mariann.simovart@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2018–...   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond, tsiviilõiguse dotsent (1,00)
2016–01.04.2016   
Duke University, School of Law, Fulbright stipendiaat (1,00)
01.01.2016–31.08.2018   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond, tsiviilõiguse dotsent (1,00)
01.09.2013–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, tsiviilõiguse dotsent (1,00)
01.09.2012–31.08.2013   
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, tsiviilõiguse lektor (1,00)
01.09.2008–31.08.2012   
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, tsiviilõiguse lektor (1,00)
01.10.2006–31.08.2008   
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, tsiviilõiguse erakorraline assistent (0,50)
 
 
Haridustee
2004–2010   
doktoriõpe Tartu Ülikool õigusteaduskond
1994–1995   
LLM 1995, Duke University School of Law
1989–1994   
Tartu Ülikool, õigusteaduskond, juristi diplom
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2019−...   
Tartu Ülikool, õigusteaduskond, praktika üldjuhendaja
2016−...   
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna akadeemilise petturluse asjade alalise komisjoni liige
2014−...   
Ajakiri 'Upphandlingsrättslig Tidskrift', toimetuskolleegiumi liige
2010−...   
Contrats Publics dans la Globalisation Juridique (CPGJ), liige
2009−...   
PLAN (procurement law academic network, http://www.planpublicprocurement.org/main/), akadeemiline liige
2012−2015   
Eesti Advokatuur, kutsesobivuskomisjoni liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
KONVERENTSIDE KORRALDAMINE:

"Uus riigihankeõiguse - kas paindlikum ja lihtsam?" Tallinn, 19.01.2017.a.



HILJUTISED KONVERENTSI ETTEKANDED:

* Avakõned konverentsil Upphandlingskonferensen 2017 ja 2018, Stockholm, Sweden. https://upphandling24.event.idg.se/event/upphandlingskonferensen/

* Ettekanne "The Right of Termination under Art. 73 of Directive 2014/24: the case of Estonia" at the Conference Public Procurement: Global Revolution VIII, June 2017, University of Nottingham, UK

* Avakõne "Implementation of 2014 directives in Estonia" -
Upphandlingskonferensen 2016, Stockholm, Sweden, December 1 Ð 2, 2016, http://partner.upphandling24.se/urt/docent-mari-ann-simovart-pa-urts-konferens.




PROJEKTID:

- Horisont 2020 innovation by developing a European Procurer Networking forsecurity research services" (iProcureNet) 2019 - 2023. Call: H2020-SU-SEC-2018-2019-2020 topic SU-GM01-2018-2019-2020

- HTM projekt LSVOI 18538 „Direktiivis 2014/24/EL siduva horisontaalse koostöö doktriini tingimuste kohaldamine tööturuteenuse koolituse korraldamise kokkuleppe suhtes“

- ülevaade uute riigihankedirektiivide ülevõtmise kohta Eestis, avaldamiseks kirjastuse Edward Elgar Publishing, London, avaldatavas raamatus 8.osana sarjast "European Procurement Law series", toimetajad: M. Comba, S. Treumer. Projekti periood 2017 - 2018.

- Riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande koostamine ja kirjutamine. Tööversioon: M. Simovart, M. Parind. Riigihangete seaduse kommenteeritud väljaanne. Kirjastus Juura. Projekti periood 2017 ... 2019

- osalus projektis "Public Contracting and Innovation: Lessons Across Borders," raamatu peatükk teemal e-hanked Eesti näitel on avaldamiseks esitatud. Koordinaatorid: prof C Yukins, Georg Washington University, Washington, DC, USA ja Prof G Racca, Torino Ülikool, Itaalia. Projekti periood 2016 ... 2018


- osalemine Rootsi Konkurentsiameti projekti täitmises 2016-2017. Projekti põhitäitja: K-M. Halonen, Lapi Ülikool. Projekti eesmärk: määratleda 2014. a. riigihankedirektiiides kasutatud mõiste "hankeüksus" põhitunnused;


- Eurooopa Liidu õiguse ja riigisisese õiguse vastastikune ja koosmõju riigihankelepingu muutmise reeglistiku näitel (PUT 639) 2015-2016;


- EL riigihanke õigusmeetmete direktiivide (89/665 and 92/13) teoreetilise tausta ja rakendamise uurimus, esitatud avaldamiseks 2016. a.: C. Ginter, M.A. Simovart in - M Steinicke, P. L. Vesterdorf, ed's. "Brussels Commentary on EU Public Procurement Law" (a working title), to be published by Nomos Publishers in 2018;


