Maire Raadik

21.03.1963
6177 525
maire.raadik@eki.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2008–...    Eesti Keele Instituut, vanemkeelekorraldaja (1,00)
01.01.1996–...    Loengukursused Tartu Ülikoolis 1996, 1997, 2007, 2009, Helsingi Ülikoolis 1999, Tallinna Ülikoolis 2005–2011
1993–2008    Eesti Keele Instituut, teadur (1,00)
1992–1993    Keele ja Kirjanduse Instituut, nooremteadur (1,00)
1986–1992    Keele ja Kirjanduse Instituut, vanemlaborant (1,00)
 
 
Haridustee
1986 Tartu Riiklik Ülikool, eesti filoloogia eesti keele eriharu
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    Emakeele Seltsi keeletoimkonna vanem
2007−...    Justiitsministeeriumi ajakirja Õiguskeel toimetuse liige
2007−...    Emakeele Seltsi ajakirja Oma Keel toimetuskolleegiumi liige
1993−...    Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige
2002−2003    Justiitsministeeriumi juures tegutsenud keeletoimetajate kvalifikatsiooni komisjoni liige
2001−2002    eesti keele arendamise strateegiat ettevalmistava seisundikirjelduste töörühma liige
2000−2006    Emakeele Seltsi ajakirja Oma Keel toimetaja

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
0, Maire Raadik, Eesti Vabariigi 2000. aasta teaduspreemia humanitaarteaduste alal „Eesti keele sõnaraamatu ÕS 1999” ning sellega seotud muude keelekorralduslike raamatute ja artiklite eest (kollektiivi liige).
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; PÕHISUUND: eesti keelekorraldus ja leksikoloogia
 
 
Lisainfo
XVII rahvusvaheline leksikograafiakonverents EURALEX, Tbilisi, Gruusia, 06.–10.09.2016. Vaatmikettekanne „Prescriptive Dictionary and Grammar Handbook Linked“ (koos Tiina Leemetsaga).

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
1.1.
2016
1.3.
2016
3.4.
2016
4.2.
2016
6.2.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
1.3.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
4.2.
2015
6.3.
2015
3.3.
2014
1.3.
2013
3.3.
2013
1.3.
2012
6.3.
2012
3.3.
2011
6.3.
2011
3.2.
2008
3.2.
2008
3.3.
2008
4.2.
2008
4.2.
2007
1.2.
2006
3.3.
2006
6.3.
2006
2.2.
2005
1.3.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.3.
2004
1.3.
2003
1.2.
2002
3.3.
2001
3.3.
2000
3.3.
1999
1.2.
1998
3.2.
1996
3.4.
1996

Maire Raadik

21.03.1963
6177 525
maire.raadik@eki.ee

Career

Institution and occupation
2008–...    Institute of the Estonian Language, senior language planner (1,00)
01.01.1996–...    1996, 1997, 2007, 2009 lectures at the University of Tartu, 1999 lectures at the University of Helsinki, 2005–2011 lectures at the University of Tallinn.
1993–2008    Institute of the Estonian Language, research associate (1,00)
1992–1993    Institute of Language and Literature, junior research associate (1,00)
1986–1992    Institute of Language and Literature, senior assistant (1,00)
 
 
Education
1986 Tartu State University, Estonian philology with a major in Estonian language
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    Head of the Language Board of the Mother Tongue Society
1993−...    Member of the Language Board of the Mother Tongue Society
2002−2003    Member of the Editors Qualification Board of the Ministry of Justice
2000−2006    Editor of the Mother Tongue Society’s journal Oma Keel

Qualifications

 
 
Honours & awards
0, Maire Raadik, 2000 National Science Prize in Social Sciences and Humanities.
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics
 
 
Additional information
XVII EURALEX International Congress. 6 - 10 September 2016, Tbilisi, Georgia. Poster „Prescriptive Dictionary and Grammar Handbook Linked“ (co-author Tiina Leemets).

Publications

Category
Year
Publication
 
1.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
1.1.
2016
1.3.
2016
3.4.
2016
4.2.
2016
6.2.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
1.3.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
4.2.
2015
6.3.
2015
3.3.
2014
1.3.
2013
3.3.
2013
1.3.
2012
6.3.
2012
3.3.
2011
6.3.
2011
3.2.
2008
3.2.
2008
3.3.
2008
4.2.
2008
4.2.
2007
1.2.
2006
3.3.
2006
6.3.
2006
2.2.
2005
1.3.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.3.
2004
1.3.
2003
1.2.
2002
3.3.
2001
3.3.
2000
3.3.
1999
1.2.
1998
3.2.
1996
3.4.
1996