13.02.1988
6 711 724

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
09.02.2015–...   
CitoMed OÜ, Juhataja (1,00)
17.08.2015–07.04.2019   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool, Õpetaja (1,00)
2014–2015   
SA Tallinna Lastehaigla, õde (0,50)
2014–2015   
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, õde (kiirabi) (1,00)
2013–2014   
Tallinna Kiirabi, abiõde (1,00)
 
 
Haridustee
2015–...   
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Õendusteaduse magistratuur
28.04.2017–29.04.2017   
Advanced Trauma Care for Nurses® - Instruktori koolitus (Zürich, Switzerland)
07.04.2016–12.04.2016   
Esmaabiõpetajate koolitus (SA PERH) - Tunnistus nr Õ2094
27.06.2016–30.06.2016   
Advanced Trauma Care for Nurses® - Tudengi kursus (Lyon, France)
2011–2015   
Tallinna Tervishoiu kõrgkool, Üldõendus
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...   
3N töörühma liige (õendusdiagnooside, -sekkumiste ja -tulemuste rakendamise riiklik töörühm)
2017−...   
Rakendusuuring “Simulatsioonõppe efektiivsuse mõõdiku SET-M (Simulation Effectiveness Tool) kasulikkus praktikas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli näitel.“
2017−...   
Traumaõdede assotsiatsioon (USA) - Rahvusvaheline liige
2017−...   
ATCN® Estonia - Riiklik direktor
2016−...   
ASTRA projekti õppe ja teadustöö kvaliteedi efektiivsuse tõstmisele suunatud tegevus
2014−...   
Eesti Õdede Liit - Mentorliige
 
 
Lisainfo
09.05.-12.05.2017 - Erasmus+ programmi raames Charles Ülikoolis, Tsehhis, õppetöö läbiviimine (simulatsioon)

;
29.02.-04.03.2016 Erasmus+ programmi raames Semmelweisi Ülikoolis, Ungaris, õppetöö läbiviimine (simulatsioon);

Lõppenud projektid

24.04.2019
13.02.1988
6 711 724

Career

Institutions and positions
09.02.2015–...   
CitoMed OÜ, CEO (1,00)
17.08.2015–07.04.2019   
Tallinn Health Care College, Chair of Nursing , Teacher (1,00)
2014–2015   
Tallinn Children Hospital, Nurse (0,50)
2014–2015   
North Estonian Regional Hospital, Nurse (1,00)
2013–2014   
Tallinna Kiirabi, Other staff (1,00)
 
 
Education
2015–...   
University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Nursing Science
28.04.2017–29.04.2017   
Advanced Trauma Care for Nurses® - Faculty Course (Zürich, Switzerland)
07.04.2016–12.04.2016   
First Aid Instructor Course (SA PERH) - diploma nr Õ2094
27.06.2016–30.06.2016   
Advanced Trauma Care for Nurses® - Student Course (Lyon, France)
2011–2015   
Tallinn Health Care College, Nursing (RN)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...   
2017−...   
2017−...   
Society of Trauma Nurses - International Member
2017−...   
ATCN® Estonia - National Director
2016−...   
2014−...   
Estonian Nurses Union - Member
 
 
Additional information
09.05.-12.05.2017 - Erasmus+ Staff Mobility Teaching (simulation) Programme in Czech Republic, Charles University;
29.02.-04.03.2016 Erasmus+ Staff Mobility Teaching (simulation) Programme in Hungari, Semmelweis University;

Completed projects

24.04.2019