Mari-Ann Remmel

2.08.1966
7377738
mariann@folklore.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2014–28.02.2016    Eesti Kirjandusmuuseum, Teadur (0,50)
2013–2014    Eesti Kirjandusmuuseum, Teadur (0,40)
2011–2013    Eesti Kirjandusmuuseum, Teadur (0,50)
2010–2011    Eesti Kirjandusmuuseum, Teadur (0,25)
1991–2008    Eesti Kirjandusmuuseum, Teadur (1,00)
01.01.1985–31.12.1986    Muuseumide ja Kultuurimälestiste Teaduslik-Metoodilises Nõukogu fondisektori nooremteadur
 
 
Haridustee
doktoriõpe Eesti kirjanduse ja rahvaluule osakonnas eesti ja võrdleva rahvaluule alal alates 2004
1986–1991    Tartu Ülikool, B.A eesti filoloogia, rahvaluule
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2005−...    ISFNR liige
1998−...    Kohapärimuse andmebaasi loomine ja arendamine
1998−...    ERA kohapärimuse töörühma juhtimine
1990−...    Akadeemilise Rahvaluule Seltsi liige
 
 
Loometöö
Näituste koostamine ja kujundamine: "Eesti külad Siberis" 1997; "Piiri takah - pilte Ida-Setomaalt" 1999/2000.
Kaanepildid raamatusarjale Pro Folkloristica; Vanavaravedaja nr 4 kaanekujundus ja illustratsioonid; anekdoodikogumiku "Neeger päevitab" ;
Maalinäitused Kirjandusmuuseumi trepigaleriis 2011 ja 2013.;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
2008-2009 lapsepuhkusel;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2011, Mari-Ann Remmel, Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia
2005, Mari-Ann Remmel, Tammsaare kirjanduspreemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud; PÕHISUUND: Kohapärimus, kohasidusad uskumused
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud; CERCS ERIALA: H400 Folkloristika; PÕHISUUND: Kohapärimus

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
3.2.
2012
6.3.
2012
2.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
6.3.
2011
6.6.
2011
3.2.
2009
2.2.
2008
6.3.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
3.2.
2007
3.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.2.
2006
3.4.
2006
6.3.
2005
2.2.
2004
3.4.
2004
1.2.
2003
6.2.
2003
3.2.
2002
3.2.
2002
1.3.
2001
2.2.
2001
3.2.
2000
2.2.
1998
2.2.
1997
3.4.
1997
4.2.
1997
4.2.
1997
4.2.
1996

Mari-Ann Remmel

2.08.1966
7377738
mariann@folklore.ee

Career

Institution and occupation
I've been employed as researcher at the Estonian Literary Museum in the Estonian Folklore Archives.
2014–28.02.2016    Estonian Literary Museum, Researcher (0,50)
2013–2014    Estonian Literary Museum, Researcher (0,40)
2011–2013    Estonian Literary Museum, Researcher (0,50)
2010–2011    Estonian Literary Museum, Researcher (0,25)
1991–2008    Estonian Literary Museum, Researcher (1,00)
01.01.1985–31.12.1986    I worked at the National Board of Antiquities of Estonia in the Department of Heritage protection
 
 
Education
PhD-studies at the department of Estonian Literature and Folklore
1986–1991    BA-studies on Estonian and Comparative Folklore in the Faculty of Philosophy, University of Tartu
 
 
R&D related managerial and administrative work
2005−...    Member of ISFRN
1998−...    Initiating and developing the database of estonian place related lore
1998−...    Heading the work group of place related lore of Estonian Folklore Archives
1990−...    Member of Academic Society of Folklore
 
 
Creative work
Organising and designing exhibitions: "Estonian Villages in Siberia" 1997; "Behind the border - pictures from Eastern Setumaa" 1999/2000;
Cover design of serial issue Pro Folkloristica etc. ;
Oil paintings exhibitions in Literary Museum in 2011 and 2013.;
 
 
Additional career information
In years 2008-2009 on maternity holiday;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2011, Mari-Ann Remmel, Annual Prize of Estonian Culture Foundation
2005, Mari-Ann Remmel, Tammsaare Literary Prize
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research; SPECIALITY: Place-related lore and place-related beliefs
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research; CERCS SPECIALTY: H400 Folklore ; SPECIALITY: Place related tradition
 
 

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
3.2.
2012
6.3.
2012
2.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
6.3.
2011
6.6.
2011
3.2.
2009
2.2.
2008
6.3.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
3.2.
2007
3.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.2.
2006
3.4.
2006
6.3.
2005
2.2.
2004
3.4.
2004
1.2.
2003
6.2.
2003
3.2.
2002
3.2.
2002
1.3.
2001
2.2.
2001
3.2.
2000
2.2.
1998
2.2.
1997
3.4.
1997
4.2.
1997
4.2.
1997
4.2.
1996