Mari-Ann Remmel

2.08.1966
7377738
mariann@folklore.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2014–28.02.2016    Eesti Kirjandusmuuseum, Teadur (0,50)
2013–2014    Eesti Kirjandusmuuseum, Teadur (0,40)
2011–2013    Eesti Kirjandusmuuseum, Teadur (0,50)
2010–2011    Eesti Kirjandusmuuseum, Teadur (0,25)
1991–2008    Eesti Kirjandusmuuseum, Teadur (1,00)
01.01.1985–31.12.1986    Muuseumide ja Kultuurimälestiste Teaduslik-Metoodilises Nõukogu fondisektori nooremteadur
 
 
Haridustee
doktoriõpe Eesti kirjanduse ja rahvaluule osakonnas eesti ja võrdleva rahvaluule alal alates 2004
1986–1991    Tartu Ülikool, B.A eesti filoloogia, rahvaluule
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2005−...    ISFNR liige
1998−...    Kohapärimuse andmebaasi loomine ja arendamine
1998−...    ERA kohapärimuse töörühma juhtimine
1990−...    Akadeemilise Rahvaluule Seltsi liige
 
 
Loometöö
Näituste koostamine ja kujundamine: "Eesti külad Siberis" 1997; "Piiri takah - pilte Ida-Setomaalt" 1999/2000.
Kaanepildid raamatusarjale Pro Folkloristica; Vanavaravedaja nr 4 kaanekujundus ja illustratsioonid; anekdoodikogumiku "Neeger päevitab" ;
Maalinäitused Kirjandusmuuseumi trepigaleriis 2011 ja 2013.;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
2008-2009 lapsepuhkusel;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2011, Mari-Ann Remmel, Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia
2005, Mari-Ann Remmel, Tammsaare kirjanduspreemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud; PÕHISUUND: Kohapärimus, kohasidusad uskumused
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud; CERCS ERIALA: H400 Folkloristika; PÕHISUUND: Kohapärimus

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
3.2.
2012
6.3.
2012
2.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
6.3.
2011
6.6.
2011
3.2.
2009
2.2.
2008
6.3.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
3.2.
2007
3.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.2.
2006
3.4.
2006
6.3.
2005
2.2.
2004
3.4.
2004
1.2.
2003
6.2.
2003
3.2.
2002
3.2.
2002
1.3.
2001
2.2.
2001
3.2.
2000
2.2.
1998
2.2.
1997
3.4.
1997
4.2.
1997
4.2.
1997
4.2.
1996

Mari-Ann Remmel

2.08.1966
7377738
mariann@folklore.ee

Career

Institution and occupation
I've been employed as researcher at the Estonian Literary Museum in the Estonian Folklore Archives.
2014–28.02.2016    Estonian Literary Museum, Researcher (0,50)
2013–2014    Estonian Literary Museum, Researcher (0,40)
2011–2013    Estonian Literary Museum, Researcher (0,50)
2010–2011    Estonian Literary Museum, Researcher (0,25)
1991–2008    Estonian Literary Museum, Researcher (1,00)
01.01.1985–31.12.1986    I worked at the National Board of Antiquities of Estonia in the Department of Heritage protection
 
 
Education
PhD-studies at the department of Estonian Literature and Folklore
1986–1991    BA-studies on Estonian and Comparative Folklore in the Faculty of Philosophy, University of Tartu
 
 
R&D related managerial and administrative work
2005−...    Member of ISFRN
1998−...    Initiating and developing the database of estonian place related lore
1998−...    Heading the work group of place related lore of Estonian Folklore Archives
1990−...    Member of Academic Society of Folklore
 
 
Creative work
Organising and designing exhibitions: "Estonian Villages in Siberia" 1997; "Behind the border - pictures from Eastern Setumaa" 1999/2000;
Cover design of serial issue Pro Folkloristica etc. ;
Oil paintings exhibitions in Literary Museum in 2011 and 2013.;
 
 
Additional career information
In years 2008-2009 on maternity holiday;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2011, Mari-Ann Remmel, Annual Prize of Estonian Culture Foundation
2005, Mari-Ann Remmel, Tammsaare Literary Prize
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research; SPECIALITY: Place-related lore and place-related beliefs
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research; CERCS SPECIALTY: H400 Folklore ; SPECIALITY: Place related tradition
 
 

