8.02.1974
+3727313118
evelin.jyrgenson@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2018–...   
Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, Geomaatika õppetool, Dotsent (1,00)
2016–2018   
Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, geomaatika osakond, Lektor (1,00)
2008–2016   
Maa-amet, Nõunik (0,50)
2007–2016   
Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, geomaatika osakond, Lektor (0,50)
2000–2008   
Maa-amet, Kinnisvara osakonna juhataja (1,00)
1995–2000   
Elva Linnavalitsus, Maanõunik (1,00)
 
 
Haridustee
1999–2017   
Eesti Maaülikool, doktorantuur
1997–1999   
Rootsi Kuninglik Tehnikaülikool, magistrantuur
1992–1996   
Eesti Põllumajandusülikool, maamõõtmise eriala
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2019−...   
Eesti geodeetide ühingu kutsekomisjoni liige
2018−...   
Magistri õppekavade juht: 1) geodeesia ja maakorraldus (426), maakorraldus ja kinnisvara planeerimine (427)
2010−...   
LANDNET liige. LANDNET on loodud FAO initsiatiivil ja sellesse gruppi kuuluvad maaküsimustega tegelevad professionaalid erinevatest riikidest ja organisatsioonidest. Peamised tegevusvaldkonnad: säästlik maakasutus, maakorraldus, ümberkruntimine.
2009−...   
Eesti Planeerijate Ühingu liige
2018−2018   
Rahvusvahelise konverentsi "Land consolidation as an essential instrument for the implementation of large infrastructure and sustainable land use" korraldamine. Konverets toimub 27.11.18-29.11.18 Tallinnas.
2015−2016   
Seminari “Conducting Land Reform – Challenges and Best Practices” korraldamine. Seminar toimus 27-28. Oktoobril 2016 Eesti Maaülikoolis.
2013−2015   
Osalemine 2014. aastal Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töös eksperdina omaalgatusliku arvamuse "Maa hõivamine - häirekell Euroopa jaoks ja otsene oht põllumajanduslikule pereettevõtlusele" väljatöötamisel. Arvamus on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee poolt kinnitatud 21.01.2015.
2012−2015   
Osalemine maakorraldaja kutse väljatöötamisel.
2010−2012   
Osalemine eksperdina FAO poolt vabatahtlike juhtnööride „Responsible Governance of Tenure of Land Fisheries and Forests in the Context of National Food Security“ väljatöötamise protsessis.
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Loengud ja seminarid Erasmus ja Erasmus+ programmi raames:
1. Latvia University of Agriculture, 2017
2. Universität der Bundeswehr, 2015
3. Latvia University of Agriculture, 2012
4. Bochum University of Applied Sciences, 2012
5. Bochum University of Applied Sciences, 2011;
Info õppetöö kohta:
1. Bakalaureuseastme uurimistöö (MI.0604), 3 EAP, õppeaastatel 2018/2019, 2017/2018.
2. Kinnisvara- ja maakorralduse erialapraktika (MI.0745), 10 EAP, õppeaastatel 2018/2019, 2017/2018.
3. Kinnisvara planeerimise ja maakorralduse erialapraktika (MI.1722), 6 EAP, õppeaastal 2017/2018.
4. Maade administreerimine Balti riikides (MI.1970), 4 EAP, õppeaastal 2014/2015.
5. Maakonfliktide haldamine (MI.1872), 2 EAP, õppeaastatel 2018/2019, 2017/2018.
6. Maakorralduse põhikursus (MI.0138), 5 EAP, õppeaastatel 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015.
7. Maaressursside haldamine (MI.0142), 6 EAP, õppeaastatel 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015.
8. Sissejuhatus erialasse (MI.1873), 1 EAP, õppeaastatel 2018/2019, 2017/2018.
9. Teadustöö alused (MI.1862), 3 EAP, õppeaastatel 2018/2019, 2017/2018.

Varasemalt õpetatud ained:
1. Kinnisvaraõigus I (MI.0941) 4 EAP, (viimati õppeaastal 2013/2014).
2. Maakorralduse ja kinnisvara alane uurimistöö (MI.1007), 4 EAP, (viimati õppeaastal 2013/2014).
3. Maakorraldusalane uurimistöö (MI.0846), 3 EAP, (viimati õppeaastal 2013/2014).;
Täienduskoolitus:
1. Mapinfo baaskursus, 16 tundi, Ruum. Toimumise aeg 20.05.2019-21.05.2019.
2. Statistika ja andmetöötlus algajatele, 26 akadeemilist tundi, Eesti Maaülikool. Toimumise aeg 21.05.2018 – 30.05.2018.
3. Praktikant kui täiskasvanud õppija, 8 tundi (0,25 EAP), Tartu Ülikool. Toimumise aeg 20.04.2018.
4. STARR(T) meetodi rakendusvõimalused kogemusest õpitu kirjeldamisel, analüüsimisel ja hindamisel, 8 tundi (0,25 EAP), Tartu Ülikool. Toimumise aeg 13.04.2018.
5. EGÜ Kevadkonverents 2018, 4 tundi, Geodeetide Ühing, Eesti. Toimumise aeg 9.03.2018.
6. Konverents „Teaching for Learning – The University Perspective“, Tartu Ülikool, Eesti. Toimumise aeg 23.01-25.01.2018.
7. Ettevõttepraktika juhendamine inseneri- ja metsandusvaldkonnas, 16 tundi, Eesti Maaülikool, Eesti. Toimumise aeg 7.12-8.12.2017.
8. Inglise keele kursuse (EL korraldus), 120 tundi, eksam sooritatud tasemel CERF-C1, Sugesto, Eesti. Toimumise aeg 29.01.2016-31.01.2017.
9. Koostöö ja Läbirääkimised Euroopa Parlamendiga, 8 tundi, The ECE Group, Eesti. Toimumise aeg 19.07.2016.
10. Kinnisaja moodustamine ja maakorraldus maapiirkondades, 2 ECTS, Aalborgi Ülikool, Taani. Toimumise aeg 21.05-23.05.2014.
11. Mitmemõõtmeline statistika, 52 tundi, Eesti Maaülikool, Eesti. Toimumise aeg 12.08-16.08.2013.
12. Maakorraldus, ümberkruntimine, nutikad linnad, 2 ECTS, Aalto Ülikool Soome. Toimumise aeg 29.08.-31.08.2012.
13. Akadeemiliste oskuste koolitus: terviklik lähenemine akadeemilise edu tagamiseks, 78 tundi, Tartu Ülikool, Eesti. Toimumise aeg 2.11.-1.12.2011.
14. Akadeemiline kirjutamine, 78 tundi, Tartu Ülikool, Eesti. Toimumise aeg 22.09.-18.11.2011.
15. Õpioskuste koolitajate koolitus, 80 tundi, Eesti Maaülikool, Eesti. Toimumise aeg 02.11.-01.12.2011.
16. E-kursuse loomine õpikeskkonnas Moodle, 80 tundi, Tartu Ülikool, Eesti. Toimumise aeg 27.01-27.03.2010.
17. Juhendaja rollist doktoritöö akadeemilise kõrgkvaliteedi saavutamisel, 16 tundi, Tartu Ülikool, Eesti. Toimumise aeg 03.02.-04.02.2010.
18. Õppejõust saab mentor, 80 tundi, Tartu Ülikool, Eesti. Toimumise aeg 29.06.-03.07.2009.
19. Reaal- ja tehnikaerialade inglise keel, 40 tundi, Eesti Maaülikool, Eesti. Toimumise aeg 03.06.-04.06.2009.
20. Inglise keel õppetöös, 104 tundi, Eesti Maaülikool, Eesti. Toimumise aeg 14.04.-18.06.2009.
21. Inglise kõnekeele kursus õppejõududele, 80 tundi, Tartu Ülikool, Eesti. Toimumise aeg 17.02.-28.04.2009.
22. Inglise keel õppetöös, 104 tundi, Eesti Maaülikool, Eesti. Toimumise aeg 03.02.-09.04.2009.
23. Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis, 160 tundi, Tartu Ülikool, Eesti. Toimumise aeg 03.02.-06.05.2009.
24. E-kursus - ideest teostuseni, 120 tundi, Tartu Ülikool, Eesti. Toimumise aeg 19.01.-19.04.2009.
25. E-kursuse loomine Blackboardi õpikeskkon¬nas, 80 tundi, Tartu Ülikool, Eesti. Toimumise aeg 12.01.-08.03.2009.
26. Ainedidaktika – didaktika võimalustest aine õpetamisel, 8 tundi, Tartu Ülikool, Eesti. Toimumise aeg 29.01. -29.01.2009.
27. Säästlik linna planeerimine ja arendamine, 3 ECTS, Lundi Ülikool, Rootsi. Toimumise aeg 30.07.-12.08.2008.
28. AESOP PhD seminar „Planeerimisalaste uuringute tegemine“, 2,5 ECTS, Norra Maaülikool, Norra. Toimumise aeg 15.08.-18.08.2008.
29. Kõrgkoolididaktika, 80 tundi, Tartu Ülikool, Eesti. Toimumise aeg 22.01.-23.05.2008.
30. Õppejõust saab mentor, 40 tundi, Tartu Ülikool, Eesti. Toimumise aeg 28.01.-15.04.2008.;

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
6.6.
2016
3.5.
2015
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2011
3.1.
2011
6.3.
2011
1.2.
2010
3.1.
2009
3.4.
2008
3.4.
2008
6.3.
2007
3.2.
2005
25.06.2019
8.02.1974
+3727313118
evelin.jyrgenson@emu.ee

Career

Institution(s) and position(s)
2018–...   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Chair of Geomatics, Associated Professor (1,00)
2016–2018   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Geomatics, Lecturer (1,00)
2008–2016   
Estonian Land Board, Advisor (0,50)
2007–2016   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Geomatics, Lecturer (0,50)
2000–2008   
Estonian Land Board, Head of Department of Real Estate (1,00)
1995–2000   
Elva Town Government, Acting Advisor of Land Issues (1,00)
 
 
Education
1999–2017   
Estonian University of Life Sciences, doctoral program
1997–1999   
Royal Institute of Technology, MSc
1992–1996   
Estonian Agricultural University, land surveying
 
 
R&D related managerial and administrative work
2019−...   
Member of Profession Commission of Estonian Land Surveyors
2018−...   
The manger of master curricula: 1) Land Surveying and Land Management (426); 2) Land Management and Real Estate Planning (427)
2010−...   
Member of LANDNET. LANDNET is a community of professionals from different countries and organizations working together under an initiative of the FAO. Main activities: sustainable land use, land management, land consolidation etc.
2009−...   
Member of Association of Estonian Planners
2018−2018   
The organising of the conference "Land consolidation as an essential instrument for the implementation of large infrastructure and sustainable land use". The conference will take place 27-29. November 2018 in Tallinn.
2015−2016   
The organising of the seminar “Conducting Land Reform – Challenges and Best Practices”. The seminar took place 27-28. October 2016 in Estonian University of Life Sciences.
2013−2015   
Participation as an expert in subject of Land Grabbing – a warning for Europe and a threat to family farming. It is own-initiative option in European Economic and Social Committee on the Section of Agriculture, Rural Development and the Environment in 2014. (Accepted 14.01.2015)
2012−2015   
Participation in workgroup prepared the occupation standard for land surveyor (on the field of land management).
2010−2012   
Participation as an expert in the work organized by FAO: “Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land Fisheries and Forests in the Context of National Food Security”.
 
 
Additional career information
Lectures and seminar on the frame of program Erasmus and Erasmus+:
1. Latvia University of Agriculture, 2017
2. Universität der Bundeswehr, 2015
3. Latvia University of Agriculture, 2012
4. Bochum University of Applied Sciences, 2012
5. Bochum University of Applied Sciences, 2011 ;
Organised study courses:
1. Bachelor level research work (MI.0604), 3 EAP
2. Basics of scientific research (MI.1862), 3 EAP
3. Introduction to speciality (MI.1873), 1 EAP
4. Land administration in Baltic countries, (MI.1970), 4 EAP
5. Land conflict administration (MI.1872), 2 EAP
6. Main course in land management (MI.0138), 5 EAP
7. Management of land resources (MI.0142), 6 EAP
8. Practical training in real estate and land management (MI.0745), 10 EAP
9. Practical training in real estate and land management (MI.1722), 6 EAP
10.Real estate law I (MI.0941), 4 EAP
11. Research work in land management (MI.0846), 3 EAP
12. Reasearch work in land management and real estate (MI. 1007), 4 EAP;
Continuing professional development system:
1. Base course for MapInfo, 16 hours, RUUM (Estonia). The course took place 20.05.2019 – 21.05.2019.
2. Statistics and data analyses, 26 hours, Estonian University of Life Sciences (Estonia). The course took place 21.05.2018 – 30.05.2018.
3. The trainee as the adult learner, 8 hours, Tartu University (Estonia). The course took place 20.04.2018.
4. Use of the STARR(T) method for describing, analyze and evaluate the knowledge that studied from experience, 8 hours, Tartu University (Estonia). The course took place 13.04.2018.
5. Spring conference for land surveyors 2018, 4 hours, the Union of Estonian Land Surveyors (Estonia). The conference took place 9.03.2018.
6. Conference „Teaching for Learning – The University Perspective“, Tartu University (Estonia). The conference took place 23.01.2018-25.01.2018.
7. Property Design and Land Redistribution in the Countryside, Aalborg University (Denmark), 2014
8. Land Management; Land Consolidation; Smart Cities, Aalto University (Finland), 2013
9. Multivariate statistics, Estonian University of Life Sciences, 2013
10. Academic Success Skills Training: A Holistic Approach to Supporting Academic Success, Tartu University, 2011
11. Training of learning skills trainer, Estonian University of Life Sciences 2011
12. Academic writing, 2011
13. The role of supervisor to achieve high academic qualify, 2010
14. Basic training for mentoring, Tartu University, 2008-2010
12. Encyclopedia of Law, Tartu University, 2001
13. Constitutional Law, Tartu University, 2001
;

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
6.6.
2016
3.5.
2015
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2011
3.1.
2011
6.3.
2011
1.2.
2010
3.1.
2009
3.4.
2008
3.4.
2008
6.3.
2007
3.2.
2005
25.06.2019
  • Leitud 5 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUU8P160012MIGOLäänemere veetaseme tõusu mõju rannajoone muutustele ja kinnistupiiridele 01.02.201631.01.2017Aive LiibuskEesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut30 000,00 EUR
MUU8-2/T13003MIGOMaaga seotud otsuste mõju maa-, metsa- ja veeressursside kasutamisele01.01.201331.12.2016Siim MaasikamäeEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, geomaatika osakond314 048,00 EUR
MUU8-2/T12069MIGOMaatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuste tegeliku kasutamise ning võimalike meetmete välja selgitamine põllu- ja metsamajanduse taristu arendamiseks kuni aastani 202024.04.201230.04.2013Siim MaasikamäeEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, geomaatika osakond39 734,71 EUR
1.2.2.1.2.V180217MIGX (COST Action CA17125)Public Value Capture of Increasing Property Values 27.08.201826.08.2022Evelin JürgensonEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, Geomaatika õppetool0,00 EUR
MUU8-2/T14036MIGOVäärtusliku põllumaa hindamine17.03.201415.06.2014Siim MaasikamäeEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, geomaatika osakond4 166,66 EUR