6.06.1979
+37256649342
linda.kaljundi@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.03.2019–01.03.2020   
Kumu kunstimuuseum, külaliskuraator (0,20)
01.09.2016–...   
Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Dotsent (0,50)
01.12.2015–...   
Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskus, Teadur (0,50)
01.01.2016–31.12.2016   
Soome Kirjanduse Selts, järeldoktorandist uurija (1,00)
01.01.2011–30.11.2015   
Tallinna Ülikool, Ajaloo Instituut, Teadur (0,50)
2011–31.12.2011   
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Teadur (0,30)
2007–2010   
Tallinna Ülikool, Ajaloo Instituut, Teadur (0,70)
01.01.2007–30.06.2007   
Eesti Instituut Soomes, juhataja (1,00)
01.01.2006–31.12.2006   
Eesti Instituut Soomes, kultuurisekretär (1,00)
 
 
Haridustee
2002-2005 Tartu Ülikool, Magister artium ajaloo erialal
1997-2002 Tartu Ülikool, Baccalaureus artium ajaloo erialal
2005–2013   
Tartu Ülikool, doktoriõpe ajaloo erialal
2005–2016   
Helsingi Ülikool, doktoriõpingud ajaloo erialal
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2019−...   
SA Eesti Ajaloomuuseum: nõukogu liige
2019−...   
Eesti Kunstimuuseum: teadusnõukogu liige
2017−...   
Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing: juhatuse liige
2016−...   
Eesti Keskkonnaajaloo Keskuse (KAJAK) liige
2016−...   
Balti Ajaloo Komisjoni liige
2016−...   
Muinsuskaitseameti Kunstimälestiste eksperdinõukogu liige
2008−...   
Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu liige
2005−...   
Soome Kirjanduse Seltsi liige
2005−...   
Eesti Akadeemilise Ajalooseltsi liige
2005−...   
TLÜ Keskaja Keskuse asutajaliige
 
 
Loometöö
2018 Näituse kuraator (koos Tiina-Mall Kreemiga): Ajalugu pildis - pilt ajaloos (Kumu kunstimuuseum) https://kumu.ekm.ee/en/syndmus/ajalugu-pildis-pilt-ajaloos/.
2018 Kaaskuraator Eesti Ajaloomuuseumi uue püsinäituse 'Minu vaba riik' töörühmas, teema 'Hirmud nõukogude ajal' kuraator https://www.ajaloomuuseum.ee/exhibitions/permanent-exhibitions/minu-vaba-riik.
2008 Näituse kuraator (koos Ivar Leimuse, Jaak Mälliga): Tule ja mõõgaga: 800 aastat muistse vabadusvõitluse algusest (Eesti Ajaloomuuseum).
2006 Nelja haridusliku keskaja ajaloo teemalise TV-saate 'Tule ja mõõgaga' kaasautor (koos Helen Bomega), ERR-i saatesarja 'Ajalik ja ajatu' raames.
 
 
Lisainfo
2009-2011: vanemapuhkusel;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2014, Linda Kaljundi, Eesti muuseumide aastauhind parimale teadustrükisele - raamat Friedrich Ludwig von Maydelli pildid Baltimaade ajaloost, koost Linda Kaljundi ja Tiina-Mall Kreem, koost. Linda Kaljundi, Tiina-Mall Kreem (2013)
2014, Linda Kaljundi, Ajakirja Keel ja Kirjandus aasta artiklipreemia - artiklile „Väljatung kui väljakutse. Eesti viikingiromaanid ja mälupoliitika 1930. aastatel“ (2013)
2010, Linda Kaljundi, Ajakirja "Tuna" aastapreemia
2007, Linda Kaljundi, Eesti Kultuurkapitali kirjanduse aastaauhinna nominent (artikliauhind)
2005, Linda Kaljundi, Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilaste teadustööde konkurss, I preemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.3. Ajalooteadused ja arheoloogia
 
 
Lisainfo
MA
Tartu Ülikool, 2005

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
6.3.
2019
1.3.
2018
2.1.
2018
1.1.
2017
1.2.
2017
3.1.
2017
6.3.
2017
3.2.
2016
3.2.
2016
4.1.
2016
6.3.
2016
6.9.
2016
1.2.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
4.1.
2015
5.2.
2015
6.2.
2015
6.2.
2015
3.2.
2014
3.2.
2014
4.1.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
2.2.
2013
3.1.
2013
4.1.
2013
2.1.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
4.1.
2011
1.3.
2010
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
3.2.
2009
1.2.
2008
1.2.
2008
1.3.
2008
3.1.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
3.2.
2007
1.2.
2006
3.2.
2006
1.2.
2005
1.2.
2004
1.3.
2004
1.3.
2002
30.04.2019
6.06.1979
+37256649342
linda.kaljundi@tlu.ee

Career

Institutions and positions
01.03.2019–01.03.2020   
Kumu Art Museum, visiting curator (0,20)
01.09.2016–...   
Tallinn University, School of Humanities, Associate Professor (0,50)
01.12.2015–...   
Tallinn University, School of Humanities, Institute of History, Archaeology and Art History, Research fellow (0,50)
01.01.2016–31.12.2016   
Finnish Literature Society, postdoctoral researcher (1,00)
01.01.2011–30.11.2015   
Tallinn University, Institute of History, Research fellow (0,50)
2011–31.12.2011   
Under and Tuglas Literature Centre, Researcher (0,30)
2007–2010   
Tallinn University, Institute of History, Research fellow (0,70)
01.01.2007–30.06.2007   
Estonian Institute in Finland, director (1,00)
01.01.2006–31.12.2006   
Estonian Institute in Finland, cultural secretary (1,00)
 
 
Education
2002-2005 University of Tartu, Department of History, MA in history
1997-2002 University of Tartu, BA in History
2005–2013   
University of Tartu, Department of History, PhD studies in history
2005–2016   
University of Helsinki, PhD studies, History
 
 
R&D related managerial and administrative work
2019−...   
Estonian History Museum: council member
2019−...   
Art Museum of Estonia: member of the Research Board
2017−...   
Estonian Society of Art Historians and Curators: board member
2016−...   
Member of the Estonian Centre for Environmental History (KAJAK)
2016−...   
Baltische Historische Kommission:member
2016−...   
Art council of the Estonian National Heritage Board: member
2008−...   
Member of the Estonian Society of Art Historians and Curators
2005−...   
Finnish Literature Society: member
2005−...   
Estonian Academic Historical Society: member
2005−...   
Centre for Medieval Studies, Tallinn University: founding member
 
 
Creative work
2018 Curator of the exhibition (with Tiina-Mall Kreem): History in Images - Image in History (Kumu Art Museum) https://kumu.ekm.ee/en/syndmus/ajalugu-pildis-pilt-ajaloos/.
2018 Co-curator of the work group producing the new permanent exhibition of the Estonian History Museum; curator of the theme 'Fears of the Soviet Period' https://www.ajaloomuuseum.ee/exhibitions/permanent-exhibitions/minu-vaba-riik.
2008 Curator of the exhibition (with Ivar Leimus, Jaak Mäll): With Fire and Sword: 800 Years Since the Beginning of the Ancient Fight for Freedom (Estonian History Museum).
2006 Co-author (with Helen Bome) of a four-episode educational TV-programme 'With Fire and Sword' on Estonian mediaval history, produced in the frawework of the Estonian National Broadcaster's (ERR) programme 'Ajalik ja ajatu'.
 
 
Additional information
2009-2011: parental leave;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2014, Linda Kaljundi, Estonian national museum award for the best scholarly publication - Friedrich Ludwig von Maydell's Baltic Hisory in Images, eds. Linda Kaljundi, Tiina-Mall Kreem (2013)
2014, Linda Kaljundi, Annual prize of the journal Keel ja Kirjandus for the article 'Challenging expansions: Estonian Viking novels and the politics of memory in the 1930s' (2013)
2010, Linda Kaljundi, Annual prize of the Estonian historical review "Tuna"
2007, Linda Kaljundi, Nominated for the Estonian Cultural Endowment's annual literature award (best article)
2005, Linda Kaljundi, The Estonian Academy of Sciences Competition of Graduate Research, I prize
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.3. History and Archaeology
 
 
Additional information
MA
University of Tartu, 2005

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
6.3.
2019
1.3.
2018
2.1.
2018
1.1.
2017
1.2.
2017
3.1.
2017
6.3.
2017
3.2.
2016
3.2.
2016
4.1.
2016
6.3.
2016
6.9.
2016
1.2.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
4.1.
2015
5.2.
2015
6.2.
2015
6.2.
2015
3.2.
2014
3.2.
2014
4.1.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
2.2.
2013
3.1.
2013
4.1.
2013
2.1.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
4.1.
2011
1.3.
2010
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
3.2.
2009
1.2.
2008
1.2.
2008
1.3.
2008
3.1.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
3.2.
2007
1.2.
2006
3.2.
2006
1.2.
2005
1.2.
2004
1.3.
2004
1.3.
2002
30.04.2019