Hille Pajupuu

11.04.1956
hille@eki.ee
www.eki.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.11.2016–...    Eesti Keele Instituut, Juhtivteadur (1,00)
01.03.2016–31.10.2016    Eesti Keele Instituut, Vanemteadur (1,00)
16.05.2013–29.02.2016    Eesti Keele Instituut, vanemteadur, teadussekretär (1,00)
01.01.2009–15.05.2013    Eesti Keele Instituut, vanemteadur-teadussekretär (1,00)
01.09.2006–01.09.2014    The Estonian Information Technology College, külalisõppejõud (0,10)
01.01.2001–31.12.2008    Eesti Keele Instituut, teadussekretär (1,00)
01.01.1996–31.12.2000    Eesti Keele Instituut, vanemteadur, eesti-vene sõnaraamatu töörühm (0,25)
01.11.1993–31.12.1995    Eesti Keele Instituut, vanemteadur, murdesektori etnolingvistika töörühm (1,00)
01.04.1990–30.10.1993    Eesti Keele Instituut, vanemteadur, arvutuslingvistika sektor (1,00)
01.04.1987–31.03.1990    Eesti Keele Instituut, arvutuslingvistika sektori juhataja (1,00)
09.07.1984–31.03.1987    Eesti Keele Instituut, vanemteadur, arvutuslingvistika sektor (1,00)
21.03.1984–08.07.1984    Eesti Keele Instituut, nooremteadur arvutuslingvistika sektor (1,00)
01.12.1981–20.03.1984    Eesti Teaduste Akadeemia, aspirant (1,00)
01.08.1979–30.11.1981    Eesti Keele Instituut, vanemlaborant, arvutuslingvistika sektor (1,00)
 
 
Haridustee
20.02.1984–20.02.1984    filoloogiakandidaadi kraad, Tartu Ülikool. Väitekiri “Eesti diftongide akustiline foneetika”
01.12.1981–20.03.1984    Eesti Teaduste Akadeemia aspirant.
1979–1979    diplomitöö “Hääldussõnastiku loomise automatiseerimise probleeme”.
1974–1979    Tartu Ülikooli Filoloogiateaduskond, eriala eesti keel ja eksperimentaalfoneetika.
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu liige
2016−...    Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikooli nõukogu liige
2011−...    Rahvusvahelise kõnekommunikatsiooni assotsiatsiooni ISCA liige
2008−...    Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe nõukogu liige
2008−...    Hispaania rakenduslingvistika ühingu AESLA liige
2008−...    Euroopa Nõukogu keeleoskustasemetest lähtuvate eesti keele tasemetestide arenduskomisjoni liige
2004−...    Eesti Rakenduslingvistika Ühingu asutajaliige;
2004−...    Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamatu kolleegiumi liige;
2003−...    Euroopa keeleoskuse testimise ja hindamise assotsiatsiooni EALTE liige;
1986−...    Emakeele Seltsi liige
2013−2017    Emakeele Seltsi juhatuse liige
2008−2015    Tallinna ülikooli Eesti keele ja kultuuri instituudi teadusnõukogu liige
2006−2008    Emakeele Seltsi revisjonikomisjoni liige
2004−2008    Riikliku programmi “Eesti keel ja rahvuslik mälu (2004 - 2008)” juhtkomitee liige;
2001−2016    Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu sekretär;
2000−2008    Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse testiarenduse töörühma liige.

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Hille Pajupuu, Alfred Kordelini Fondi stipendium
2012, Hille Pajupuu, e-kursuse kvaliteedimärk 2012. Kultuuridevaheline kommunikatsioon. Hille Pajupuu, Rene Altrov / Eesti Infotehnoloogia Kolledž
2011, Hille Pajupuu, Alfred Kordelini Fondi stipendium
2009, Hille Pajupuu, IT Kolledži parim õppejõud 2008/2009
2007, Hille Pajupuu, Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri "Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindmaine" tõlkimise ja toimetamise eest.
2007, Hille Pajupuu, Alfred Kordelini Fondi stipendium
2005, Hille Pajupuu, Alfred Kordelini Fondi stipendium
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS ERIALA: H350 Keeleteadus; PÕHISUUND: kõneakustika ja -taju, rakenduslingvistika (keeletestimine)
 
