Marju Lepajõe

28.10.1962
737 5302
marju.lepajoe@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1985-1988 vanemraamatukoguhoidja, Tartu Ülikooli Raamatukogu käsikirjade ja haruldaste raamatute osakond
1992-1993 assistent, Tartu Ülikooli klassikalise filoloogia õppetool
1993-1998 ladina ja kreeka keele lektor, TÜ usuteaduskond
1998- kirikuloo teadur, TÜ usuteaduskond
1998-2001 TÜ ajaloolise usuteaduse ja ladina keele õppetooli hoidja
29.08.2016–03.09.2017    Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Usuteaduskond, patristika ja klassikaliste keelte lektor (0,10)
01.01.2016–28.08.2016    Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Usuteaduskond, patristika ja klassikaliste keelte lektor (1,00)
01.09.2015–31.12.2015    Tartu Ülikool, Usuteaduskond, Usuteaduskonna dekanaat, patristika ja klassikaliste keelte lektor (1,00)
01.05.2013–31.08.2015    Tartu Ülikool, Usuteaduskond, Usuteaduskonna dekanaat, patristika ja ladina keele lektor (1,00)
01.05.2010–30.04.2013    Tartu Ülikool, Usuteaduskond, Usuteaduskonna dekanaat, kirikuloo teadur (1,00)
01.05.2007–30.04.2010    Tartu Ülikool, Usuteaduskond, Usuteaduskonna dekanaat, kirikuloo teadur (1,00)
01.05.2004–30.04.2007    Tartu Ülikool, Usuteaduskond, Usuteaduskonna dekanaat, kirikuloo teadur (1,00)
 
 
Haridustee
kõrgem (eesti filoloogia, Tartu Ülikooli filoloogiateaduskond, 1985)
1988-1991 statsionaarne aspirantuur klassikalises filoloogias (Leningradi RÜ, klassikalise filoloogia õppetool)
1997-2005 doktorantuur teoloogias (Tartu Ülikooli usuteaduskond)
2000–2000    Külalisuurija Oslo ülikooli (Norra) filosoofia ajaloo õppetooli juures
1998–1998    Külalisuurija Freiburgi (Breisgau) ülikooli keskaja ladina filoloogia õppetooli juures
1997–1997    Briti Akadeemia külalisuurija Warburgi Instituudis (London)
1996–1996    Saxl Fellowship Warburgi Instituudi juures (London)
1995–1995    Külalisuurija Göttingeni ülikooli (Saksamaa) keskaja ladina filoloogia õppetooli juures
1994–1994    Külalisuurija Fribourg'i (Shveits) ülikooli antiikfilosoofia ja metafüüsika õppetooli juures
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2012−...    Tartu Ülikooli Kirjastuse teaduslike väljaannete sarja "Piibel kontekstis" toimetuskolleegiumi liige
2010−...    Tallinna Ülikooli Kirjastuse teaduslike väljaannete sarja "Bibliotheca mediaevalis" toimetuskolleegiumi liige
2003−...    Platoni teoste eesti tõlke projektijuht (koostöös kirjastusega "Ilmamaa")
1999−...    Akadeemilise Teoloogia Seltsi liige
TÜ usuteaduskonna teadusnõukogu liige
2015−2016    Eesti Kultuurkapitali artikliauhinna zhürii liige
2005−2007    EV Haridusministeeriumi üliõpilastööde konkursikomisjoni liige humanitaarvaldkondades
 
 
Loometöö
Antiik- ja keskaja filosoofia allikteoste tõlkimine vanakreeka ja ladina keelest ning kommenteerimine;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2016, Marju Lepajõe, Eesti Kultuurkapital, stipendium "Ela ja sära"
2015, Marju Lepajõe, Valgetähe V klassi teenetemärgi kavaler
2015, Marju Lepajõe, Ajakirja "Akadeemia" aastapreemia parima artikli eest humaniora valdkonnas
2014, Marju Lepajõe, Ajakirja Akadeemia aastapreemia parima artikli eest humaniora valdkonnas
2012, Marju Lepajõe, Tartu Ülikooli aasta õppejõud 2012 humaniora valdkonnas
2009, Marju Lepajõe, Eesti Kultuurkapitali aastapreemia parima kirjandusteadusliku artikli eest
2009, Marju Lepajõe, Ajakirja Keel ja Kirjandus aastapreemia parima artikli eest
0, Marju Lepajõe, 1995 Avatud Eesti Fondi välismaal ilmunud ingliskeelsete sotsiaal- ja humanitaarteaduslike tööde konkursil II auhind 1999 EV Presidendi preemia 1999 Rektor-von-Ewers-Preis Münsteri ülikoolilt 1999 TÜ Raefondi preemia 17. sajandi trükiste tõlkimise
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.2. Teoloogia; PÕHISUUND: patroloogia
 