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
3.2.
2012
6.3.
2012
2.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
6.3.
2011
6.6.
2011
3.2.
2009
2.2.
2008
6.3.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
3.2.
2007
3.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.2.
2006
3.4.
2006
6.3.
2005
2.2.
2004
3.4.
2004
1.2.
2003
6.2.
2003
3.2.
2002
3.2.
2002
1.3.
2001
2.2.
2001
3.2.
2000
2.2.
1998
2.2.
1997
3.4.
1997
4.2.
1997
4.2.
1997
4.2.
1996
  • Leitud 10 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
SFSF0182553s03Argikultuuri diskursus ja kultuuride dialoog01.01.200331.12.2007Ülo ValkTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond243 912,43 EUR
EKKMEKKM09-95Eesti kohapärimuse andmebaas ja piirkondlikud publikatsioonid01.01.200931.12.2013Mari-Ann RemmelEesti Kirjandusmuuseum49 170,54 EUR
EKRMEKRM05-54Eesti kohapärimuse sariväljaanded ja elektrooniline andmebaas01.01.200531.12.2008Mari-Ann RemmelEesti Kirjandusmuuseum27 929,40 EUR
EKKMEKKM14-311Eesti kohapärimuse uurimine, publitseerimine ja andmebaasi arendamine.01.01.201431.12.2018Mari-Ann RemmelEesti Kirjandusmuuseum46 500,00 EUR
SFSF0030180s08Folkloor ja folkloorikogud kultuurimuutuste mõjuväljas: ideoloogiad, kohanemine, kasutuskontekst01.01.200831.12.2013Mari SarvEesti Kirjandusmuuseum764 838,52 EUR
IUTIUT22-4Folkloor kultuurilise kommunikatsiooni protsessis: ideoloogiad ja kogukonnad01.01.201431.12.2019Mari SarvEesti Kirjandusmuuseum537 200,00 EUR
SFSF0032470s03Folkloori loomine, edastamine, tõlgendamine. Protsess ja institutsioonid.01.01.200331.12.2007Aado LintropEesti Kirjandusmuuseum365 683,28 EUR
MUU1 (HLS 17-7.4/12)Rahvusparkide mälumaastike kohapärimuse uuring12.07.201231.12.2012Mari-Ann RemmelEesti Kirjandusmuuseum28 940,00 EUR
MUUKM371-vale (10622)Rahvusparkide mälumaastikud: Matsalu ja Vilsandi kaitsekorralduslik alusuuring20.06.201520.06.2017Mari-Ann RemmelEesti Kirjandusmuuseum26 042,80 EUR
IUTIUT2-43Traditsioon, loovus ja ühiskond: vähemused ja alternatiivsed diskursused01.01.201331.12.2018Ülo ValkTartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut532 500,00 EUR
  • Leitud 43 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Remmel, Mari-Ann (2016). Ilmjärvest Pühajärveni – vaateid pärimusmaastikule. Kanni Labi (Toim.). Imeline Ilmjärve (57−92). Tartumaa.3.2.
Remmel, Mari-Ann (2014). Kirikuhooned Eesti ja Soome kohajuttudes. Muistis, koht ja pärimus II. Pärimus ja paigad. Muinasaja Teadus, 26: 2 (171−260). Tartu Ülikool.1.2.
Remmel, Mari-Ann (2014). Kohapärimuse mõiste, uurimislugu ja tunnusjooned. Heiki Valk (Toim.). Muistis, koht ja pärimus II. Pärimus ja paigad. Muinasaja Teadus, 26: 2 (13−70). Tartu: Tartu Ülikool.1.2.
Remmel, Mari-Ann; Valk, Heiki (2014). Muistised, pärimuspaigad ja kohapärimus: ajalised ning ruumilised aspektid. Heiki Valk (Toim.). Muistis, koht ja pärimus II. Pärimus ja paigad. Muinasaja Teadus, 26: 2 (305−398). Tartu: Tartu Ülikool.1.2.
Remmel, Mari-Ann (2014). Veekogud Eesti ja Soome kohapärimuses. H. Valk (Toim.). Muistis, koht ja pärimus II. Pärimus ja paigad. Muinasaja Teadus, 26: 2 (70−170). Tartu: Tartu Ülikool.1.2.
Remmel, Mari-Ann (2014). Esimesest maailmasõjast, teistest sõdadest ja ajatunnetusest Eesti kohapärimuses. Looming, 8, 1127−1135.1.3.
Remmel, Mari-Ann (2014). Pühakud, kündjad ja vasarapildujad: mõnest piirkondlikust eripärast eesti kohamuistendites. Inge Annom, Risto Järv (Toim.). Eesti Kirjandusmuuseumi Aastaraamat 2010. (...−...).. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus [ilmumas].1.3.
Remmel, Mari-Ann (2014). Matsalu silmast Puise ninani. Retk rahvuspargi mälumaastikul. Eesti Loodus, 52−57.6.3.
