See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
6.02.1945
372 5520 449
enesilviasarv@gmail.com

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2008–2014   
Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Lektor (1,00)
2006–2007   
Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Kasvatusteaduste osakond, Kasvatusteaduse õppetool, Teadur (1,00)
01.01.2006–31.12.2008   
kasvatusfilosoofia lektor, Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituut
01.01.1997–31.12.2006   
teadur, projektijuht TPÜ Õppekava uuringute laboris, hiljem Haridusuuringute Instituudis
01.01.1992–31.12.1997   
loodusteaduste ōppetooli juhataja, füüsika õpetaja Tallinna Bakalaureuse Erakoolis
01.01.1992–31.12.1996   
juhtivmetoodik Haridustöötajate Koolituskeskuses
01.01.1983–31.12.1989   
füüsika kabineti juhataja, hiljem asedirektor õppealal Vabariiklikus Õpetajate Täiendusinstituudis
01.01.1981–31.12.1983   
asedirektor ōppealal Kutsehariduse Juhtivtöötajate Instituudi Tallinna Filiaalis
01.01.1979–31.12.1981   
nooremteadur Kutsehariduse TUI Tallinna laboris
01.01.1975–31.12.1979   
metoodik, juhtivspetsialist, inspektor Riiklikus Kutsehariduse Komitees ja Kutsehariduse Riiklikus Inspektsioonis
01.01.1966–31.12.1997   
Füüsika õpetaja erinevates keskkoolides (Moskva 1966-1969, Tartu 1969-1972, Tallinn 1972 - 1997, Kadrina 1989-1990)
 
 
Haridustee
2000–2006   
Tallinna Ülikool, doktoriõpe
1997–1998   
Tallinna Pedagoogikaülikool - kasvatusteaduse magister
1990–1992   
Emerson College, Ühendkuningriik
1963–1969   
Moskva Riiklik V I Lenini nim Pedagoogiline Instituut - füüsik, keskkooli füüsika õpetaja
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
1999−...   
Euroopa Haridusuurijate Assotsiatsiooni 1. sektsiooni (Õpetajate professionaalne areng, õpetajate, juhtide ja koolide õppimine) kaasjuhataja (2004-2009), juhataja ( kuni 2014.), EERA auliige (alates 2015)
1994−...   
Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi liige
2001−2005   
TÜ Õppekava Arendustalituse ekspertrühma liige
2000−2010   
Euroopa Võrdlevate Haridusuuringute Assotsiatsiooni täisliige
1999−2007   
TLÜ Haridusuuringute Instituudi Nõukogu teadussekretär

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2001, Ene-Silvia Sarv, Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi ja HM preemia kasvatusteaduslike tööde eest
1999, Ene-Silvia Sarv, Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi ja HM preemia kasvatusteaduslike tööde eest
1998, Ene-Silvia Sarv, Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi ja HM preemia kasvatusteaduslike tööde eest 1998
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; TÄPSUSTUS: Teadmusjuhtimise ja õppiva organisatsiooni ühendmudel ning kool teadmustjuhtiva õppiva organisatsioonina õpetaja vaatekohalt, õpetajate ja koolide tüpoloogia
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; TÄPSUSTUS: Kaasaja muutuv haridus- ja õppimiskäsitlus (-paradigma) kui filosoofiline ja praktiline probleem.
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; TÄPSUSTUS: Kool kui arengukeskkond õpetaja seisukohalt, õpetajate ja koolide tüpoloogia
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; TÄPSUSTUS: Üldhariduse riikliku õppekava üldosa ning ainekavade koostamise põhimõtted

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2020
2.5.
2020
3.2.
2020
3.2.
2020
3.2.
2020
6.3.
2020
6.3.
2020
6.3.
2020
2.5.
2019
6.7.
2019
6.7.
2019
3.2.
2018
4.2.
2018
4.2.
2018
3.2.
2017
6.6.
2017
6.3.
2015
6.7.
2015
1.3.
2014
3.2.
2013
3.4.
2013
5.2.
2013
6.1.
2013
6.2.
2013
2.2.
2012
2.5.
2012
5.2.
2012
6.1.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.6.
2012
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.6.
2011
3.2.
2010
3.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2009
6.2.
2009
1.2.
2008
1.2.
2008
2.2.
2008
3.2.
2008
6.2.
2008
6.2.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
5.2.
2007
1.2.
2006
1.2.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
6.3.
2006
1.2.
2005
1.2.
2005
1.3.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.5.
2005
3.5.
2005
6.7.
2005
1.2.
2004
3.2.
2004
3.4.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
6.2.
2004
6.3.
2004
3.4.
2003
3.2.
2002
3.2.
2002
3.5.
2002
5.2.
2002
6.7.
2002
6.7.
2002
2.5.
2001
3.1.
2001
3.2.
2001
3.5.
2001
5.2.
2001
6.3.
2001
6.3.
2001
6.7.
2001
3.1.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.5.
2000
5.2.
2000
6.3.
2000
3.2.
1999
3.2.
1999
3.5.
1999
6.2.
1999
6.3.
1999
6.6.
1999
2.2.
1998
2.5.
1998
2.5.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
3.5.
1998
5.2.
1998
6.3.
1998
6.6.
1998
6.7.
1998
2.1.
1997
3.2.
1997
3.2.
1997
3.2.
1997
3.2.
1997
3.5.
1997
3.5.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
6.3.
1997
6.6.
1997
6.7.
1997
3.2.
1996
3.2.
1996
3.5.
1995
3.2.
1994
3.4.
1994
3.2.
1992
3.2.
1988
2.12.2020
6.02.1945
372 5520 449
enesilviasarv@gmail.com

