Meelis Pärtel

3.11.1969
737 6234
meelis.partel@ut.ee
http://www.botany.ut.ee/macroecology/

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–...    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, botaanika professor (1,00)
01.09.2012–31.12.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, botaanika professor (1,00)
01.01.2008–31.08.2012    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, botaanika professor (1,00)
01.09.2007–31.12.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituut , botaanika professor (1,00)
01.08.2007–31.08.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituut , botaanika professor (1,00)
01.09.2002–31.07.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut, botaanika professor (1,00)
1998–2002    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut, Vanemteadur (1,00)
1994–1998    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut, vanemalborant (1,00)
1991–1997    Tartu Ülikool, laborant (1,00)
 
 
Haridustee
1999–2001    järeldoktor Kanadas Regina Ülikoolis
1994–1997    doktorantuur Tartu Ülikoolis
1993–1994    litsentsiaadiõpingud Uppsala Ülikoolis
1992–1993    magistrantuur Tartu Ülikoolis
1988–1992    bioloogiaõpingud Tartu Ülikoolis
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    Tippkeskuse Ecolchange nõukogu liige
2011−...    Rahvusvahelise Taimkatteteaduse Assotsiatsiooni (IAVS) nõukogu liige
2008−...    TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudi nõukogu liige
2008−...    Ajakirja Applied Vegetation Science peatoimetaja
2008−...    Ajakirja Journal of Vegetation Science peatoimetaja
1997−...    Eesti Looduseuurijate Seltsi liige
1997−...    Eesti Pärandkoosluste Kaitse Ühingu liige
1992−...    Rahvusvahelise Taimkatteteaduse Assotsiatsiooni (IAVS) liige
2012−2015    Eesti Teadusagentuuri Hindamisnõukogu liige
2009−2012    Teaduskompetentsi nõukogu liige
2008−2015    Bioloogilise mitmekesisuse tippkeskuse FIBIR nõukogu liige
2008−2012    Ajakirja Oecologia toimetaja
2007−2008    Ökoloogia ja keskkonnateaduste doktorikooli juhataja
2006−2007    Tartu Ülikooli Rektori valimiskomisjoni liige
2004−2008    Ajakirja Journal of Vegetation Science toimetaja
2004−2013    Tartu Ülikooli botaanikaia nõukogu liige
2003−2009    Eesti Teadusfondi ekspert
2000−2003    Ajakirja Journal of Vegetation Science toimetuskolleegiumi liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2009, Meelis Pärtel, Eesti Riigi teaduspreemia
2009, Meelis Pärtel, Riigi teaduspreemia tööde tsükli “Makroökoloogilised protsessid eluslooduse mitmekesisuse mõjutajana” eest
1999, Meelis Pärtel, NATO Science järeldoktori grant
1998, Meelis Pärtel, Eesti Riigi teaduspreemia (Martin Zobeli töörühmas)
1996, Meelis Pärtel, Academia Europeae teaduspreemia Eesti, Läti ja Leedu noortele teadlastele
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; PÕHISUUND: Makroökoloogia. Taimede tunnuste ja mitmekesisuse evolutsioon, taimeliikide seos mulla heterogeensusega. Taimekoosluste liigirikkuse ajaloolised ja geograafilised määratlejad. Bioloogilise mitmekesisuse kaitse planeerimine
 
 
Lisainfo
Järeldoktorite juhendamine: Pille Gerhold (2006), Lars Götzenberger (2008, koos Martin Zobeliga), Jodi Price (2009), Antonio Gazol (2010), Robert Lewis (2013), Jonathan Bennett (2014), Carlos P. Carmona (2017).

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
6.8.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
2.4.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
6.3.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
6.1.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
3.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
3.1.
2007
3.2.
2007
6.3.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
3.1.
2005
1.1.
2004
3.3.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1998
1.1.
1996
1.1.
1996
3.2.
1996
1.1.
1995

Meelis Pärtel

3.11.1969
737 6234
meelis.partel@ut.ee
http://www.botany.ut.ee/macroecology/en

Career

Institution and occupation
01.01.2016–...    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Professor of Botany (1,00)
01.09.2012–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Professor of Botany (1,00)
01.01.2008–31.08.2012    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Professor of Botany (1,00)
01.09.2007–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Ecology and Earth Sciences, Professor (1,00)
01.08.2007–31.08.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Ecology and Earth Sciences, Professor (1,00)
01.09.2002–31.07.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Botany and Ecology, Professor (1,00)
1998–2002    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Botany and Ecology, Senior Researcher (1,00)
1994–1998    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Botany and Ecology, senior research assistant (1,00)
1991–1997    University of Tartu, lab assistant (1,00)
 
 
Education
1999–2001    Postdoctoral fellow at the University of Regina, Canada
1994–1997    PhD studies at the University of Tartu
1993–1994    Phil.lic. studies at Uppsala University, Sweden
1992–1993    MSc studies at the University of Tartu
1988–1992    Diploma studies in biology at the University of Tartu
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    Member of the board of the excellence centre Ecolchange
2011−...    Member of the Council of the International Association for Vegetation Science (IAVS)
2008−...    Member of the council of the Institute of Ecology and Earth Sciences, University of Tartu
2008−...    Chief Editor of the Applied Vegetation Science
2008−...    Chief Editor of the Journal of Vegetation Science
1997−...    Member of Estonian Naturalists' Society
1997−...    Member of Estonian Semi-natural Community Conservation Association
1992−...    Member of the International Association for Vegetation Science (IAVS)
2012−2015    Member of the Science Evaluation Board of the Estonian Research Council
2009−2012    Member of the Estonian Research Council
2008−2015    Member of the board of the excellence centre FIBIR (Frontiers in Biodiversity Research)
2008−2012    Editor of journal Oecologia
2007−2008    Head of the the Doctoral School for Ecology and Environmental Sciences
2006−2007    Member of the election commitee for the Rector of the University of Tartu
2004−2008    Editor of the Journal of Vegetation Science
2004−2013    Member of the commitee of the Botanical garden at the University of Tartu
2003−2009    Expert of Estonian Science Foundation
2000−2003    Member of Editorial Board for the Jornal of Vegetation Science

Qualifications

 
 
Honours & awards
2009, Meelis Pärtel, Estonian State Science Award
2009, Meelis Pärtel, National Science Award
1999, Meelis Pärtel, NATO Science Postdoctoral Fellowship
1998, Meelis Pärtel, Estonian State Science Award (in the workgroup of Martin Zobel)
1996, Meelis Pärtel, Academia Europeae science award to young scientists of Estonia, Latvia and Lithuania
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; SPECIALITY: Macroecology. Evolution of plant traits and diversity, linkage between plant cover and soil heterogeneity. Historical and geographical drivers of plant cover. Conservation Biology.
 
 
Additional information
SUPERVISION OF POSTDOCTORAL RESEARCHERS:

Pille Gerhold, ESF Postdoctoral Research Grant 2006-2008, (sup) Meelis Pärtel, Phylogenetic diversity in plant communities, University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences,

Lars Götzenberger, FIBIR Postdoctoral Research Grant (2008-2012), (sup) Martin Zobel and Meelis Pärtel, Ecological assembly rules in plant communities, University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences,

Jodi Price, MOBILITAS Postdoctoral Research Grant 2009-2013, (sup) Meelis Pärtel, The generality of assembly rules in herbaceous vegetation: a macroecological approach, University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences,

Antonio Gazol, ERMOS Postdoctoral Research Grant 2010-2013, (sup) Meelis Pärtel, The heterogeneity-diversity relationship in plant communities: the search for a consensus theory of species coexistence, University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences,

Robert Lewis, FIBIR Postdoctoral Research Grant (2013-2015), (sup) Meelis Pärtel, Dark diversity methods, University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences,

Jonathan Bennett, PUT Postdoctoral Research Grant (2014-2016), (sup) Meelis Pärtel, Community completeness and invasibility: Using phylogenetic and functional completeness to predict invasion across scales, University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences.

