Allan Puur

31.07.1963
6454125
53495503
allan.puur@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...    Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus, Juhtivteadur (0,50)
01.01.2017–...    Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Professor (0,50)
01.09.2015–31.12.2016    Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus, Juhtivteadur (1,00)
01.01.2005–31.08.2015    Tallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut, Juhtivteadur (1,00)
01.01.1998–31.12.2004    Tallinna Pedagoogikaülikool, Eesti Demograafia Instituut, teadur ja vanemteadur
01.01.1992–31.12.1993    Stockholmi Ülikool, demograafiakeskus, külalisteadur
01.01.1991–31.12.1992    Eesti Statistikaamet, peaspetsialist
01.01.1990–31.12.1991    Rahvastikuinstituut, Väestöliitto, külalisteadur
 
 
Haridustee
1981–1986    Tartu Ülikool, majandusküberneetika spetsialiseerumisega demograafiale
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...    Statistikanõukogu, liige
2012−...    Population Europe, ekspert
2012−...    Tervise Arengu Instituut, teadusnõukogu liige
2011−...    Artiklite retsenseerimine (Acta Sociologica, Baltic Journal of Economics, Demographic Research, Eesti Arst, European Journal of Population, European Sociological Review, Historical Methods, Journal of Baltic Studies, Population Studies)
2008−...    Ajakirja "Tiltai-Bridges" toimetuskolleegiumi liige
2008−...    Statistikaameti rahvaloenduse teadusnõukogu, liige
2008−...    Statistikaameti rahvaloenduse teadusnõukogu, liige
2007−...    Statistikaameti rahvastiku- ja sotsiaalstatistika teadusnõukogu, liige
1989−...    European Association for Population Studies, liige
1986−...    Eesti Demograafia Assotsiatsioon, liige
2011−2016    Tallinna Ülikooli akadeemiline komisjon, liige
2008−2009    Eesti Demograafia Instituut, Tallinna Ülikool, direktori kt
2008−2015    Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonnanõukogu, liige
2005−2005    Rahvastikuteaduse habilitatsioonikomisjon, Tallinna Ülikool
2004−2004    Rahvusvaheline loendusmonitooring Moldovas, rühmajuht
2004−2006    Rahvastikuteaduse kaitsmisinõukogu, Tallinna Ülikool, liige
2003−2005    Eesti Teadusfond, demograafia ja inimgeograafia ekspert
2002−2003    Rahvusvaheline loendusmonitooring Makedoonias, ekspert
2000−2003    EU Phare Multi-Country Statistical Cooperation, ekspert
2000−2015    Eesti Demograafia Instituudi teadusnõukogu liige
2000−2008    Eesti Demograafia Instituut, Tallinna Ülikool, suunajuht
1996−1998    Eesti Terviseuuringu teadusnõukogu, liige
1993−1997    EV Isikuandmenõukogu, liige
1992−2004    Eesti Pere- ja Sündimusuuringu teadusnõukogu, liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Allan Puur, Parim 2014.a. ilmunud teadusartikkel (sotsiaalteadused), Tallinna Ülikool
2013, Allan Puur, Parim 2012.a. ilmunud teadusartikkel (sotsiaalteadused), Tallinna Ülikool
2012, Allan Puur, Ajakiri "Akadeemia" artiklipreemia
2011, Allan Puur, Generations and Gender Programm kasutajakonverentsi (23-25.mai 2011, Budapest) ettekandeauhind
2010, Allan Puur, HTM tänukiri üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas doktoriõppe üliõpilaste astmes 1. preemia pälvinud Martin Klesmenti konkursitöö juhendamise eest
2009, Allan Puur, ETF 2008.a. lõppenud parimad projektid ("Euroopa põlvkonnaprogramm: Eesti andmemetodoloogia ja kvaliteedianalüüs")
2006, Allan Puur, Ajakiri "Akadeemia" parim artikkel socialia (koos K.Katusega)
2006, Allan Puur, ETF 2005.a. lõppenud parimad projektid ("Rahvastikupoliitika retseptsioon Eestis")
2001, Allan Puur, Parim teadusartikkel, Tallinna Ülikool
2000, Allan Puur, Riigi teaduspreemia (sotsiaalteadused, kollektiivi liige)
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.13. Riigiteadused; PÕHISUUND: Eesti rahvastikuareng (sündimus ja peremoodustus, rahvastikuvananemine), riigiandmekorraldus (andmeallikad, andmekvaliteet, harmoniseerimine)

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
2.5.
2016
2.5.
2016
3.1.
2016
3.4.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.3.
2015
1.3.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
2.5.
2014
2.5.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.3.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.7.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.2.
2012
3.2.
2012
3.5.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.1.
2012
6.1.
2012
6.1.
2012
6.1.
2012
6.1.
2012
6.1.
2012
6.1.
2012
6.1.
2012
6.3.
2012
6.7.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.3.
2011
1.3.
2011
3.5.
2011
3.5.
2011
6.1.
2011
6.1.
2011
6.1.
2011
6.1.
2011
6.1.
2011
6.1.
2011
6.1.
2011
6.1.
2011
6.1.
2011
6.1.
2011
6.1.
2011
6.1.
2011
6.1.
2011
6.1.
2011
6.1.
2011
6.1.
2011
6.1.
2011
6.1.
2011
6.1.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
2.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
5.1.
2010
6.1.
2010
6.1.
2010
6.1.
2010
6.1.
2010
6.1.
2010
6.1.
2010
6.1.
2010
6.1.
2010
1.2.
2009
2.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.5.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.3.
2008
2.2.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
5.1.
2008
6.1.
2008
6.1.
2008
6.1.
2008
6.3.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
5.2.
2007
6.3.
2007
6.7.
2007
1.3.
2006
2.2.
2006
2.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.3.
2006
5.1.
2006
5.1.
2006
1.3.
2005
2.2.
2005
2.2.
2005
2.2.
2005
2.2.
2005
2.2.
2005
3.1.
2005
3.2.
2005
6.2.
2005
1.2.
2004
2.2.
2004
2.2.
2004
3.3.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
2.1.
2003
2.2.
2003
2.2.
2003
2.2.
2003
2.2.
2003
3.1.
2003
3.1.
2003
3.2.
2003
6.3.
2003
2.2.
2002
2.2.
2002
2.2.
2002
1.2.
2001
2.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
5.2.
2001
1.2.
2000
1.2.
2000
2.1.
2000
2.2.
2000
2.2.
2000
2.3.
2000
3.1.
2000
3.1.
2000
3.4.
2000
2.2.
1999
2.2.
1999
1.1.
1998
1.2.
1998
1.1.
1994
1.1.
1994
3.1.
1993
3.3.
1993

Allan Puur

31.07.1963
6454125
53495503
allan.puur@tlu.ee

Career

Institution and position
01.01.2017–...    Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Estonian Institute for Population Studies, Research Professor (0,50)
01.01.2017–...    Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Professor (0,50)
01.09.2015–31.12.2016    Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Estonian Institute for Population Studies, Research Professor (1,00)
01.01.2005–31.08.2015    Tallinn University, Estonian Institute for Population Studies, Research Professor (1,00)
01.01.1998–31.12.2004    Tallinn Pedagogical University, Institute of Estonian Demography, researcher and senior researcher
01.01.1992–31.12.1993    Stockholm University, Demography Unit, visiting scholar
01.01.1991–31.12.1992    Statistical Office of Estonia, peaspetsialist
01.01.1990–31.12.1991    Population Research Institute, Väestöliitto, visiting scholar
 
 
Education
1981–1986    Tartu University, economics with specialisation in demography
 
 
R&D related managerial and administrative work
2012−...    Population Europe, expert
2012−...    National Institute of Health Development, scientific board member
2011−...    Reviews for journals (Acta Sociologica, Baltic Journal of Economics, Demographic Research, Eesti Arst, European Journal of Population, European Sociological Review, Historical Methods, Journal of Baltic Studies, Population Studies)
2008−...    Member of editorial advisory board "Tiltai-Bridges"
2008−...    Population census working group at Statistical Office, member
2008−...    Advisory group for population census at Statistical Office of Estonia, member
2007−...    Population and social statistics working group, member
1989−...    European Association for Population Studies, member
1986−...    Eesti Demographic Association, member
2011−2016    Academic commission, Tallinn University, member
2008−2009    Estonian Institute for Population Studies, Tallinn University, director
2008−2015    Board of social sciences, Tallinn University, member
2005−2005    Habilitation Committee in Demography, Tallinn University
2004−2004    International Census Observation Team to Moldova, team leader
2004−2006    Doctoral Committee in Demography, Tallinn University, member
2003−2005    Estonian Science Foundation, expert in demography and human geography
2002−2003    International Census Observation Mission to FYROM, expert
2000−2003    EU Phare Multi-Country Statistical Cooperation,expert
2000−2015    Scientific Board, Institute of Estonian Demography
2000−2008    Institute of Estonian Demography, Tallinn University, subtheme leader
1996−1998    Estonian Health Survey working group
1993−1997    Governmental Commission for Population and Social Statistics, member
1992−2004    Estonian Family and Fertility Survey working group, member

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, Allan Puur, Article award 2014 (social sciences), Tallinn University
2013, Allan Puur, Article award 2012 (social sciences), Tallinn University
2012, Allan Puur, Journal "Akadeemia" article award
2011, Allan Puur, Generations and Gender Programme User Conference (23-25 May 2011) best paper award
2010, Allan Puur, Letter of gratitude by the Ministry of Education and Research for supervising Martin Klesment's doctoral dissertation which was awarded 1st prize in social sciences
2009, Allan Puur, Estonian Science Foundation best grant projects in 2008.a. ("Gender and Generations Programme: Estonian survey methodology and data quality analysis")
2006, Allan Puur, Journal "Akadeemia" best article socialia (with K.Katus)
2006, Allan Puur, Estonian Science Foundation best grant projects in 2005 ("Population policy acceptance in Estonia")
2001, Allan Puur, Best article, Tallinn University
2000, Allan Puur, National Science Prize (social sciences, team member)
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.13. Political Science and Administration; SPECIALITY: Demographic development of Estonian population (fertility, union formation, population ageing), development of national statistical system (data sources, data quality, harmonisation)
 
 

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
2.5.
2016
2.5.
2016
3.1.
2016
3.4.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.3.
2015
1.3.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
2.5.
2014
2.5.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.3.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.7.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.2.
2012
3.2.
2012
3.5.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.1.
2012
6.1.
2012
6.1.
2012
6.1.
2012
6.1.
2012
6.1.
2012
6.1.
2012
6.1.
2012
6.3.
2012
6.7.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.3.
2011
1.3.
2011
3.5.
2011
3.5.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
2.2.
2010
3.2.
2010
1.2.
2009
2.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.5.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.3.
2008
2.2.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
6.3.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
5.2.
2007
1.3.
2006
2.2.
2006
2.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.3.
2006
5.1.
2006
1.3.
2005
2.2.
2005
2.2.
2005
2.2.
2005
2.2.
2005
2.2.
2005
3.1.
2005
3.2.
2005
5.1.
2005
6.2.
2005
1.2.
2004
2.2.
2004
2.2.
2004
3.3.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
2.1.
2003
2.2.
2003
2.2.
2003
2.2.
2003
2.2.
2003
3.1.
2003
3.1.
2003
3.2.
2003
6.3.
2003
2.2.
2002
2.2.
2002
2.2.
2002
1.2.
2001
2.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
5.2.
2001
1.2.
2000
1.2.
2000
2.1.
2000
2.2.
2000
2.2.
2000
2.3.
2000
3.1.
2000
3.1.
2000
3.4.
2000
2.2.
1999
2.2.
1999
1.1.
1998
1.2.
1998
1.1.
1994
1.1.
1994
3.1.
1993
3.3.