Career

Institutions and positions
2008–2014   
Tallinn University, Institute of Educational Sciences, Lecturer (1,00)
2006–2007   
Tallinn University, Institute of Educational Sciences, Kasvatusteaduste osakond, Kasvatusteaduse õppetool, Researcher (1,00)
01.01.2006–31.12.2008   
lecturer on philosophy and science of education, Tallinn University, Institute of Educational Sciences
01.01.1997–31.12.2006   
researcher, project manager, Laboratory of curriculum studies, later - Institute of Educational Research, Tallinn Pedagogical University
01.01.1992–31.12.1997   
chair of natural sciences, physics teacher, Tallinn Baccalaureate private school
01.01.1992–31.12.1996   
leading specialist in Training Center for Educationalists
01.01.1983–31.12.1989   
chair of physics, later deputy director, Estonian Teachers in-service Training Institute
01.01.1981–31.12.1983   
deputy director, Tallinn department, Institute of School-leaders of Vocational schools
01.01.1979–31.12.1981   
researcher, Tallinn laboratory, Institute of Scientific research of Vocational education
01.01.1975–31.12.1979   
specialist on methods, leading specialist, inspector in the State Committee (Ministry) of Vocational Education and in the State Inspection of Vocational Education
01.01.1966–31.12.1997   
Physics teacher in different high schools in Moscow, Tartu, Tallinn, Kadrina (1966 - 1997)
 
 
Education
2000–2006   
Tallinn University, doctorate studies
1997–1998   
Tallinn Pedagogical University - MA in science of education
1990–1992   
Emerson College, UK - pedagogy
1963–1969   
Moscow State Pedagogical Institute - physicsist, high school physics teacher
 
 
R&D related managerial and administrative work
1999−...   
EERA NW1 (Teacher CPD, learning for teachers, leaders, organisations) co-convenor, Convenor (2004-2009), LINK convenor (2010- 2014). honoured member of EERA (since 2015)
1994−...   
Estonian Academic Pedagogical Association
2001−2005   
member of expert group, Center for curriculum development for Estonian schools, University of Tartu
2000−2010   
Comparative Education Society in Europe, member
1999−2007   
scientific secretary, Council of the Institute of Educational Research, Tallinn University

Qualifications

 
 
Honours & awards
2001, Ene-Silvia Sarv, The annual Award on Educational Research of Estonian Pedagogic Academic Society and Ministry of Education
1999, Ene-Silvia Sarv, The annual Award on Educational Research of Estonian Pedagogic Academic Society and Ministry of Education
1998, Ene-Silvia Sarv, The annual Award on Educational Research of Estonian Pedagogic Academic Society and Ministry of Education 1998
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.10. Education; SPECIFICATION: The integrated model of knowledge management and learning organisation for school - teacher view; typology of schools and teachers
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.10. Education; SPECIFICATION: Contemporary changing concept (paradigm) of education and learning as problem in philosophy and practice.
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.10. Education; SPECIFICATION: School as developmental environment - teacher view; typology of schools and teachers
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.10. Education; SPECIFICATION: Principles for development curriculum and subject programmes for Estonian schools
 
 

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2020
2.5.
2020
3.2.
2020
3.2.
2020
3.2.
2020
6.3.
2020
6.3.
2020
6.3.
2020
2.5.
2019
6.7.
2019
6.7.
2019
3.2.
2018
4.2.
2018
4.2.
2018
3.2.
2017
6.6.
2017
6.3.
2015
6.7.
2015
1.3.
2014
3.2.
2013
3.4.
2013
5.2.
2013
6.1.
2013
6.2.
2013
2.2.
2012
2.5.
2012
5.2.
2012
6.1.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.6.
2012
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.6.
2011
3.2.
2010
3.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2009
6.2.
2009
1.2.
2008
1.2.
2008
2.2.
2008
3.2.
2008
6.2.
2008
6.2.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
5.2.
2007
1.2.
2006
1.2.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
6.3.
2006
1.2.
2005
1.2.
2005
1.3.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.5.
2005
3.5.
2005
6.7.
2005
1.2.
2004
3.2.
2004
3.4.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
6.2.
2004
6.3.
2004
3.4.
2003
3.2.
2002
3.2.
2002
3.5.
2002
5.2.
2002
6.7.
2002
6.7.
2002
2.5.
2001
3.1.
2001
3.2.
2001
3.5.
2001
5.2.
2001
6.3.
2001
6.3.
2001
6.7.
2001
3.1.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.5.
2000
5.2.
2000
6.3.
2000
3.2.
1999
3.2.
1999
3.5.
1999
6.2.
1999
6.3.
1999
6.6.
1999
2.2.
1998
2.5.
1998
2.5.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
3.5.
1998
5.2.
1998
6.3.
1998
6.6.
1998
6.7.
1998
2.1.
1997
3.2.
1997
3.2.
1997
3.2.
1997
3.2.
1997
3.5.
1997
3.5.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
6.3.
1997
6.6.
1997
6.7.
1997
3.2.
1996
3.2.
1996
3.5.
1995
3.2.
1994
3.4.
1994
3.2.
1992
3.2.
1988
2.12.2020

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 2 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUUÕA/13512Balti riikide hariduse ja pedagoogilise mõtte ajalugu 1940-199030.10.201019.08.2013Vadim RõukTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum1 280,00 EUR
SFSF0132495s03Kool kui arengukeskkond ja õpilaste toimetulek01.01.200331.12.2007Marika VeissonTallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut184 321,20 EUR