Carlos P. Carmona, MOBILITAS Postdoctoral Research Grant 2017-2019, (sup) Meelis Pärtel, Functional completeness of ecological communities: an integrated
probabilistic framework linked to ecosystem. University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecolgy and Earth Sciences


Many short-time visits of several post-doctoral fellows.

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
6.8.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
6.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
3.1.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
3.1.
2005
1.1.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1998
1.1.
1996
1.1.
1996
3.2.
1996
1.1.
1995
  • Leitud 16 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
PUTJDPUTJD15Community completeness and invasibility: Using phylogenetic and functional completeness to predict invasion across scales01.03.201429.02.2016Jonathan A. BennettTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut75 800,00 EUR
ETFETF8613Dünaamiliste taimekoosluste fülogeneetilise mitmekesisuse muutused suurel ja väikesel skaalal01.01.201131.12.2014Pille GerholdTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut40 800,00 EUR
MOBJDMOBJD276Funktsionaalse mitmekesisuse makroökoloogia: taksonoomiliste rühmade võrdlus01.09.201731.08.2019Aurele ToussaintTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut69 300,00 EUR
TKTK131Globaalmuutuste ökoloogia looduslikes ja põllumajanduskooslustes01.01.201601.03.2023Martin ZobelTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut3 198 027,47 EUR
ETFETF6614Makroökoloogilised protsessid taimekoosluse mitmekesisuse ja talitluse määratlejatena01.01.200631.12.2009Meelis PärtelTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond71 108,81 EUR
MUULLOOM15083Nutikas elurikkuse kaitse Eesti loodus- ja majandusmetsades: ökoinformaatika lahendused Eesti lõunaosa näitel01.09.201531.08.2018Meelis PärtelTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut146 250,00 EUR
SFSF0180095s08Taimede bioloogilise mitmekesisuse komponendid: seosed suure- ja väikeseskaalaliste protsessidega01.01.200831.12.2013Meelis PärtelTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut923 465,28 EUR
SFSF0182551s03Taimede evolutsioon, mitmekesisus ja levik ning funktsioon ökosüsteemides01.01.200331.12.2007Meelis PärtelTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond376 439,61 EUR
ETFETF8323Taimede mitmekesisus, liikide kooseksisteerimine ja keskkonna heterogeensus: väljakutse olemasolevale paradigmale01.01.201031.12.2013Meelis PärtelTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut67 492,28 EUR
HLKHLK04-6Tartu Ülikooli soontaimede herbaariumi taasavamine rahvusvahelisele teadusele01.01.200431.12.2008Meelis PärtelTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, Tartu Ülikooli Muuseumid; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond117 576,67 EUR
MJDMJD47The generality of assembly rules in herbaceous vegetation: a macroecological approach01.04.201031.03.2013Jodi PriceTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut100 341,29 EUR
ERMOSERMOS14The heterogeneity-diversity relationship in plant communities: the search for a consensus theory of species coexistence01.10.201030.09.2013Antonio GazolTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut100 375,74 EUR
IUTIUT20-29Tume elurikkus: taksonoomiline, fülogeneetiline, funktsionaalne ja geneetiline mitmekesisus dünaamilistes taimekooslustes01.01.201431.12.2019Meelis PärtelTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut758 800,00 EUR
APIUT20-29AP14Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema IUT20-29 raames01.01.201431.10.2015Meelis PärtelTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond38 950,00 EUR
APSF0180095s08APVäikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180095s08 raames01.01.201031.12.2011Meelis PärtelTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut47 965,69 EUR
MOBJDMOBJD13Ökoloogiliste koosluste funktsionaalne täielikkus: integreeritud tõenäosuslik käsitlus seletamaks ökosüsteemide stabiilsust01.03.201728.02.2019Carlos Perez CarmonaTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut75 800,00 EUR
  • Leitud 136 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Bullock, James M.; Mallada González, Laura; Tamme, Riin; Götzenberger, Lars; White, Steven M.; Pärtel, Meelis; Hooftman, Danny A. P. (2017). A synthesis of empirical plant dispersal kernels. Journal of Ecology, 105 (1), 6−19.10.1111/1365-2745.12666.1.1.
Chytrý, Milan; Chiarucci, Alessandro; Pillar, Valério D.; Pärtel, Meelis; (2017). Applied Vegetation Science enters its 20th year. Applied Vegetation Science, 20 (1), 1−4.10.1111/avsc.12286.1.1.
Lewis, R. J.; Bello, F.; Bennett, J. A.; Fibich, P.; Finerty, G. E.; Götzenberger, L.; Hiiesalu, I.; Kasari, L.; Lepš, J.; Májeková, M.; Mudrák, O.; Riibak, K.; Ronk, A.; Rychtecká, T.; Vitová, A.; Pärtel, M. (2017). Applying the dark diversity concept to nature conservation. Conservation Biology, 31 (1), 40−47.10.1111/cobi.12723.1.1.
Pärtel, Meelis; Öpik, Maarja; Moora, Mari; Tedersoo, Leho; Rosendahl, Søren; Rillig, C. Mathias; Lekberg, Ylva; Kreft, Holger; Helgason, Thorun; Erikson, Ove; Davison, John; Bello, Francsesco; Caruso, Tancredi; Zobel, Martin (2017). Historical biome distribution and recent human disturbance shape the diversity of arbuscular mycorrhizal fungi. New Phytologist, 216 (1), 227−238.10.1111/nph.14695.1.1.
Ronk, Argo; Szava-Kovats, Robert; Zobel, Martin; Pärtel, Meelis (2017). Observed and dark diversity of alien plant species in Europe: estimating future invasion risk. Biodiversity and Conservation, 26 (4), 899−916.10.1007/s10531-016-1278-4.1.1.
Bennett, J. A.; Riibak, K.; Tamme, R.; Lewis, R. J.; Pärtel, M. (2017). The reciprocal relationship between competition and intraspecific trait variation. Journal of Ecology, 1−23.10.1111/1365-2745.12614.1.1.
Saar, L.; de Bello, F.; Pärtel, M.; Helm, A. (2017). Trait assembly in grasslands depends on habitat history and spatial scale. Oecologia, xx−xx [ilmumas].1.1.
Kasari, L., Zobel, M., Pärtel, M., Bommarco, R., Bruun, H.H., Gustina, L., Heikkinen, R., Honnay, O., Krauss, J., Lindborg, R., Raatikainen, K., Rūsiņa, S. & Helm, A. (2017). Plants with good dispersal abilities disappear from European semi-natural grasslands following the payment of extinction debt. Vegetation patterns in natural and cultural landscapes: 60th IAVS Symposium, Palermo, Italy, 20–24 June. Ed. Guarino, R., Bazan, G., Barbera, G. Palermo University Press, 195.5.2.
Chiarucci, Alessandro; Chytrý, Milan; Pillar, Valério D.; Pärtel, Meelis (2016). Applied Vegetation Science in 2016: the leading journal promoting the application of vegetation science. Applied Vegetation Science, 19, 1−2.1.1.
Tamme, Riin; Gazol, Antonio; Price, Jodi N.; Hiiesalu, Inga; Pärtel, Meelis (2016). Co-occurring grassland species vary in their responses to fine-scale soil heterogeneity. Journal of Vegetation Science, 27 (5), 1012−1022.10.1111/jvs.12431.1.1.
Lewis, Rob J.; Szava-Kovats, Robert; Pärtel, Meelis (2016). Estimating dark diversity and species pools: An empirical assessment of two methods. Methods in Ecology and Evolution, 7 (1), 104−113.10.1111/2041-210X.12443.1.1.
