Indrek Tart

2.05.1946
6199562
53622922
itart@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1969-1980 - vaneminsener TA Küberneetika Instituudis Tallinnas;
1980-1992 - vaneminsener TA Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudis Tallinnas;
1992-1995 - teadur Tallinna Ülikoolis;
01.01.2008–01.09.2015    Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut, Nüüdiskultuuri uurimiskeskus, Vanemteadur (1,00)
1995–2007    Tallinna Ülikool, Sotsiaalteaduskond, Vanemteadur (1,00)
 
 
Haridustee
1972–1976    Küberneetika Instituut, kaugõppe aspirant
1964–1969    Tartu Riiklik Ülikool, füüsik
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2008−...    EHI akadeemilise komisjoni liige
1995−...    Eesti Kirjanike Liidu revisjonikomisjoni esimees
2003−2004    TPÜ Nõukogu liige
2002−2007    Eesti Haridusministeeriumi üliõpilastööde konkursikomisjoni liige
1999−2005    Eesti Sotsioloogide Liidu juhatuse liige
1998−2001    Eesti Inimarengu Aruande koordinaator
 
 
Loometöö
Kirjanikunimi Julius Ürt: luuletusi "Loomingus" (2009, 2006,2005,2003,2000), arvustusi "Keeles ja Kirjanduses" (2006,2004), "Loomingus" (2002), "Vikerkaares" (2004) jm., luuletõlkeraamat (kahasse Andres Ehiniga) James Ragan "Valitud luuletused" (2005;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Järgmiste rahvusvaheliste organisatsioonide liige: International Sociological Association, European Sociological Association, International Comparative Literature Association, International Network for Social Science Network Analysis.
Eesti Kirjanduse Seltsi, Eesti Sotsioloogide Liidu, Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsiooni, Eesti Statistika Seltsi liige. Eesti Kirjanike Liidu liige 1991. aastast. ;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
0, Indrek Tart, Honorary Fellow in Writing of the University of Iowa (1992).
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; PÕHISUUND: Sotsioloogia ja kultuuriuuringud, väärtuste süsteem, võrgustikanalüüsi rakendamine, võrdlev kirjandusteadus.
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; CERCS ERIALA: S210 Sotsioloogia ; PÕHISUUND: Alusväärtused ja kultuurimuutus Eestis, Euroopas ja maailmas Shalom Schwartzi sõõrmudeli ning Roland Ingleharti modernisatsiooniteooria järgi.

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2013
3.1.
2013
3.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
4.1.
2011
3.2.
2010
1.2.
2009
1.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2007
3.2.
2007
1.2.
2005
3.4.
2004
3.5.
2004
3.5.
2004
1.2.
2003
3.2.
2003
2.3.
2002
3.2.
2002
1.2.
2001
5.2.
2001
1.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.4.
2000
3.4.
2000
1.2.
1999
1.3.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1998
1.3.
1997
2.2.
1997
6.3.
1997
3.2.
1996
3.2.
1996
3.2.
1996
5.2.
1996
1.2.
1995
1.3.
1995
1.3.
1995
1.3.
1994
1.3.
1993
1.1.
1992

Indrek Tart

2.05.1946
6199562
53622922
itart@tlu.ee

Career

Institution and occupation
1969 – 1980 Senior engineer, Institute of Cybernetics, Estonian Academy of Sciences, Tallinn
1980 – 1992 Senior engineer, Institute of Chemical and Biological Physics, Estonian Academy of Sciences, Tallinn
1992 – 1995 Researcher, Department of Philosophy, Tallinn Pedagogical University
01.01.2008–01.09.2015    Tallinn University, The Estonian Institute of Humanities, Centre for Contemporary Cultural Studies, Senior Researcher (1,00)
1995–2007    Tallinn University, Faculty of Social Sciences, Senior Researcher (1,00)
 
 
Education
1972–1976    Institute of Cybernetics, post-graduate
1964–1969    Tartu University, physicist
 
 
R&D related managerial and administrative work
2008−...    Member of the Academic Commission of the Estonian Humanitarian Institute
1995−...    Estonian Writers' Union, audit commission head
2003−2004    Member of the Board of Tallinn Pedagogical University
2002−2007    Member of the university students academic works competition at the Estonian Ministry of Education and Science
1999−2005    Member of the Board of the Estonian Association of Sociologists
1998−2001    Estonian Human Development Report, coordinator
 
 
Creative work
Writer's name Julius Ürt: poems in "Looming" (2009, 2006,2005,2003,2000), criticism in "Keel ja Kirjandus" (2006,2004), "Looming" (2002), "Vikerkaar" (2004) etc, translations in (with Andres Ehin) James Ragan "Selected poems" (2005).;
 
 
Additional career information
Member of International Sociological Association, European Sociological Association, International Comparative Literature Association, International Network for Social Science Network Analysis, Society of Estonian Literature, Estonian Association of Sociologists, etc. Estonian Writers' Union member from 1991.;

Qualifications

 
 
Honours & awards
0, Indrek Tart, Honorary Fellow in Writing of the University of Iowa (1992).
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; SPECIALITY: (1)Comparative statistics of cultural indicators: methodology and applications (2)Cultural change in the Baltic and Nordic countries (3)Internet and European value systems (4)Comparative literary studies (5)Dialogical communications in contemporary societies and their constructs (6)Social networks analysis, small worlds framework
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; CERCS SPECIALTY: S210 Sociology ; SPECIALITY: Basic human values and cultural change in Estonia, Europe and the world according to circular model of Shalom Schwartz and modernization thesis of Ronald Inglehart.
 
 
Additional information
Ph.D.
University of Tartu, 2002

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2013
3.1.
2013
3.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
4.1.
2011
3.2.
2010
1.2.
2009
1.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2007
3.2.
2007
1.2.
2005
3.4.
2004
3.5.
2004
3.5.
2004
1.2.
2003
3.2.
2003
2.3.
2002
3.2.
2002
1.2.
2001
5.2.
2001
1.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.4.
2000
3.4.
2000
1.2.
1999
1.3.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1998
1.3.
1997
2.2.
1997
6.3.
1997
3.2.
1996
3.2.
1996
3.2.
1996
5.2.
1996
1.2.
1995
1.3.
1995
1.3.
1995
1.3.
1994
1.3.
1993
1.1.
1992
  • Leitud 7 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
SFSF0132116As02Kultuurifaktor Eesti ühiskonna jätkusuutliku arengu tagajana globaalse riskiühiskonna tingimustes.01.01.200231.12.2006Aili Aarelaid-TartTallinna Ülikool, Sotsiaalteaduskond150 575,85 EUR
ETFETF7614Kultuurilised alusväärtussüsteemid ning nende korrelaadid Euroopa väärtusuuringu ning Euroopa sotsiaaluuringu andmestike alusel01.01.200831.12.2010Indrek TartTallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut; Tallinna Ülikool, Sotsiaalteaduskond43 470,15 EUR
IUTIUT3-2Kultuurimuutused: tähendusloome teoreetilised väljad ja mehhanismid01.01.201331.12.2018Hannes PalangTallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut532 500,00 EUR
TKTK18U01Kultuuriteooria tippkeskus01.02.200831.08.2015Hannes PalangTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut890 608,82 EUR
MUUEHI FUR 10.12.12-1 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll 10.12.2012 nr 38)Kultuuriteooria Tippkeskuse omafinantseeringu osaline katmine 01.01.201331.08.2015Hannes PalangTallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut18 232,00 EUR
SFSF0130008s07Teise laine kultuurimuutused taasiseseisvunud Eestis01.01.200731.12.2012Aili Aarelaid-TartTallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut; Tallinna Ülikool, Sotsiaalteaduskond578 406,26 EUR
ETFETF5396Väärtussüsteemide erinevused ja muutumine Läänemere äärsetes kultuurikogukondades 1990-ndatel aastatel01.01.200331.12.2005Indrek TartTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Sotsiaalteaduskond20 244,91 EUR
  • Leitud 53 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Jõesalu, Kirsti; Kannike, Anu; Raudsepp, Maaris; Tart, Indrek (2016). Introduction: Aili Aarelaid-Tart: Key Milestones in Her Life and Research. In: Jõesalu, Kirsti; Kannike, Anu (Ed.). Cultural Patterns and Life Stories (9−36). Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.3.2.
Raudsepp, Maaris; Tart, Indrek & Heinla, Eda (2013). Post-socialist dynamics of value patterns in Estonia. Studies of Transition States and Societies, 5 (2), 35−51.1.2.
Raudsepp, Maaris; Tart, Indrek; Heinla, Eda (2013). Continuity and change of value profiles in 1985-2008. In: Allaste, A.-A. (Ed.). Back in the West: Changes and Continuities of Lifestyles in Transition Societies (53−74).. Peter Lang Publishers House. (Baltische Studien zur Erziehungs- Und Sozialwissenschaft ; 25).3.1.
Tart, Indrek (2012). Background for Biographical Research: Value Change in Estonia, Latvia, Lithuania, and Sweden in 1991-2007. In: Aarelaid-Tart, Aili; Bennich-Björkman, Li (Ed.). Baltic Biographies at Historical Crossroads (183−202).. London and New York: Routledge Taylor & Francis Ltd. (ESA Studies in European Societies; 14).3.1.
Tart, Indrek; Sõmer, Marko; Lilleoja, Laur (2012). Alusväärtused Eestis teise laine perioodil. Aarelaid-Tart, Aili; Kannike, Anu (Toim.). Nullindate kultuur I: teise laine tulemine (44−70).. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.3.2.
Tart, Indrek (2011). Basic Human Values of Sweden, Finland and Estonia. In: Tart, Indrek (Ed.). Basic Human Values in Estonia and Baltic Sea Countries (89−110).. Tartu: Tartu University Press.3.2.
Tart, Indrek (2011). Data Manipulation Strategies and Schwartz Typologies. In: Tart, Indrek (Ed.). Basic Human Values in Estonia and Baltic Sea Countries (31−38).. Tartu: Tartu University Press.3.2.
Lilleoja, Laur; Tart, Indrek (2011). Estonian Basic Value Structures. In: Tart, Indrek (Ed.). Basic Human Values in Estonia and Baltic Sea Countries (39−62).. Tartu: Tartu University Press.3.2.
Tart, Indrek (2011). Introduction: Basic Human Values: Social Psychology, Sociology, Culture and the Units of Cultural Communities. In: Tart, Indrek (Ed.). Basic Human Values in Estonia and Baltic Sea Countries (5−8).. Tartu: Tartu University Press.3.2.
Tart, Indrek (2011). Personal and Cultural basic values in European Social Survey: 2002-2008. In: Tart, Indrek (Ed.). Basic Human Values in Estonia and Baltic Sea Countries (147−158).. Tartu: Tartu University Press.3.2.
Tart, Indrek (2011). Questionnaires for Basic Human Values. In: Tart, Indrek (Ed.). Basic Human Values in Estonia and Baltic Sea Countries (159−170).. Tartu: Tartu University Press.3.2.
Tart, Indrek (2011). Basic Human Values in Estonia and Baltic Sea Countries. Tartu: Tartu University Press.4.1.
Tart, Indrek (2010). Basic Human Values and Identity Research in Estonia, Latvia and Lithuania after 1989. In: Best, Heinrich & Wenninger, Agnieszka (Ed.). 'Landmark 1989. Central and Eastern European societies twenty years after system change. (91−107).. Berlin: LIT.3.2.
Tart, Indrek (2009). Can Physics Save Social Sciences? Studies of Transition States and Societies, 1 (1), 92−96.1.2.
Aarelaid-Tart, Aili; Tart, Indrek (2008). Revolutsioonid väärtusmaailmade teisendajatena. Acta Historica Tallinnensia, 12, 103−119.1.1.
Tart, Indrek (2008). Alusväärtused Eestis – lõimumise ressurss? Mare Ainsaar ja Dagmar Kutsar (Toim.). Eesti Euroopa võrdlustes (101−113).. Tallinn: Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium. (EV Sotsiaalministeeriumi toimetised; 3/ 2008).3.2.
Tart, Indrek (2007). Viivi luige luulekogud Eesti raamatukirjastamise aastaringides: kaks graafikut. Merilai, Arne (Toim.). Looming - olemise kehtestamine: Viivi Luik (163−168).. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. (Studia litteraria Estonica; 9).3.2.
Tart, Indrek (2007). Ценностные ориентации в Эстонии: 1991–2005 гг. Hatšaturjan, Aida. Диалог культур II (31−50).. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.3.2.
Tart, I. (2005). Ilukirjandusraamat ja kultuuriline püsimine Läänemeremaades aastail 1988-2002. Keel ja Kirjandus, 1, 9−20.1.2.
Tart, Indrek (2004). Using Social Networks Methods to Measure Changes in Value Systems in Cross-Cultural Perspective: the Case of Nordic-Baltic Relationship in 1991-2002. Proceedings of the Sixth International Conference on Logic and Methodology: Recent Developments and Applications in Social Research Methodology. SISWO,.3.4.
Tart, I. (2004). Kas Eesti sobib euroväärtuste süsteemi? [sektsioon: kultuurimuutused taasiseseisvunud Eestis - kas kultuuritrauma või tiigrihüpe]. Vetik, R. (Toim.). Eesti sotsiaalteaduste aastakonverents. IV: 24.-25. november 2003 (71−73).. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool.3.5.
Tart, Indrek (2004). Väärtused läänemereringis. Eesti Euroopas : uued väljakutsed sotsiaalteadlastele : Eesti sotsiaalteaduste V aastakonverents : 12.-13. novembril Tartus : annotatsioonikogumik (lk. 97−0).. Tartu,: /.../.3.5.
Tart, Indrek (2003). Internet ja emakeel. Keel ja Kirjandus, 1, 32−41.1.2.
Tart, I. (2003). Inimarengu indeks: Eesti asend kõrge inimarengu indeksiga riikide seas. In: Eesti inimarengu aruanne 2003 (9−11).. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut.3.2.
Tart, Indrek (2002). Eestikeelne luuleraamat 1638-2000: bibliomeetrilisi ja kirjandussotsioloogilisi vaatlusi. (Tartu Ülikool). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.2.3.