Kirsi Laanesoo

24.11.1984
kirsi.laanesoo@ut.ee

Teenistuskäik

Haridustee
2010–...    Tartu Ülikool, üldkeeleteadus, doktorant
2014–2014    Helsingi Ülikool, külalisdoktorant
2013–2013    Linköpingi Ülikool, külalisdoktorant
2008–2009    Helsingi Ülikool, vahetusüliõpilane
2007–2010    Tartu Ülikool, eesti ja soome-ugri keeleteadus, MA
2004–2007    Tartu Ülikool, eesti ja soome-ugri keeleteadus, BA
2001–2004    Pärnu Ühisgümnaasium

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2014
1.2.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
1.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
5.2.
2011
3.1.
2010
3.1.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010

Kirsi Laanesoo

24.11.1984
kirsi.laanesoo@ut.ee

Career

Education
2010–...    University of Tartu, general linguistics, PhD student
2014–2014    University of Helsinki (Finnish Centre of Excellence in Research on Intersubjectivity in Interaction), visiting PhD student
2013–2013    Linköping University, visiting PhD student
2008–2009    University of Helsinki, exchange student
2007–2010    University of Tartu, Estonian and Finno-ugric linguistics, MA
2004–2007    University of Tartu, Estonian and Finno-Ugric linguistics, BA
2001–2004    Pärnu Coeducational Gymnasium

