20.07.1961
55634739
ilana@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2013–31.08.2016   
Tallinna Ülikool, Lektor (1,00)
2010–2013   
Tallinna Ülikool, Keelekeskus, Õpetaja (1,00)
2003–2010   
Tallinna Inglise Kolledž, õpetaja-metoodik (1,00)
1992–2003   
Ehte Humanitaargümnaasium, Vanemõpetaja (1,00)
1988–1992   
Tallinna 38. Põhikool, Õpetaja (1,00)
1984–1986   
Tallinna 39. Keskkool, Õpetaja (1,00)
 
 
Haridustee
2002–2004   
TPÜ, magister
1979–1984   
TpedI, vene keel ja kirjandus rahvuskoolis
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...   
Konverentsi «Язык и культура в билингвальном образовательном пространстве» sektsiooni modereerimine. Pihkva. 2015
2013−...   
Tänukiri sisuka koostöö ja VÕSi liikmete silmaringi avardamise eest
2007−...   
Vene keele õpetajate selts (liige)
2002−...   
Puškini preemia laureaat
2013−2015   
TLÜ Keelekeskuse nõukogu liige
2010−2012   
Projekt "Kaks keelt-üks meel" (projektijuht)
 
 
Loometöö
vene keele kui võõrkeele õpikute kirjutamine
vene keele kui võõrkeele õpikute toimetamine

.
 
 
Lisainfo
Täiendkoolituse läbiviimine

17.11.2015 Õpetajate maja. Loeng: Rollimängude kasutamine vene keele grammatika õpetamisel. (2 t.). Projektijuht Merike Palts

14.11.2014 TLÜ Keelekeskuse Metoodikapäev Vene keele õpetajatele. Loeng: “Обучение письму на начальном уровне“. (2t.)

14.04.2014 Tallinna Ülikool EDUKO. Loengud: Veebipõhise õppe kasutamise võimalikkus läbivate teemade käsitlemisel vene keele kui võõrkeele õpetamisel koolis. (4 t.)
Koolitusjuht I. Birjukova

8.01.2013 Õpetajate maja. Loeng: „Обучение чтению на уроках русского языка как иностранного“ (2 t.) Projektijuht Merike Palts

23.11.2013 TLÜ Keelekeskuse Metoodikapäev Vene keele õpetajatele. Loeng: „Мыслительная деятельность учащихся на уроках русского языка как иностранного“ (2 t.)
5.05.2012 Projekti „Kaks keelt – üks meel“ lõpuseminari korraldamine.
13.09.2011 Õpetajate maja. Loeng: Töö kakskeelsete õpilastega vene keelt õpitakse võõrkeelena. Koos T. Trojanova (2t.) Projektijuht Merike Palts

5.01.2012 Kirjastus ARGO. Loeng: Õpilaste kommunikatiivse oskuste arendamine vene keele kui võõrkeele tundides (4t).

10.11. – 11.11. 2011. Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõpekeskus. Loengud: Euroopa keeleportfell – töö tekstidega (vene keele kui võõrkeel). (7t.) Koolitusjuht: Alla Masing
25.11. 2011. TLÜ Keelekeskuse Metoodikapäev Vene keele õpetajatele. Loeng: „Обучение чтению на уроках русского языка как иностранного“ (4 t.)

2.03. – 2.03. 2011 Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõpekeskus. Loengud: Edukas õpetaja: loovtööd vene keele tundides: dialoogid ja rollmäng vene keele tundides. (8t.)
Koolitusjuht: Alla Masing

19.02.2010 Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõpekeskus. Loengud: Metoodiline strateegia vene keele õpetamisel – multikultuuriliste õpilastega klassid. (6t.) Koolitusjuht: Alla Masing
12.11.2010 TLÜ Keelekeskuse Metoodikapäev Vene keele õpetajatele. Loeng: „Пути и способы повышения мотивации на уроках русского языка как иностранного“. (3t.)
1.03.2008 Koolituskeskus Osilia. Loengud: Kaasaaegne vene keele tund eesti koolide õpetajatele. Projektijuht Margit Düüna. (6 t.)
12.03.2007 Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõpekeskus. Loengud: Motivatsiooni äratamise võimalused. Õpetaja ja õpilase koostöö alused. (8 t.) Koolitusjuht: Alla Masing

13.11. 2007 Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõpekeskus. Loengud: Vene keele kui võõrkeele tundides: ideed ja meetodid. (4t.) Koolitusjuht: Alla Masing