de Bello, Francesco; Carmona, Carlos P.; Lepš, Jan; Szava-Kovats, Robert; Pärtel, Meelis (2016). Functional diversity through the mean trait dissimilarity: resolving shortcomings with existing paradigms and algorithms. Oecologia, 180 (4), 933−940.10.1007/s00442-016-3546-0.1.1.
Pärtel, M.; Chiarucci, A.; Chytrý, M.; Pillar, V.D. (2016). How to publish a good journal in plant community ecology? Journal of Vegetation Science, 27 (1), 1−3.10.1111/jvs.12368.1.1.
Grace, J.B.; Anderson, T.M.; Seabloom, E.W.; Borer, E.T.; Adler, P.B.; Harpole, W.S.; Hautier, Y.; Hillebrand, H.; Lind, E.M.; Pärtel, M.; Bakker, J.D.; Buckley, Y.M.; Crawley, M.J.; Damschen, E.I.; Davies, K.F.; Fay, P.A.; Firn, J.; Gruner, D.S.; Hector, A.; Knops, J.M.H. ... Smith, M.D. (2016). Integrative modelling reveals mechanisms linking productivity and plant species richness. Nature, 529 (7586), 390−393.10.1038/nature16524.1.1.
Ronk, Argo; de Bello, Francesco; Fibich, Pavel; Pärtel, Meelis (2016). Large-scale dark diversity estimates: new perspectives with combined methods. Ecology and Evolution, x−x.10.1002/ece3.2371.1.1.
Pärtel, Meelis; Bennet, Jonathan A.; Zobel, Martin (2016). Macroecology of biodiversity: disentangling local and regional effects. New Phytologist, 211, 404−410.10.1111/nph.13943.1.1.
de Bello, Francesco; Fibich, Pavel; Zelený, David; Kopecký, Martin; Mudrák, Ondřej; Chytrý, Milan; Pyšek, Petr; Wild, Jan; Michalcová, Dana; Sádlo, Jiří; Šmilauer, Petr; Lepš, Jan; Pärtel, Meelis (2016). Measuring size and composition of species pools: a comparison of dark diversity estimates. Ecology and Evolution, 6, 4088−4101.10.1002/ece3.2169.1.1.
Bennett, Jonathan A.; Riibak, Kersti; Kook, Ene; Reier, Ülle; Tamme, Riin; Bueno, C. Guillermo; Pärtel, Meelis (2016). Species pools, community completeness, and invasion: Disentangling diversity effects on the establishment of native and alien species. Ecology Letters, 19 (12), 1496−1505.10.1111/ele.12702.1.1.
Öpik, Maarja; Davison, John; Moora, Mari; Pärtel, Meelis; Zobel, Martin (2016). Response to Comment on “Global assessment of arbuscular mycorrhizal fungus diversity reveals very low endemism”. Science, 351 (6275), 826−826.10.1126/science.aad5495.6.8.
Ronk, Argo; Szava-Kovats, Robert; Pärtel, Meelis (2015). Applying the dark diversity concept to plants at the European scale. Ecography, 38 (10), 1015−1025.10.1111/ecog.01236.1.1.
Helm, A.; Zobel, M.; Moles, A.T.; Szava-Kovats, R.; Pärtel, M. (2015). Characteristic and derived diversity: implementing the species pool concept to quantify conservation condition of habitats. Diversity and Distributions, 21 (6), 711−721.10.1111/ddi.12285.1.1.
Riibak, Kersti; Reitalu, Triin; Tamme, Riin; Helm, Aveliina; Gerhold, Pille; Znamenskiy, Sergey; Bengtsson, Karin; Rosén, Ejvind; Prentice, Honor; Pärtel, Meelis (2015). Dark diversity in dry calcareous grasslands is determined by dispersal ability and stress-tolerance. Ecography, 38, 713−721.10.1111/ecog.01312.1.1.
Davison, J.; Moora, M.; Öpik, M.; Adholeya, A.; Ainsaar, L.; Bâ, A.; Burla, S.; Diedhiou, A. G.; Hiiesalu, I.; Jairus, T.; Johnson, N. C.; Kane, A.; Koorem, K.; Kochar, M.; Ndiaye, C.; Pärtel, M.; Reier, Ü.; Saks, Ü.; Singh, R.; Vasar, M. ... Zobel, M. (2015). Global assessment of arbuscular mycorrhizal fungus diversity reveals very low endemism. Science, 349 (6251), 970−973.10.1126/science.aab1161.1.1.
Chiarucci, Alessandro; Pillar, Valerio D.; Chytry, Milan; Pärtel, Meelis (2015). Journal of Vegetation Science in 2015: journal growth, celebrations and awards. Journal of Vegetation Science, 26 (1), 1−3.10.1111/jvs.12242.1.1.
Reitalu, Triin; Gerhold, Pille; Poska, Anneli; Pärtel, Meelis; Väli, Vivika; Veski, Siim (2015). Novel insights into post-glacial vegetation change: functional and phylogenetic diversity in pollen records. Journal of Vegetation Science, 26, 911−922.10.1111/jvs.12300.1.1.
