08.2015   
Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut, Maastikuökoloogia osakond, Vanemteadur (1,00)
2004–2011   
Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut, Maastikuökoloogia osakond, Teadur (1,00)
01.01.2003–31.12.2004   
Tallinna Ülikool; Ökoloogia Instituut, assistent
01.01.2003–31.12.2003   
Taimse Materjali Kontrolli Keskus - Põllumajandusseire osakonna juhataja.
01.01.2002–31.12.2002   
TPÜ Ökoloogia instituut - Lepinguline töö. Liivarandlate kirjeldus.
 
 
Haridustee
2004–2008   
Tallinna Ülikool, doktorantuur, ökoloogia
2002–2004   
Tallinna Pedagoogikaülikool, magistrikraad, geoökoloogia
2001–2002   
Tallinna Pedagoogikaülikool, bakalaureusekraad, geoökoloogia.
1998–2002   
Tallinna Pedagoogikaülikool, loodusteaduslike ainete õpetaja (diplom).
1986–1998   
Pärnu-Jaagupi Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...   
Eesti Noorte Teaduste Akadeemia liige
2013−...   
ÜRO ekspert - World Oceans Assessment I
2013−...   
International Coastal Symposium 2013, Sessiooni "Coastal evolution" juhataja
2011−...   
Euroopa Geoteaduste Uniooni üldassamblee sessiooni: "Coastal zone geomorphologic interactions: Natural versus human-induced driving factors" kaasjuhataja
2005−...   
Eesti Geograafia Seltsi juhatuse liige
2016−2017   
Eesti Noorte Teaduste Akadeemia (asutava kogu liige)
2011−2011   
Balti Sea Science Congress - 8- Sessiooni "Environmental geology and geolo- Blue 3 gical hazards of the Baltic Sea bottom and its coastal zones" kaasjuhataja
2004−2005   
Eesti Geograafia Seltsi Noorteklubi juht

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2018, Hannes Tõnisson, Võistkondlik Maailmameistritiitel Toyota Gazoo racing meeskonnas. Minu ülesandeks oli meteoroloogiliste prognooside koostamine ja meteoandmestiku interpreteerimine.
2016, Hannes Tõnisson, Tallinna Ettevõtlusameti preemia rakenduslike uurimistööde konkursil. Parim rakenduslik teadusprojekt: "Eesti siseveekogude üleujutuskaartide koostamine"
2008, Hannes Tõnisson, Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss, diplom
2008, Hannes Tõnisson, Tallinna Ülikooli üliõpilaste teadustööde konkurss, 1. koht
2004, Hannes Tõnisson, Tallinna Pedagoogikaülikooli üliõpilaste teadustööde konkurss, 2 koht
2002, Hannes Tõnisson, Tallinna Pedagoogikaülikooli üliõpilaste teadustööde konkurss, 2 koht
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; PÕHISUUND: Randade geoloogia
 
 
Lisainfo
Põhiliiniks on rannavööndis liikuvad setted ja kulutus-kuhjelised süsteemid ning nende areng tingituna inimtegevusest ja võimalikest kliima muutustest. Uuringute käigus kogutakse kokku võtmealade kohta leiduv informatsioon ja kaardimaterjal. Koostatakse põhjalik kartograafiline analüüs võtmealade muutuste kohta viimasel sajandil ning täiendavad viiakse läbi välitööd, kus hinnatakse GPS-mõõdistamise ja maastikuprofiilide koostamise abil toimunud muutusi ja võimalikke arengutendentse tulevikus. Olulisel kohal on kulutuse- ja kuhjealade määramine ja nende asukoha muutumine läbi aegade ning randlatüüpide detailne kaardistamine. Tähtsal kohal on ka liikuvate setete ruumala arvuatmine. Metoodiliselt põhineb töö peamiselt kartograafilisel ning matemaatilisel analüüsil. Kuna rannavööndis toimuvaid protsesse mõjutab peamiselt tuul ja sellest tingitud nähtused (lainetus, aju-ja paguvesi, hoovused jne.), siis on olulisel kohal ka hüdrometeoroloogiliste andmete analüüs. Uuringute tulemusel on võimalik hinnata inimese poolt rajatud objektide mõju rannavööndis toimuvatele protsessidele ning mõju muutust võimalike kliimamuutuste valguses.

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
3.1.
2018
3.2.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
3.1.
2017
5.2.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
2.5.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
2.5.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
3.1.
2010
3.4.
2010
3.4.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
4.1.
2009
6.3.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
2.3.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
6.7.
2007
3.4.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.1.
2005
3.2.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.2.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
6.7.
2004
6.7.
2004
13.09.2019
11.07.1980
+3726199837
+37256564129
hannes.tonisson@tlu.ee

Career

Institution(s) and position(s)
01.09.2015–...   
Tallinn University, School of Natural Sciences and Health, Institute of Ecology, Senior Researcher (1,00)
2012–31.08.2015   
Tallinn University, Institute of Ecology, Department of Landscape Ecology, Senior Researcher (1,00)
2004–2011   
Tallinn University, Institute of Ecology, Department of Landscape Ecology, Researcher (1,00)
01.01.2003–31.12.2004   
11.2003 - 08.2003 TPU Institute of Ecology - landscape ecology assistant. Costal research.
01.01.2003–31.12.2003   
02.2003 - 11.2003 Control Center of Plant Production - Head of agricultural monitoring department.
01.01.2002–31.12.2002   
10.2002 - 12.2002 TPU Institute of Ecology - Contract - Sandy beaches.
 
 
Education
2004–2008   
Tallinn University, PhD, Ecology
2002–2004   
2002 – 2004 Tallinn Pedagogical University, MSc, Geoecology
2001–2002   
2001 – 2002 Tallinn Pedagogical University, B.Sc, Geoecology.
1998–2002   
1998 – 2002 Tallinn Pedagogical University, sciences teacher(diploma).
1986–1998   
1986 – 1998 Pärnu-Jaagupi Secondary School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...   
Member of the Estonian Young Academy of Sciences
2013−...   
United Nations expert- World Ocean Assessment I
2013−...   
International Coastal Symposium 2013, Convener for session "Coastal evolution"
2011−...   
European Geosciences Union General Assembly, Vienna, Co-convener for session- "Coastal zone geomorphologic interactions: natural versus human-induced driving factors"
2005−...   
Estonian Geographical Society memeber of the board
2016−2017   
Estonian Academy for Young Researchers (Member of establishing committee)
2011−2011   
Balti Sea Science Congress - 8, co-conviener for session "Environmental geology and geolo- Blue 3 gical hazards of the Baltic Sea bottom and its coastal zones"
2004−2005   
Estonian Geographical Society Youthclub, leader

Qualifications

 
 
Honours & awards
2018, Hannes Tõnisson, FIA Manufacturers World Rally Champion in Toyota Gazoo Racing team. My task: Meteorological prognosis and meteo-data interpretation for car set-up and tyre selection
2016, Hannes Tõnisson, First award by the Tallinn Enterprise Department for the best applied research project: "Production of map of inundation areas for Estonian rivers and lakes"
2008, Hannes Tõnisson, Copetition of scientific projects in national level, diploma
2008, Hannes Tõnisson, Competition of scientific projects in Tallinn University, first place
2004, Hannes Tõnisson, Competition of scientific projects in Tallinn Pedagogical University, second place
2002, Hannes Tõnisson, Competition of scientific projects in Tallinn Pedagogical University, second place
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences
 
 
Additional information

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
3.1.
2018
3.2.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
3.1.
2017
5.2.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
2.5.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
2.5.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
3.1.
2010
3.4.
2010
3.4.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
4.1.
2009
6.3.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
2.3.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
6.7.
2007
3.4.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.1.
2005
3.2.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.2.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
6.7.
2004
6.7.
2004
13.09.2019
  • Leitud 89 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUUTRU16162A Georadari uuringud Veetoru asukoha ja sügavuse määramiseks 11.10.201618.10.2016Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MUUTRU19014A Meteoroloogilise andmestiku interpreteerimine Toyota Gazoo Racing rallimeeskonnale 2019 aasta Autoralli Maaimameistrivõistluste kõikidel etappidel15.01.201931.12.2019Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Ökoloogia keskus0,00 EUR
MUURU,06605 (85)ASTRA - Kliimamuutustega seotud poliitikate ja adaptsioonistrateegiate arendamine Baltimere regioonis01.06.200531.12.2007Are KontTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut109 653,73 EUR
MUUTAU12009 (30.7-7.1/2172-3; TLÜ teaduskomisjoni otsus 15.10.2012 nr 32)Eesti kliima ja keskkonnaseisundi võimalike muutuste hindamine atmosfääri-, mere- ja jõgede äravoolu dünaamiliste mudelite tulemuste põhjal (EstKliima)01.01.201231.12.2014Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut; Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Ökoloogia keskus125 167,00 EUR
ETFETF7564Eesti kuhjerandade areng globaalsete muutuste ja kasvava inimmõju tingimustes01.01.200831.12.2011Are KontTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut76 119,54 EUR
ETFETF9191Eesti ranniku areng ekstreemsete tormide ja kasvava inimmõju tingimustes01.01.201231.12.2015Are KontTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut33 984,00 EUR
MUUTRU15074A Eesti siseveekogude üleujutuskaartide koostamine08.06.201531.01.2016Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MUUTRU18076A Ekspertarvamus Kruusaranna aadressile planeeritava sadamalaadse moodustise kohta.31.05.201801.06.2018Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Ökoloogia keskus0,00 EUR
MUUTRU18073A Ekspertarvamus Vikati sadama süvendamise kohta 29.05.201804.06.2018Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Ökoloogia keskus0,00 EUR
MUUTRU17046A Eksperthinnangu andmine Korsika MM rallil05.04.201710.04.2017Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MUUTT5-9/4Elav rand15.10.201231.05.2013Hannes TõnissonTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut45 000,00 EUR
MUUTRU13014 Elav rand 201.09.201331.10.2016Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut300 000,00 EUR
1.1.7.4.1.TF919 Geofüüsikalise aparatuuri täiendamine ja mitmekesistamine01.04.201901.04.2020Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Ökoloogia keskus15 700,00 EUR
MUUTRU17158AGeofüüsikalised välitööd planeeritava Käsmu sadama piirkonnas11.12.201729.12.2017Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MUURU5-9.2/17 (1-2/4635-1)Geoloogilised uuringud Nõmme jalakäijate silla lähistel09.09.201311.10.2013Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut2 369,88 EUR
MUUTAU14010 (TU1208)Georadari kasutamine majanduses ja teaduses01.01.201403.04.2017Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut6 000,00 EUR
MUUTRU18029AGeoradari tööd Vanasadama D terminalis14.03.201827.04.2018Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Ökoloogia keskus0,00 EUR
MUUTRU16108AGeoradari tööd Vanasadama lõunaosas05.07.201631.07.2016Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MUUTRU16131AGeoradari tööd Vanasadama lõunaosas 2 05.09.201616.09.2016Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MUUTRU17076A Georadari uuring Kiikri 2/2-2/3 territooriumil 15.06.201730.06.2017Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MUUTRU19027AGeoradari uuring Lehepera järve kaldal, võimaliku arheoloogilise kultuurkihi esinemise selgitaminenna maatüki piires 12.02.201928.02.2019Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Ökoloogia keskus0,00 EUR
MUUTRU17009A Georadari uuring Narva mnt 51 alal 11.01.201711.01.2017Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MUU TRU16195A Georadari uuring Omedu jõel, selle suudmealal, ning Rannapungerja jõe suudmealal14.11.201621.11.2016Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MUUTRU16197A Georadari uuring planeeritava Kanama kergliiklustunneli lähistel.25.11.201628.12.2016Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MUUTRU16182A Georadari uuringud Eesti Meremuuseumi alal ja vahetus läheduses24.10.201628.10.2016Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR