See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
tarmo.kalvet@taltech.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.05.2020–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, kaasatud professor (0,75)
01.01.2019–...   
MTÜ Balti Uuringute Instituut, teadusdirektor (0,25)
01.01.2018–...   
Policy Lab OÜ, Partner (0,10)
01.01.2019–30.04.2020   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, kaasatud professor (0,50)
01.01.2017–31.12.2018   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut , Vanemteadur (1,00)
01.09.2009–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut, Vanemteadur (1,00)
2009–31.08.2009   
Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut, Teadur (1,00)
01.01.2006–31.12.2008   
SA Poliitikauuringute Keskus PRAXIS, juhatuse liige, Innovatsiooniprogrammi ning innovatsiooniprojektide juht
01.01.2006–31.12.2006   
Lektor, Väikeriikide Keskuse poolt korraldatud suveülikool, Islandi Ülikool
2005–2008   
Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut, Haldusjuhtimise ja halduspoliitika õppetool, erakorraline teadur (0,50)
01.01.2004–31.12.2004   
UNDP ekspert, Innovatsioonipoliitika ja strateegia väljatöötamine Kazakhstani jaoks
01.01.2003–31.12.2003   
UNDP ekspert, IKT ja majandusarengu strateegia väljatöötamise konsulteerimine, Moldova
01.01.2002–31.12.2006   
SA Poliitikauuringute Keskus PRAXIS, Innovatsiooniprogrammi juht ning innovatsiooniprojektide juht
01.01.2000–31.12.2002   
SA Poliitikauuringute Keskus PRAXIS, analüütik, erinevad innovatsiooniprojektid
01.01.1999–31.12.2002   
SA Archimedes, analüütik, projektid "Uurimus infoühiskonnast Euroopas" (1999-2000) ja IKT klastriuuring "Eesti eViikingid" (2001-2002)
01.01.1999–31.12.2002   
Teadur, Tartu Ülikool, Tehnooloogiainstituut, Eesti Teadusfondi grant "Organisatsiooni infokeskkond"
01.01.1998–31.12.2004   
Tartu Ülikool, avaliku halduse osakond, õppeülesande täitja, lektor (uurimisprojektid, loengud, seminarid)
01.01.1997–31.12.1998   
"Phare avaliku halduse arendamise programm Eestis", Riigikantseleile nõustamist pakkunud konsortsiumi (The Finnish Institute of Public Management, TietoEnator) kohalik analüütik
 
 
Haridustee
2008–2009   
PhD, spetsialiseerumisega tehnoloogia valitsemisele, Avaliku Halduse Instituut, Sotsiaalteaduskond, Tallinna Tehnikaülikool
2004–2004   
Global Network for Economics of Learning, Innovation and Competence Building Systems (GLOBELICS), GLOBELICS Academy, ISEG/UTL - Economics and Management Institute, Technical University of Lisbon, Portugal
2003–2003   
Cambridge Advanced Program on Rethinking Development Economics, University of Cambridge, Trinity Hall, Cambridge, England
2002–2007   
Tartu Ülikool, avaliku halduse osakond, PhD õpingud, kuni 31.08.2007
2000–2000   
Friedrich-Schiller-Universität, Germany, Department of Political Sciences
1997–2002   
Tartu Ülikool, avaliku halduse osakond, MPA (cum laude)
1993–1997   
Tartu Ülikool, avaliku halduse osakond, BA
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2008−...   
Liige, "International Joseph A. Schumpeter Society"
2008−...   
Liige, International Society for Professional Innovation Management (ISPIM)
2006−...   
Projektitaotluste ning elluviidavate teadus- ja tehnoloogiliste arendusprojektide hindaja, Euroopa Komisjon
2005−...   
Peer reviewer, ajakiri "Halduskultuur"
2003−...   
Eesti eValitsemise Akadeemia, nõuandva kogu liige
2008−2009   
Liige, Euroopa Komisjoni ekspertgrupp, "Riskijuhtimine tehnoloogiaalastes riigihangetes"
2007−2008   
Euroopa Komisjoni ekspertgrupi "SME Policy Research" liige
2007−2008   
Teadusliku juhtkomitee liige (valitud positsioon), European Techno-Economic Policy Support Network (ETEPS, www.eteps.net).
2006−2008   
Eksperkomitee liige, Benchmarking and Fostering Transformative Use of ICT in EU Regions (TRANSFORM)
2006−2008   
PRAXIS-e esindaja rahvusvahelises võrgustikus ERAWATCH
2005−2005   
Riigikantselei hindamiskomisjoni liige, "Parim innovatsioon 2005"
2005−2005   
EAS-i hindamiskomisjoni liige, "Parim innovaator 2005"
2005−2008   
PRAXIS-e esindaja rahvusvahelises võrgustikus European Techno-Economic Policy Support Network (ETEPS)
2004−2005   
PRAXIS-e esindaja rahvusvahelises võrgustikus European Science and Technology Observatory (ESTO)
 
 
Lisainfo
Õppetegevus Tallinna Tehnikaülikoolis, alates 2006, sh järgmised loengukursused:
Small States [Väikeriigid] (HHA1510), magistri ja doktoriõpe, 3EAP, 2008,2009,2010(with Baldur Thoralsson),2011,2012;
Innovation Systems [Innovatsioonisüsteemid] (HHI1930), magistri ja doktoriõpe, 3EAP, 2006,2007,2009,2010,2012;
E-Governance [E-valitsemine] (HHL1150), magistri- ja doktoriõpe, 4EAP, 2008,2009,2010,2012;
Innovatsioon (HHI9010), 4EAP, bakalaureuseõpe, 2010, 2011, 2012;
Tehnoloogiapõhine ettevõtlus ja innovatsioon I (MET0131), magistriõpe, 2,5AP, 2009;
Innovatsiooni- ja tööstuspoliitika / Innovatsioon (HHA1150/HHAI1010), magistri ja doktoriõpe, 4AP, 2008,2009;
State and Governance [Riik ja valitsemine] (HHA1450), magistri ja doktoriõpe, 2AP, 2008.

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2009, Tarmo Kalvet, 2009. a üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil III preemia doktoriõppe tasemele ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.13. Riigiteadused; TÄPSUSTUS: Innovatsiooni- ja tööstuspoliitika, väikeriigid
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.12. Majandusteadus; TÄPSUSTUS: Riigi roll majandusarengus, majandusajalugu, IKT paradigma, innovatsioonisüsteem
 
 
Lisainfo
Paljude teadus- ja poliitikaanalüüsiprojektide koordinaator ning teadur, sealhulgas

„Innovatsioonipoliitika ja ebaühtlane areng” [Innovation Policy and Uneven Development], 2009-2011;
„Intellektuaalsel omandil baseeruvate ettevõtete ärimudelid: avatud innovatsioonil põhinevad ärimudelid ning nende rakendatavus Eestis” [Business Models of Intellectual Property Based Firms: Open Innovation Based Business Models and their Applicability in Estonia], 2009;
„Avalik haldus ja areng väikeriikides” [Public Administration and Development in Small States], 2008-2013;
"Open Innovation Policies Assessment Framework" ["Avatud innovatsiooni edendavate poliitikate hindamisraamistik”], 2008;
„Infokihistumine Eestis: Interneti kasutajad ja mittekasutajad” [Digital Stratification in Estonia: Users and Non-Users of the Internet], 2007-2008;
"Strategic Development Concept of Transnational Cooperation in the Field of Innovation Promotion in the Via Baltica Nordica Macro-Region" [„Balti- ja Põhjamaade regioonis piiriülese innovatsiooniaalase koostöö arendamise strateegiline kontseptsioon”], 2007-2008;
"Next steps in developing Information Society Services in the New Member States: The cases of eGovernment and eHealth" [Järgmised sammud infoühiskonna teenuste arendamisel uutes liikmesriikides: eValitsemise ning eTervise kaasusanalüüsid], 2005-2007;
"Feasibility Study for Policy Scheme Favoring Recruitment of Innovation Staff in Enterprises and Science-industry Mobility" [Innovatsiooni toetava töötajaskona ning tööstuse-akadeemia töötajate mobiilsusskeemi eeluuring], 2006-2007;
„Ettevõtete toetusmeetmete (sh T&A programmi) mõjude hindamine, 2001-2004 [Impact Evaluation of the Public Business Support Measures, including R&D Financing Programme from 2001-2004] 2006-2007;
„Ettevõtete toetusmeetmed Eesti riigieelarve strateegias aastatel 2007-2013” [Business Support Instruments in the Estonian State Budget Strategy for Years 2007-2013], 2005;
"Private Sector R&D in the New Member States" [Erasektori T&A investeeringud EL-i uutes liikmesriikides], 2006;
„Innovatsiooniteadlikkus Eestis” [Innovation Awareness in Estonia]. 2005;
„Teadmistepõhine majandus ning IKT-alane haridus: ülevaade hetkeolukorrast ning väljakutsed haridussüsteemile” [Knowledge-based Economy and ICT-Related Education: Overview of the Current Situation and Challenges for the Education System], 2004-2005;
"eVikings II: Establishment of the Virtual Centre of Excellence for IST RTD in Estonia" [eViikingid II: Virtuaalse infoühiskonna tehnoloogiate teadus- ja arenduskeskuse asutamine Eestis], 2003-2005;
"Biotechnology Foresight and Information Society Technologies Foresight in Estonia" [Biotehnoloogia ja infoühiskonna tehnoloogikate tulevikuseire Eestis], 2003-2004;
„Eesti innovatsioonipoliitikainstrumendi SPINNO riskianalüüs Tallinna Tehnikaülikoolis” [Risk analysis of Estonian Innovation Policy instrument SPINNO at the Tallinn University of Technology], 2003;
"ICT Infrastructure and E-Readiness Assessment" [IKT infrastruktuuri ja e-valmisoleku hindamine], 2002-2003;
"Creative Destruction Management in Central and Eastern Europe: Meeting the Social Challenges of the Techno-Economic Paradigm Shift" [Loova hävitusprotsessi juhtimine Kesk- ja Ida-Euroopas], 2001-2003;
Eesti IKT-klastri analüüsiprojekt "Estonian eVikings" [Eesti eViikingid], 2001 – 2002;
“European Survey of Information Society; ESIS” [Uurimus infoühiskonnast Euroopas, ESIS], 2000-2001.

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
2.5.
2021
2.5.
2021
3.1.
2021
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
2.5.
2020
2.5.
2020
2.5.
2020
1.1.
2019
2.5.
2019
3.1.
2019
3.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.4.
2018
1.3.
2017
2.5.
2017
2.5.
2017
2.5.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.4.
2017
6.3.
2017
2.5.
2016
2.5.
2016
2.5.
2016
3.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
1.3.
2014
2.5.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
4.1.
2014
6.3.
2014
6.7.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
1.3.
2013
2.2.
2013
2.2.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
1.3.
2012
1.3.
2012
3.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
2.2.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
4.1.
2011
6.6.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.3.
2010
2.2.
2010
2.2.
2010
2.5.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
4.1.
2010
2.3.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.3.
2008
2.2.
2008
2.2.
2008
2.2.
2008
3.4.
2008
5.2.
2008
6.1.
2008
2.2.
2007
2.2.
2007
2.2.
2007
2.2.
2007
3.1.
2007
6.7.
2007
6.7.
2007
1.3.
2006
2.2.
2006
2.2.
2006
3.1.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
4.2.
2006
4.2.
2006
1.3.
2005
2.2.
2005
2.2.
2005
2.2.
2005
2.2.
2005
2.2.
2005
2.2.
2005
6.1.
2005
1.3.
2004
1.3.
2004
2.2.
2004
2.2.
2004
2.2.
2003
2.2.
2003
1.3.
2002
2.2.
2002
2.2.
2002
2.2.
2002
2.2.
2002
4.2.
2002
6.3.
2002
6.3.
2001
6.3.
2001
3.2.
2000
3.2.
2000
9.07.2021
tarmo.kalvet@taltech.ee

Career

Institutions and positions
01.05.2020–...   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Business Administration, Adjunct Professor (0,75)
01.01.2019–...   
Institute of Baltic Studies, Research Director (0,25)
01.01.2018–...   
Policy Lab OÜ, Other staff (R&D) (0,10)
01.01.2019–30.04.2020   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Business Administration, Adjunct Professor (0,50)
01.01.2017–31.12.2018   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Ragnar Nurkse Department of Innovation and Governance , Senior Researcher (1,00)
01.09.2009–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Social Sciences, Ragnar Nurkse School of Innovation and Governance, Senior Researcher (1,00)
2009–31.08.2009   
Tallinn University of Technology , Faculty of Social Sciences, Ragnar Nurkse School of Innovation and Governance, Researcher (1,00)
01.01.2006–31.12.2008   
PRAXIS Center for Policy Studies, Member of Board, Director of Innovation Programme
01.01.2006–31.12.2006   
Faculty Member, Summer School of the Centre for Small States Studies, University of Iceland
2005–2008   
Tallinn University of Technology , Faculty of Social Sciences, Ragnar Nurkse School of Innovation and Governance, Chair of Public Administration and Public Policy , Extraordinary Researcher (0,50)
01.01.2004–31.12.2004   
Expert for UNDP, Preparation of Innovation policy strategy, Republic of Kazakhstan
01.01.2003–31.12.2003   
Expert for UNDP, Preparation for ICT and economic development strategy, Republic of Moldova
01.01.2002–31.12.2006   
PRAXIS Center for Policy Studies, project manager of innovation policy projects, Director of Innovation Programme
01.01.2000–31.12.2002   
PRAXIS Center for Policy Studies, researcher, various innovation projects
01.01.1999–31.12.2002   
Archimedes Foundation, researcher, projects "European Survery of Information Society" (1999-2000) and ICT-cluster study "Estonian eVikings" (2001-2002)
01.01.1999–31.12.2002   
Researcher, University of Tartu, Technology Center, Organisational information environment, Grant from Estonian Science Foundation
01.01.1998–31.12.2004   
Chair of Public Administration, University of Tartu, adjunt instructor, lecturer (research projects, lectures, seminars)
01.01.1997–31.12.1998   
“Phare Public Development Programme in Estonia”, local expert for the consortia consisting of the Finnish Institute of Public Management and TietoEnator and advising State Changellery of Estonia
 
 
Education
2008–2009   
PhD, Technology Governance, Institute of Public Administration,School of Social Sciences, Tallinn University of Technology
2004–2004   
Global Network for Economics of Learning, Innovation and Competence Building Systems (GLOBELICS), GLOBELICS Academy, ISEG/UTL - Economics and Management Institute, Technical University of Lisbon, Portugal
2003–2003   
Cambridge Advanced Program on Rethinking Development Economics, University of Cambridge, Trinity Hall, Cambridge, England
2002–2007   
Ph.D. program at the Department of Public Administration, University of Tartu, until 31 August 2007
2000–2000   
Friedrich-Schiller-Universität, Germany, Department of Political Sciences
1997–2002   
Department of Public Administration, University of Tartu, MPA (cum laude)
1993–1997   
Department of Public Administration, University of Tartu, BA
 
 
R&D related managerial and administrative work
2008−...   
Member of the International Joseph A. Schumpeter Society
2008−...   
Member, International Society for Professional Innovation Management (ISPIM)
2006−...   
Reviewer and evaluator of research and technological development projects, European Commission
2005−...   
Peer reviewer for Halduskultuur, a peer-reviewed multi-language interdisciplinary journal of administrative studies
2003−...   
Member of Advisory Board of the Estonian eGoverncance Academy
2008−2009   
Member, Expert Group on Managing Risks in Public Technology Procurement, European Commission
2007−2008   
Member of the European Commission Expert Group "SME Policy Research"
2007−2008   
Elected member of the Scientific Steering Committee of the European Techno-Economic Policy Support Network (ETEPS, www.eteps.net).
2006−2008   
Member of Expert Group, Benchmarking and Fostering Transformative Use of ICT in EU Regions (TRANSFORM)
2006−2008   
Representative of PRAXIS in the ERAWATCH Network (ERAWATCH)
2005−2005   
Member of the Award Committee of State Chancellery of the prize The Best Innovation 2005
2005−2005   
Member of the Selection Committee of Enterprise Estonia of the prize Estonian Innovator 2005
2005−2008   
Representative of PRAXIS in the European Techno-Economic Policy Support Network (ETEPS)
2004−2005   
Representative of PRAXIS in the European Science and Technology Observatory (ESTO)
 
 
Additional information
Teaching at the Tallinn University of Technology, since 2006, including the following courses:
Small States (HHA1510), graduate course, 3EAP, 2008,2009,2010(with Baldur Thoralsson),2011,2012;
Innovation Systems (HHI1930), graduate course, 3EAP, 2006,2007,2009,2010,2012;
E-Governance (HHL1150), graduate course, 4EAP, 2008,2009,2010,2012;
Innovatsioon [Innovation] (HHI9010), 4EAP, BA course, 2010, 2011, 2012;
Tehnoloogiapõhine ettevõtlus ja innovatsioon I (MET0131), magistriõpe, 2,5AP, 2009;
Innovatsiooni- ja tööstuspoliitika / Innovatsioon (HHA1150/HHAI1010), magistri ja doktoriõpe, 4AP, 2008,2009;
State and Governance [Riik ja valitsemine] (HHA1450), magistri ja doktoriõpe, 2AP, 2008.

Qualifications

 
 
Honours & awards
2009, Tarmo Kalvet, 2009 National Student Research Papers Competion organised by the Ministry of Education and Research: III place with the PhD Thesis at the social sciences and culture category
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.13. Political Science and Administration; SPECIFICATION: Innovation and industrial policy, small states
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.12. Economics; SPECIFICATION: The role of state in economic development, economic history, ICT paradigm, innovation system
 
 
Additional information
Co-ordinator and researcher for many research and policy analysis projects, including

"Innovation Policy and Uneven Development", 2009-2011;
„Intellektuaalsel omandil baseeruvate ettevõtete ärimudelid: avatud innovatsioonil põhinevad ärimudelid ning nende rakendatavus Eestis” [Business Models of Intellectual Property Based Firms: Open Innovation Based Business Models and their Applicability in Estonia], 2009;
„Avalik haldus ja areng väikeriikides” [Public Administration and Development in Small States], 2008-2013;
"Open Innovation Policies Assessment Framework", 2008;
„Infokihistumine Eestis: Interneti kasutajad ja mittekasutajad” [Digital Stratification in Estonia: Users and Non-Users of the Internet], 2007-2008;
"Strategic Development Concept of Transnational Cooperation in the Field of Innovation Promotion in the Via Baltica Nordica Macro-Region", 2007-2008;
"Next steps in developing Information Society Services in the New Member States: The cases of eGovernment and eHealth", 2005-2007;
"Feasibility Study for Policy Scheme Favoring Recruitment of Innovation Staff in Enterprises and Science-industry Mobility", 2006-2007;
„Ettevõtete toetusmeetmete (sh T&A programmi) mõjude hindamine, 2001-2004 [Impact Evaluation of the Public Business Support Measures, including R&D Financing Programme from 2001-2004] 2006-2007;
„Ettevõtete toetusmeetmed Eesti riigieelarve strateegias aastatel 2007-2013” [Business Support Instruments in the Estonian State Budget Strategy for Years 2007-2013], 2005;
"Private Sector R&D in the New Member States", 2006;
„Innovatsiooniteadlikkus Eestis” [Innovation Awareness in Estonia]. 2005;
„Teadmistepõhine majandus ning IKT-alane haridus: ülevaade hetkeolukorrast ning väljakutsed haridussüsteemile” [Knowledge-based Economy and ICT-Related Education: Overview of the Current Situation and Challenges for the Education System], 2004-2005;
"eVikings II: Establishment of the Virtual Centre of Excellence for IST RTD in Estonia", 2003-2005;
"Biotechnology Foresight and Information Society Technologies Foresight in Estonia", 2003-2004;
„Eesti innovatsioonipoliitikainstrumendi SPINNO riskianalüüs Tallinna Tehnikaülikoolis” [Risk analysis of Estonian Innovation Policy instrument SPINNO at the Tallinn University of Technology], 2003;
"ICT Infrastructure and E-Readiness Assessment", 2002-2003;
"Creative Destruction Management in Central and Eastern Europe: Meeting the Social Challenges of the Techno-Economic Paradigm Shift", 2001-2003;
Estonian ICT cluster-mapping project “Estonian eVikings” 2001 – 2002;
“European Survey of Information Society” 2000-2001.

Projects in progress

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
2.5.
2021
2.5.
2021
3.1.
2021
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
2.5.
2020
2.5.
2020
2.5.
2020
1.1.
2019
2.5.
2019
3.1.
2019
3.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.4.
2018
1.3.
2017
2.5.
2017
2.5.
2017
2.5.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.4.
2017
6.3.
2017
2.5.
2016
2.5.
2016
2.5.
2016
3.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
1.3.
2014
2.5.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
4.1.
2014
6.3.
2014
6.7.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
1.3.
2013
2.2.
2013
2.2.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
1.3.
2012
1.3.
2012
3.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
2.2.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
4.1.
2011
6.6.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.3.
2010
2.2.
2010
2.2.
2010
2.5.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
4.1.
2010
2.3.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.3.
2008
2.2.
2008
2.2.
2008
2.2.
2008
3.4.
2008
5.2.
2008
6.1.
2008
2.2.
2007
2.2.
2007
2.2.
2007
2.2.
2007
3.1.
2007
6.7.
2007
6.7.
2007
1.3.
2006
2.2.
2006
2.2.
2006
3.1.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
4.2.
2006
4.2.
2006
1.3.
2005
2.2.
2005
2.2.
2005
2.2.
2005
2.2.
2005
2.2.
2005
2.2.
2005
6.1.
2005
1.3.
2004
1.3.
2004
2.2.
2004
2.2.
2004
2.2.
2003
2.2.
2003
1.3.
2002
2.2.
2002
2.2.
2002
2.2.
2002
2.2.
2002
4.2.
2002
6.3.
2002
6.3.
2001
6.3.
2001
3.2.
2000
3.2.
2000
9.07.2021

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 42 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
1.2.3.778398 Konvergents globaalsetes väärtusahelates: ärimudelid, mõjutegurid ja mõjud poliitikale neljanda tööstusrevolutsiooni ajastul27.04.201826.04.2022Marek TiitsMTÜ Balti Uuringute Instituut45 000,00 EUR (kogurahastus 1 683 000,00 EUR)
1.2.3.4.700581Advanced Tools to assess and mitigate the criticality of ICT components and their dependencies over Critical Infrastructures01.05.201630.04.2019Marek TiitsMTÜ Balti Uuringute Instituut165 625,00 EUR (kogurahastus 6 889 925,00 EUR)
MUUVFP17064Andmete ühekordse küsimise põhimõtte projekt01.01.201730.06.2019Robert Krimmer; Tarmo Kalvet; Kuldar Taveter; Jaak TepandiTallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut 7 996 708,17 EUR
SFSF0140094s08Avalik haldus ja areng väikeriikides01.01.200831.12.2013Rainer KattelTallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond252 091,19 EUR
PUT; PUT_SPPUT773Avaliku sektori innovatsion: Kaasaegsete identiteedihaldustehnoloogiate kaasusanalüüs01.01.201531.12.2018Tarmo KalvetTallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut 154 400,00 EUR
MUUVFP597Avaliku sektori tingimustes innovatsioonist õppimine01.02.201301.01.2016Rainer KattelTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut, Riigiteaduse õppetool143 800,00 EUR
ETFETF9395Avaliku-erasektori koostöö ja avalike teenuste osutamine: seosed majandusarenguga01.01.201231.12.2015Veiko LemberTallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond48 000,00 EUR
MUULep8045Avatud innovatsioonipoliitikate hindamise teoreetiline raamistik01.02.200815.05.2008Tarmo KalvetTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut, Innovatsioonipoliitika ja tehnoloogia valitsemise õppetool3 834,70 EUR
MUULep7127BaltMet INNO Workpackage 3. Cluster Development01.11.200631.12.2007Rainer KattelTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut15 950,05 EUR
1.2.3.2.029756Benchmarking and foresight for regions of Europe01.12.200630.11.2008Rene TõnnissonMTÜ Balti Uuringute Instituut73 368,00 EUR (kogurahastus 468 180,00 EUR)
1.2.3.4.778398Catching–Up along the Global Value Chain: models, determinants and policy implications in the era of the Fourth Industrial Revolution01.05.201830.04.2022Marek TiitsMTÜ Balti Uuringute Instituut45 000,00 EUR (kogurahastus 1 600 000,00 EUR)
1.1.5.2.-E-teenuste kasutamise tulemuslikkuse ja mõju hindamine01.07.201201.05.2013Marek TiitsMTÜ Balti Uuringute Instituut39 990,00 EUR
MUUSS438Eesti digivalitsemise sidusrühmade kaardistamine19.03.201801.07.2018Robert KrimmerTallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut 25 232,00 EUR
1.1.5.2.128697Eesti metsa- ja puidutööstuse sektoruuring01.06.201201.06.2013Marek TiitsMTÜ Balti Uuringute Instituut64 935,00 EUR (kogurahastus 64 935,00 EUR)
MUUVA453Emajõe ja Võhandu valgala veemajandusprojekt01.09.200928.02.2011Rainer KattelTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut, Innovatsioonipoliitika ja tehnoloogia valitsemise õppetool2 700,01 EUR
1.2.3.4.VFP20054Ettevõtete strateegia ja konkurentsivõime alased uuringud TalTech-is01.10.202030.09.2023Tarmo KalvetTallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut328 937,50 EUR
MUUVY373Ettevõtluse ja innovatsiooni edendamine (PREMIO)01.01.200831.12.2009Tauno OttoTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Mehaanika ja tööstustehnika instituut, Tootmistehnika õppetool29 704,86 EUR
1.1.5.3.199802Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 vahehindamine01.09.201801.03.2019Merit TatarMTÜ Balti Uuringute Instituut69 000,00 EUR (kogurahastus 208 710,00 EUR)
1.2.3.1.60197Exchange of foresight relevant experiences for small european and enlargement countries01.01.200231.12.2003Marek TiitsMTÜ Balti Uuringute Instituut150 192,00 EUR (kogurahastus 899 014,00 EUR)
1.2.3.3.284862Fast and trustworthy Identity Delivery and check with ePassports leveraging Traveler privacy01.02.201231.01.2016Marek TiitsMTÜ Balti Uuringute Instituut244 640,00 EUR (kogurahastus 18 197 463,60 EUR)
MUUVIR502Globaalne visioon Läänemere keskkonnatehnoloogiate sektorile01.01.201130.04.2013Tarmo KalvetTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut, Innovatsioonipoliitika ja tehnoloogia valitsemise õppetool208 883,00 EUR
1.2.3.3.290657Growth-Innovation-Competitiveness: Fostering Cohesion in Central and Eastern Europe01.03.201228.02.2015Marek TiitsMTÜ Balti Uuringute Instituut99 040,00 EUR (kogurahastus 3 470 084,00 EUR)
1.2.3.3.607049Harmonized framework allowing a sustainable and robust identity for European Citizens01.06.201431.05.2017Marek TiitsMTÜ Balti Uuringute Instituut163 040,00 EUR (kogurahastus 4 753 638,00 EUR)
1.2.3.4.883356Image Manipulation Attack Resolving Solutions (IMARS)01.09.202031.08.2024Marek Tiits; Tarmo KalvetMTÜ Balti Uuringute Instituut193 000,25 EUR (kogurahastus 6 988 521,25 EUR)
1.2.3.4.870747 (􏰍􏰎􏰏􏰎􏰐􏰎􏰍􏰎􏰏􏰎􏰐􏰎870747)Improving sustainable development policies and practices to access, diversify and foster cultural tourism in European regions and areas01.01.202031.12.2022Tarmo KalvetMTÜ Balti Uuringute Instituut414 687,00 EUR (kogurahastus 2 971 250,00 EUR)