Hannes Tõnisson

11.07.1980
+3726199837
+37256564129
hannes.tonisson@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2015–...    Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Ökoloogia keskus, Vanemteadur (1,00)
2012–31.08.2015    Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut, Maastikuökoloogia osakond, Vanemteadur (1,00)
2004–2011    Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut, Maastikuökoloogia osakond, Teadur (1,00)
01.01.2003–31.12.2004    Tallinna Ülikool; Ökoloogia Instituut, assistent
01.01.2003–31.12.2003    Taimse Materjali Kontrolli Keskus - Põllumajandusseire osakonna juhataja.
01.01.2002–31.12.2002    TPÜ Ökoloogia instituut - Lepinguline töö. Liivarandlate kirjeldus.
 
 
Haridustee
2004–2008    Tallinna Ülikool, doktorantuur, ökoloogia
2002–2004    Tallinna Pedagoogikaülikool, magistrikraad, geoökoloogia
2001–2002    Tallinna Pedagoogikaülikool, bakalaureusekraad, geoökoloogia.
1998–2002    Tallinna Pedagoogikaülikool, loodusteaduslike ainete õpetaja (diplom).
1986–1998    Pärnu-Jaagupi Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    Eesti Noorte Teaduste Akadeemia (asutava kogu liige)
2013−...    ÜRO ekspert - World Oceans Assessment I
2013−...    International Coastal Symposium 2013, Sessiooni "Coastal evolution" juhataja
2011−...    Euroopa Geoteaduste Uniooni üldassamblee sessiooni: "Coastal zone geomorphologic interactions: Natural versus human-induced driving factors" kaasjuhataja
2005−...    Eesti Geograafia Seltsi juhatuse liige
2011−2011    Balti Sea Science Congress - 8- Sessiooni "Environmental geology and geolo- Blue 3 gical hazards of the Baltic Sea bottom and its coastal zones" kaasjuhataja
2004−2005    Eesti Geograafia Seltsi Noorteklubi juht

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2016, Hannes Tõnisson, Tallinna Ettevõtlusameti preemia rakenduslike uurimistööde konkursil. Parim rakenduslik teadusprojekt: "Eesti siseveekogude üleujutuskaartide koostamine"
2008, Hannes Tõnisson, Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss, diplom
2008, Hannes Tõnisson, Tallinna Ülikooli üliõpilaste teadustööde konkurss, 1. koht
2004, Hannes Tõnisson, Tallinna Pedagoogikaülikooli üliõpilaste teadustööde konkurss, 2 koht
2002, Hannes Tõnisson, Tallinna Pedagoogikaülikooli üliõpilaste teadustööde konkurss, 2 koht
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; PÕHISUUND: Randade geoloogia
 
 
Lisainfo
Põhiliiniks on rannavööndis liikuvad setted ja kulutus-kuhjelised süsteemid ning nende areng tingituna inimtegevusest ja võimalikest kliima muutustest. Uuringute käigus kogutakse kokku võtmealade kohta leiduv informatsioon ja kaardimaterjal. Koostatakse põhjalik kartograafiline analüüs võtmealade muutuste kohta viimasel sajandil ning täiendavad viiakse läbi välitööd, kus hinnatakse GPS-mõõdistamise ja maastikuprofiilide koostamise abil toimunud muutusi ja võimalikke arengutendentse tulevikus. Olulisel kohal on kulutuse- ja kuhjealade määramine ja nende asukoha muutumine läbi aegade ning randlatüüpide detailne kaardistamine. Tähtsal kohal on ka liikuvate setete ruumala arvuatmine. Metoodiliselt põhineb töö peamiselt kartograafilisel ning matemaatilisel analüüsil. Kuna rannavööndis toimuvaid protsesse mõjutab peamiselt tuul ja sellest tingitud nähtused (lainetus, aju-ja paguvesi, hoovused jne.), siis on olulisel kohal ka hüdrometeoroloogiliste andmete analüüs. Uuringute tulemusel on võimalik hinnata inimese poolt rajatud objektide mõju rannavööndis toimuvatele protsessidele ning mõju muutust võimalike kliimamuutuste valguses.