 
Lisainfo
Osalemine rahvusvahelistel konverentsidel (2012-2016):
*International Conference Linguistic Beyond and Within, Lublin 20.-21. okt 2016. Ettekanne (koos R. Altroviga) "Interpretation of voice pleasantness across gender and ages";
--------
*The 18th International Congress of Phonetic Sciences, Glasgow, 6.-10. august 2015. Ettekanne (koos R. Altrovi, J. Pajupuu ja K. Tamuriga) "Influence of verbal content on acoustics of speech emotions";
--------
*The 32nd International Conference of the Spanish Association of Applied Linguistics (AESLA), Universidad Pablo de Olavide in Seville, 3-5.04.2014. Ettekanne (koos K. Kerge, P. Alpi ja H. Põldaga) „Towards sophisticated writing“;
--------
*Nordic Intercultural Communication Conference (NIC 2014), Reykjavik, 26.–28. november 2014. Ettekanne (koos R. Altroviga) "Estonian vocal emotion recognition across Nordic countries";
--------
*Language Testing in Europe: Time for a New Framework? LT-CEFR2013, Antwerpen, 27.-29. 05.2013. Ettekanne (koos P. Alpi ja K. Kergega) “Measuring lexical proficiency in L2 creative writing”;
--------
*The 14th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech-2013), Lyon, 25.-29.08.2013. Ettekanne (koos R. Altrovi ja J. Pajupuuga) „The role of empathy in the recognition of vocal emotions“;
--------
XXIX AESLA International Conference „Applied Linguistics in the Age of Globalization“, Lleida, Spain, 19.-21.04.2012. Ettekanne (koos K. Kergega) „Do multi-word units differentiate between educated L1- and L2-writings“;
--------
*The 4th International Workshop on Corpora for Research on Emotion Sentiment & Social Signals Satellite of LREC, Istanbul (26. mai 2012). Ettekanne (koos R. Altroviga) „Estonian Emotional Speech Corpus: Theoretical Base and Implementation“.

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
4.1.
2016
1.1.
2015
3.4.
2015
4.1.
2015
6.3.
2015
1.2.
2014
1.1.
2013
3.1.
2013
3.4.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
1.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
1.1.
2009
3.2.
2009
1.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.3.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
4.2.
2007
1.2.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
2.2.
2004
3.4.
2004
1.2.
2003
3.4.
2003
2.1.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
2.2.
2001
6.2.
2001
6.2.
2001
6.2.
2001
2.2.
2000
6.2.
2000
1.3.
1999
3.3.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1998
6.2.
1998
1.2.
1997
3.4.
1996
6.2.
1996
6.3.
1996
1.2.
1995
3.3.
1995
3.3.
1995
3.2.
1993
3.4.
1989
1.3.
1986
1.3.
1985
1.3.
1982

Hille Pajupuu

11.04.1956
hille@eki.ee
www.eki.ee

Career

Institution and occupation
01.11.2016–...    Institute of the Estonian Language, Lead Research Fellow (1,00)
01.03.2016–31.10.2016    Institute of the Estonian Language, Senior Research Fellow (1,00)
16.05.2013–29.02.2016    Institute of the Estonian Language, Senior Research Fellow, Scientific Secretary (1,00)
01.01.2009–15.05.2013    Institute of the Estonian Language, Senior Research Fellow, Scientific Secretary (1,00)
01.09.2006–01.09.2014    The Estonian Information Technology College, visiting teaching staff member (0,10)
01.01.2001–31.12.2008    Institute of the Estonian Language, Scientific Secretary (1,00)
01.01.1996–31.12.2000    Institute of the Estonian Language, Senior Research Fellow, Working Group of Estonian-Russian Dictionary (0,25)
01.11.1993–31.12.1995    Institute of the Estonian Language, Senior Research Fellow, Working Group of Etnolinguistics of Department of Dialectics (1,00)
01.04.1990–30.10.1993    Institute of the Estonian Language, Senior Research Fellow, Department of Computational Linguistics (1,00)
01.04.1987–31.03.1990    Institute of the Estonian Language, Head of Department of Computational Linguistics (1,00)
09.07.1984–31.03.1987    Institute of the Estonian Language, Senior Research Fellow, Department of Computational Linguistics (1,00)
21.03.1984–08.07.1984    Institute of the Estonian Language, Junior Research Fellow, Department of Computational Linguistics (1,00)
01.12.1981–20.03.1984    Estonian Academy of Sciences, Doctoral Student (1,00)
01.08.1979–30.11.1981    Institute of the Estonian Language, Senior assistant, Department of Computational Linguistics (1,00)
 
 
Education
20.02.1984–20.02.1984    PhD, University of Tartu, Thesis “Acoustical Phonetics of the Estonian Diphthongs”
01.12.1981–20.03.1984    Doctoral student at Estonian Academy of Sciences
1979–1979    Master of Arts, “Problems of automatisation of pronunciation dictionary”
1974–1979    enrolled in Department of Philology of Tartu University, majoring in the Estonian language and experimental phonetics.
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    Member of the Scientific Council of the Institute of the Estonian Language
2016−...    Member of the Council of the Doctoral School of Linguistics, Philosophy and Semiotics
2011−...    Member of the International Speech Communication Association (ISCA)
2008−...    Member of the Foreign Studies Council of the Estonian Language and Culture
2008−...    Member of the Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA)
2008−...    Member of the Commission providing for the examinations of Estonian as a second language, based on Council of Europe levels of language proficiency
2004−...    Founding Member of the Estonian Union of Applied Linguistics;
2004−...    Member of Board of the Yearbook of the Estonian Union of Applied Linguistics;
2003−...    Member of the European Association for Language Testing and Assessment ( EALTE);
2013−2017    Member of the board of the Estonian Mother Tongue Society
2008−2015    Member of the Scientific Council of the Institute of the Estonian Language and Culture, Tallinn University
2006−2008    Member of the Audit Commitee of The Estonian Mother Tongue Society
2004−2008    Member of the Steering Committee of the State Programme “The Estonian language and the national memory (2004–2008)”;
2001−2016    Secretary of Scientific Council of the Institute of the Estonian Language;
2000−2008    Member of the Working Group of Tests Development of the State Examinations and Qualification Centre;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, Hille Pajupuu, Alfred Kordelin Foundation Scholarship
2012, Hille Pajupuu, e-course quality label 2012. Intercultural communication. Hille Pajupuu, Rene Altrov / Estonian Information Technology College
2011, Hille Pajupuu, Alfred Kordelin Foundation Scholarship
2007, Hille Pajupuu, Letter of Thanks of Estonian Ministry of Education and Research
2007, Hille Pajupuu, Alfred Kordelin Foundation Scholarship
2005, Hille Pajupuu, Alfred Kordelin Foundation Scholarship
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS SPECIALTY: H350 Linguistics ; SPECIALITY: speech acoustics and perception; applied linguistics (language testing)
 
 
Additional information
PhD
University of Tartu, 1984
----
International conferences (2012-2015):
*International Conference Linguistic Beyond and Within, Lublin 20.-21. okt 2016. Ettekanne (koos R. Altroviga) "Interpretation of voice pleasantness across gender and ages";
--------
*The 18th International Congress of Phonetic Sciences, Glasgow, 6.-10. august 2015. Presentation (co-authors R. Altrov, J. Pajupuu, and K. Tamuri) "Influence of verbal content on acoustics of speech emotions";
--------
*The 32nd International Conference of the Spanish Association of Applied Linguistics (AESLA), Universidad Pablo de Olavide in Seville, 3-5.04.2014. Presentation (co-authors K. Kerge, P. Alp ja H. Põlda) „Towards sophisticated writing“;
--------
*Nordic Intercultural Communication Conference (NIC 2014), Reykjavik, 26.–28. November 2014. Presentation (co-author R. Altrov) "Estonian vocal emotion recognition across Nordic countries";
--------
*Language Testing in Europe: Time for a New Framework? LT-CEFR2013, Antwerpen, 27.-29.05.2013. Presentation (co-authors P. Alp and K. Kerge) “Measuring lexical proficiency in L2 creative writing”;
--------
*The 14th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech-2013), Lyon, 25.-29.08.2013. Presentation (co-authors R. Altrov and J. Pajupuu) „The role of empathy in the recognition of vocal emotions“;
--------
*XXIX AESLA International Conference „Applied Linguistics in the Age of Globalization“, Lleida, Spain, 19.-21.04.2012. Presentation (ao-author K. Kerge) „Do multi-word units differentiate between educated L1- and L2-writings“;
--------
*The 4th International Workshop on Corpora for Research on Emotion Sentiment & Social Signals Satellite of LREC, Istanbul (26. May 2012). Presentation (co-author R. Altrov) „Estonian Emotional Speech Corpus: Theoretical Base and Implementation“.

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
4.1.
2016
1.1.
2015
3.4.
2015
4.1.
2015
6.3.
2015
1.2.
2014
1.1.
2013
3.1.
2013
3.4.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
1.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
1.1.
2009
3.2.
2009
1.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.3.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
4.2.
2007
1.2.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
2.2.
2004
3.4.
2004
1.2.
2003
3.4.
2003
2.1.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
2.2.
2001
6.2.
2001
6.2.
2001
6.2.
2001
2.2.
2000
6.2.
2000
1.3.
1999
3.3.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1998
6.2.
1998
1.2.
1997
3.4.
1996
6.2.
1996
6.3.
1996
1.2.
1995
3.3.
1995
3.3.
1995
3.2.
1993
3.4.
1989
1.3.
1986
1.3.
1985
1.3.
1982