See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
9.12.1963
6204111
ullas.ehrlich@taltech.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, Professor (1,00)
2015–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, Keskkonnaökonoomika õppetool, Professor (1,00)
01.09.2013–2015   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, Keskkonnaökonoomika õppetool, Keskkonnaökonoomika õppetool, Professor (1,00)
01.09.2010–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Dekaan (1,00)
01.09.2009–31.08.2010   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Dekaani kt. (1,00)
01.09.2009–31.08.2013   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Avaliku sektori majanduse instituut, Professor (1,00)
29.08.2007–31.08.2009   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Majandusuuringute teaduskeskus, Vanemteadur (1,00)
2005–2007   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Majandusuuringute teaduskeskus, Erakorraline teadur (1,00)
01.01.1997–31.12.2005   
TTÜ Eesti Majanduse Instituut, vanemteadur
01.01.1994–31.12.1994   
Rovaniemi Ülikooli külalisteadur
01.01.1994–31.12.1997   
TTÜ Eesti Majanduse Instituut, teadur
01.01.1990–31.12.1994   
TTÜ Eesti Majanduse Instituut (endine Eesti TA Majanduse Instituut), nooremteadur
 
 
Haridustee
1997–2003   
Tartu Ülikool, Geograafia Instituut, doktoriõpe 1997 – 2003 (kaitstud 2007)
1993–1995   
Tartu Ülikool, Geograafia Instituut, magistriõpe 1993-1995;
1982–1989   
Kõrgem, Tartu Ülikool, bioloogia-geograafia teaduskond, bioloogia osakond, geneetika 1989;
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2011−...   
Eestimaa Looduse Fondi Nõukogu liige
2009−...   
Ajakirja "Research in Economics and Business: Central and Eastern Europe" toimetaja
2009−...   
Ajakirja "Proceedings of the Institute for European Studies, Journal of Tallinn University of Technology" toimetuskolleegiumi liige
2007−...   
TTÜ Majandusteaduskonna nõukogu liige
Eesti Geograafia Seltsi liige,
Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjoni liige
2009−2016   
TTÜ Nõukogu
2007−2009   
TTÜ majandusuuringute teduskeskuse juhataja
2007−2009   
TTÜ majandusuuringute teaduskeskuse nõukogu esimees
2006−2007   
Tallinna Tehnikaülikool. Euroopa Liidu Struktuurifondide kasutamise (perioodiks 2007-2013) riikliku strateegia eelhindamine (ex ante). Keskkonna ja regionaalse arengu ekspert
2005−2009   
Sihtfinantseeritav teema reg nr 0142697As05 "Subregionaalse sotsiaal-majandusliku institutsionaalse mudeli tüübi evolutsioon. Eesti majandussüsteem Läänemere äärises" põhitäitja
2004−2006   
ETF grandi nr 5926 "Eesti energiasektori jätkusuutliku arengu trajektoorid konvergentsiks Euroopa Liiduga: ökoloogilised eeldused ja sotsiaalmajanduslikud võimalused" grandihoidja
2001−2004   
Sihtfinantseeritav teema reg nr 0341764s01 "Eesti loodusressursside jätkusuutliku kasutamise modelleerimine ja sotsiaalmajanduslik hindamine" põhitäitja
2000−2002   
ETF grandi nr 4187 "Eesti biodiversiteedi ökonoomika" grandihoidja
1998−2000   
Sihtfinatseeritav teema reg nr 0340327s98 "Eesti loodusvarade potentsiaali ja energiaressursside kasutamise sotsiaalmajanduslik hindamine: teoreetilised alused ja rakendamisvõimalused" põhitäitja
1997−1998   
PHARE ACE programmi uurimisprojekti leping nr P96-6141-R "Balti rannik: majanduslik hindamine kui rannikukaitse poliitika instrument Balti riikides", põhitäitja Eestis
1997−1999   
ETF grandi nr 2869 "Eesti looduse mitteutilitaarsete ressursside ökonoomika" grandihoidja
1996−1997   
Research Support Scheme (RSS) Research Grant (uurimistoetus) nr 1244/1997 "Eesti poollooduslike ökosüsteemide välismõjude hindamine Virtsu-Laelatu-Puhtu kaitseala näitel" grandihoidja
1995−1996   
ETF grandi nr 1552 "Majandus piiratud majandustegevusega territooriumidel" grandihoidja
 
 
Lisainfo
Õppetöökogemus. Alates 2006a on viinud läbi järgmisi kursusi:
TTR0040 Keskkonnaökonoomika ja TTR1050 Looduskasutuse ja keskkonnakaitse ökonoomika (magistrikursus).

Osalemine uute õppekavade väljatöötamisel:
Õppekava TAAM02 Rahvamajandus peaeriala "Linna- ja keskkonanökonoomika".
Õppekava TAAB02 Rahvamajandus P3 "Linna- ja keskkonnaökonoomika alused" ja P4 "Linna- ja keskkonnaökonoomika"

Uute õppeainete väljatöötamine (seoses uute õppekavadega alat. 2009 sügissemestrist):
TTK0010 "Sissejuhatus keskkonnapoliitikasse ja keskkonnaõigusesse"; TTK0020 "Keskkonnaökonoomika"; TTX0050 "Linna- ja keskkonnauuringute metodoloogia"; TTK1150 "Keskkonna- ja ökoloogia ökonoomika"; TTK1130 "Linna- ja keskkonnapoliitika: juhtumiuuring"

Õpetatavad ained 2018/19:
Keskkonnaökonoomika
Keskkonna ja säästva arengu ökonoomika
Keskkonna ja loodusressursside ökonoomika
Keskkonna ja ökoloogia ökonoomika
Keskkonna- ja säästva arengu poliitika

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2021
1.1.
2020
1.1.
2019
1.2.
2019
3.1.
2018
3.1.
2018
1.1.
2017
3.1.
2016
1.2.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
3.1.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
4.2.
2013
1.2.
2012
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.4.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.2.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
1.1.
2007
3.1.
2007
2.2.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
6.7.
2006
3.4.
2005
3.1.
2004
6.2.
2004
3.2.
2003
3.4.
2003
1.2.
2002
2.2.
2002
3.2.
2001
3.2.
2001
3.4.
2001
6.7.
2001
2.2.
2000
1.2.
1999
2.2.
1999
3.2.
1999
3.4.
1999
3.2.
1998
3.2.
1998
2.2.
1997
2.2.
1997
2.2.
1997
3.2.
1997
1.2.
1995
3.4.
1995
1.2.
1992
7.12.2021
9.12.1963
6204111
ullas.ehrlich@taltech.ee

Career

Institutions and positions
01.01.2017–...   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Business Administration, Professor (1,00)
2015–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Business Administration, Chair of Enviromental Economics, Professor (1,00)
01.09.2013–2015   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Business Administration, Chair of Enviromental Economics, Chair of Environmental Economics, Professor (1,00)
01.09.2010–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Dean (1,00)
01.09.2009–31.08.2010   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, acting dean (1,00)
01.09.2009–31.08.2013   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Public Economy, Professor (1,00)
29.08.2007–31.08.2009   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Centre for Economic Research, Senior Researcher (1,00)
2005–2007   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Centre for Economic Research, Extraordinary Researcher (1,00)
01.01.1997–31.12.2005   
Estonian Institute of Economics at Tallinn University of Technology, Senior Researcher
01.01.1994–31.12.1994   
Visiting Researcher at University of Rovaniemi
01.01.1994–31.12.1997   
Estonian Institute of Economics at Tallinn Technical University, Researcher
01.01.1990–31.12.1994   
Estonian Institute of Economics at TUT (former Institute of Economics of the Estonian Academy of Sciences), 1990-1994 Junior Researcher
 
 
Education
1997–2003   
PhD studies at Tartu University, Institute of Geography 1997 - 2003 (PhD degree 2007)
1993–1995   
Post graduate studies at Tartu University, Institute of Geography 1993-1995
1982–1989   
1989 graduated Faculty of Geography and Biology of Tartu University, genetics 1989
 
 
R&D related managerial and administrative work
2011−...   
Estonian Fund for Nature, member of council
2009−...   
Journal "Research in Economics and Business: Central and Eastern Europe", editor
2009−...   
Journal "Proceedings of the Institute for European Studies, Journal of Tallinn University of Technology", editorial board
2007−...   
Member of council Tallinn Univ. of Tech. Faculty of Economics
Member of Estonian Geographic Society,
Member of Commission of Nature Conservation at Estonian Academy of Sciences
2009−2016   
Council of Tallinn Technical University
2007−2009   
Centre for economic Research at Tallinn Univ. of Technology, head
2007−2009   
Council of Centre for economic Research at Tallinn Univ. of Technology, chairman
2006−2007   
Tallinn University of Technology. Ex Ante Evaluation of the National Strategy for the Implementation of the EU Structural Funds for the Period 2007-2013. Expert of environment and regional development
2005−2009   
Target financing No 0142697As05 "Evolution of the subregional socio-economic institutional model type. Estonian economic system in the Baltic Rim", principal author
2004−2006   
Estonian Science Foundation Research Grant No. 5926 " Sustainable development trends of the Estonian energy sector for convergence with the European Union: ecological preconditions and socio-economic outlooks", principal author
2001−2004   
Target financing No 0341764s01 "Modelling and socio-economic evaluation of the sustainable utilisation of Estonian natural resources", principal author
2000−2002   
Estonian Science Foundation Research Grant No. 4187 "Economics of Estonian Biodiversity", grant holder
1998−2000   
Target financing No 0340327s98 "Socio-economic evaluation of the Estonian natural resource potential and the use of energy resources: theory and application options", principal author
1997−1998   
PHARE ACE programme research project Contract No. P96-6141-R "Baltic Coast: Economic Valuation as a Tool in Coastal Conservation Policy in the Baltic States", main author in Estonia
1997−1999   
Estonian Science Foundation Research Grant No. 2869 "Economics of Non-utilitarian Resources of Estonian Nature", grant holder
1996−1997   
Research Support Scheme (RSS) Research Grant No. 1244/1997 "Evaluating Externalities of Seminatural Ecosystems in Estonia: A Case Study of Virtsu-Laelatu-Puhtu Nature Reserve", grant holder
1995−1996   
Estonian Science Foundation Research Grant No. 1552 "Economics in Territories with Limited Economic Utilization", grant holder
 
 
Additional information
Teaching experience. Since 2006 has been responsible for following subjects:
TTR0040 Environmental economics and TTR1050 Economy of nature exploitation and environment protection(master course)

Participation in elabortion of new programmes:
TAAM02 Economics in Principal specialisality modules "Urban and environmental economics".
TAAB02 Economics Principal specialisality modules "Urban and environmental economics".

Elaboration of new subjects (in connection with new programmes since autumn 2009):
TTK0010 "Introduction into environmental policy and environmental law"; TTK0020"Environmental economics"; TTX0050 "Methodology of environmental and urban studies"; TTK1150 "Environmental and ecological economics"; TTK1130 "Urban and environmental policy: a case study".

Teaching courses 2018/19:
Environmental Economics
Environmental and Natural Resource Economics
Environmental and Sustainable Development Economics
Environmental and Ecological Economics
Environmental Policy and Sustainable Development

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2021
1.1.
2020
1.1.
2019
1.2.
2019
3.1.
2018
3.1.
2018
1.1.
2017
3.1.
2016
1.2.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
3.1.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
4.2.
2013
1.2.
2012
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.4.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.2.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
1.1.
2007
3.1.
2007
2.2.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
6.7.
2006
3.4.
2005
3.1.
2004
6.2.
2004
3.2.
2003
3.4.
2003
1.2.
2002
2.2.
2002
3.2.
2001
3.2.
2001
3.4.
2001
6.7.
2001
2.2.
2000
1.2.
1999
2.2.
1999
3.2.
1999
3.4.
1999
3.2.
1998
3.2.
1998
2.2.
1997
2.2.
1997
2.2.
1997
3.2.
1997
1.2.
1995
3.4.
1995
1.2.
1992
7.12.2021

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 16 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUUG4187 (ETF4187)Eesti Biodiversiteedi ökonoomika01.01.200031.12.2002Üllas EhrlichTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Majandusuuringute teaduskeskus14 757,20 EUR
2.1.LEP18075MMEesti Energia Estonia kaevanduse lubjakivi killustiku kasutamise majanduslik põhjendatus Rail Baltic raudtee muldkeha ja kõrvalteede alusmaterjalina või stabiliseerimiseks22.08.201831.03.2019Üllas EhrlichTallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut246 400,00 EUR
ETFETF5926Eesti energiasektori jätkusuutliku arengu trajektoorid konvergentsiks Euroopa Liiduga: ökoloogilised eeldused ja sotsiaalmajanduslikud võimalused01.01.200431.12.2006Anton LaurTallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond18 860,85 EUR
MUU5012LEesti looduskaitse pikaajalise arengukava rahastamise metoodika väljatöötamine15.09.200530.11.2005Üllas EhrlichTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Majandusuuringute teaduskeskus2 109,08 EUR
MUUB608Eesti looduskapitali kasutamise ökonoomika01.07.200731.12.2009Üllas EhrlichTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Majandusuuringute teaduskeskus86 657,80 EUR
MUUT764 (0341764s01)Eesti loodusressursside jätkusuutliku kasutamise modelleerimine ja sotsiaalmajanduslik hindamine01.01.200131.12.2004Anton LaurTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Majandusuuringute teaduskeskus128 270,68 EUR
MUULep14148Eesti mereala hea keskkonnaseisundi saavutamiseks merestrateegia raamdirektiivi (MSRD) nõuetele vastava meetmekava koostamine ning selle kulutõhususe- ja sotsiaal-majandusliku analüüsi läbiviimine08.07.201429.02.2016Urmas LipsTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut50 000,00 EUR
MUULep14148AEesti mereala hea keskkonnaseisundi saavutamiseks merestrateegia raamdirektiivi (MSRD) nõuetele vastavale meetmekavale sotsiaal-majandusliku analüüsi läbiviimine17.10.201426.02.2016Üllas EhrlichTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, Keskkonnaökonoomika õppetool, Keskkonnaökonoomika õppetool25 000,00 EUR
MUUT005Eesti ökoloogiliste ja energeetiliste ressursside kasutamise modelleerimine Läänemere äärises01.02.200531.12.2006Anton LaurTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Majandusuuringute teaduskeskus29 399,36 EUR
MUULep14022Eksperthinnang varem tehtud töödele põlevkivitööstuse välismõjudest30.01.201403.03.2014Üllas EhrlichTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut4 000,00 EUR
MUU657LGeneetiliselt muundatud objektide (GMO) kasvatamisega kaasnevad sotsiaal-majanduslikud ja välismõjud15.03.200605.06.2006Üllas EhrlichTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Majandusuuringute teaduskeskus3 016,63 EUR
MUULep7078Hinnang liinikilomeetri maksumusele01.07.200703.08.2007Üllas EhrlichTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Majandusuuringute teaduskeskus3 342,58 EUR
MUU643LRiikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013 ja valdkondlike rakenduskavade eelhindamine11.05.200629.12.2006Enn ListraTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Majandusteaduskonna dekanaat51 129,00 EUR
SFSF0142697As05Subregionaalse sotsiaal-majandusliku institutsionaalse mudeli tüübi evolutsioon: Eesti majandussüsteem Läänemere äärises01.01.200531.12.2009Tiia PüssTallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond267 612,91 EUR
MUULep11014Tasuvusuuring (CBA) avaliku ühistransporditeenuse pakkumise parandamiseks Lääne-Harjumaal ja Läänemaal31.01.201114.02.2011Üllas EhrlichTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Majandusteaduskonna dekanaat25 309,00 EUR
MUULep13044VEE HINNA JÄTKUSUUTLIKKUSE ANALÜÜS19.03.201309.04.2013Üllas EhrlichTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Majandusteaduskonna dekanaat4 167,00 EUR