Maire Raadik

21.03.1963
6177 525
maire.raadik@eki.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2008–...    Eesti Keele Instituut, vanemkeelekorraldaja (1,00)
01.01.1996–...    Loengukursused Tartu Ülikoolis 1996, 1997, 2007, 2009, Helsingi Ülikoolis 1999, Tallinna Ülikoolis 2005–2011
1993–2008    Eesti Keele Instituut, teadur (1,00)
1992–1993    Keele ja Kirjanduse Instituut, nooremteadur (1,00)
1986–1992    Keele ja Kirjanduse Instituut, vanemlaborant (1,00)
 
 
Haridustee
1986 Tartu Riiklik Ülikool, eesti filoloogia eesti keele eriharu
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    Emakeele Seltsi keeletoimkonna vanem
2007−...    Justiitsministeeriumi ajakirja Õiguskeel toimetuse liige
2007−...    Emakeele Seltsi ajakirja Oma Keel toimetuskolleegiumi liige
1993−...    Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige
2002−2003    Justiitsministeeriumi juures tegutsenud keeletoimetajate kvalifikatsiooni komisjoni liige
2001−2002    eesti keele arendamise strateegiat ettevalmistava seisundikirjelduste töörühma liige
2000−2006    Emakeele Seltsi ajakirja Oma Keel toimetaja

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
0, Maire Raadik, Eesti Vabariigi 2000. aasta teaduspreemia humanitaarteaduste alal „Eesti keele sõnaraamatu ÕS 1999” ning sellega seotud muude keelekorralduslike raamatute ja artiklite eest (kollektiivi liige).
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; PÕHISUUND: eesti keelekorraldus ja leksikoloogia
 
 
Lisainfo
XVII rahvusvaheline leksikograafiakonverents EURALEX, Tbilisi, Gruusia, 06.–10.09.2016. Vaatmikettekanne „Prescriptive Dictionary and Grammar Handbook Linked“ (koos Tiina Leemetsaga).

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.3.
2016
3.4.
2016
4.2.
2016
6.2.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
1.3.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
4.2.
2015
6.3.
2015
3.3.
2014
1.3.
2013
3.3.
2013
1.3.
2012
6.3.
2012
3.3.
2011
6.3.
2011
3.2.
2008
3.2.
2008
3.3.
2008
4.2.
2008
4.2.
2007
1.2.
2006
3.3.
2006
6.3.
2006
2.2.
2005
1.3.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.3.
2004
1.3.
2003
1.2.
2002
3.3.
2001
3.3.
2000
3.3.
1999
1.2.
1998
3.2.
1996
3.4.
1996

Maire Raadik

21.03.1963
6177 525
maire.raadik@eki.ee

Career

Institution and occupation
2008–...    Institute of the Estonian Language, senior language planner (1,00)
01.01.1996–...    1996, 1997, 2007, 2009 lectures at the University of Tartu, 1999 lectures at the University of Helsinki, 2005–2011 lectures at the University of Tallinn.
1993–2008    Institute of the Estonian Language, research associate (1,00)
1992–1993    Institute of Language and Literature, junior research associate (1,00)
1986–1992    Institute of Language and Literature, senior assistant (1,00)
 
 
Education
1986 Tartu State University, Estonian philology with a major in Estonian language
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    Head of the Language Board of the Mother Tongue Society
1993−...    Member of the Language Board of the Mother Tongue Society
2002−2003    Member of the Editors Qualification Board of the Ministry of Justice
2000−2006    Editor of the Mother Tongue Society’s journal Oma Keel

Qualifications

 
 
Honours & awards
0, Maire Raadik, 2000 National Science Prize in Social Sciences and Humanities.
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics
 
 
Additional information
XVII EURALEX International Congress. 6 - 10 September 2016, Tbilisi, Georgia. Poster „Prescriptive Dictionary and Grammar Handbook Linked“ (co-author Tiina Leemets).

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
1.3.
2016
3.4.
2016
4.2.
2016
6.2.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
1.3.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
4.2.
2015
6.3.
2015
3.3.
2014
1.3.
2013
3.3.
2013
1.3.
2012
6.3.
2012
3.3.
2011
6.3.
2011
3.2.
2008
3.2.
2008
3.3.
2008
4.2.
2008
4.2.
2007
1.2.
2006
3.3.
2006
6.3.
2006
2.2.
2005
1.3.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.3.
2004
1.3.
2003
1.2.
2002
3.3.
2001
3.3.
2000
3.3.
1999
1.2.
1998
3.2.
1996
3.4.
1996
  • Leitud 7 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
EKRMEKRM06-66Eesti keele ja kultuuri populariseerimine ning keelehoiakute arendamine: keeleajakirja Oma Keel väljaandmine01.01.200631.12.2006Mati EreltEmakeele Selts2 556,47 EUR
EKRMEKRM04-16Eesti keelt populariseeriva keeleajakirja Oma Keel väljaandmine01.01.200431.12.2004Maria-Maren LinkgreimEmakeele Selts2 556,47 EUR
EKRMEKRM04-18Eesti õigekeelsuse alussõnaraamatud01.01.200431.12.2008Maire RaadikEesti Keele Instituut78 611,32 EUR
EKKMEKKM14-359Eesti õigekeelsuskäsiraamat01.01.201431.12.2018Maire RaadikEesti Keele Instituut36 000,00 EUR
EKRMEKRM04-15Emakeele Seltsi keeletoimkonna kui kõrgeima keelekorraldusliku otsustuskogu tegevuse korraldamine01.01.200431.12.2004Tiit-Rein ViitsoEmakeele Selts3 195,58 EUR
EKRMEKRM04-21Keelekorraldus01.01.200431.12.2008Peeter PällEesti Keele Instituut55 603,15 EUR
SFSF0052488s03Tänapäeva eesti keele leksikaalne ja grammatiline struktuur01.01.200331.12.2007Urmas SutropEesti Keele Instituut683 726,82 EUR
  • Leitud 68 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Raadik, Maire (2016). Ajaloosündmuste algustäht. Tagasivaade. Keel ja Kirjandus, 373−377.1.1.
Raadik, Maire (2016). Kaldkriips. Lugeja vastutusel. Õiguskeel, 1−7.1.3.
Leemets, Tiina; Raadik, Maire (2016). An Interactive Solution: a Grammar Handbook Linked to a Prescriptive Dictionary. Proceedings of the XVII EURALEX International Congress: Lexicography and Linguistic Diversity, 6 - 10 September 2016, Tbilisi, Georgia. Ed. Tinatin Margalitadze, George Meladze. Tbilisi: Ivane Javakhishvili Tbilisi University Press, 893−897.3.4.
Erelt, Tiiu (2016). Eesti ortograafia. Viies, täiendatud trükk. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.4.2.
Raadik, Maire (2016). Õigekirjaspikker. Eesti keele põhireeglite kogumik. Tartu: Atlex.6.2.
Raadik, Maire (2016). Emotsioonid on laes. Absoluutselt. (Keelekool). Postimees : Kultuur, 388, 4.6.3.
Raadik, Maire (2016). Kommunikeerimise kunst. (Keelekool). Postimees. Arvamus ja Kultuur, 395, 4.6.3.
Raadik, Maire (2016). Kõneisik ja vilepuhuja. (Keelekool). Postimees : Kultuur, 385, 4.6.3.
Raadik, Maire (2016). Loeme raha. (Keelekool). Postimees. Arvamus ja Kultuur, 396, 4.6.3.
Raadik, Maire (2016). Miks keegi ei oska kirjutada? Arvamus 11.03.2016. Õpetajate Leht.6.3.
Raadik, Maire (2016). Operaatorid Väinameres. (Keelekool). Postimees. Arvamus ja Kultuur, 397, 4.6.3.
Raadik, Maire (2016). Parteiülene kandidaat. (Keelekool). Postimees. Arvamus ja Kultuur, 399, 4.6.3.
Raadik, Maire (2016). Presidendiralli läheb põllule. (Keelekool). Postimees : Kultuur, 389, 4.6.3.
Raadik, Maire (2016). Rikastav erinevus. (Keelekool). Postimees : Kultuur, 387, 4.6.3.
Raadik, Maire (2016). Rööprähklus. (Keelekool). Postimees. Arvamus ja Kultuur, 394, 4.6.3.
Raadik, Maire (2016). Sekretär-juhiabi ja lasteaed-algkool. Oma Keel, 70−78.6.3.
Raadik, Maire (2016). Topeltstandard. (Keelekool). Postimees. Arvamus ja Kultuur, 405, 4.6.3.
Raadik, Maire (2016). Vihakõne. Väljakutse. (Keelekool). Postimees : Kultuur, 384, 4.6.3.
Raadik, Maire (2016). „Loser“ – kas luuser või kaotaja? Postimees, 276, 19.6.3.
Raadik, Maire (2015). Arvsõnade kokku-lahkukirjutuse seiku. Õiguskeel, 87−89.1.3.
Raadik, Maire (2015). Kas algustäht oleneb asutusest? Raadik, Maire (Toim.). Keelenõuanne soovitab 5 (64−68).. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.3.2.
Mäearu, Sirje; Raadik, Maire (2015). Kas vaeb või vaagib? Raadik, Maire (Toim.). Keelenõuanne soovitab 5 (91−96).. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.3.2.
Raadik, Maire (2015). Kuidas vormistada otsekõnet? Raadik, Maire (Toim.). Keelenõuanne soovitab 5 (221−225).. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.3.2.
Raadik, Maire (2015). Kuidas vormistada tsitaati? Raadik, Maire (Toim.). Keelenõuanne soovitab 5 (213−220).. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.3.2.
Raadik, Maire (2015). Mida küsitakse võõrsõna tähenduse kohta? Raadik, Maire (Toim.). Keelenõuanne soovitab 5 (144−152).. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.3.2.