Remmel, Mari-Ann (2014). Vilsandi rahvuspargi mälumaastikud folkloristi pilguga. Eesti Loodus, 1, 40−43.6.3.
Remmel, Mari-Ann (2012). Die Herrenhäuser und ihre Bewohner in der Erinnerung der Esten. Ilse von zur Mühlen. Glanz und Elend. Mythos und Wirklichkeit der Herrenhäuser im Baltikum.Belgleitpublikationen zur gleichnamigen Ausstellung des Ostpreussischen Landesmuseums und der Carl-Schirren-Gesellschaft e.v. (1.Dezember 2012 bis 14. April 2013) (162−173).. Lindenberg im Allgäu: Kunstverlag Josef Fink.3.2.
Remmel, Mari-Ann (2012). Vannutatud puu. Eesti Loodus, 1, Looduse raamatukogu. Aasta puud 2, 90.6.3.
Remmel, Mari-Ann (2011). Päritud paigad. Kohajutte ja legende Rae vallast. Jüri / Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum.2.2.
Remmel, Mari-Ann (2011). Reflections of Social Relations in the Locality Related Tradition in Estonian Folk Narratives: Manors and Sacred Groves. In: Liina Lukas, Ulrike Plath, Kadri Tüür (Ed.). Umweltphilosophie und Landschaftsdenken im baltischen Kulturraum = Environmental philosophy and landscape thinking (268−276).. Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus.3.2.
Remmel, Mari-Ann (2011). Reflections of Social Relations in the Locality Related Tradition in Estonian Folk Narratives: Manors and Sacred Groves. In: Liina Lukas, Ulrike Plath, Kadri Tüür (Ed.). Environmental Philosophy and Landscape Thinking (268−275).. Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus.3.2.
Remmel, Mari-Ann (2011). Vannutatud puu. Eesti Loodus, 12, 46−47.6.3.
Remmel, Mari-Ann (2011). Paljud eestlased suhtlevad puudega. Maaleht.6.6.
Remmel, Mari-Ann (2009). Looduslikud pühapaigad rahvapärimuses. Toomas Tamla (Toim.). Järvamaa (171−178).. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus.3.2.
Remmel, Mari-Ann (2008). Mõisalegendid.Harjumaa. Tallinn: Tänapäev.2.2.
Remmel, Mari-Ann (2008). Kodu-uurijate töömailt: millest kõnelevad Jüri kirikaia hauaplaadid. Lee. Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi väljaanne., 14, 81−84.6.3.
Remmel, Mari-Ann (2008). Rudolf Põldmäe 100. Rae Sõnumid (21−22).. 6.6.
Remmel, Mari-Ann (2008). Salapärane haud Jüri kirikaias. Rae Sõnumid (23).. 6.6.
Remmel, Mari-Ann (2007). Hiiepärimuse sõnum tänases Eestis: lähteandmeid ja tõlgendusvõimalusi. Heiki Valk (Toim.). Looduslikud pühapaigad. Väärtused ja kaitse (239−256).. Tartu: Tartu Ülikool. (Õpetatud Eesti Seltsi Toimetised; 36).3.2.
Remmel, Mari-Ann (2007). Lehmja tammik – looduslik pühapaik rahvajuttudes ja pärimustes. Uve Ramst (Toim.). Eesti Loodusmuuseumi töid V (9−15).. Tallinn: Eesti Keskkonnaministeerium. (Eesti Loodusmuuseumi töid V; V).3.2.
Remmel, Mari-Ann (2007). Reflections of Social Relations in the Locality Related Tradition in Estonian Folk Narratives: Manors and Sacred Groves. In: Liina Lukas jt (Ed.). Keskkonnafilosoofia ja loodusmõte Balti kultuuriruumis. Umweltphilosophie und Naturdenken im baltischen Kulturraum. Environmental Philosophy and Landscape Thinking. (69−70).Keskkonnafilosoofia ja loodusmõte Balti kultuuriruumis. Umweltphilosophie und Naturdenken im baltischen Kulturraum. Environmental Philosophy and Landscape Thinking. Neljas rahvusvaheline baltisaksa kirjakultuuri sümpoosion, Tartu 27.-29. IX 2007.. Tartu: Tartu Ülikool.5.2.
Remmel, Mari-Ann (2007). Sacred tree as a visual symbol and measure of values. In: Holy Groves around the Baltic Sea. International Seminar. Abstracts. (12−13).Holy Groves around the Baltic Sea. International Seminar. Department of Folkloristics at the Estonian Literary Museum, The Centre of Cultural History and Folkloristics in Estonia, Chair of Archaeology, University of Tartu. Tartu, May 4–6, 2007. Eesti Kirjandusmuuseum, Folkloristika osakond.5.2.