Krista Mihkels

19.07.1976
737 6163
krista.mihkels@ut.ee
Krista Mihkels (sünd. Strandson)

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1999 - keeletoimetaja Pärnu Postimehe juures
2002 - Eesti Kirjandusmuuseum, arhiivitööline
Alates 2002.a september - Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut, erakorraline teadur.
Alates 2005. a september - Tartu Ülikooli eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakond, erakorraline teadur
12.04.2011–31.03.2012    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, teadur (1,00)
2008–2010    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Üldkeeleteaduse osakond, erakorraline teadur (1,00)
01.04.2006–31.03.2009    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, erakorraline teadur (0,50)
01.01.2004–31.08.2005    Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, erakorraline teadur (1,00)
 
 
Haridustee
2005–2013    Tartu Ülikool, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, PhD üldkeeleteaduse alal
2000–2002    Tartu Ülikooli eesti ja soome-ugri filoloogia osakond. MA eesti keele alal.
1996–2000    Tartu Ülikooli filosoofiateaduskond, eesti ja soome-ugri filoloogia osakond. BA eesti keele alal.
1991–1994    Pärnu Raeküla Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
Emakeele Seltsi liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; PÕHISUUND: Suuline suhtlus, teksti planeerimine ja parandusmehhanism suulises kõnes, klassitunnisuhtlus, dialoogi modelleerimine
 
 
Lisainfo
MA eesti keele alal
Tartu Ülikool, eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakond, 2002

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2014
2.3.
2013
1.1.
2011
1.1.
2010
3.1.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
3.1.
2009
3.1.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
5.2.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
1.1.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.2.
2004
3.4.
2004
1.1.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
5.2.
2003
3.2.
2002
1.2.
2001
3.2.
2001

Krista Mihkels

19.07.1976
737 6163
krista.mihkels@ut.ee
Krista Mihkels (born Strandson)

Career

Institution and occupation
1999 - newspaper Pärnu Postimees, a proof-reader
2002 - The Estonian Museum of Literature, a worker of archives
From September of 2002 - University of Tartu, Institute of Computer Science, an extraordinary researcher
From September of 2005 - University of Tartu, Department of Estonian and Fenno-Ugric Languages, an extraordinary researcher
12.04.2011–31.03.2012    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Research Fellow (1,00)
2008–2010    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Department of General Linguistics, research fellow (1,00)
01.04.2006–31.03.2009    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Research Fellow extraordinarius (0,50)
01.01.2004–31.08.2005    University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Computer Science, Research Fellow extraordinarius (1,00)
 
 
Education
2005–2013    University of Tartu, Department of Estonian and General Linguistics, PhD on general linguistics
2000–2002    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Department of Estonian and Fenno-Ugric Languages, MA on Estonian language
1996–2000    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Department of Estonian and Fenno-Ugric Languages, BA on Estonian language
1991–1994    The Secondary School of Raeküla in Pärnu
 
 
R&D related managerial and administrative work
a member of Emakeele Selts (a society of a mother tongue)

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2014
2.3.
2013
1.1.
2011
1.1.
2010
3.1.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
3.1.
2009
3.1.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
5.2.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
1.1.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.2.
2004
3.4.
2004
1.1.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
5.2.
2003
3.2.
2002
1.2.
2001
3.2.
2001