1993
  • Leitud 33 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUUF/816 (TLÜ teadusprorektori otsus 17.03.16)Ajaloo-demograafilise PUT-taotluse ettevalmistamine 17.03.201630.04.2016Martin KlesmentTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus10 000,00 EUR
MUUTRU15110A ANED - Puudega inimeste alase akadeemiliste ekspertide võrgustik 01.01.201531.12.2018Liili AbuladzeTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus30 000,00 EUR
MUU112748Arhiivsete perekonnaseisuandmete sisestamine rahvastikuregistrisse digiteeritud perekonnaseisuaktidelt21.08.200930.06.2010Luule SakkeusTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut95 867,47 EUR
1.1.5.3.4.2.1.TRU16122 Avatud teadus Eestis ja Euroopas: võimalikkus ja potentsiaal erinevate sidusgruppide vaates 01.09.201620.12.2017Katrin NiglasTallinna Ülikool, Avatud Akadeemia; Tallinna Ülikool, Akadeemiline Raamatukogu23 270,00 EUR
MUUTKA15109 (COST Action IS1311)COST INTERFASOL - Põlvkondadevaheline perekonna solidaarsus Euroopas12.05.201411.05.2018Luule SakkeusTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus40 000,00 EUR
TAPTAP17-5Eesti 20. sajandi rahvastikuloo tuumikandmebaasid: pereregister 01.06.201131.05.2013Allan PuurTallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut142 778,62 EUR
SFSF0130018s11Eesti rahvastiku nüüdisareng: põhisuundumused, tegurid ja ühiskonnamõju01.01.201131.12.2016Allan PuurTallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut652 210,00 EUR
SFSF0132703s05Eesti rahvastikuareng: sajandilõpu pööre ja ühiskonna taastevõime01.01.200531.12.2010Allan PuurTallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut652 324,21 EUR
MUUVS/2009/0561Eesti Tervise-, tööjätu- ja vananemisuuring (SHARE)15.12.200915.10.2011Luule SakkeusTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut; Tallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut; Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut164 945,10 EUR
MUUUF-EDI-2007EL VII Raamprogrammi projektitaotluse ettevalmistus01.05.200731.12.2007Allan PuurTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut12 864,14 EUR
MUURU/11412 (Eraldise kasutamise leping nr 12.2-3/5358)Eraldisesaaja poolt kasutamine SHARE Eesti V laine välitööde ettevalmistuseks ja 15% ulatuses eesmärgistatud valmisuurusest välitööde läbiviimiseks vastavalt Eraldisesaaja taotluses kirjeldatule 23.05.201230.06.2013Luule SakkeusTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus40 000,00 EUR
MUUFUR EDI 7.09.2009 nr 7 ja 29.04.2013 nr 14 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll 7.09.2009 nr 7 ja 29.04.2013 nr 14)Euroopa demograafia doktorikoolis (EDSD) osalemine01.01.201030.06.2016Allan PuurTallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut; Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus36 298,50 EUR
MUU20101301100912Euroopa perinataaltervise näitajate süsteem (jätkuprojekt 2)01.04.201101.04.2014Luule SakkeusTallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut3 000,00 EUR
ETFETF7253Euroopa põlvkonnaprogramm: Eesti andmemetodoloogia ja kvaliteedianalüüs01.01.200731.12.2008Allan PuurEesti Kõrgkoolidevaheline Demouuringute Keskus22 778,12 EUR
MUUTAU16202 Infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium 01.01.201631.08.2022Allan PuurTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus68 093,62 EUR
MUUSSH-2007-3.1.1, grant no 217523Kuidas demograafiline areng mõjutab põlvkondadevahelist solidaarsust, heaolu ja sotsiaalset integratsiooni: MULTLINKS01.03.200801.03.2011Allan PuurEesti Kõrgkoolidevaheline Demouuringute Keskus120 199,98 EUR
MUUTAU13021 (320116)Muutuv perekond ja jätkusuutlik ühiskond - elukaare ja põlvkondadevahelised erisused ning poliitika01.06.201228.02.2017Allan PuurTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus92 953,20 EUR
MUUSSP4-CT-2005-022355Naisimmigrantide vajadused ja nende integreerumine vananevates ühiskondades01.12.200501.12.2007Kalev KatusTallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut49 819,13 EUR
MUUTKA15108 (VP/2012/008 04.03.07)POPEUR: Euroopa demograafiliste ja ühiskondlike muutuste alase teadmiste vahetamise ning informatsiooni juurdepääsu levitamine 01.01.201331.12.2015Luule SakkeusTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus10 560,00 EUR
TAPTAP8-6Rahvastiku- ja sotsiaalandmete analüüsikeskkonna arendamine01.03.201001.03.2012Allan PuurTallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut159 779,12 EUR
ETFETF7619Rahvastikuarengu ajastus Eestis01.01.200831.12.2010Allan PuurEesti Kõrgkoolidevaheline Demouuringute Keskus43 470,15 EUR
MUUF/2316 (TLÜ uuringufondi nõukogu otsus 15.04.2016 )Rahvastikuarengu kestlikkus kiire vananemisega riikides01.05.201631.12.2018Luule SakkeusTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus90 000,00 EUR
MUUHPSE-CT-2002-00153Rahvastikupoliitika retseptsioonuuring: DIALOG12.11.200212.11.2005Kalev KatusEesti Kõrgkoolidevaheline Demouuringute Keskus24 222,51 EUR
MUUTAU15113 (ERA.NET RUS PLUS leping nr 4-8/15/24 )RUS_FAM: Venelaste perekonnad erinevates riikides enamusrahvusega võrdluses15.09.201515.09.2017Luule SakkeusTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus25 000,00 EUR
MUUTRU14099 (Eraldise kasutamise leping nr 3-4/6392 ja 3-4/7314)SHARE 6.laine kaasfinantseerimine18.08.201431.12.2016Liili AbuladzeTallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut181 716,00 EUR
  • Leitud 223 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Puur,A., Rahnu,L., Abuladze,L., Sakkeus,L., Zakharov,S. (2017). Childbearing among first- and second-generation Russians in Estonia against the background of the sending and host countries. Demographic Research, 36 (41), 1209−1254.1.1.
Jaadla, H.; Puur, A.; Rahu, K. (2017). Socioeconomic and cultural differentials in mortality in a late 19th century urban setting: A linked records study from Tartu, Estonia, 1897–1900. Demographic Research, 36, 1−40.1.1.
Leppik, Lauri; Puur, Allan (2017). Sõjajärgse elukäigu ja repressioonide mõju: soomepoiste elulemuse analüüs 1945–2016. Tuna. Ajalookultuuri ajakiri, 3 [ilmumas].1.1.
Sakkeus, L., McKIbben, J. Puur, A., Rahnu, L: Abuladze, L. (2017). Rahvastikuprognoos erinevate rändestsenaariumide korral. Tammaru, T., Kallas, K., Eamets, R. (Toim.). Eesti inimarengu aruanne 2016/2017. Eesti rändeajastul (57−65). Tallinn: SA Eesti Koostöö Kogu.3.2.
Puur, A., Sakkeus, L. (2017). Ränne ja Euroopa demograafilised väljakutsed. Tammaru, T., Kallas, K., Eamets, R. (Toim.). Eesti inimarengu aruanne 2016/2017. Eesti rändeajastul (24−32). Tallinn: SA Eesti Koostöö Kogu.3.2.
Puur, Allan; Rahnu, Leen; Valge, Jaak (2016). <p>Eesti keel sisserändetuultes: Demograafiline tagasivaade 1989–2011 ja edasipilk</p> . Keel ja Kirjandus, 4, I, II, 268−280.1.1.
Frejka, T.; Gietel-Basten, S.; Abolina, L.; Abuladze, L.; Aksyonova, S.; Akrap, A.; Antipova, E.; Bobic, M.; Čipin, I.; Fakeyeva, L.; Foldes, I.; Jasilioniene, A.; Kostova, D. Kotowska, I.; Krimer, B.; von der Lippe, E.; Kurylo, I.; Maslauskaite, A.; Mikolai, J.; Muresan, C.; Petar, V. ... Zvidrins, P. (2016). Fertility and Family Policies in Central and Eastern Europe after 1990. Comparative Population Studies, 41 (1), 3−56.<a href='http://dx.doi.org/10.12765/CPoS-2016-03en' target='_blank'>10.12765/CPoS-2016-03en</a>.1.1.
Jaadla, Hannaliis; Puur, Allan (2016). The impact of water supply and sanitation on infant mortality: Individual-level evidence from Tartu, Estonia, 1897–1900. Population Studies, 70 (2), 163−179.1.1.
Puur, Allan; Rahnu, Leen; Maslauskaitė, Aušra ; Stankūnienė, Vlada (2016). The transforming educational gradient in marital disruption in Northern Europe: A comparative study based on GGS data. Journal of Comparative Family Studies, 47 (1), 87−110.1.1.
Hannemann, T.; Kulu, H.; Rahnu, L.; Puur, A.; Haragus, M.; Obućina, O.; González-Ferrer, A.; Neels, K.; Van den Berg, L; Pailhé, A.; Potarca, G.; Bernardi, L. (2016). <p>A Comparative Study on Mixed Marriages among Natives, Immigrants and their Descendants in Europe</p> . Families and Societies Working Paper Series, 56.2.5.
Rahnu, Leen; Puur, Allan; Sakkeus, Luule; Klesment, Martin (2016). <p>Report: Country-specific case studies on mixed marriages. Dynamics of mixed partnerships in Estonia..</p> . Families and Societies Working Paper Series, 57, 63−112.2.5.
Sakkeus, Luule; Klesment, Martin; Puur, Allan (2016). Parental home characteristics of the 1924-1983 birth cohorts in Estonia. In: R. Nugin, A. Kannike, M. Raudsepp (Ed.). Generations in Estonia: Contemporary Perspectives on Turbulent Times (70−102). Tartu: University of Tartu Press. (Approaches to Culture Theory; 5).3.1.
Puur, A.; Sakkeus, L. (2016). Demograafiline küsitlusstatistika taasiseseisvunud Eestis: tagasivaade ja tulevik. Eesti Statistika kvartalikiri (91−97). Tallinn: Statistikaamet. (2).3.2.
Puur, Allan; Sakkeus, Luule (2016). Demograafiline küsitlusstatistika taasiseseisvunud Eestis:tagasivaade ja tulevik. <i>Riiklik statistika muutuvas maailmas. Eesti Statistika Kvartalikiri, 2: Eesti statistikasüsteemi 95.aastapäeva konverents, 25.aprill 2016, Tallinn.</i> Tallinn: Statistikaamet, 91−102.3.4.
Rahnu,L.; Puur,A.; Sakkeus,L.; Klesment,L.; Abuladze,L. (2016). Between the countries of origin and destination: family transitions characteristic of the Second Demographic Transition among Russian-origin population in Estonia, Estonians and Russians in Russia. In: .XVII April International Academic Conference on Economic and Social Development, Moscow, 19-22 April 2016. 5.2.
Rahnu, L.; Puur, A.; Sakkeus, L.; Abuladze, L.; Klesment, M. (2016). The impact of migration on family transitions: Russians in Russia and Estonia. <i>European Population Conference 2016 Mainz, Germany.</i> EAPS, 1−3.5.2.
Puur, Allan; Leppik, Lauri; Klesment, Martin (2015). Changes in pension take-up and retirement in the context of increasing the pension age: the case of Estonia in the 2000s. Post-Communist Economies, 27 (4), 497−516.1.1.
Rahnu, Leen; Puur, Allan; Sakkeus, Luule; Klesment, Martin (2015). Partnership dynamics among migrants and their descendants in Estonia. Demographic Research, 32, 1519−1566.<a href='http://dx.doi.org/DOI:10.4054/DemRes.2015.32.56' target='_blank'>DOI:10.4054/DemRes.2015.32.56</a>.1.1.
Puur, A.; Sakkeus, L.; Aben, S. (2015). Rahvaloendus teelahkmel: tähelepanekuid lõpule jõudnud metoodikatööst. Osa I. Akadeemia, 27 (2), 266−282.1.3.
Puur, A.; Sakkeus, L.; Aben, S. (2015). Rahvaloendus teelahkmel:tähelepanekuid lõpule jõudnud metoodikatööst. Osa II. Akadeemia, 27 (3), 421−451.1.3.
Kulu, Hill; Hannemann, Tina; Pailhé, Ariane; Neels, Karel; Rahnu, Leen; Puur, Allan; Krapf, Sandra; González-Ferrer, Amparo; Castro-Martin, Teresa; Kraus, Elisabeth; Bernardi, Laura; Guarin, Andrés; Andersson, Gunnar; Persson, Lotta (2015). A comparative study on fertility among the descendants of immigrants in Europe. Families and Societies Working Paper Series, 40.2.5.
Põldma, A.; Puur, A. (2015). Educational Policies: Estonia. 1−8.2.5.
Basten, S.; Frejka, T.; Abolina, L.; Abuladze, L.; Aksyonova, S.; Akrap, A.; Antipova, E.; Bobic, M.; Čipin, I.; Fakeyeva, L.; Foldes, I.; Jasilioniene, I.; Kostova, D.; Kotowska, I.; Krimer, B.; von der Lippe, E.; Kurylo, I.; Maslauskaite, A.; Mikolai, J.; Muresan, C. ... Zvidrins, P. (2015). Fertility and family policies in Central and Eastern Europe. Oxford: Oxford University, Department of Social Policy and Intervention.2.5.
Hannemann, Tina; Kulu, Hill; González-Ferrer, Amparo; Pailhé, Ariane; Rahnu, Leen; Puur, Allan. (2015). Partnership Dynamics among Immigrants and Their Descendants in Four European Countries. <i>Population Association of America annual meeting, San Diego, California, April 30-May 2.</i> 5.2.
Van Bavel, Jan; Klesment, Martin; Beaujouan, Eva; Brzozowska, Zuzanna; Puur, Allan; Reher, David; Requena, Miguel; Sandström, Glenn; Sobotka, Tomas; Zeman, Kryštof (2015). Women&#39;s education and cohort fertility during the baby boom in the West. <i>Population Association of America annual meeting, San Diego, California, April 30-May 2.</i> 5.2.
  • Leitud 7 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Demograafilised protsessid Tartu luteriusulises elanikkonnas 19. sajandi lõpul - doktorikraadAllan Puur; Martin KlesmentKaitstud2017Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus
Eesti demograafiline nüüdisajastumine:pereregistri ainese analüüsMark GortfelderdoktorikraadAllan Puur; Jaak ValgeJuhendamiselTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus
Eesti rahvastiku arengusuundumused Teise maailmasõja mõjuperioodil - doktorikraadLuule Sakkeus; Allan PuurJuhendamiselTallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut
Eesti riiklike vanaduspensionäride vaesusriski struktuursed põhjused ning nende võrdlus SHARE uuringu osalevate riikide vanaduspensioni saajategaSumil-Laanemaa, MerledoktorikraadLuule Sakkeus; Allan PuurJuhendamiselTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus
Fertility development in Estonia during the second half of the XX century: the economic context and its implications - doktorikraadAllan Puur; Jaak ValgeKaitstud2010Tallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut
Living arrangements and mortality of older adults: evidence from the Belgian population in the turn of 21st century - doktorikraadAllan Puur; Michel PoulainKaitstud2017Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus
Partnership dynamics in second half of the 20th century: evidence from Estonia and other GGS countries of Europe - doktorikraadAllan Puur; Luule SakkeusKaitstud2016Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus
  • Leitud 2 kirjet
NimetusAsutusVastutav isik
1959 rahvaloenduse algmaterjali digitaliseeritud kogu. Tallinna Ülikool, Eesti Demograafia InstituutAllan Puur
SHARE (Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe)Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskusLuule Sakkeus