 
Lisainfo

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.3.
2017
1.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.6.
2017
1.3.
2016
1.3.
2016
3.2.
2016
3.5.
2016
4.2.
2016
6.2.
2016
6.3.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
1.1.
2015
1.3.
2015
1.3.
2015
4.1.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
1.3.
2014
1.3.
2014
2.2.
2014
2.4.
2014
3.5.
2014
3.5.
2014
6.2.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.9.
2014
1.2.
2013
1.3.
2013
1.3.
2013
2.2.
2013
4.2.
2013
4.2.
2013
6.1.
2013
6.3.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.7.
2013
1.2.
2012
1.2.
2012
1.3.
2012
1.3.
2012
6.3.
2012
6.6.
2012
6.7.
2012
6.7.
2012
2.2.
2011
3.3.
2011
3.3.
2011
3.5.
2011
4.2.
2011
6.6.
2011
1.2.
2010
5.2.
2010
6.4.
2010
6.6.
2010
2009
1.2.
2009
6.3.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
4.2.
2008
1.3.
2007
4.1.
2007
4.2.
2007
4.2.
2007
3.5.
2006
1.2.
2005
1.2.
2003
3.1.
2003
3.2.
2003
4.2.
2003
4.2.
2003
6.7.
2003
3.5.
2002
3.5.
2002
6.1.
2002
6.2.
2002
3.2.
2000
4.2.
2000
1.2.
1999
1.2.
1999
1.2.
1998
1.2.
1998
6.7.
1998
3.4.
1997
3.2.
1996
3.2.
1994
3.4.
1994
6.7.
1993
6.7.
1990
3.4.
1989

Marju Lepajõe

28.10.1962
737 5302
marju.lepajoe@ut.ee

Career

Institution and occupation
1985-1988 senior librarian, Library of University of Tartu, Department of Manuscripts
1992-1993 assistant lecturer, Chair for Classical Philology, University of Tartu
1993-1998 lecturer in Latin and Greek, Faculty of Theology, University of Tartu
1998-2001 holder of the Chair for Historical Theology
Since 1998 research fellow, Chair for Church History
29.08.2016–03.09.2017    University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, School of Theology and Religious Studies, Lecturer in Patristics and Classical Languages (0,10)
01.01.2016–28.08.2016    University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, School of Theology and Religious Studies, Lecturer in Patristics and Classical Languages (1,00)
01.09.2015–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Theology, Dean's Office, Lecturer in Patristics and Classical Languages (1,00)
01.05.2013–31.08.2015    University of Tartu, Faculty of Theology, Dean's Office, Lecturer (1,00)
01.05.2010–30.04.2013    University of Tartu, Faculty of Theology, Dean's Office, Research Fellow in Church History (1,00)
01.05.2007–30.04.2010    University of Tartu, Faculty of Theology, Dean's Office, Research Fellow (1,00)
01.05.2004–30.04.2007    University of Tartu, Faculty of Theology, Dean's Office, Research Fellow (1,00)
 
 
Education
B.A. in Estonian philology (Faculty of Philology, University of Tartu, 1985)
1988-1991 Doctoral studies in Classical philology (Chair for Classical Philology, University of St. Petersbourg)
1997-2005 Doctoral studies in theology (Faculty of Theology, University of Tartu)
2000–2000    Visiting Fellowship at the Chair for History of Philosophy of the University of Oslo (Norway)
1998–1998    Visiting Fellowship at the Chair for Medieval Latin of the University of Freiburg (Germany)
1997–1997    British Academy Visiting Fellowship at the Warburg Institute (London)
1996–1996    Saxl Fellowship at the Warburg Institute (London)
1995–1995    Visiting Fellowship at the Chair for Medieval Latin of University of Göttingen (Germany)
1994–1994    Visiting Fellowship at the Chair for Ancient Philosophy and Metaphysics of University of Fribourg (Suisse)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2012−...    Member of the editorial board of the scholarly series "Piibel kontekstis" ("The Bible in Context") of the Tartu University Press
2010−...    Member of the editorial board of the scholarly series "Bibliotheca Mediaevalis" of the Tallinn University Press
2003−...    Head of the project of editing the works of Plato in Estonian (in cooperation with the publishing house "Ilmamaa", Tartu)
1999−...    Member of the Akadeemiline Teoloogia Selts (Academical Society of Theology of Estonia)
Member of the Council of Faculty of Theology
2015−2016    The member of the jury of the Cultural Endowment of Estonia for the Award of the Best Article in Estonian Literary Studies
2005−2007   

Qualifications

 
 
Honours & awards
2016, Marju Lepajõe, Cultural Endowment of Estonia, special grant
2015, Marju Lepajõe, The Order of Merit of the White Star, Fifth Class, bestowed by the President of the Estonian Republic
2015, Marju Lepajõe, Annual Award of the Journal "Akadeemia" for the best article in Humaniora
2014, Marju Lepajõe, Annual Award of the Journal "Akadeemia" for the best article in Humaniora
2012, Marju Lepajõe, The Teacher of the Year 2012 in Humanities of the Tartu University
2009, Marju Lepajõe, Annual Award of Estonian Cultural Foundation for the best article in humanities
2009, Marju Lepajõe, Annual Award of the Journal "Keel ja Kirjandus" for the best article
0, Marju Lepajõe, 1995 Open Estonia Foundation, the Second Prize, Competition of Studies of Social Sciences and Humanities published abroad 1999 Award of the President of Estonian Republic 1999 Rektor-von-Ewers-Preis by University of Münster 1999 Award of Raefond o
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.2. Theology; SPECIALITY: patrology
 
 
Additional information
M. A. (Classical Philology)
University of Tartu, 1996

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.3.
2017
1.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.6.
2017
1.3.
2016
1.3.
2016
3.2.
2016
3.5.
2016
4.2.
2016
6.2.
2016
6.3.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
1.1.
2015
1.3.
2015
1.3.
2015
4.1.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
1.3.
2014
1.3.
2014
2.2.
2014
2.4.
2014
3.5.
2014
3.5.
2014
6.2.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.9.
2014
1.2.
2013
1.3.
2013
1.3.
2013
2.2.
2013
4.2.
2013
4.2.
2013
6.1.
2013
6.3.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.7.
2013
1.2.
2012
1.2.
2012
1.3.
2012
1.3.
2012
6.3.
2012
6.6.
2012
6.7.
2012
6.7.
2012
2.2.
2011
3.3.
2011
3.3.
2011
3.5.
2011
4.2.
2011
6.6.
2011
1.2.
2010
5.2.
2010
6.4.
2010
6.6.
2010
2009
1.2.
2009
6.3.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
4.2.
2008
1.3.
2007
4.1.
2007
4.2.
2007
4.2.
2007
3.5.
2006
1.2.
2005
1.2.
2003
3.1.
2003
3.2.
2003
4.2.
2003
4.2.
2003
6.7.
2003
3.5.
2002
3.5.
2002
6.1.
2002
6.2.
2002
3.2.
2000
4.2.
2000
1.2.
1999
1.2.
1999
1.2.
1998
1.2.
1998
6.7.
1998
3.4.
1997
3.2.
1996
3.2.
1994
3.4.
1994
6.7.
1993
6.7.
1990
3.4.
1989
  • Leitud 3 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
SFSF0030065s08Kultuuriloo allikad ja kirjanduse kontekstuaalsus01.01.200831.12.2013Marin LaakEesti Kirjandusmuuseum581 356,98 EUR
SFSF0182580s03Religioossuse dünaamika tsivilisatsioonis01.01.200331.12.2007Kalle KasemaaTartu Ülikool, Usuteaduskond159 747,17 EUR
SFSF0180026s11Sekulariseerumine (deinstitutsionaliseerumine ja dekristianiseerumine): religioon Eestis uusajast tänapäevani01.01.201131.12.2016Riho AltnurmeTartu Ülikool, Usuteaduskond240 840,00 EUR
  • Leitud 96 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Lepajõe, Marju (2017). Substantsiga kahekesi. Vikerkaar, 3, 101−106.1.3.
Lepajõe, Marju (2017). Tarkus ja õiglus kaitsevad kõiki: Reformatsiooni mõjust hariduskäsitusele Eestis. Akadeemia, 29 (1), 3−18.1.3.
Lepajõe, Marju (2017). Lugejaintervjuu [ajakirja "Kirik ja Teoloogia" lugejatega]. Kirik ja Teoloogia, 24. II 2017.2017/02/lugejaintervjuu-marju-lepajoega/.6.3.
