20.10.1965
+3725537901
toomas.tamm@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2017–31.08.2021   
Eesti Maaülikool, Maaehituse ja veemajanduse õppetooli hoidja (1,00)
01.09.2013–31.08.2017   
Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, veemajanduse osakond, EMÜ veemajanduse osakonna juhataja (1,00)
01.01.2006–31.08.2013   
Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, veemajanduse osakond, Eesti Maaülikool, dotsent, veemajanduse osakonna juhataja (1,00)
01.01.2005–31.12.2006   
Euroopa Komisjoni uurimisinstituut JRC Itaalias (Ispra), rahvuslik ekspert (hüdroloogia)
01.01.2003–31.12.2004   
EPMÜ Maainseneriteaduskonna prodekaan
01.01.2003–31.12.2005   
EPMÜ veemajanduse instituut korraline dotsent, EPMÜ Maainseneriteaduskonna prodekaan
01.01.2000–31.12.2003   
EPMÜ veemajanduse instituut korraline lektor
01.01.1996–31.12.2000   
EPMÜ veemajanduse instituut, erineva osatöökoormusega lektor ja teadur
01.01.1995–31.12.1996   
EPMÜ veemajanduse instituut, vanemlaborant
01.01.1991–31.12.1995   
EPMÜ veemajanduse instituut, tunnitasuga õppetöö
 
 
Haridustee
1972-1976 Tartu Pedagooglilise kooli Harjutuskool
1976-1984 Tartu 1. Keskkool
1984-1990 Eesti Põllumajanduse Akadeemi, hüdrotehnika insener, cum laude
1990-1993 magistrantuur, EPMÜ, M.Sc. 1993
1993-1995 doktorantuuriõpingud Helsingi Ülikoolis
2001-2002 doktorantuuriõpingud Helsingi Tehnikaülikoolis
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2018−...   
Eesti Veeühing, juhatuse esimees
2009−...   
Eesti Maaülikooli nõukogu liige
2007−2011   
NJF - Põhjamaade Põllumajandusteadlaste assotsiatsioon, Sektsioon I, Balti riikide esindaja
2002−2010   
UNESCO IHP (Rahvusvaheline Hüdroloogia Programmi) Eesti Rahvuskomitee
 
 
Lisainfo
Õppetöö Eesti Maaülikool

MI.0844 Hüdroloogia ja hüdromeetria 6 EAP
MI.0032 Hüdroloogiliste protsesside modelleerimine 3 EAP
MI.0349 Vesiehitised I 5 EAP (sellest 3 EAP)
MI.0649 Vesiehitised II 5 EAP (sellest 1 EAP)
MI.0462 Tehisveekogud maastikus 3 EAP (alates 2011/12 õ.a. inglise keeles)
MI.0562 Rakendushüdroloogia ja hüdromeetria 4EAP
MI.0946 Niisutus 3 EAP (sellest 2 EAP)

Õppetöö Tartu Ülikool

LOOM.02.190 Ehituse ja veemajanduse inseneralused 3 EAP (sellest 2 EAP) veemajanduse osa. TÜ Keskkonnatehnoloogia õppekava
LOOM.02.252 Hüdraulika alused 3 EAP (sellest 2 EAP). Keskkonnatehnoloogia õppekava.

P2TC.00.020 Ehituse ja veemajanduse inseneralused (4 EAP, 3 AP). Veemajanduse osa. TÜ Türi kolledž Keskkonnakorraldus ja planeerimine (kuni aastani 2011).
P2TC.00.107 Ehituse ja veemajanduse inseneralused II (3 EAP, 2 AP). Veemajanduse osa. TÜ Türi kolledž Keskkonnatehnoloogia (aastal 2009).
;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud; CERCS KLASSIFIKAATOR: T270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll; TÄPSUSTUS: Hüdroloogia, hüdromeetria, vesiehitised.
 
 
Lisainfo
D.Sc. (tehnika)
Helsingi Tehnikaülikool, 2002
Õppetöö Eesti Maaülikool

MI.0844 Hüdroloogia ja hüdromeetria 6 EAP
MI.0032 Hüdroloogiliste protsesside modelleerimine 3 EAP
MI.0349 Vesiehitised I 5 EAP (sellest 3 EAP)
MI.0649 Vesiehitised II 5 EAP (sellest 1 EAP)
MI.0462 Tehisveekogud maastikus 3 EAP (alates 2011/12 õ.a.
inglise keeles)
MI.0562 Rakendushüdroloogia ja hüdromeetria 4EAP
MI.0946 Niisutus 3 EAP (sellest 2 EAP)

Õppetöö Tartu Ülikool

LOOM.02.190 Ehituse ja veemajanduse inseneralused 3 EAP
(sellest 2 EAP) veemajanduse osa. TÜ Keskkonnatehnoloogia
õppekava
LOOM.02.252 Hüdraulika alused 3 EAP (sellest 2 EAP).
Keskkonnatehnoloogia õppekava.
P2TC.00.020 Ehituse ja veemajanduse inseneralused (4 EAP, 3
AP). Ehituse osa. TÜ Türi kolledž Keskkonnakorraldus ja
planeerimine (kuni aastani 2011).
P2TC.00.107 Ehituse ja veemajanduse inseneralused II (3 EAP, 2
AP). Ehituse osa. TÜ Türi kolledž Keskkonnatehnoloogia (aastal
2009).

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2018
1.1.
2018
3.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2014
5.2.
2014
2.2.
2013
3.1.
2010
1.1.
2008
3.4.
2006
5.2.
2006
3.2.
2004
3.4.
2003
2.3.
2002
5.2.
2002
3.2.
2001
5.2.
2001
1.1.
2000
3.2.
2000
5.2.
2000
3.1.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
2.2.
1996
3.1.
1996
3.2.
1996
4.06.2019
20.10.1965
+3725537901
toomas.tamm@emu.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2017–31.08.2021   
Estonian University of Life Sciences, Head of the Chair of Rural Buildings and Water Management (1,00)
01.09.2013–31.08.2017   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Water Management, Estonian University of Life Sciences, head of the Department of Water Management, Assoc Prof (1,00)
01.01.2005–31.12.2006   
Joint Research Institute of the European Commission, JRC, Italy, Ispra, national expert in hydrology
01.01.2003–31.12.2004   
2003-2004 vice dean of the Department of Rural Engineering
01.01.2003–31.12.2005   
EAU Institute of Water Management, Associate Professor,
01.01.2000–31.12.2003   
2000-2003 EAU, Institute of Water Management, lecturer
01.01.1996–31.12.2000   
1996-2000 EAU, Institute of Water Management, part-time lecturer and researcher
01.01.1995–31.12.1996   
1995 EAU, Institute of Water Management, senior assistant
01.01.1991–31.12.1995   
1991 Estonian Agricultural University (EAU), Institute of Water Management, lecturing
 
 
Education
1972-1976 Tartu Pedagocical school's Harjutuskool
1976-1984 Tartu Secondary School No 1
1984-1990 Estonian Agricultural Academy, engineer of hydrotechnics, cum laude
1990-1993 postgraduate studies, EPMÜ, MSc 1993
1993-1995 postgraduate studies at the Helsinki University
2001-2002 postgraduate studies at the Helsinki University of Technology
 
 
R&D related managerial and administrative work
2018−...   
Estonian Water Accociation, Chair of the Board
2009−...   
Member of the Board of the Estonian University of Life Sciences
2007−2011   
NJF - Nordic Associatsion of Agricultural Scientists, Section I, Representative for the Baltic states
2002−2010   
Member of the UNESCO IHP (International Hydrology Programme) Estonian National Comitty since 2002
 
 
Additional information
;

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental Protection
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental Protection; CERCS CLASSIFICATION: T270 Environmental technology, pollution control ; SPECIFICATION: Hydrology, hydrometry, hydraulic structures.
 
 
Additional information
DSc (technology)
Helsinki University of Technology, 2002

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2018
1.1.
2018
3.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2014
5.2.
2014
2.2.
2013
3.1.
2010
1.1.
2008
3.4.
2006
5.2.
2006
3.2.
2004
3.4.
2003
2.3.
2002
5.2.
2002
3.2.
2001
5.2.
2001
1.1.
2000
3.2.
2000
5.2.
2000
3.1.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
2.2.
1996
3.1.
1996
3.2.
1996
4.06.2019