Indrek Tart

2.05.1946
6199562
53622922
itart@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1969-1980 - vaneminsener TA Küberneetika Instituudis Tallinnas;
1980-1992 - vaneminsener TA Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudis Tallinnas;
1992-1995 - teadur Tallinna Ülikoolis;
01.01.2008–01.09.2015    Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut, Nüüdiskultuuri uurimiskeskus, Vanemteadur (1,00)
1995–2007    Tallinna Ülikool, Sotsiaalteaduskond, Vanemteadur (1,00)
 
 
Haridustee
1972–1976    Küberneetika Instituut, kaugõppe aspirant
1964–1969    Tartu Riiklik Ülikool, füüsik
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2008−...    EHI akadeemilise komisjoni liige
1995−...    Eesti Kirjanike Liidu revisjonikomisjoni esimees
2003−2004    TPÜ Nõukogu liige
2002−2007    Eesti Haridusministeeriumi üliõpilastööde konkursikomisjoni liige
1999−2005    Eesti Sotsioloogide Liidu juhatuse liige
1998−2001    Eesti Inimarengu Aruande koordinaator
 
 
Loometöö
Kirjanikunimi Julius Ürt: luuletusi "Loomingus" (2009, 2006,2005,2003,2000), arvustusi "Keeles ja Kirjanduses" (2006,2004), "Loomingus" (2002), "Vikerkaares" (2004) jm., luuletõlkeraamat (kahasse Andres Ehiniga) James Ragan "Valitud luuletused" (2005;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Järgmiste rahvusvaheliste organisatsioonide liige: International Sociological Association, European Sociological Association, International Comparative Literature Association, International Network for Social Science Network Analysis.
Eesti Kirjanduse Seltsi, Eesti Sotsioloogide Liidu, Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsiooni, Eesti Statistika Seltsi liige. Eesti Kirjanike Liidu liige 1991. aastast. ;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
0, Indrek Tart, Honorary Fellow in Writing of the University of Iowa (1992).
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; PÕHISUUND: Sotsioloogia ja kultuuriuuringud, väärtuste süsteem, võrgustikanalüüsi rakendamine, võrdlev kirjandusteadus.
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; CERCS ERIALA: S210 Sotsioloogia ; PÕHISUUND: Alusväärtused ja kultuurimuutus Eestis, Euroopas ja maailmas Shalom Schwartzi sõõrmudeli ning Roland Ingleharti modernisatsiooniteooria järgi.

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2013
3.1.
2013
3.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
4.1.
2011
3.2.
2010
1.2.
2009
1.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2007
3.2.
2007
1.2.
2005
3.4.
2004
3.5.
2004
3.5.
2004
1.2.
2003
3.2.
2003
2.3.
2002
3.2.
2002
1.2.
2001
5.2.
2001
1.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.4.
2000
3.4.
2000
1.2.
1999
1.3.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1998
1.3.
1997
2.2.
1997
6.3.
1997
3.2.
1996
3.2.
1996
3.2.
1996
5.2.
1996
1.2.
1995
1.3.
1995
1.3.
1995
1.3.
1994
1.3.
1993
1.1.
1992

Indrek Tart

2.05.1946
6199562
53622922
itart@tlu.ee

Career

Institution and occupation
1969 – 1980 Senior engineer, Institute of Cybernetics, Estonian Academy of Sciences, Tallinn
1980 – 1992 Senior engineer, Institute of Chemical and Biological Physics, Estonian Academy of Sciences, Tallinn
1992 – 1995 Researcher, Department of Philosophy, Tallinn Pedagogical University
01.01.2008–01.09.2015    Tallinn University, The Estonian Institute of Humanities, Centre for Contemporary Cultural Studies, Senior Researcher (1,00)
1995–2007    Tallinn University, Faculty of Social Sciences, Senior Researcher (1,00)
 
 
Education
1972–1976    Institute of Cybernetics, post-graduate
1964–1969    Tartu University, physicist
 
 
R&D related managerial and administrative work
2008−...    Member of the Academic Commission of the Estonian Humanitarian Institute
1995−...    Estonian Writers' Union, audit commission head
2003−2004    Member of the Board of Tallinn Pedagogical University
2002−2007    Member of the university students academic works competition at the Estonian Ministry of Education and Science
1999−2005    Member of the Board of the Estonian Association of Sociologists
1998−2001    Estonian Human Development Report, coordinator
 
 
Creative work
Writer's name Julius Ürt: poems in "Looming" (2009, 2006,2005,2003,2000), criticism in "Keel ja Kirjandus" (2006,2004), "Looming" (2002), "Vikerkaar" (2004) etc, translations in (with Andres Ehin) James Ragan "Selected poems" (2005).;
 
 
Additional career information
Member of International Sociological Association, European Sociological Association, International Comparative Literature Association, International Network for Social Science Network Analysis, Society of Estonian Literature, Estonian Association of Sociologists, etc. Estonian Writers' Union member from 1991.;

Qualifications

 
 
Honours & awards
0, Indrek Tart, Honorary Fellow in Writing of the University of Iowa (1992).
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; SPECIALITY: (1)Comparative statistics of cultural indicators: methodology and applications (2)Cultural change in the Baltic and Nordic countries (3)Internet and European value systems (4)Comparative literary studies (5)Dialogical communications in contemporary societies and their constructs (6)Social networks analysis, small worlds framework
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; CERCS SPECIALTY: S210 Sociology ; SPECIALITY: Basic human values and cultural change in Estonia, Europe and the world according to circular model of Shalom Schwartz and modernization thesis of Ronald Inglehart.
 
 
Additional information
Ph.D.
University of Tartu, 2002

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2013
3.1.
2013
3.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
4.1.
2011
3.2.
2010
1.2.
2009
1.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2007
3.2.
2007
1.2.
2005
3.4.
2004
3.5.
2004
3.5.
2004
1.2.
2003
3.2.
2003
2.3.
2002
3.2.
2002
1.2.
2001
5.2.
2001
1.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.4.
2000
3.4.
2000
1.2.
1999
1.3.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1998
1.3.
1997
2.2.
1997
6.3.
1997
3.2.
1996
3.2.
1996
3.2.
1996
5.2.
1996
1.2.
1995
1.3.
1995
1.3.
1995
1.3.
1994
1.3.
1993
1.1.
1992