Toivo Univer

24.12.1940
50 72 843
toivo.univer@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2011–...    Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Polli aiandusuuringute keskus, projektijuht (1,00)
2006–2010    Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Polli aiandusuuringute keskus, Vanemteadur (1,00)
01.01.2003–31.12.2005    EPMÜ Polli Aiandusuuringute Keskus, vanemteadur
01.01.1998–31.12.2003    EPMÜ Polli Aianduse Instituudi vanemteadur, direktor
01.01.1995–31.12.1998    EPMÜ Polli Aianduse Instituudi vanemteadur, teadusdirektor
01.01.1994–31.12.2002    EPMÜ Agronoomiateaduskonna aiandusinstituudi dotsent
01.01.1992–31.12.1994    EPMÜ Agronoomiateaduskonna aiandusinstituudi professor, instituudi juhataja
01.01.1989–31.12.1992    EPMÜ Agronoomiateaduskonna aiandusinstituudi dotsent
01.01.1987–31.12.1989    EPMÜ Agronoomiateaduskonna aiandusinstituudi lektor
01.01.1986–31.12.1995    Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse TU Instituudi vanemteadur
01.01.1973–31.12.1986    Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse TU Instituudi nooremteadur
 
 
Haridustee
1970–1973    Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse TU Instituut, aspirantuur
1959–1968    Eesti Põllumajanduse Akadeemia, õpetatud agronoom
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
Eesti Aiandusliidu puuviljanduse ekspertkomisjoni liige.
Põllumajandusministeeriumi konsulentide atesteerimiskomisjoni ekspert.
Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi liige.
Eesti Looduskaitse Seltsi liige.
1998−2004    Taimebiotehnoloogia Uurimiskeskus EVIKA teadusnõukogu liige
1998−2003    Eesti Põllumajandusülikooli Nõukogu liige
1995−2004    EPMÜ Polli Aianduse Instituudi teadusnõukogu liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Toivo Univer, Viljandimaa Vapimärk
2011, Toivo Univer, Karksi valla teenetemärk
2011, Toivo Univer, Eesti Põllumajandusministeeriumi hõbedane teenetemärk
2005, Toivo Univer, EMÜ teenetemedal
2000, Toivo Univer, EPMÜ tänukiri
1995, Toivo Univer, Eesti Põllumajandusministeeriumi aukiri
1995, Toivo Univer, EPMÜ tänukiri
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.6. Põllumajandusteadus; CERCS ERIALA: B390 Taimekasvatus, aiandus, taimekaitsevahendid, taimehaigused
 
 
Lisainfo
Põllumajandusteaduste kandidaat (PhD)
Mittemustmullavööndi Tsonaalne Aianduse TU Instituut, 1981

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.4.
2015
3.5.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
1.1.
2014
6.8.
2014
6.8.
2014
1.1.
2013
3.5.
2013
6.3.
2013
1.1.
2012
1.3.
2012
3.5.
2012
3.5.
2012
3.1.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
6.2.
2010
6.3.
2010
6.4.
2010
6.4.
2010
1.2.
2009
1.2.
2009
5.2.
2009
3.4.
2008
3.4.
2008
5.2.
2008
6.3.
2008
1.2.
2007
3.5.
2007
6.6.
2007
1.2.
2006
1.2.
2006
1.3.
2006
2.2.
2006
6.4.
2006
1.3.
2005
3.1.
2005
3.5.
2005
5.2.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
1.2.
2004
3.1.
2004
3.2.
2004
6.3.
2002
6.3.
2002
1.2.
2001
6.3.
2001
3.1.
2000
3.5.
2000
3.5.
2000
6.3.
2000
3.5.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
3.5.
1998
6.3.
1998
2.3.
1997
3.5.
1996
5.2.
0

Toivo Univer

24.12.1940
50 72 843
toivo.univer@emu.ee

Career

Institution and occupation
2011–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Polli Horticultural Research Centre, Other staff (1,00)
2006–2010    Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Polli Horticultural Research Centre, Senior Researcher (1,00)
01.01.2003–31.12.2005    EAU Polli Horticultural Research Centre of the Institute of Agricultural and Environmental Sciences, senior researcher
01.01.1998–31.12.2003    Head of the Polli Horticultural Institute of the Estonian Agricultural University
01.01.1995–31.12.1998    Polli Horticultural Institute of the Estonian Agricultural University, director of science and senior researcher
01.01.1994–31.12.2002    Department of Horticulture of the EAU, docent (associate professor)
01.01.1992–31.12.1994    Department of Horticulture of the EAU, head of the department and professor
01.01.1989–31.12.1992    Department of Horticulture of the EAU, docent (associate professor)
01.01.1987–31.12.1989    Department of Horticulture of the EAU, docent
01.01.1986–31.12.1995    Estonian Research Institute of Agriculture and Land Improvement, senior researcher
01.01.1973–31.12.1986    Estonian Research Institute of Agriculture and Land Improvement, researcher
 
 
Education
1970–1973    Estonian Research Institute of Agriculture and Land Improvement, post-graduate student
1959–1968    Estonian Agricultural Academy as a diploma agriculturist
 
 
R&D related managerial and administrative work
1998−2004    member of the Scientific Council of the Scientific Plant Biotechnical Centre of the Estonian Agricultural University
1998−2003    Member of the Scientific Council of the Estonian Agricultural University
1995−2004    member of the Scientific Council of the Polli Horticultural Institute of the Estonian Agricultural University

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, Toivo Univer, A medal of honour of Viljandi county
2011, Toivo Univer, A medal of honour of Karksi County
2011, Toivo Univer, Silver award of Estonian Agricultural Ministry
2005, Toivo Univer, A medal of honour of Estonian University of Life Sciences
1995, Toivo Univer, A certificate of merit of Estonian Agricultural Ministry
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.6. Agricultural Sciences; CERCS SPECIALTY: B390 Phytotechny, horticulture, crop protection, phytopathology
 
 
Additional information
Cand.of agricultural science (PhD)
Research Institute of Horticulture of Non-chernozem Zone, 1981

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.4.
2015
3.5.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
1.1.
2014
6.8.
2014
6.8.
2014
1.1.
2013
3.5.
2013
6.3.
2013
1.1.
2012
1.3.
2012
3.5.
2012
3.5.
2012
3.1.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
6.2.
2010
6.3.
2010
6.4.
2010
6.4.
2010
1.2.
2009
1.2.
2009
5.2.
2009
3.4.
2008
3.4.
2008
5.2.
2008
6.3.
2008
1.2.
2007
3.5.
2007
6.6.
2007
1.2.
2006
1.2.
2006
1.3.
2006
2.2.
2006
6.4.
2006
1.3.
2005
3.1.
2005
3.5.
2005
5.2.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
1.2.
2004
3.1.
2004
3.2.
2004
6.3.
2002
6.3.
2002
1.2.
2001
6.3.
2001
3.1.
2000
3.5.
2000
3.5.
2000
6.3.
2000
3.5.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
3.5.
1998
6.3.
1998
2.3.
1997
3.5.
1996
5.2.
0