Lepajõe, Marju (2017). Oodates "Loomingu Raamatukogu" 500. sünnipäeva. Sirp (25−25).27.01.2017 Tallinn: SA Kultuurileht.6.3.
Lepajõe, Marju (2017). Takistused täpsete sõnade leidmise teel. Postimees (18−19).16.03.2017.4047003/marju-lepajoe-kone-takistused-tapsete-sonade-leidmise-teel?_ga=2.123570690.80058879.1497973707-2101097706.1423305447.6.6.
Lepajõe, Marju (2016). Ain Kaalepi ilmingutest eesti kultuuris. Looming, 6, 839−841.1.3.
Lepajõe, Marju (2016). Kardinal Lotario täpsustamas tühjust. Vikerkaar, 31 (1-2), 106−109.1.3.
Lepajõe, Marju (2016). 17. sajandi Eesti kirjakultuuri teoloogilised aspektid: märkmeid uurimise hetkeseisust. Lotman, Piret (koost.) (Toim.). Konfessioon ja kirjakultuur = Confession and the Literary Culture (192−212). Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu. (Eesti Rahvusraamatukogu toimetised = Acta Bibliothecae Nationalis Estoniae, No. 15; A, Raamat ja aeg = Libri et memoria; 4).3.2.
Lepajõe, Marju (2016). Õhtumaise filoloogia sünd [videosalvestis]. Filoloogia lagunemine: Ajakirja Keel ja Kirjandus konverents. Tallinn, Eesti Keele Instituut, 19.02.2016. Tallinn: Eesti Rahvusringhääling, [1]−[8].3.5.
Lepajõe, Marju (toim); Raudsepp, Andres (tlk); Viik, Tõnu (autor); Vene, Ilmar (autor) (2016). Rene Descartes: Arutlus meetodist: aru õigeks juhtimiseks ja tõe otsimiseks teadustes. Tartu: Ilmamaa.4.2.
Lepajõe, Marju (tlk); Innocentius III (2016). Inimolu viletsusest [II osa]. Vikerkaar, 31 (1-2), 87−105.6.2.
Lepajõe, Marju (2016). Innocentius III inimolu viletsusest [Raadioloeng Eesti Rahvusringhäälingu sarjas Ööülikool 16. I 2016]. [1]−[16].6.3.
Lepajõe, Marju (2016). Inimolu viletsust tõlkimas. Tõlkija hääl. Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsiooni aastaraamat, IV, 87−100.6.6.
Lepajõe, Marju (2016). Urmasele [In memoriam Urmas Petti]. Kirik ja Teoloogia, 05.02.2016, [1]−[2].6.6.
Lepajõe, Marju (2015). "XX ja XXI sajandit ma ei tunne...": Kristiina Ross 60. Keel ja Kirjandus, LVIII (6), 414−421.1.1.
Lepajõe, Marju (2015). Miks haridus on püha? (With summary in English). Akadeemia, 27 (9), 1539−1559.1.3.
Lepajõe, Marju (2015). Nartsissi traagiline langus: Plotinose kurjakäsitusest. Vikerkaar, 6, 74−79.1.3.
Lepajõe, Marju; Volt, Ivo (toim); Järvelaid, Peeter; Viiding, Kristi (koost) (2015). Constitutiones Academiae Dorpatensis (Academiae Gustavianae) = Tartu Akadeemia (Academia Gustaviana) põhikiri. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.4.1.
Lepajõe, Marju (2015). Miks haridus on püha? [Raadioloeng sarjas Ööülikool 24. I 2015]. 6.3.
Lepajõe, Marju (2015). Renessanslik õpetlane Eestis [: Kristiina Ross 60]. (5−5).. Tartu.6.3.
Lepajõe, Marju (2015). Võimalikke lisandusi Max Harnooni tundmaõppimiseks. (36−36).. Tallinn: SA Kultuurileht.6.3.
Lepajõe, Marju (2014). Milleks rahvuslikkusele tõlkimine? (With summary in English). Akadeemia, 26 (9), 1539−1549.1.3.
Lepajõe, Marju (2014). Sümpoosioni mõistest. Akadeemia, 26 (4), 571−572.1.3.
Lepajõe, Marju (tlk); Friedenthal, Meelis (tlk) (2014). Rene Descartes: Meditatsioonid esimesest filosoofiast. Tartu: Ilmamaa.2.2.