20.09.2007 Vene keele Õpetajate Selts ja kirjastus ARGO . Loeng. Teema: Vene keele grammatika õpetamine eesti koolis. (4 t.)
14.04. 2007 – Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõpekeskus. Loengud. Teema: Dialoogide erinevad tüübid ja nendega töötamise tehnika ( 2t.) Koolitusjuht: Alla Masing
13.02.2007 Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõpekeskus. Loeng. Teema: Didaktilised mängud vene keele tunnis. Motivatsiooni loomine vene keele tunnis. ( 2t.) Koolitusjuht: Alla Masing
31.01 – 20.02. 2007 Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõpekeskus. Loengud. Teema: Kuidas muuta vene keele tund huvitamaks ja tulemuslikuks (12t.) Koolitusjuht: Alla Masing
12.11.2007 Jõgeva Gümnaasium. Loeng. Teema: Edukas õpetaja. (6 t.)
11.11.2006 Hagudi kool. Pedagoogiline meistriklass Edukas õpetaja. (5t.)
11.05 - 12.05. 2006 Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõpekeskus. Loengud. ( 7t.) Koolitusjuht: Alla Masing
14.02-15.02.2005 Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõpekeskus. Loengud. ( 6t.) Koolitusjuht: Alla Masing
22.04 – 15.05. 2004. Tallinna Pedagoogika Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõpekeskus. Loengud. Teema: Vene keele ja kirjanduse nüüdisaegne õpetamine. (16 t.) Koolitusjuht: Alla Masing
20.02.2004 Tallinna Pedagoogika Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõpekeskus. Loengud. Teema: „Aktiivõppemeetodid vene keele tunnis“ (4t.) Koolitusjuht: I. Birjukova
1.02 – 10.03. 2004 Tallinna Pedagoogika Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõpekeskus. Loengud. (12 t.) Koolitusjuht: Alla Masing
5.01 - 27.01. 2004 Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõpekeskus. Loengud. Teema: Vene keele ja kirjanduse nüüdisaegne õpetamine (18t.) Koolitusjuht: Alla Masing
4.11. 2003 Õpetajate maja. Loeng. Teema: Innovaatilised meetodid kirjandustunni läbiviimisel (2t.) Projektijuht Merike Palts
;
Konverentsidest osavõtt
10.04.2015 Rahvusvaheline konverents Teaching and Learning Foreign Languages Today, Ettekanne “Мотивационные установки эстонских студентов при выборе и изучении русского языка”. Tallinn, TLÜ

28.10 – 31.10.2015 V Всероссийская конференция «Стратификация национального языка в современном российском обществе». Ettekanne «Мотивационные установки как механизм освоения русского языка эстонскими студентами» С.- Петербург.

18.05 – 20.05.2015 Rahvusvaheline konverents «Культура в билингвальном образовательном пространстве». Ettekanne „Мотивационные установки эстонских студентов при выборе и изучении русского языка”. Pihkva

26.11 – 28.11. 2014 Rahvusvaheline konverents "Государственный язык и языки национальных меньшинств в образовательном пространстве". Ettekanne Организация обучения русскому языку русскоязычных учеников в эстонской школе (опыт проекта «Kaks keelt - üks meel» («Два языка – душа едина»)). S.-Peterburg
10.05. – 11.05.2014 Rahvusvaheline konverents Language Envinroment in Universitaty: Assesibility, Envinroment, Quality, Sustainability. Ettekanne: Групповые формы работы на занятиях по русскому языку как иностранному. Latvinian State Universitaty

28.-29. 11.2013 Rahvusvaheline konverents Emakeel ja teised keeled VIII, Tartu. Role play as a method for development of grammar skills (with Anna Contreras). Tartu

12.04.2013 Rahvusvaheline konverents TLÜ Keelekeskus Tallinn. Foreign Languages Creating Learning Communities. Ettekanne: «Подходы к развитию образовательной среды в ходе обучения иностранному языку» (koos K. Rebane)

30.11.2012 Vene keele Õpetajate Seltsi aastakonverents «Motivatsioon kui oluline tegur vene keele õppes“ Tallinn. Ettekanne: Kuidas tõsta vene keele õppemotivatsiooni eesti kooli õpilastel (õpetaja tähelepanekud).

30.03.2012 Rahvusvaheline konverents Breaking Routines in Foreign Language Teaching TLÜ Keelekeskus Tallinn. Ettekanne „Игры и игровые задания на занятиях по русскому языку как иностранному“.
;
Erialase täiendkoolituse läbiviimine
2014 - Politsei ja piirivalve amet. Ametialane vene keele kursus. (20t.)
;
2016 - Ida Tallinna Keskhaigla. Ametialane vene keele kursus. (20t.);

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2016
5.2.
2016
1.2.
2015
3.2.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
5.2.
2015
6.7.
2015
6.7.
2015
6.7.
2015
6.7.
2015
6.7.
2015
6.7.
2015
6.7.
2015
6.7.
2015
3.2.
2014
3.2.
2014
5.2.
2014
6.7.
2014
6.7.
2014
6.7.
2014
6.7.
2014
6.7.
2014
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
6.2.
2012
6.2.
2012
6.7.
2012
3.4.
2011
6.2.
2011
6.6.
2011
3.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2007
3.2.
2004
26.06.2018