- Riigihangete valdkonna uuringute ja tehnilise abi raamleping 2013/S 219-380315, Ramboll Management Consulting' ekspert. Hankija: Euroopa Komisjon, siseturu ja teenuste peadirektoraat. 2014 - 2018.;


- Tartu Ülikooli õigusteaduskonna täiendõppeprogrammid:

* Iga-aastaste seminaride seeria "Hea õpetamine õigusteaduskonnas" Tartus ja Tallinnas alates 2014.a. - korraldaja ja ettekandja


* Inglise - eesti õigusterminoloogia: riigihankeõigus, Tallinn, 2016

* "Riigihankeõiguse muudatused – kas revolutsioon või redaktsioon?" Majandusakadeemia loengusarja koolitus, Tallinn 2015

* Eesti-inglise õigusterminoloogia: riigihankeõigus,Tallinn 2013

* Tippjuhtide õigusalane seminar, Tallinn 2013

* Teenuse osutamise lepingud ja riigihankeõigus, Tallinn 2013

* Riigihankeõiguse koolitus riigiprokuratuurile, Ida-Virumaa, 2012



- Riigihankeõiguse terminoloogia seminarid:

* Euroopa Komisjoni tõlkedirektoraat, Luxembourg, 2014;

* Euroopa Kohus, Luxembourg 2013.

- Külalisloengud ülikoolides:

* Stockholmi Ülikool märts 2015, märts 2017, aprill 2018, aprill 2019
* Lapi Ülikool jaanuar 2017 ;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Mari Ann Simovart, õigusteaduskonna parim õppeaine 'Lectio Cum Laude'
2014, Mari Ann Simovart, õigusteaduskonna parim õppeaine 'Lectio Cum Laude'
2010, Mari Ann Simovart, õigusteaduskonna parim seminarijuhendaja
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; CERCS ERIALA: S110 Õigusteadus ; PÕHISUUND: Riigihankeõigus, lepinguõigus, eeskätt Eurooopa Liidu riigihankeõiguse ja riigisisese eraõiguse vastastikune ja koosmõju, sh hankelepingute kehtetuse, muutmise ja täitmise spetsiifiline probleemistik.
 
 
Lisainfo
Saadud stipendiumid:

- Fulbright research grant 2016: külalisõppejõud: Duke University, School of Law.

- SA Archimedes DoRa T8 stipendiumid:
Sept 2009 - konverentsiettekanne, The 4th Public Procurement Research Students Conference, University of Nottingham; Sept 2009 - külalisteadur, Public Procurement Research Group, School of Law, University of Nottingham;
Aprill 2010 - külalisteadur, Public Procurement Research Group, School of Law, University of Nottingham; September 2010 - Public Procurement: Global Revolution V, University of Copenhagen, Taani;
Juuni 2013 - külalisteadur, Public Procurement Research Group, School of Law, University of Nottingham;
Juuni 2013 - Public Procurement: Global Revolution VI, University of Nottingham;
Aprill 2014 - moderaator ja oponent: The 6th Public Procurement Research Students Conference, University of Nottingham.

- E. Muskie stipendium:
1994-1995 Duke University, School of Law
Enesetäiendus: 2014-2015 - Oma õpetamise arendamine: kollegiaalne tagasiside; Tartu Ülikool, elukestva õppe keskus2014 - E-õppe kasutamine koolis; Tartu Ülikool, elukestva õppe keskus2014 - Õppejõult õppejõule: õpetamisoskuste arendamise seminarid; Tartu Ülikool, sotsiaal- ja haridusteaduskond2012 - Õppimist toetav õpetamine avatud ülikoolis; Tartu Ülikool, elukestva õppe keskus2011 - 7 hea õpetamise põhimõtet, J Groccia, Tartu Ülikool, sotsiaal- ja haridusteaduskond2008 - Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis, Tartu Ülikool, Haridusteaduskond

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2019
1.2.
2019
3.2.
2019
3.3.
2019
1.2.
2018
1.2.
2018
1.3.
2018
1.3.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
4.1.
2018
1.2.
2017
3.2.
2017
6.7.
2017
1.2.
2016
1.2.
2016
1.2.
2016
1.3.
2016
1.3.
2016
2.4.
2016
2.4.
2016
4.2.
2016
5.2.
2016
6.7.
2016
1.2.
2015
3.5.
2015
1.3.
2014
1.2.
2013
1.3.
2013
1.3.
2013
6.6.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
1.2.
2012
1.3.
2012
1.3.
2012
1.3.
2012
6.7.
2012
6.7.
2012
6.7.
2012
1.3.
2011
2.4.
2011
6.7.
2011
6.7.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
1.3.
2010
1.3.
2010
2.3.
2010
3.2.
2010
1.3.
2009
5.2.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
1.2.
2008
1.3.
2008
1.3.
2008
6.7.
2008
1.2.
2007
1.3.
2007
3.2.
2007
15.10.2019
mariann.simovart@ut.ee

Career

Institution(s) and position(s)
01.09.2018–...   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, School of Law, Associate Professor in Civil Law (1,00)
2016–01.04.2016   
Duke University, School of Law, Fulbright visiting scholar (1,00)
01.01.2016–31.08.2018   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, School of Law, Associate Professor in Civil Law (1,00)
01.09.2013–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Associate Professor in Civil Law (1,00)
01.09.2012–31.08.2013   
University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Lecturer in Civil Law (1,00)
01.09.2008–31.08.2012   
University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Lecturer in Civil Law (1,00)
01.10.2006–31.08.2008   
University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Assistant extraordinarius of Civil Law (0,50)
 
 
Education
2004–2010   
doctorate study University of Tartu factulty of law
1994–1995   
LLM 1995, Duke University School of Law
1989–1994   
University of Tartu, Faculty of Law, diploma of law
 
 
R&D related managerial and administrative work
2019−...   
University of Tartu, School of Law - Supervisor of the Internship Program
2016−...   
Member of the permanent commission of cases of academic fraud at the School of Law, University of Tartu
2014−...   
Journal Upphandlingsrättslig Tidskrift, Member of the Editing Board
2010−...   
Public Contracts in Legal Globalization (PCLG), member
2009−...   
PLAN (procurement law academic network, http://www.planpublicprocurement.org/main/), academic member
2012−2015   
Estonian Bar Association, Member of the Professional Suitability Assessment Committee
 
 
Additional career information
CONFERENCES ORGANIZED:

"New Public Procurement Law - simpler and more flexible?" Tallinn, January 19, 2017.

RECENT CONFERENCE PRESENTATIONS:

* Key-note speeches at Upphandlingskonferensen 2017 and 2018, Stockholm, Sweden. https://upphandling24.event.idg.se/event/upphandlingskonferensen/

* Presentation "The Right of Termination under Art. 73 of Directive 2014/24: the case of Estonia" at the Conference Public Procurement: Global Revolution VIII, June 2017, University of Nottingham, UK

* Key-note speech "Implementation of 2014 directives in Estonia" -
Upphandlingskonferensen 2016, Stockholm, Sweden, December 1 Ð 2, 2016, http://partner.upphandling24.se/urt/docent-mari-ann-simovart-pa-urts-konferens.



PROJECTS:

- Horizon 2020 innovation by developing a European Procurer Networking forsecurity research services" (iProcureNet) 2019 - 2023. Call: H2020-SU-SEC-2018-2019-2020 topic SU-GM01-2018-2019-2020

- HTM project LSVOI 18538 Application of the horizonthal co-operation doctrine under Directive 2014/24/EU, upon an agreement on organizing trainings as a labour market service.

- Estonian rapporteur for a book about the transposition of the New Public Procurement Directives in EU Member States, to be published by Edward Elgar Publishing, London as a part of the European Procurement Law series, volume 8. Editors: M. Comba, S. Treumer. Project period 2017 ... 2018

- Editing and writing of the Commented edition of Estonian Public Procurement Act. Working title: M. Simovart, M. Parind. Riigihangete seaduse kommenteeritud väljaanne. Kirjastus Juura. Project period 2017 ... 2019

- participation in a book project on "Public Contracting and Innovation: Lessons Across Borders," book chapter on e-procurement in the case of Estonia is submitted for publishing. The project is coordinated by prof C Yukins of Georg Washington University, Washington, DC, USA, and Prof G Racca, University of Turin, Italy. Project period 2016 ... 2018

- participation in a project by the Swedish Competition Authority in 2016-2017. Project leader: K-M. Halonen, University of Lapland. Purpose of the Project: to identify the key characteristics of the term "operational unit" as used in the 2014 public procurement directives.

- Reciprocal Influence and Interaction of the EU Law and National Private Law in the Case of Rules on Modifying Public Contracts (PUT 639) 2015-2016

- study of theoretical grounds and application of the EU public procurement remedies directives (89/665 and 92/13), submitted the results for publication in 2016: C. Ginter, M.A. Simovart in - M Steinicke, P. L. Vesterdorf, ed's. "Brussels Commentary on EU Public Procurement Law" (a working title), to be published by Nomos Publishers;

- Framework contract for research and technical assistance in the field of public procurement MARKT/2013/130/C, country expert for Ramboll Management Consulting. Contracting authority: European Commission, Directorate-General for the Internal Market and Services. 2014 - 2018;


- University of Tartu Faculty of Law professional development programs:

* Series of annual seminars "Good teaching practice in the Faculty of Law" in Tartu and Tallinn since 2014. - organiser and presenter

* English - Estonian legal terminology: public procurement law, Tallinn, 2016

* "Changes of the Public Procurement Law - a Revoluation or a Redaction?" The Economic Academy lecture series, Tallinn, 2015

*Estonian-English legal terminology: public procurement law, Tallinn 2013

* Legal Seminar for Top Executives, Tallinn 2013

* Service Contracts and Public Procurement Law, Tallinn 2013

* Public Procurement for State Attorneys, Ida-Virumaa, 2012


- Seminars on Termonology of Public Procurement Law:

* European Commission, Translation Directorate, Luxembourg, 2014;

* European Court of Justice, Luxembourg, 2013.

- Guest lectures in Universities:

* Stockholm University March 2015, March 2017, April 2018, April 2019
* University of Lapland January 2017 ;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, Mari Ann Simovart, 'Lectio Cum Laude', the best course of the faculty of law
2014, Mari Ann Simovart, the best course of the Faculty of Law 'Lectio Cum Laude'
2010, Mari Ann Simovart, the best seminar teacher of the year in the Faculty of Law
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.7. Law; CERCS SPECIALITY: S110 Juridical sciences ; SPECIALITY: Public Procurement Law, Contract Law, in particular the Reciprocal Influence and Interaction of the EU Public Procurement Law and National Private Law, incl. the Specific Issues of Ineffectveness, Modification and Performance of Public Contracts
 
 
Additional information
Grants received:

- Fulbright research grant 2016:
visiting scholar: Duke University, School of Law.

- SA Archimedes DoRa T8 grants:
September 2009 - presentation at the 4th Public Procurement Research Students Conference, University of Nottingham; September 2009 - visiting scholar, Public Procurement Research Group, School of Law, University of Nottingham; April 2010 - visiting scholar, Public Procurement Research Group, School of Law, University of Nottingham; September 2010 - Public Procurement: Global Revolution V, , University of Copenhagen, Denmark;
June 2013 - visiting scholar, Public Procurement Research Group, School of Law, University of Nottingham; June 24-25, 2013 - the Public Procurement: Global Revolution VI, University of Nottingham;
April 2014 - chair and discussant at the 6th Public Procurement Research Students Conference, University of Nottingham.

- Muskie Scholarship: 1994-1995 Duke University, School of Law
Professional Development:2014-2015 - Scholarship of Teaching and Learning: Peer-Review; University of Tartu, Lifelong Learning Centre2014 - Using e-learning in school; University of Tartu, Lifelong Learning Centre2014 - From a professor to a professor: Seminars for Improving Teaching Competence; University of Tartu; Faculty of Social Sciences and Education2012 - Student-centered Teaching in Open University; University of Tartu, Lifelong Learning Centre2011 - 7 Principles of Good Teaching by Prof J Groccia, University of Tartu; Faculty of Social Sciences and Education2008 - Learning and Teaching in Higher Education; University of Tartu; Faculty of Education

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2019
1.2.
2019
3.2.
2019
3.3.
2019
1.2.
2018
1.2.
2018
1.3.
2018
1.3.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
4.1.
2018
1.2.
2017
3.2.
2017
6.7.
2017
1.2.
2016
1.2.
2016
1.2.
2016
1.3.
2016
1.3.
2016
2.4.
2016
2.4.
2016
4.2.
2016
5.2.
2016
6.7.
2016
1.2.
2015
3.5.
2015
1.3.
2014
1.2.
2013
1.3.
2013
1.3.
2013
6.6.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
1.2.
2012
1.3.
2012
1.3.
2012
1.3.
2012
6.7.
2012
6.7.
2012
6.7.
2012
1.3.
2011
2.4.
2011
6.7.
2011
6.7.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
1.3.
2010
1.3.
2010
2.3.
2010
3.2.
2010
1.3.
2009
5.2.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
1.2.
2008
1.3.
2008
1.3.
2008
6.7.
2008
1.2.
2007
1.3.
2007
3.2.
2007
15.10.2019