Rudolph, Kurt (2014). Gnoosis. Ühe hilisantiikaegse usundi olemus ja ajalugu. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.2.4.
  • Leitud 16 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
17. sajandi lõpu eesti- ja lätikeelsete piiblitõlgete interdistsiplinaarne võrdlus Ii 40 ja 1Pt 3 põhjalKampe, AlbertmagistrikraadMarju Lepajõe; Kristiina RossKaitstud2013Tartu Ülikool, Usuteaduskond, Usuteaduskonna dekanaat, Kirikuloo õppetool
4. sajandi Egiptuse kristlike kõrbeaskeetide religioossete kogemuste vormidest Palladiose "Historia Lausiaca's"Väljan, HelenamagistrikraadMarju LepajõeKaitstud2014Tartu Ülikool, Usuteaduskond, Usuteaduskonna dekanaat
Abt Suger - gooti valgusesteetika looja?Rande, IvikamagistrikraadMarju LepajõeKaitstud2009Tartu Ülikool, Usuteaduskond
Aquino Thomase "Sententia libri Ethicorum" ja kontemplatsioonLaanepere, Taavimagistrikraad (teaduskraad)Marju LepajõeKaitstud2004Tartu Ülikool, Usuteaduskond
Canterbury Anselmi palvekogumik "Orationes sive meditationes": enesetundmine palvesKlaas, Tuulimagistrikraad (teaduskraad)Marju LepajõeKaitstud2006Tartu Ülikool, Usuteaduskond
Georg Mancelius teoloogina juhendatud disputatsioonide põhjalKand, Merlemagistrikraad (teaduskraad)Marju LepajõeKaitstud2010Tartu Ülikool, Usuteaduskond
Harmoonia kui muusika ja kooskõla BoethiuselTeesalu, Avemagistrikraad (teaduskraad)Marju Lepajõe; Janika PällKaitstud2010Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Maailma keelte ja kultuuride kolledž, Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut, Klassikalise filoloogia osakond
Kristlaste tagakiusamiste ja märterluse käsitus Tertullianusel, Cyprianusel ja EusebioselSepp, ErkkimagistrikraadMarju LepajõeKaitstud2008Tartu Ülikool, Usuteaduskond
Kristus ja kristlus Simone Weili käsitusesTuulik, DiinamagistrikraadMarju LepajõeKaitstud2011Tartu Ülikool, Usuteaduskond
Narrmunkluse fenomenist Simeon Narri näitelPikker, MonicamagistrikraadMarju LepajõeKaitstud2010Tartu Ülikool, Usuteaduskond
Paruusia: aluskogemus vaimsest ligiolekustFriedenthal, Tiina-ErikamagistrikraadMarju LepajõeKaitstud2012Tartu Ülikool, Usuteaduskond
Rõivamotiiv Bingeni Hildegardi visioonitriloogiasRuut, Riinamagistrikraad (teaduskraad)Marju LepajõeKaitstud2006Tartu Ülikool, Usuteaduskond
Sevilla Isidoruse võimalikust mõjust suhtumisele paganlusse Briti saartel VII ja VIII sajandilFriedenthal, Meelismagistrikraad (teaduskraad)Marju LepajõeKaitstud2001Tartu Ülikool, Usuteaduskond, Usuteaduskonna dekanaat, Kirikuloo õppetool
Tallinna Mauricius Gotlandi Petruse kirjutises „Stommelni Cristina elu“. Editsioon ja tõlge (Mauricius de Revalia in Vita Cristine Stumbelensis quod Petrus de Dacia conscripsit)Rebane, Siirimagistrikraad (teaduskraad)Marju Lepajõe; Anti SelartKaitstud2008Tartu Ülikool, Usuteaduskond
Tsistertslased Eestis XIII sajandil: religioossuse tüüp ja praktilised väljundidViia, Mariinamagistrikraad (teaduskraad)Marju LepajõeKaitstud2010Tartu Ülikool, Usuteaduskond
Vanakiriku liturgia saksa-eesti valiksõnastikReimand, KadrimagistrikraadMarju Lepajõe; Terje LoogusKaitstud2014Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Maailma keelte ja kultuuride kolledž, Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut, Saksa filoloogia osakond