30.04.1956
6454125
luule.sakkeus@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2015–...   
Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus, Vanemteadur (1,00)
01.09.2015–01.11.2021   
Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus, juhataja (0,25)
1986–...   
Eesti Kõrgkoolidevaheline Demouuringute Keskus, Vanemteadur
2009–31.08.2015   
Tallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut, direktor (0,25)
1998–31.08.2015   
Tallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut, Vanemteadur (1,00)
01.01.1977–31.12.1986   
Tallinna Linnalabor, TPI, laborant, nooremteadur ja teadur
 
 
Haridustee
2000–2000   
TLU Eesti Demograafia Instituut, Ph.D. demograafia
1979–1984   
Sotsioloogiliste Uuringute Instituut, NL TA, rakendussotsioloogia
1974–1978   
Tallina Tehnikaülikool, tööstuse plaanimine, Diplom (M.Sc)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...   
MPIDR projekti BSS Teadusnõukogu liige
2015−...   
Horisont2020 tervise, demograafilised muutused ja heaolu valdkonna programmikomitee ekspert
2012−...   
Population Europe Nõukoja liige
2011−...   
Euro-Peristat IV Teaduskomitee liige
2011−...   
ajakirja "Demografia", toimetuskolleegiumi liige
2011−...   
SHARE Eesti juhtkomitee liige
2010−...   
EDSD Teadusnõukogu liige
2010−...   
EAPSMORT liige (Tervise, haigestumuse ja suremuse Euroopa töögrupp)
2008−...   
Akadeemiline ekspertide võrgustik puuetega rahvastiku alal, Eesti esindaja
2008−...   
Eesti Bioeetika Nõukogu, liige
1992−...   
Euroopa Demograafia Assotsiatsioon, liige
1986−...   
Eesti Demograafia Assotsiatsioon, liige
2016−2016   
E-surmasündmuse arendamise töörühma liige (SA E-TERVIS)
2011−2014   
Eesti Statistikaameti Statistikanõukogu esimees

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2019, Luule Sakkeus, Tallinna Ülikooli sajandivilistlane
2016, Luule Sakkeus, Tallinna Ülikooli teenetemärk
2015, Luule Sakkeus, Parim artikkel sotsiaalteadustes, TLÜ
2001, Luule Sakkeus, Parim teadusartikkel, Tallinna Ülikool
2000, Luule Sakkeus, Riigi teaduspreemia (sotsiaalteadused, kollektiivi liige)
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S250 Demograafia; TÄPSUSTUS: Eesti rahvastikuareng (vananemine, välispäritolu rahvastik, tervis), riigiandmekorraldus (andmeallikad, harmoniseerimine, kvaliteedianalüüs)
ETIS KLASSIFIKAATOR: 3. Terviseuuringud; 3.6. Rahvatervishoid
 
 
Lisainfo
küsitlusuuringute (sündmuslooliste) metodoloogia ekspertiis, registripõhiste rahvastikusündmuste ekspertiis, inglise ja vene keel suulises kõnes ja kirjas sorav. Andmeanalüüsi tarkvara (SPSS; STATA)kasutamise oskused.
1.04.-30.04.2014 - Prantsusmaa rahvusliku rahvastikuinstituudi stipendium
September 2015 -EuCa Cambridge'i Suveülikooli lektor
2016/2017 - koostöös Jyvaskylä Ülikooliga kursuse "Migration and Life Course" väljatöötamine ja JÜ ja TTLÜ tudengitele kursuse loengute pidamine

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2020
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
3.1.
2019
3.1.
2019
3.5.
2019
4.2.
2019
6.3.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.2.
2018
1.3.
2018
2.5.
2018
5.2.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
6.6.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
2.4.
2017
2.5.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
5.1.
2017
6.3.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
2.4.
2016
2.4.
2016
3.1.
2016
3.2.
2016
3.4.
2016
4.1.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.3.
2015
1.3.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
4.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
6.7.
2013
1.1.
2012
1.3.
2012
3.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.3.
2011
1.1.
2010
2.2.
2010
1.1.
2009
1.2.
2009
1.3.
2009
1.3.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2007
3.1.
2005
2.1.
2003
3.1.
2003
3.1.
2003
1.2.
2000
1.2.
2000
2.1.
2000
3.1.
2000
3.1.
2000
2.2.
1999
3.1.
1999
1.2.
1998
1.2.
1997
1.2.
1997
3.1.
1996
3.1.
1994
1.1.
1991
14.01.2020
30.04.1956
luule.sakkeus@tlu.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2015–...   
Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Estonian Institute for Population Studies, Senior Researcher (1,00)
01.09.2015–01.11.2021   
Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Estonian Institute for Population Studies, head (0,25)
1986–...   
Estonian Interuniversity Population Research Centre, Senior Researcher
2009–31.08.2015   
Tallinn University, Estonian Institute for Population Studies, director (0,25)
1998–31.08.2015   
Tallinn University, Estonian Institute for Population Studies, Senior Researcher (1,00)
01.01.1977–31.12.1986   
Urban Research Laboratory, Tallinn Technical University, junior researcherand researcher
 
 
Education
2000–2000   
Estonian Institute for Population Studies, Tallinn University, Ph.D. in demography
1979–1984   
Institute of Sociological Research, Academy of Sciences,USSR, applied sociology
1974–1978   
Tallinn Technical Univesity, industrial planning, Diploma (M.Sc)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...   
Member of the Scientific Advisory Board of the BSS project of MPIDR
2015−...   
Expert of the Programme committee of Horizon2020 theme health, demographic change and well-being
2012−...   
Member of the Advisory Board, Population Europe
2011−...   
Euro-Peristat IV Member of Scientific Committee
2011−...   
Member of the Editorial Board of the Journal "Demografia"
2011−...   
Member of SHARE Estonia Steering Committee
2010−...   
Member of Scientific Board of EDSD
2010−...   
Member of EAPSMORT (European Working Group on Health, Morbidity and Mortality, EAPS)
2008−...   
Academic Network of Experts on Disabled People (ANED), representative of Estonia
2008−...   
Estonian Commitee for Bioethics, member
1992−...   
European Association for Population Studies, member
1986−...   
Estonian Demographic Association, member
2016−2016   
Member of the Working Group on E-death event (SA E-TERVIS)
2011−2014   
Chair of the Estonian Council of Statistics, Statistics Estonia

Qualifications

 
 
Honours & awards
2019, Luule Sakkeus, The Alumni of the Century of the Tallinn University
2016, Luule Sakkeus, Badge of Merit of Tallinn University
2015, Luule Sakkeus, Best article in social sciences, Tallinn University
2001, Luule Sakkeus, Best article, Tallinn University
2000, Luule Sakkeus, National Science Prize (social sciences, team member)
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; CERCS CLASSIFICATION: S250 Demography ; SPECIFICATION: Population development of Estonia (ageing, migration, foreign-origin-population, health), national statistical system (data sources, harmonisation, data quality analysis)
ETIS CLASSIFICATION: 3. Health; 3.6. Public Health Science
 
 
Additional information
Expertise on survey methodology (in particular event history type), expertise on register-based population events. Fluent orally and in written format in English and Russian. Analytical skills in SPSS, STATA etc.
1.04.-30.04.2014- Scholarship at INED
September 2015 - Lecturer at EuCa Cambridge Summer School
2016/2017 - in collaboration with Jyvaskylä University elaboration of the master course "Migration and Life course" and implementation

Projects in progress

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2020
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
3.1.
2019
3.1.
2019
3.5.
2019
4.2.
2019
6.3.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.2.
2018
2.5.
2018
5.2.
2018
6.3.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
2.4.
2017
2.5.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
5.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
2.4.
2016
2.4.
2016
3.1.
2016
3.2.
2016
3.4.
2016
4.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.3.
2015
1.3.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
4.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
6.7.
2013
1.1.
2012
1.3.
2012
3.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.3.
2011
1.1.
2010
2.2.
2010
1.1.
2009
1.2.
2009
1.3.
2009
1.3.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2007
3.1.
2005
2.1.
2003
3.1.
2003
3.1.
2003
1.2.
2000
1.2.
2000
2.1.
2000
3.1.
2000
3.1.
2000
2.2.
1999
3.1.
1999
1.2.
1998
1.2.
1997
1.2.
1997
3.1.
1996
3.1.
1994
1.1.
1991
14.01.2020