heiein@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2015–...   
Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Lektor (1,00)
2011–2015   
Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, Lektor (1,00)
21.08.2006–20.08.2007   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, erakorraline lektor (0,25)
2006–01.09.2011   
Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, Koreograafia osakond, Kaasaegse tantsu lektoraat, Lektor (0,75)
2006–2007   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Lavakunstide osakond, erakorraline lektor (0,30)
26.08.2005–20.08.2006   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, erakorraline lektor (0,25)
2003–2005   
Turun Yliopisto, Teadur (1,00)
2003–2006   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Lavakunstide osakond, erakorraline lektor (0,25)
 
 
Haridustee
2002–07.06.2016   
doktoriõpe Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudis
1999–2000   
Central European University, M.A.
1991–1999   
Eesti Humanitaarinstituut (B.A.)
1972–1983   
Tallinna 44. Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−2017   
Rahvusvahelise konverentsi "Tantsides tehnoloogiaid" korraldamine
2016−2016   
Tutvumine USA kõrgkoolisüsteemiga Californias
2014−2014   
Tutvumine CHOREOMUNDUSe ja Trondheimi Ülikooli tantsualase magistrirprogrammiga
2011−2012   
Rahvusvahelise konverentsi "Põranda alt välja: 20 aastat sõltumatut tantsu Baltikumis" korraldamine
2009−2010   
Rahvusvahelise konverentsi "Kujutledes kehasid: maastik, mälu, kogukond" korraldamine
 
 
Loometöö
1991– esinemised eksperdina Eesti Rahvusringhäälingu kultuurielu käsitlevates saadetes (Tallinn, ERR, ERR).
1991-... kirjutanud tantsukriitilisi ja -teoreetilise kallakuga artikleid nii päeva- ja nädalalehtedele kui ka erialastele kuukirjadele.
2015-... Fotoprojekt "Naiselikkuse mask" koostöös SJSU (USA) Prof Emer. Karl Toepferiga.
2015-... koostöö San Francisco ja Lahe Piirkonna Eesti Seltsiga.
2015-... tantsu- ja etenduskunstidealane koostöö (ühisartiklid, -loengud ja ettekanded Eestis ja USA-s) San Jose Ülikooli prof emerit Karl Toepferiga.
 
 
Lisainfo
Olnud korduvalt Eesti Teatriliidu aastapreemiate žürii liige tantsuteatri ja balleti komisjonis;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Heili Einasto, Parim humanitaarteatduste doktoritöö Tallinna Ülikooli üliõpilasteadustööde konkursil
2017, Heili Einasto, Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali ja Kristjan Jaagu välislähetuse stipendium eesti tantsukunstniku Ella Ilbaku (1895-1997) rahvusvahelise panuse uurimiseks
2016, Heili Einasto, III preemia üliõpilaste teadustööde riikliku konkursil ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas doktoriõppe üliõpilaste astmes
2015, Heili Einasto, Eesti Kultuurkapitali näitekunsti ja TLÜ Eesti Humanitaarinstituudi stipendiumid eesti tantsukunsti alustalade Ella Ilbaku (1895-1997) ja Rahel Olbrei (1898-1984) tegevuse rahvusvahelise mõõtme uurimiseks
2013, Heili Einasto, Reet Neimari nimeline kriitikapreemia
2007, Heili Einasto, TMK aastapreemia
2006, Heili Einasto, Eesti Kultuurkapitali Kirjanduse Sihtkapitali tõlkepreemia
2003, Heili Einasto, TMK aastapreemia
2002, Heili Einasto, Eesti Rahvuskultuuri stipendium
2002, Heili Einasto, Eesti Kultuuriministeeriumi stipendium
2002, Heili Einasto, TMK aastapreemia
2001, Heili Einasto, ÜEKN stipendium
2000, Heili Einasto, International Women's University - DAAD stipendium
1999, Heili Einasto, Avatud Eesti Fondi-Sorose stipendium
1991, Heili Einasto, Sorose stipendium
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; TÄPSUSTUS: Soolisus Emadus, ideoloogiad ja sotsiaalpoliitika
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud; TÄPSUSTUS: Tantsu ajalugu
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud; CERCS KLASSIFIKAATOR: S220 Kultuuriantropoloogia, etnoloogia ; TÄPSUSTUS: tantsuajalugu ja -teooria
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.5. Kunstiteadus; CERCS KLASSIFIKAATOR: H330 Draamakunst; TÄPSUSTUS: tants ja etenduskunstid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2018
2.1.
2018
2.1.
2018
3.2.
2018
3.2.
2018
3.4.
2018
1.1.
2017
3.2.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
2.3.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.6.
2016
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
1.2.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
1.3.
2012
4.2.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
3.2.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
6.3.
2010
3.2.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
6.3.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.3.
2007
6.3.
2007
6.4.
2007
1.2.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
3.2.
2005
6.3.
2005
3.2.
2004
6.3.
2004
6.3.
2003
6.3.
2003
6.3.
2003
6.7.
2003
1.2.
2002
1.3.
2002
3.2.
2002
6.2.
2002
6.3.
2002
6.6.
2002
6.7.
2002
1.3.
2001
6.3.
2001
6.7.
2001
6.4.
2000
6.6.
1999
28.01.2019
heiein@tlu.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2015–...   
Tallinn University, Baltic Film, Media, Arts and Communication School, Lecturer (1,00)
2011–2015   
Tallinn University, Institute of Fine Arts, Lecturer (1,00)
21.08.2006–20.08.2007   
University of Tartu, Viljandi Culture Academy, University of Tartu, Lecturer extraordinarius (0,25)
2006–01.09.2011   
Tallinn University, Institute of Fine Arts, Department of Choreography, Kaasaegse tantsu lektoraat, Lecturer (0,75)
2006–2007   
University of Tartu, Viljandi Culture Academy, University of Tartu, Department of Performing Arts, erakorraline lektor (0,30)
26.08.2005–20.08.2006   
University of Tartu, Viljandi Culture Academy, University of Tartu, Lecturer extraordinarius (0,25)
2003–2005   
University of Turku, Researcher (1,00)
2003–2006   
University of Tartu, Viljandi Culture Academy, University of Tartu, Department of Performing Arts, erakorraline lektor (0,25)
 
 
Education
2002–07.06.2016   
graduate studies in Tallinn University
1999–2000   
1991–1999   
1972–1983   
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−2017   
Organising international conference "Dancing Technologies"
2016−2016   
Studying US higher education system in California (community college, state university, research university, private university)
2014−2014   
Learning the master studies programs of CHOREOMUNDUS and Trondheim University
2011−2012   
Organising International Conference "20 years of independent dance in the Baltic Countries"
2009−2010   
Organising international conference "Imagining Bodies: Landscape, Memory, Community"
 
 
Creative work
1991- appearances in Estonian National Broadcast cultural programs as an expert (Tallinn, ERR, ERR).
1991-... has regularly reviewed dance and dance related events for dailies, cultural weekly, and monthly speciality journals.
2015-... Photo Project "Mask of Femininity" in collaboration with SJSU (USA) Prof. Emer. Karl Toepfer.
2015-... collaboration with San Francisco and Bay Area Estonian Society.
2015-... collaboration about dance and performing arts research (joint articles, lectures, presentations in Estonia and USA) with San José State University prof emerit Karl Toepfer.
 
 
Additional information
Has served regularly as a jury member for Estonian Theatre Union annual awards for dance theatre and ballet;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2017, Heili Einasto, Best PhD Thesis of humanities in Tallinn University competition for student research
2017, Heili Einasto, Estonian Cultural Endowment and Kristjan Jaak Short-Time Visit Scholarship to research the international importance of Estonian dance artist Ella Ilbak (1895-1997)
2016, Heili Einasto, III award in the national student reasearch competition in the field of social sciences and culture at doctoral level
2015, Heili Einasto, Estonian Cultural Endowment and TU Estonian Institute of Humanities scholarships to research Estonian artistic dance founders Ella Ilbak (1895-1997) and Rahel Olbrei (1898-1984)
2013, Heili Einasto, Theatre criticism annual award
2007, Heili Einasto, TMK annual award
2006, Heili Einasto, translation award from the Estonian Cultural Endowment Literature Fund
2003, Heili Einasto, TMK annual award
2002, Heili Einasto, Estonian National Culture Foundation
2002, Heili Einasto, Scholarship from the Estonian Ministry of Culture
2002, Heili Einasto, TMK annual award
2001, Heili Einasto, Estonian World Council scholarship
2000, Heili Einasto, International Women's University - DAAD scholarship
1999, Heili Einasto, Open Estonian Foundation-Soros scholarship
1991, Heili Einasto, Soros Foundation Scholarship
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research; CERCS CLASSIFICATION: S220 Cultural anthropology, ethnology ; SPECIFICATION: dance history and theory
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.5. Aesthetics and Arts Research; CERCS CLASSIFICATION: H330 Dramatic art ; SPECIFICATION: Dance and performance arts
 
 

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2018
2.1.
2018
2.1.
2018
3.2.
2018
3.2.
2018
3.4.
2018
1.1.
2017
3.2.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
2.3.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.6.
2016
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
1.2.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
1.3.
2012
4.2.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
3.2.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
6.3.
2010
3.2.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
6.3.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.3.
2007
6.3.
2007
6.4.
2007
1.2.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
3.2.
2005
6.3.
2005
3.2.
2004
6.3.
2004
6.3.
2003
6.3.
2003
6.3.
2003
6.7.
2003
1.2.
2002
1.3.
2002
3.2.
2002
6.2.
2002
6.3.
2002
6.6.
2002
6.7.
2002
1.3.
2001
6.3.
2001
6.7.
2001
6.4.
2000
6.6.
1999
28.01.2019
  • Leitud 2 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
PUTPUT106Alternatiivsed karjäärid ja töökorraldus: postkommunistlike riikide paindlikkus01.01.201331.12.2016Triin RoosaluTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus175 040,00 EUR
MUUTAU15039 (IS1405)Interdistsiplinaarne terviklähenemine füsioloogilise sünnituse ja sünni mõistmiseks ja kontekstualiseerimiseks (BIRTH)10.12.201409.12.2018Triin RoosaluTallinna Ülikool20 000,00 EUR