  • Leitud 19 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Belowground plant diversity and coexistence patterns in grassland ecosystemsHiiesalu, IngadoktorikraadMeelis Pärtel; Scott D. WilsonKaitstud2012Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond
Bryophyte diversity and vascular plantsIngerpuu, NeledoktorikraadMeelis PärtelKaitstud2002Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond
Changes in plant species richness and population performance in response to habitat loss and fragmentationTakkis, KristadoktorikraadAveliina Helm; Meelis PärtelKaitstud2014Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond
Ecoinformatical solution for dark diversity and species poolsRaitviir, TõnudoktorikraadMeelis PärtelJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut
Extinction debt in seminatural plant communitiesSaar, LiinadoktorikraadAveliina Helm; Meelis PärtelJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut
Formation and persistence of dry grassland diversity: role of human history and landscape structureHelm, AveliinadoktorikraadMeelis PärtelKaitstud2007Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut
Juurestik ja mullaparameetrid loopealsete dünaamikas: mätaste ümberistutamise katseHiiesalu, IngamagistrikraadMeelis PärtelKaitstud2007Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond
Kahe niiduliigi tunnused killustunud lookooslustesKrista TakkismagistrikraadAveliina Helm; Meelis PärtelKaitstud2009Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond
Macroecological approach in vegetation science: generality of ecological relationships at the global scaleLaanisto, LauridoktorikraadMeelis PärtelKaitstud2008Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
Morphological and genetical variation within species complexes: Anthyllis vulneraria s. l. and Alchemilla vulgaris (coll.)Köster, EgledoktorikraadSilvia Pihu; Meelis PärtelKaitstud2010Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
Mulla ruumilise heterogeensuse mõju taimede väikeseskaalalisele mitmekesisusele Tamme, RiinmagistrikraadLauri Laanisto; Meelis PärtelKaitstud2010Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond
Plant diversity patterns across Europ: observed and dark diversityArgo RonkdoktorikraadMeelis PärtelKaitstud2016Tartu Ülikool
Plant species diversity in semi-natural grasslands: Effects of scale, landscape structure and habitat historyReitalu, TriindoktorikraadHonor C. Prentice; Martin T. Sykes; Meelis PärtelKaitstud2008Lundi Ülikool
Saaremaa ja Muhu koosluste ajalis-ruumiline dünaamikaHelm, Aveliinamagistrikraad (teaduskraad)Meelis PärtelKaitstud2003Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Taimeökoloogia õppetool
Spatial and temporal aspects of plant species conservationVellak, AindoktorikraadMeelis PärtelKaitstud2009Tartu Ülikool
The importance of dispersal limitation influencing the size of dark diversity in plant communitiesRiibak, KerstidoktorikraadMeelis PärtelJuhendamiselTartu Ülikool
The relationship between small-scale environmental heterogeneity and plant species diversityTamme, RiindoktorikraadMeelis PärtelKaitstud2015Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut
Threatened vascular plants in Estonia: causes of rarity and conservationReier, ÜlledoktorikraadMeelis PärtelKaitstud2007Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond
Vilsandi saare loopealsete liigiline mitmekesisus ja biomassKadriann Saarmagistrikraad (teaduskraad)Meelis PärtelKaitstud1996Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond