13.10.1989
monikareppo@gmail.com

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2011–...   
Agu EMS OÜ, Arheoloog (1,00)
2014–2015   
Sheffieldi Ülikool, UK/EU/PG tudengisaadik (0,10)
2013–2013   
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut, Laborant (1,00)
2012–2012   
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut, Laborant (1,00)
2011–2011   
Tallinna Ülikool, Ajaloo Instituut, Arheoloogiakogude osakond, Laborant (1,00)
 
 
Haridustee
04.09.2017–...   
Tartu Ülikool, Filosoofia osakond, Ajaloo ja arheoloogia instituut, ajalugu (arheoloogia), PhD
2014–2015   
Sheffieldi Ülikool, Arheoloogia osakond, vahetusaasta, MA
2013–2016   
Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, ajalugu (arheoloogia), MA
2009–2013   
Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut, Sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, arheoloogia, BA
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...   
Eesti Muinsuskaitse Selts - liige
2017−...   
Euroopa Arheoloogide Assotsiatsioon - õpilasliige
2016−...   
Eesti Genealoogia Selts - Hiiumaa osakonna liige
2014−...   
Eesti Arheoloogia Selts - liige
2014−2015   
University of Sheffield Archaeology Society - liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Monika Reppo, Studiosus Magnificus II - Tallinna Ülikooli Üliõpilasesindus
2016, Monika Reppo, Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss, II preemia ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas magistriõppe üliõpilaste astmes
2015, Monika Reppo, Tallinna linna stipendium
2014, Monika Reppo, Eesti Telekomi stipendium
2014, Monika Reppo, Kristjan Jaagu tasemeõppe stipendium
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.3. Ajalooteadused ja arheoloogia; CERCS KLASSIFIKAATOR: H230 Kaasaja ajalugu (kuni umbes aastani 1800)
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.3. Ajalooteadused ja arheoloogia; CERCS KLASSIFIKAATOR: H240 Tänapäeva ajalugu (umbes 1800 kuni 1914)
 
 
Lisainfo
Uurimisteemad: klaas, materiaalne kultuur, inimeste, oskuste ja ideede levik, tööstusarheoloogia

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
6.4.
2019
1.2.
2018
1.2.
2018
1.2.
2017
1.2.
2015
1.2.
2013
5.11.2019
13.10.1989
monikareppo@gmail.com

Career

Institutions and positions
2011–...   
Agu EMS Ltd, Archaeologist (1,00)
2014–2015   
University of Sheffield, UK/EU/PG student ambassador (0,10)
2013–2013   
University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of History and Archaeology, Laboratory technician (1,00)
2012–2012   
University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of History and Archaeology, Laboratory technician (1,00)
2011–2011   
Tallinn University, Institute of History, Department, Laboratory technician (1,00)
 
 
Education
04.09.2017–...   
University of Tartu, Department of Philosophy, Institute of History and Archaeology, history (archaeology), PhD
2014–2015   
University of Sheffield, Departmenf of Archaeology, Visiting PG Student, MA
2013–2016   
Tallinn University, School of Humanities, history (archaeology), MA
2009–2013   
Tallinn University, Estonian Institute of Humanities, Social and cultural anthropology, archeology, BA
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...   
Estonian Heritage Society - member
2017−...   
European Association of Archaeologists - student member
2016−...   
Estonian Genealogical Society - member of the Hiiumaa branch
2014−...   
Estonian Society for Archaeologists - member
2014−2015   
University of Sheffield Archaeology Society - member

Qualifications

 
 
Honours & awards
2017, Monika Reppo, Studiosus Magnificus II - Tallinn University Student Union
2016, Monika Reppo, Second prize in the MA category for Social Sciences and Culture in the Estonian National Contest for University Students
2015, Monika Reppo, Tallinn City Council Scholarship
2014, Monika Reppo, Eesti Telekom Scholarship
2014, Monika Reppo, Kristjan Jaak Scholarship
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.3. History and Archaeology; CERCS CLASSIFICATION: H230 Modern history (up to circa 1800)
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.3. History and Archaeology; CERCS CLASSIFICATION: H240 Contemporary history (circa 1800 to 1914)
 
 
Additional information
Current research topics: glass, material culture, movement of people, skills and ideas, industrial archaeology

Publications

Category
Year
Publication
 
6.4.
2019
1.2.
2018
1.2.
2018
1.2.
2017
1.2.
2015
1.2.
2013
5.11.2019