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
3.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
2.5.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
3.1.
2010
3.4.
2010
3.4.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
4.1.
2009
6.3.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
2.3.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
6.7.
2007
3.4.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.1.
2005
3.2.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.2.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
6.7.
2004
6.7.
2004

Hannes Tõnisson

11.07.1980
+3726199837
+37256564129
hannes.tonisson@tlu.ee

Career

Institution and occupation
01.09.2015–...    Tallinn University, School of Natural Sciences and Health, Institute of Ecology, Senior Researcher (1,00)
2012–31.08.2015    Tallinn University, Institute of Ecology, Department of Landscape Ecology, Senior Researcher (1,00)
2004–2011    Tallinn University, Institute of Ecology, Department of Landscape Ecology, Researcher (1,00)
01.01.2003–31.12.2004    11.2003 - 08.2003 TPU Institute of Ecology - landscape ecology assistant. Costal research.
01.01.2003–31.12.2003    02.2003 - 11.2003 Control Center of Plant Production - Head of agricultural monitoring department.
01.01.2002–31.12.2002    10.2002 - 12.2002 TPU Institute of Ecology - Contract - Sandy beaches.
 
 
Education
2004–2008    Tallinn University, PhD, Ecology
2002–2004    2002 – 2004 Tallinn Pedagogical University, MSc, Geoecology
2001–2002    2001 – 2002 Tallinn Pedagogical University, B.Sc, Geoecology.
1998–2002    1998 – 2002 Tallinn Pedagogical University, sciences teacher(diploma).
1986–1998    1986 – 1998 Pärnu-Jaagupi Secondary School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    Estonian Academy for Young Researchers (Member of establishing committee)
2013−...    United Nations expert- World Ocean Assessment I
2013−...    International Coastal Symposium 2013, Convener for session "Coastal evolution"
2011−...    European Geosciences Union General Assembly, Vienna, Co-convener for session- "Coastal zone geomorphologic interactions: natural versus human-induced driving factors"
2005−...    Estonian Geographical Society memeber of the board
2011−2011    Balti Sea Science Congress - 8, co-conviener for session "Environmental geology and geolo- Blue 3 gical hazards of the Baltic Sea bottom and its coastal zones"
2004−2005    Estonian Geographical Society Youthclub, leader

Qualifications

 
 
Honours & awards
2016, Hannes Tõnisson, First award by the Tallinn Enterprise Department for the best applied research project: "Production of map of inundation areas for Estonian rivers and lakes"
2008, Hannes Tõnisson, Copetition of scientific projects in national level, diploma
2008, Hannes Tõnisson, Competition of scientific projects in Tallinn University, first place
2004, Hannes Tõnisson, Competition of scientific projects in Tallinn Pedagogical University, second place
2002, Hannes Tõnisson, Competition of scientific projects in Tallinn Pedagogical University, second place
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences
 
 
Additional information

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
3.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
2.5.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
3.1.
2010
3.4.
2010
3.4.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
4.1.
2009
6.3.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
2.3.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
6.7.
2007
3.4.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.1.
2005
3.2.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.2.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
6.7.
2004
6.7.
2004
  • Leitud 63 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUUTRU16162A Georadari uuringud Veetoru asukoha ja sügavuse määramiseks 11.10.201618.10.2016Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MUURU,06605 (85)ASTRA - Kliimamuutustega seotud poliitikate ja adaptsioonistrateegiate arendamine Baltimere regioonis01.06.200531.12.2007Are KontTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut109 653,73 EUR
MUUTAU12009 (30.7-7.1/2172-3; TLÜ teaduskomisjoni otsus 15.10.2012 nr 32)Eesti kliima ja keskkonnaseisundi võimalike muutuste hindamine atmosfääri-, mere- ja jõgede äravoolu dünaamiliste mudelite tulemuste põhjal (EstKliima)01.01.201231.12.2014Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut; Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Ökoloogia keskus125 167,00 EUR
ETFETF7564Eesti kuhjerandade areng globaalsete muutuste ja kasvava inimmõju tingimustes01.01.200831.12.2011Are KontTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut76 119,54 EUR
ETFETF9191Eesti ranniku areng ekstreemsete tormide ja kasvava inimmõju tingimustes01.01.201231.12.2015Are KontTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut33 984,00 EUR
MUUTRU15074A Eesti siseveekogude üleujutuskaartide koostamine08.06.201531.01.2016Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MUUTRU17046A Eksperthinnangu andmine Korsika MM rallil05.04.201710.04.2017Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MUUTT5-9/4Elav rand15.10.201231.05.2013Hannes TõnissonTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut45 000,00 EUR
MUUTRU13014 Elav rand 201.09.201331.10.2016Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut300 000,00 EUR
MUURU5-9.2/17 (1-2/4635-1)Geoloogilised uuringud Nõmme jalakäijate silla lähistel09.09.201311.10.2013Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut2 369,88 EUR
MUUTAU14010 (TU1208)Georadari kasutamine majanduses ja teaduses01.01.201403.04.2017Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut6 000,00 EUR
MUUTRU16108AGeoradari tööd Vanasadama lõunaosas05.07.201631.07.2016Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MUUTRU16131AGeoradari tööd Vanasadama lõunaosas 2 05.09.201616.09.2016Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MUUTRU17076A Georadari uuring Kiikri 2/2-2/3 territooriumil 15.06.201730.06.2017Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
TRU17009A Georadari uuring Narva mnt 51 alal 11.01.201711.01.2017Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MUU TRU16195A Georadari uuring Omedu jõel, selle suudmealal, ning Rannapungerja jõe suudmealal14.11.201621.11.2016Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MUUTRU16197A Georadari uuring planeeritava Kanama kergliiklustunneli lähistel.25.11.201628.12.2016Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MUUTRU16182A Georadari uuringud Eesti Meremuuseumi alal ja vahetus läheduses24.10.201628.10.2016Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MUUTRU16156AGeoradari uuringud Kloostri tee 1629.09.201603.10.2016Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MUUTRU16125A Georadari uuringud Ülemiste veepuhastusjaamas 17.08.201619.08.2016Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MUUTRU17005AGeoradari uuringute läbiviimine Sadama 9 objektil 20.01.201720.02.2017Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MUUTRU16088A Georadari uuringute läbiviimine „Russalka“ monumendil (mälestis nr 1307) 01.06.201631.08.2016Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MUU TRU16089 (1-16/75)Georadari uuringute läbiviimine „Russalka“ monumendil (mälestis nr 1307) ja Reidi teel02.05.201631.08.2018Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MUUTRU15106A Georadari välitööd Admiraliteedi ehitusobjektil26.08.201515.09.2015Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MUUTRU15100AGeoradari välitööd kiirete avariitöödena Tuukri ja Pikksilma tänava ristis oleval ehitusobjektil06.06.201531.12.2015Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
  • Leitud 111 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Vilumaa, K.; Ratas, U.; Tõnisson, H.; Kont, A.; Pajula, R. (2017). Multidisciplinary approach to studying the formation and development of beach-ridge systems on non-tidal uplifting coasts in Estonia. Boreal Environment Research, 22, 67−81.1.1.
Suursaar, Ü.; Tõnisson, H.; Vilumaa, K.; Kont, A. (2017). Marks of past storminess on Baltic uplifting coasts and the perspective of future climate change. <i>2017 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), July 23–28, 2017 Fort Worth, Texas, USA.</i> IEEE, 4817−4820.3.1.
Tõnisson, H.; Suursaar, Ü.; Alari, V.; Muru, M.; Rivis, R.; Kont, A.; Viitak, M. (2016). Measurement and Model Simulations of Hydrodynamic Parameters, Observations of Coastal Changes and Experiments with Indicator Sediments to Analyse the Impact of Storm St. Jude in October, 2013. Journal of Coastal Research, 1257−1261.<a href='http://dx.doi.org/10.2112/SI75-252.1' target='_blank'>10.2112/SI75-252.1</a>.1.1.
Vilumaa, K.; Tõnisson, H.; Sugita, S.; Buynevich, I.V.; Kont, A.; Muru, M.; Preusser, F.; Bjursäter, S.; Vaasma, T.; Vandel, E.; Molodkov, A.; Järvelill, J.I. (2016). Past extreme events recorded in the internal architecture of coastal formations in the Baltic Sea region. Journal of Coastal Research, 75 (2), 775−779.<a href='http://dx.doi.org/10.2112/SI75-156.1' target='_blank'>10.2112/SI75-156.1</a>.1.1.
Suursaar, Ü.; Tõnisson, H.; Alari, V.; Raudsepp, U.; Rästas, H.; Anderson, A. (2016). Projected Changes in Wave Conditions in the Baltic Sea by the end of 21st Century and the Corresponding Shoreline Changes. Journal of Coastal Research, 1012−1016.<a href='http://dx.doi.org/10.2112/SI75-203.1' target='_blank'>10.2112/SI75-203.1</a>.1.1.
Aps, R.; Tõnisson, H.; Suursaar, Ü.; Orviku, K. (2016). Regional Environmental Sensitivity Index (RESI) Classification of Estonian Shoreline (Baltic Sea). Journal of Coastal Research, 972−976.<a href='http://dx.doi.org/10.2112/SI75-195.1' target='_blank'>10.2112/SI75-195.1</a>.1.1.
Rivis, R.; Kont, A.; Ratas, U.; Palginõmm, V.; Antso, K.; Tõnisson, H. (2016). Trends in the development of Estonian coastal land cover and landscapes caused by natural changes and human impact. Journal of Coastal Conservation, 20 (3), 199−209.1.1.
Kont,A.; Ratas, U.; Rivis, R.; Vilumaa, K.; Anderson, A.; Tõnisson, H. (2016). Application of Complex Profile Method in Insular Landscape Studies in Estonia. <i>Landscape and Landscape Ecology: 17th International Symposium on Landscape Ecology - Landscape and Landscape Ecology, Nitra, SLOVAKIA, MAY 27-29, 2015.</i> Ed. Halada, L; Baca, A; Boltiziar, M. Slovak Acad Sci, Inst Landscape Ecol, Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 83−93.3.1.
Suursaar, Ü.; Tõnisson, H.; Kont, A. (2016). Assessing storm-related geomorphic shoreline changes based on GPS surveys, old maps and aerial photographs. <i>IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 10-15 July 2016, Beijing, China.</i> IEEE, 5382−5385.3.1.
Reyna, J., Bera, A., Cho, H-Y., Wislon, W., D., Folorunsho, R., Green, S., Hall, F., Harris, P., Inniss, L., Kim, S, Y., Komatsu, T., Mosetti, B., Sabir,K., Schmidt, W., Tõnisson, H., Tõnisson, H. Tuhumwire, J. (2016). Chapter 26. Land-Sea Physical Interaction. In: Lorna Inniss and Alan Simcock ( Joint Coordinators ) Amanuel Yoanes Ajawin , Angel C. Alcala, Patricio Bernal, Hilcon ida P. Calumpong , Peyman Eghtesadi Araghi, Sean O. Green , Peter Harris , Osman Keh Kamara, Kunio Kohata , Enrique Marschoff, Georg Martin, Beatrice Padovani Ferreira, Chul Park, Rolph Antoine Payet, Jake Rice, Andrew Rosenberg, Renison Ruwa, Joshua T. Tuhumwire , Saskia Van Gaever, Juying Wang, Jan Marcin Węsławski (Ed.). The First Global Integrated Marine Assessment World Ocean Assessment I (1−28). United Nations: United Nations. (under the auspices of the United Nations General Assembly and its Regular Process for Global Reporting and Assessment of the State of the Marine Environment, including Socioeconomic Aspects).3.2.
Vaasma, T; Vandel, E; Sugita, S; Tõnisson, H; Vilumaa, K; Anderson, A; Pensa, M; Kont, A; Terasmaa, J; Kangur, M; Küttim, L; Küttim, M; Puusepp, L (2016). Changes in storminess in the northeastern Baltic Sea region during the Holecene: a case study from coastal areas of Estonia. <i>33rd International Geographical Congress. Book of Abstracts. Shaping Our Harmonious Worlds: 33rd International Geographical Congress, Beijing, China, 21-25 August 2016.</i> International Geographical Union, 318.5.2.
Vandel, Egert; Vaasma, Tiit; Tõnisson, Hannes; Sugita, Shinya; Vilumaa, Kadri; Anderson, Agnes; Terasmaa, Jaanus; Kangur, Mihkel; Pensa, Margus; Küttim, Martin; Umbleja, Liisa; Puusepp, Liisa (2016). Concentration and grain-size distribution of aeolian sands in peat bogs as an indicator of past storminess in coastal areas of Estonia. <i>18: European Geosciences Union General Assembly 2016, Vienna | Austria | 17–22 April 2016.</i> Copernicus.org, 14344.5.2.
Suuroja, Sten; Kask, Andres; Petersell, Valter; Karimov, Mark; Veski, Anu; Dimitrijeva, Marija; Alliksaar, Tiiu; Tõnisson, Hannes; Lips, Urmas; Lepland, Aivo; Vallius, Henry (2016). Geological maps of the Gulf of Finland sea bottom as a basis for assessing the state of marine environment. <i>Abstract Volume &amp; Field trip Guidebook: The 13th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology, Gdansk, Poland, September 12-16, 2016.</i> Ed. Kramarska; Regina; Pączek, Urszula; Uścinowicz, Grzegorz; Uścinowicz, Szymon; Woźniak, Marta. Poland: Polish Geological Institute, 75.5.2.
Tõnisson, Hannes; Suursaar, Ülo; Kont, Are; Orviku, Kaarel (2016). Impacts of wavestorms on the eastern shores of the Baltic Sea in different combination with sea level height: storms Ulli in January 2012 and St Jude in October 2013. <i>Abstract Volume &amp; Field trip Guidebook: The 13th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology, Gdansk, Poland, September 12-16, 2016.</i> Ed. Kramarska, Regina; Pączek, Urszula; Uścinowicz, Grzegorz; Uścinowicz, Szymon; Woźniak, Marta. Poland: Polish Geological Institute, 60.5.2.
Tõnisson, H; Vilumaa, K; Kont, A; Sugita, S; Rosentau, A; Muru, M; Anderson, A; (2016). Past storminess recorded in the internal architecture of coastal formations of Estonia in the NE Baltic Sea region. In: Geophysical Research Abstracts (9925).European Geosciences Union General Assembly 2016, Vienna | Austria | 17–22 April 2016 . Copernicus.org.5.2.
Rosentau, Alar; Muru, Merle; Tõnisson, Hannes; Bjursater, Stefan; Post, Triine; Habicht, Hando-Laur; Anderson, Agnes; Vilumaa, Kadri; Kriiska, Aivar (2016). Stone Age seal hunters and Holocene shore displacement in Hiiumaa Island, NW Estonia. <i>Abstract Volume &amp; Field trip Guidebook: The 13th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology, Gdansk, Poland, September 12-16, 2016.</i> Ed. Kramarska; Regina; Pączek, Urszula; Uścinowicz, Grzegorz; Uścinowicz, Szymon; Woźniak, Marta. Poland: Polish Geological Institute, 32.5.2.
Suursaar, Ü.; Jaagus, J.; Tõnisson, H. (2015). How to quantify long-term changes in coastal sea storminess? Estuarine Coastal and Shelf Science, 156, 31−41.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2014.08.001' target='_blank'>10.1016/j.ecss.2014.08.001</a>.1.1.
Karofeld, E.; Rivis, R.; Tõnisson, H.; Vellak, K. (2015). Rapid changes in plant assemblages on mud-bottom hollows in raised bog: a sixteen-year study. Mires and Peat, 16 (11), 1−13.1.1.
Raudsepp, Urmas; Jaagus, Jaak; Alari, Victor; Arula, Timo; Järvet, Arvo; Kont, Are; Kotta, Jonne; Kull, Ain; Laanemets, Jaan; Maljutenko, Ilja; Männik, Aarne; Reihan, Alvina; Rõõm, Rein; Sepp, Mait; Suursaar, Ülo; Tamm, Ottar; Tamm, Toomas; Tõnisson, Hannes (2015). Eesti kliima ja keskkonnaseisundi võimalike muutuste hindamine atmosfääri-, mere- ja jõgede äravoolu dünaamiliste mudelite tulemuste põhjal (ESTKLIIMA). Andres Tõnisson (Toim.). Keskkonnakaitse ja -tehnoloogia teadus- ja arendustegevuse programmi teaberaamat 2010-2015 (88−94). Eesti Teadusagentuur.2.5.
Buynevich, I.V.; Bitinas, A., Tõnisson, H.; Brūniņa, L.; Pupienis, D.; Dobrotin, N.; Damušytė, A.; Vilumaa, K.; Vandel, E.; Anderson, A. (2015). Coastal relicts in the Baltic woods: GPR imaging of early-stage paleo-shorelines at Cape Kolka, Latvia. <i>GSA Northeastern Section Abstracts with Programs, 47: GSA Northeastern Section 50th Annual Meeting, Bretton Woods, New Hampshire, USA, 23–25 March 2015.</i> USA, 83.5.2.
Buynevich, I.; Bitinas, A.; Tõnisson, H.; Brūniņa, L.; Pupienis, D.; Dobrotin, N.; Damušytė, A.; Molodkov, A.; Vilumaa, K.; Vandel, E.; Anderson, A.; Orviku, K. (2015). Comparative sedimentology and internal structure of early stage mega-ridges at Cape Kolka, Latvia. In: (45−45).10th Baltic Sea Science Congress, 15–19 June 2015, Riga, Latvia. 5.2.
Tõnisson, H; Sugita, S; Vilumaa, K; Anderson, A; Rivis, R; Kont, A; Pensa, M; Vandel, E; Vaasma, T; Terasmaa, J; Kangur, M; Küttim, M; Marzecova, A. and Umbleja, L. (2015). Internal patterns of coastal formations as an archive of past extreme events and storminess on the uplifting coast of non-tidal Baltic Sea, Estonia. <i>XIX INQUA Congress: Quaternary Perspectives on Climate Change, Natural Hazards and Civilization. Abstracts.: 26 July – 2 August 2015, Nagoya, Japan.</i> 5.2.
Buynevich, I.V.; Bitinas, A.; Pupienis, D.; Damušytė, A.; Brūniņa, L.; Sivkov, V.V.; Dobrotin, N.; Tõnisson, H.; and Orviku, K. (2015). Paraglacial mega-barriers of the Baltic Sea: a decade of collaborative research. <i>GSA Northeastern Section Abstracts with Programs, 47: GSA Northeastern Section 50th Annual Meeting, Bretton Woods, New Hapshire, USA, 23-25 March 2015.</i> USA, 83.5.2.
Suursaar, Ü.; Tõnisson, H. (2015). Projecting future wave climates and corresponding shoreline changes along the differently exposed coastal sections of the Baltic Sea. <i>Geophysical Research Abstracts, 17: EGU General Assembly 2015, Vienna.</i> EGU2015-5409.5.2.
Pindsoo, Katri; Soomere, Tarmo; Eelsalu, Maris; Tõnisson, Hannes (2015). Quantification of the impact of vessel wakes on a shingle-gravel beach. <i>10th Baltic Sea Science Congress : Science and innovation for future of the Baltic and the European regional seas, 15-19 June 2015, Riga, Latvia, Abstract Book.</i> 201.5.2.
  • Leitud 2 kirjet
AutoridPealkiriAsutus
Hannes TõnissonGeofüüsikaliste ja geoakustiliste ning GIS meetodite kasutamine riskide hindamiseks ja haldamiseksTallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Ökoloogia keskus
Hannes TõnissonGeoradari kasutamine Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Ökoloogia keskus