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2014
1.2.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
1.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
5.2.
2011
3.1.
2010
3.1.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
  • Leitud 6 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF8558Eestikeelse spontaanse dialoogi struktuuri loomise keelelised vahendid01.01.201131.12.2014Andriela RääbisTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond40 800,00 EUR
PUT; PUT_OPPUT475Kirjakeele morfosüntaksi varieerumise integreeritud mudel: pilootuuring eesti keele näitel01.01.201431.12.2017Helle MetslangTartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut150 720,00 EUR
SFSF0180078s08Loomulike keelte arvutitöötluse formalismide ja efektiivsete algoritmide väljatöötamine ning eesti keelele rakendamine01.01.200831.12.2013Mare KoitTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond625 121,65 EUR
EKTEKT8Suulise eesti keele audiovisuaalse suhtluskorpuse kogumine ja päringusüsteemi arendamine.01.01.201131.12.2014Tiit HennosteTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond85 000,00 EUR
EKKMEKKM14-308Suulise eesti keele tervikkäsitlus01.01.201431.12.2016Tiit HennosteTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond61 100,00 EUR
EKKMEKKM14-310Tartu ülikooli suulise eesti keele korpuse täiendamine ja tasakaalustamine01.01.201431.12.2018Andriela RääbisTartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Filosoofia ja semiootika instituut15 000,00 EUR
  • Leitud 18 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Laanesoo, Kirsi (2017). A miks sa torusse ei räägi? Miks-küsilausetega tehtavad suhtlustegevused argitelefonivestlustes. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 13, 89−105 [ilmumas].1.1.
Metslang, Helle; Habicht, Külli; Hennoste,Tiit; Jürine, Anni, Laanesoo, Kirsi; Ogren,David (2017). Artikkel õnnesoovidega. Komitatiivi funktsioonidest eri aegade ja registrite eesti kirjakeeles. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 8 (1), 147−178.1.1.
Hennoste; Tiit; Rääbis, Andriela; Laanesoo, Kirsi (2017). Polar questions, social actions and epistemic stance. An exercise in pragmatic typology. Language Typology and Universals, 139−161 [ilmumas].1.1.
Laanesoo, Kirsi (2016). Targeting question’s inappositeness: The Estonian kus ‘where’-interrogative in the second position. Discourse studies, 18 (4), 393−408.10.1177/1461445616647878.1.1.
Hennoste, Tiit; Metslang, Helle; Habicht, Külli; Jürine, Anni; Laanesoo, Kirsi; Ogren, David (2016). Üldküsimuse vorm ja funktsioonid läbi nelja sajandi ja kuue tekstiliigi. Emakeele Seltsi aastaraamat, 61, 80−109.10.3176/esa61.04.1.1.
Laanesoo, Kirsi (2014). Direktiivsed mis- ja mida-küsilaused suulises suhtluses. Emakeele Seltsi aastaraamat, 59, 103−126.10.3176/esa59.05.1.1.
Aller, Sven; Gerassimenko, Olga; Hennoste, Tiit; Kasterpalu, Riina; Koit, Mare; Mihkels, Krista; Laanesoo, Kirsi; Rääbis, Andriela (2014). Dialoogide pragmaatilise analüüsi tarkvara. Helle Metslang, Margit Langemets, Maria-Maren Sepper (Toim.). Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat = Estonian Papers in Applied Linguistics (23−36).. Eesti Rakenduslingvistika Ühing.10.5128/ERYa.1736-2563.1.2.
Hennoste, Tiit; Rääbis, Andriela; Laanesoo, Kirsi (2013). Küsimused eestikeelses infodialoogis II. Küsimused ja tegevused. Keel ja Kirjandus, 1, 7−28.1.2.
Hennoste, Tiit; Rääbis, Andriela; Laanesoo, Kirsi (2013). Küsimused eestikeelses infodialoogis II: küsimused ja tegevused. Keel ja Kirjandus, 1, 7−28.1.2.
Laanesoo, Kirsi (2012). Pööratud polaarsusega retoorilised küsimused argivestluses. Keel ja Kirjandus, 7, 499−517.10.1093/applin.1.2.
Laanesoo, Kirsi (2012). Käsku väljendavad retoorilised küsimused argisuhtluses. 11. rakenduslingvistika kevadkonverents, Tallinn, 26.-27.04.2012, teesid: 11. rakenduslingvistika kevadkonverents; Tallinn; 26.-27.04.2012. 5.2.
Hennoste, Tiit; Rääbis, Andriela; Laanesoo, Kirsi (2012). Küsimustega tehtavad suhtlustegevused eestikeelses infodialoogis. 11. rakenduslingvistika kevadkonverents, Tallinn, 26.-27.04.2012, teesid: 11. rakenduslingvistika kevadkonverents; Tallinn; 26.-27.04.2012. 5.2.
Hennoste, T.; Gerassimenko, O.; Kasterpalu, R.; Koit, M.; Mihkels, K.; Laanesoo, K.; Oja, A.; Rääbis, A. (2011). Naabruspaarid ja kategoriseerimine netikommentaarides kui sidusa dialoogi loomise vahendid. Metslang, H.; Langemets, M.; Sepper, M.-M. (Toim.). Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 7 (43−58).. Tallinn: Eesti Rakenduslingvistika Ühing.10.5128/ERYa7.03.1.1.
Laanesoo, Kirsi (2011). Reversed Polarity Questions in Estonian Everyday Conversation. Abstracts, 12th International Pragmatics Conference: 12th International Pragmatics Conference, Manchester, U.K., 3.-8.07.2011. International Pragmatics Association, 468.5.2.
Hennoste, Tiit; Gerassimenko, Olga; Kasterpalu, Riina; Koit, Mare; Laanesoo, Kirsti; Oja, Anni; Rääbis, Andriela; Strandson, Krista (2010). Internet Commentators as Dialogue Participants: Coherence Achieved through Membership Categorization. Proc. of the 4th International Conference Baltic HLT: 4th International Conference Human Language Technologies - the Baltic Perspective; Riga; 7.-8. oktoober 2010. Ed. Skadina, I.; Vasiljevs, A. IOS Press, 83−90. (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications; 219).10.3233/978-1-60750-641-6-83.3.1.
Hennoste, T.; Gerassimenko, O.; Kasterpalu, R.; Koit, M.; Laanesoo, K.; Oja, A.; Rääbis, A.; Strandson, K. (2010). The structure of a discontinuous dialogue formed by internet comments. In: Sojka, P.; Horak, A.; Kopecek, I.; Pala, K. (Ed.). Text, Speech and Dialogue (515−522).. Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag.3.1.
Gerassimenko, Olga; Koit, Mare; Kasterpalu, Riina; Laanesoo, Kirsi; Rääbis, Andriela; Strandson, Krista (2010). Actions fulfilled by ‘conductive’ yes-no questions in Estonian institutional dialogues. International Conference on Conversation Analysis. Multimodal interaction. Abstracts.: International Conference on Conversation Analysis, ICCA10; Mannheim; juuli 4-8, 2010. Ed. Depperman, Arnulf. Mannheim: Institut für Deutsche Sprache, 281−281.5.2.
Hennoste, Tiit; Gerassimenko, Olga; Kasterpalu, Riina; Koit, Mare; Laanesoo, Kirsi; Oja, Anni; Rääbis, Andriela; Strandson, Krista (2010). Poliitikute kategoriseerimine netikommentaarides. IX rakenduslingvistika kevadkonverents Kommunikatsiooni moodused ja keeled 22.-23. aprill 2010 Tallinn, Teesid: IX rakenduslingvistika kevadkonverents Kommunikatsiooni moodused ja keeled 22.-23. aprill 2010 Tallinn. 7.10.5128/ERYteesid.IX.5.2.
  • Leitud 1 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Avatud küsimused suulises argivestlusesRumm, AndramagistrikraadAndriela Rääbis; Kirsi LaanesooKaitstud2015Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut