Hille Pajupuu

11.04.1956
hille@eki.ee
www.eki.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.11.2016–...    Eesti Keele Instituut, Juhtivteadur (1,00)
01.03.2016–31.10.2016    Eesti Keele Instituut, Vanemteadur (1,00)
16.05.2013–29.02.2016    Eesti Keele Instituut, vanemteadur, teadussekretär (1,00)
01.01.2009–15.05.2013    Eesti Keele Instituut, vanemteadur-teadussekretär (1,00)
01.09.2006–01.09.2014    The Estonian Information Technology College, külalisõppejõud (0,10)
01.01.2001–31.12.2008    Eesti Keele Instituut, teadussekretär (1,00)
01.01.1996–31.12.2000    Eesti Keele Instituut, vanemteadur, eesti-vene sõnaraamatu töörühm (0,25)
01.11.1993–31.12.1995    Eesti Keele Instituut, vanemteadur, murdesektori etnolingvistika töörühm (1,00)
01.04.1990–30.10.1993    Eesti Keele Instituut, vanemteadur, arvutuslingvistika sektor (1,00)
01.04.1987–31.03.1990    Eesti Keele Instituut, arvutuslingvistika sektori juhataja (1,00)
09.07.1984–31.03.1987    Eesti Keele Instituut, vanemteadur, arvutuslingvistika sektor (1,00)
21.03.1984–08.07.1984    Eesti Keele Instituut, nooremteadur arvutuslingvistika sektor (1,00)
01.12.1981–20.03.1984    Eesti Teaduste Akadeemia, aspirant (1,00)
01.08.1979–30.11.1981    Eesti Keele Instituut, vanemlaborant, arvutuslingvistika sektor (1,00)
 
 
Haridustee
20.02.1984–20.02.1984    filoloogiakandidaadi kraad, Tartu Ülikool. Väitekiri “Eesti diftongide akustiline foneetika”
01.12.1981–20.03.1984    Eesti Teaduste Akadeemia aspirant.
1979–1979    diplomitöö “Hääldussõnastiku loomise automatiseerimise probleeme”.
1974–1979    Tartu Ülikooli Filoloogiateaduskond, eriala eesti keel ja eksperimentaalfoneetika.
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu liige
2016−...    Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikooli nõukogu liige
2011−...    Rahvusvahelise kõnekommunikatsiooni assotsiatsiooni ISCA liige
2008−...    Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe nõukogu liige
2008−...    Hispaania rakenduslingvistika ühingu AESLA liige
2008−...    Euroopa Nõukogu keeleoskustasemetest lähtuvate eesti keele tasemetestide arenduskomisjoni liige
2004−...    Eesti Rakenduslingvistika Ühingu asutajaliige;
2004−...    Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamatu kolleegiumi liige;
2003−...    Euroopa keeleoskuse testimise ja hindamise assotsiatsiooni EALTE liige;
1986−...    Emakeele Seltsi liige
2013−2017    Emakeele Seltsi juhatuse liige
2008−2015    Tallinna ülikooli Eesti keele ja kultuuri instituudi teadusnõukogu liige
2006−2008    Emakeele Seltsi revisjonikomisjoni liige
2004−2008    Riikliku programmi “Eesti keel ja rahvuslik mälu (2004 - 2008)” juhtkomitee liige;
2001−2016    Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu sekretär;
2000−2008    Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse testiarenduse töörühma liige.

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Hille Pajupuu, Alfred Kordelini Fondi stipendium
2012, Hille Pajupuu, e-kursuse kvaliteedimärk 2012. Kultuuridevaheline kommunikatsioon. Hille Pajupuu, Rene Altrov / Eesti Infotehnoloogia Kolledž
2011, Hille Pajupuu, Alfred Kordelini Fondi stipendium
2009, Hille Pajupuu, IT Kolledži parim õppejõud 2008/2009
2007, Hille Pajupuu, Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri "Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindmaine" tõlkimise ja toimetamise eest.
2007, Hille Pajupuu, Alfred Kordelini Fondi stipendium
2005, Hille Pajupuu, Alfred Kordelini Fondi stipendium
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS ERIALA: H350 Keeleteadus; PÕHISUUND: kõneakustika ja -taju, rakenduslingvistika (keeletestimine)
 
 
Lisainfo
Osalemine rahvusvahelistel konverentsidel (2012-2016):
*International Conference Linguistic Beyond and Within, Lublin 20.-21. okt 2016. Ettekanne (koos R. Altroviga) "Interpretation of voice pleasantness across gender and ages";
--------
*The 18th International Congress of Phonetic Sciences, Glasgow, 6.-10. august 2015. Ettekanne (koos R. Altrovi, J. Pajupuu ja K. Tamuriga) "Influence of verbal content on acoustics of speech emotions";
--------
*The 32nd International Conference of the Spanish Association of Applied Linguistics (AESLA), Universidad Pablo de Olavide in Seville, 3-5.04.2014. Ettekanne (koos K. Kerge, P. Alpi ja H. Põldaga) „Towards sophisticated writing“;
--------
*Nordic Intercultural Communication Conference (NIC 2014), Reykjavik, 26.–28. november 2014. Ettekanne (koos R. Altroviga) "Estonian vocal emotion recognition across Nordic countries";
--------
*Language Testing in Europe: Time for a New Framework? LT-CEFR2013, Antwerpen, 27.-29. 05.2013. Ettekanne (koos P. Alpi ja K. Kergega) “Measuring lexical proficiency in L2 creative writing”;
--------
*The 14th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech-2013), Lyon, 25.-29.08.2013. Ettekanne (koos R. Altrovi ja J. Pajupuuga) „The role of empathy in the recognition of vocal emotions“;
--------
XXIX AESLA International Conference „Applied Linguistics in the Age of Globalization“, Lleida, Spain, 19.-21.04.2012. Ettekanne (koos K. Kergega) „Do multi-word units differentiate between educated L1- and L2-writings“;
--------
*The 4th International Workshop on Corpora for Research on Emotion Sentiment & Social Signals Satellite of LREC, Istanbul (26. mai 2012). Ettekanne (koos R. Altroviga) „Estonian Emotional Speech Corpus: Theoretical Base and Implementation“.

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
4.1.
2016
1.1.
2015
3.4.
2015
4.1.
2015
6.3.
2015
1.2.
2014
1.1.
2013
3.1.
2013
3.4.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
1.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
1.1.
2009
3.2.
2009
1.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.3.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
4.2.
2007
1.2.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
2.2.
2004
3.4.
2004
1.2.
2003
3.4.
2003
2.1.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
2.2.
2001
6.2.
2001
6.2.
2001
6.2.
2001
2.2.
2000
6.2.
2000
1.3.
1999
3.3.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1998
6.2.
1998
1.2.
1997
3.4.
1996
6.2.
1996
6.3.
1996
1.2.
1995
3.3.
1995
3.3.
1995
3.2.
1993
3.4.
1989
1.3.
1986
1.3.
1985
1.3.
1982

Hille Pajupuu

11.04.1956
hille@eki.ee
www.eki.ee

Career

Institution and occupation
01.11.2016–...    Institute of the Estonian Language, Lead Research Fellow (1,00)
01.03.2016–31.10.2016    Institute of the Estonian Language, Senior Research Fellow (1,00)
16.05.2013–29.02.2016    Institute of the Estonian Language, Senior Research Fellow, Scientific Secretary (1,00)
01.01.2009–15.05.2013    Institute of the Estonian Language, Senior Research Fellow, Scientific Secretary (1,00)
01.09.2006–01.09.2014    The Estonian Information Technology College, visiting teaching staff member (0,10)
01.01.2001–31.12.2008    Institute of the Estonian Language, Scientific Secretary (1,00)
01.01.1996–31.12.2000    Institute of the Estonian Language, Senior Research Fellow, Working Group of Estonian-Russian Dictionary (0,25)
01.11.1993–31.12.1995    Institute of the Estonian Language, Senior Research Fellow, Working Group of Etnolinguistics of Department of Dialectics (1,00)
01.04.1990–30.10.1993    Institute of the Estonian Language, Senior Research Fellow, Department of Computational Linguistics (1,00)
01.04.1987–31.03.1990    Institute of the Estonian Language, Head of Department of Computational Linguistics (1,00)
09.07.1984–31.03.1987    Institute of the Estonian Language, Senior Research Fellow, Department of Computational Linguistics (1,00)
21.03.1984–08.07.1984    Institute of the Estonian Language, Junior Research Fellow, Department of Computational Linguistics (1,00)
01.12.1981–20.03.1984    Estonian Academy of Sciences, Doctoral Student (1,00)
01.08.1979–30.11.1981    Institute of the Estonian Language, Senior assistant, Department of Computational Linguistics (1,00)
 
 
Education
20.02.1984–20.02.1984    PhD, University of Tartu, Thesis “Acoustical Phonetics of the Estonian Diphthongs”
01.12.1981–20.03.1984    Doctoral student at Estonian Academy of Sciences
1979–1979    Master of Arts, “Problems of automatisation of pronunciation dictionary”
1974–1979    enrolled in Department of Philology of Tartu University, majoring in the Estonian language and experimental phonetics.
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    Member of the Scientific Council of the Institute of the Estonian Language
2016−...    Member of the Council of the Doctoral School of Linguistics, Philosophy and Semiotics
2011−...    Member of the International Speech Communication Association (ISCA)
2008−...    Member of the Foreign Studies Council of the Estonian Language and Culture
2008−...    Member of the Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA)
2008−...    Member of the Commission providing for the examinations of Estonian as a second language, based on Council of Europe levels of language proficiency
2004−...    Founding Member of the Estonian Union of Applied Linguistics;
2004−...    Member of Board of the Yearbook of the Estonian Union of Applied Linguistics;
2003−...    Member of the European Association for Language Testing and Assessment ( EALTE);
2013−2017    Member of the board of the Estonian Mother Tongue Society
2008−2015    Member of the Scientific Council of the Institute of the Estonian Language and Culture, Tallinn University
2006−2008    Member of the Audit Commitee of The Estonian Mother Tongue Society
2004−2008    Member of the Steering Committee of the State Programme “The Estonian language and the national memory (2004–2008)”;
2001−2016    Secretary of Scientific Council of the Institute of the Estonian Language;
2000−2008    Member of the Working Group of Tests Development of the State Examinations and Qualification Centre;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, Hille Pajupuu, Alfred Kordelin Foundation Scholarship
2012, Hille Pajupuu, e-course quality label 2012. Intercultural communication. Hille Pajupuu, Rene Altrov / Estonian Information Technology College
2011, Hille Pajupuu, Alfred Kordelin Foundation Scholarship
2007, Hille Pajupuu, Letter of Thanks of Estonian Ministry of Education and Research
2007, Hille Pajupuu, Alfred Kordelin Foundation Scholarship
2005, Hille Pajupuu, Alfred Kordelin Foundation Scholarship
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS SPECIALTY: H350 Linguistics ; SPECIALITY: speech acoustics and perception; applied linguistics (language testing)
 
 
Additional information
PhD
University of Tartu, 1984
----
International conferences (2012-2015):
*International Conference Linguistic Beyond and Within, Lublin 20.-21. okt 2016. Ettekanne (koos R. Altroviga) "Interpretation of voice pleasantness across gender and ages";
--------
*The 18th International Congress of Phonetic Sciences, Glasgow, 6.-10. august 2015. Presentation (co-authors R. Altrov, J. Pajupuu, and K. Tamuri) "Influence of verbal content on acoustics of speech emotions";
--------
*The 32nd International Conference of the Spanish Association of Applied Linguistics (AESLA), Universidad Pablo de Olavide in Seville, 3-5.04.2014. Presentation (co-authors K. Kerge, P. Alp ja H. Põlda) „Towards sophisticated writing“;
--------
*Nordic Intercultural Communication Conference (NIC 2014), Reykjavik, 26.–28. November 2014. Presentation (co-author R. Altrov) "Estonian vocal emotion recognition across Nordic countries";
--------
*Language Testing in Europe: Time for a New Framework? LT-CEFR2013, Antwerpen, 27.-29.05.2013. Presentation (co-authors P. Alp and K. Kerge) “Measuring lexical proficiency in L2 creative writing”;
--------
*The 14th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech-2013), Lyon, 25.-29.08.2013. Presentation (co-authors R. Altrov and J. Pajupuu) „The role of empathy in the recognition of vocal emotions“;
--------
*XXIX AESLA International Conference „Applied Linguistics in the Age of Globalization“, Lleida, Spain, 19.-21.04.2012. Presentation (ao-author K. Kerge) „Do multi-word units differentiate between educated L1- and L2-writings“;
--------
*The 4th International Workshop on Corpora for Research on Emotion Sentiment & Social Signals Satellite of LREC, Istanbul (26. May 2012). Presentation (co-author R. Altrov) „Estonian Emotional Speech Corpus: Theoretical Base and Implementation“.

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
4.1.
2016
1.1.
2015
3.4.
2015
4.1.
2015
6.3.
2015
1.2.
2014
1.1.
2013
3.1.
2013
3.4.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
1.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
1.1.
2009
3.2.
2009
1.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.3.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
4.2.
2007
1.2.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
2.2.
2004
3.4.
2004
1.2.
2003
3.4.
2003
2.1.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
2.2.
2001
6.2.
2001
6.2.
2001
6.2.
2001
2.2.
2000
6.2.
2000
1.3.
1999
3.3.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1998
6.2.
1998
1.2.
1997
3.4.
1996
6.2.
1996
6.3.
1996
1.2.
1995
3.3.
1995
3.3.
1995
3.2.
1993
3.4.
1989
1.3.
1986
1.3.
1985
1.3.
1982
  • Leitud 13 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
EKKTTEKKTT06-1Eesti emotsionaalse kõne korpus01.01.200631.12.2010Hille PajupuuEesti Keele Instituut226 341,70 EUR
SFSF0050023s09Eesti keele alusuuringud keeletehnoloogiliste rakenduste teenistuses 01.01.200931.12.2014Meelis MihklaEesti Keele Instituut520 915,53 EUR
MUUTA29708 (Nr 10.1-8.1/670)Eesti keele tasemekirjelduste koostamine24.04.200815.12.2008Krista KergeTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut31 955,82 EUR
MUUEmotsionaalsus kõnes ja kirjas01.01.201131.12.2014Hille PajupuuEesti Keele Instituut0,00 EUR
ETFETF8605KIRJUTAMISE LOOMULIKKUSE MUDEL JA HINDAMINE01.01.201131.12.2014Krista KergeTallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut48 000,00 EUR
MUUBAASKIrjutamise loomulikkuse mudel01.01.201031.12.2010Hille PajupuuEesti Keele Instituut60 000,00 EUR
EKTEKT1Kõne ja teksti emotsionaalsuse statistilised mudelid01.01.201131.12.2014Hille PajupuuEesti Keele Instituut153 000,00 EUR
IUTIUT35-1Kõnestiilid, lauseprosoodia ja fonoloogiline varieerumine: kirjeldus, teooria ja modelleerimine01.01.201531.12.2020Meelis MihklaEesti Keele Instituut222 000,00 EUR
MUUKõnestiilikorpuse täiendamine luule ja reklaamiga01.01.201731.12.2017Hille PajupuuEesti Keele Instituut0,00 EUR
ETFETF6742Rääkimise loomulikkuse mudel ja hindamine01.01.200631.12.2009Hille PajupuuEesti Keele Instituut38 570,95 EUR
EKRMEKRM05-47Tarkvara rakendusalad: Kõne prosoodia statistiline modeileerimine eestikeelsele tekst-kõne sünteesile01.01.200531.12.2005Meelis MihklaEesti Keele Instituut9 586,75 EUR
TKTK145TK145 Eesti-uuringute tippkeskus 01.01.201501.03.2023Meelis MihklaEesti Keele Instituut53 109,00 EUR
SFSF0052488s03Tänapäeva eesti keele leksikaalne ja grammatiline struktuur01.01.200331.12.2007Urmas SutropEesti Keele Instituut683 726,82 EUR
  • Leitud 73 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Pajupuu, Hille; Altrov, Rene; Pajupuu, Jaan (2016). Identifying polarity in different text types. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 64, 25−42.10.7592/FEJF2016.64.polarity.1.1.
Kõiva, Mare;Kuperjanov, Andres (Editors);Pajupuu, Hille;Pajusalu, Renate; Uusküla, Mari (Guest editors) (2016). Folklore. Electronic Journal of Folklore, 64, 1−215.4.1.
Altrov, Rene; Pajupuu, Hille (2015). The influence of language and culture on the understanding of vocal emotions. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 6 (3), 11−48.10.12697/jeful.2015.6.3.01.1.1.
Pajupuu, Hille; Pajupuu, Jaan; Tamuri, Kairi; Altrov, Rene (2015). Influence of verbal content on acoustics of speech emotions. Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences. Ed. The Scottish Consortium for ICPhS 2015. Glasgow, UK: The University of Glasgow, 1−5.3.4.
Sahkai, Heete; Mihkla, Meelis; Pajupuu, Hille (2015). Kõneuurimise suundi / Aspects of speech studies. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 6 (3), 1−136.10.12697/issn1736-8987.4.1.
Pajupuu, Hille (2015). Kui suhtlus muutub kirjalikuks. Personali praktik, detsember, 30−31.6.3.
Kerge, Krista;Pajupuu, Hille; Alp, Pilvi; Põlda, Halliki; Uusen, Anne (2014). Towards sophisticated writing. Proceedings of the Tallinn University Institute of Estonian Language and Culture:Studies in Language Acquisition, Learning, and Corpora, 16, 103−115.1.2.
Altrov, Rene; Pajupuu, Hille;Pajupuu, Jaan (2013). The role of empathy in the recognition of vocal emotions. INTERSPEECH-2013, 1341−1344.1.1.
Altrov, Rene;Pajupuu, Hille (2013). Estonian Emotional Speech Corpus: Content and options. In: Julia Bamford, Silvia Cavalieri, Giuliana Diani (Ed.). Variation and Change in Spoken and Written Discourse. (109−122).. Amsterdam: John Benjamins. (Dialogue Studies 21).3.1.
Alp, Pilvi;Kerge, Krista;Pajupuu, Hille (2013). Measuring lexical proficiency in L2 creative writing. Colpaert, Jozef; Simons, Mathea; Aerts, Ann; Oberhofer, Margret. Language Testing in Europe: Time for a New Framework? (274−286).. Antwerpen: Linguapolis Universiteit Antwerpen.3.4.
Altrov, Rene; Pajupuu, Hille ;Pajupuu, Jaan (2013). The role of empathy in the recongnition of emotions. Interspeech 2013: 14th Annual Conference of the International Speech Communication Association, Lyon, France, 25-29 August, Conference Program & Abstract Book.. Lyon, France: International Speech Communication Association, 107.5.2.
Pajupuu, Hille;Kerge, Krista;Altrov, Rene (2012). Lexicon-based detection of emotion in different types of texts: preliminary remarks. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 8, 171−184.10.5128/ERYa8.11.1.1.
Pajupuu, Hille (2012). Emotsioonid - kõnetehnoloogia olevik ja tulevik [Emotions - the present and the future of speech technology]. Keel ja Kirjandus, 629−643.1.2.
Pajupuu, Hille;Kerge, Krista;Altrov, Rene (2012). Detecting emotional valence of text by using a small dictionary. In: Elorza, I.,Carbonell i Cortés, O., Albarrán, R., García Riaza, B., Pérez-Veneros, M. (Ed.). Empiricism and Analytical Tools for 21st Century Applied Linguistics. Selected Papers from the XXIX International Conference of the Spanish Association of Applied Linguistics (AESLA) (229−242).. Salamanca: Universidad de Salamanca. (COLECCIÓN AQUILAFUENTE; 185).3.2.
Altrov, Rene;Pajupuu, Hille (2012). Estonian Emotional Speech Corpus: theoretical base and implementation. 4th International Workshop on Corpora for Research on Emotion Sentiment & Social Signals (ES3), Istanbul. Ed. Devillers, L.;Schuller, B.;Batliner, A.;Rosso, P.;Douglas-Cowie, E.;Cowie, R.;Pelachaud, C. 50−53.3.4.
Pajupuu, Hille; Kerge, Krista; Meister, Lya; Asu, Eva Liina; Alp, Pilvi (2010). Natural speaking and how to assess it. Trames : Journal of the Humanities and Social Sciences, 59 (2), 120−140.10.3176/tr.2010.2.02.1.1.
Altrov, Rene;Pajupuu, Hille (2010). Estonian Emotional Speech Corpus: Culture and Age in Selecting Corpus Testers. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 219, 25−32.10.3233/978-1-60750-641-6-25.3.1.
Pajupuu, Hille; Kerge, Krista (2010). Characteristics and assessment of educated L1 and L2 dialogue. In: Rosario Caballero Rodrigues; Jesus Pinar Sanz (Ed.). Modos y formas de la communicacion humana / Ways and Modes of Human Communication (339−348).. Cuenca: Universidad Castilla-La Mancha. (Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha; 129).3.2.
Kerge, Krista;Pajupuu, Hille (2010). Text-types in speech technology and language teaching. In: Bueno Alonso, Jorge L., Dolores Gonzáles Álvarez, Úrsula Kirsten Torrado, Ana E. Martínez Insula jt (Ed.). 2010: Analizar datos > Describir variación / Analysing data > Describing variation. (380−390).. Vigo: Universidade de Vigo (Servizo de Publicacións).3.2.
Pajupuu, Hille; Kerge, Krista; Alp, Pilvi (2009). Sõnavara loomulik rikkus haritud keeleoskaja tekstides [Natural lexical richness in educated language use]. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 5, 187−196.1.1.
Kerge, Krista; Pajupuu, Hille (2009). Lexical richness in L1 and L2 oral and written use of Estonian. In: Carmen M. Bretones Callejas et al. (eds.) (Ed.). Applied Linguistics Now: Understanding Language and Mind / La Lingüística Aplicada actual: Comprendiendo el lenguaje y la mente. (173−182).. Almeria, Spain: Universidad de Almería.3.2.
Kerge, Krista; Pajupuu, Hille; Tamuri, Kairi; Meier, Heidi (2008). Kõnetehnoloogia vajab žanrilist lähenemist [Speech technology needs a genre-based approach]. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 4, 53−65.1.1.
Pajupuu, Hille;Viitso, Tiit-Rein (2008). Livonian polyphthongs. In: Pajusalu, Karl;Sutrop, Urmas;Teras, Pire (Ed.). Rmt-s Tiit-Rein Viitso. Liivi keel ja Läänemeresoome keelemaastikud. (264−288).. Tartu-Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.3.2.
Altrov, Rene;Pajupuu, Hille (2008). The Estonian Emotional Speech Corpus: release 1. In: The Third Baltic Conference on Human Language Technologies (9−15).. Vilnius: Vytauto Didžiojo Universitetas; Lietuviu kalbos institutas.3.2.
Kerge, Krista; Pajupuu, Hille; Tamuri, Kairi (2008). Where should TTS-synthesizer pause and breath? In: The Third Baltic Conference on Human Language Technologies (143−149).. Vilnius: Vytauto Didžiojo Universitetas; Lietuviu kalbos institutas.3.2.
  • Leitud 14 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Eesti keele teise keelena kirjaliku väljendusoskuse hindamineAlp, PilvidoktorikraadKrista Kerge; Hille PajupuuJuhendamiselTallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut
Eesti vokaali- ja kestuskategooriad vene emakeelega keelejuhtide tajus ja häälduses. Eksperimentaalfoneetiline uurimusMeister, LyadoktorikraadHille Pajupuu; Karl PajusaluKaitstud2011Tartu Ülikool
Emotsionaalse kõne korpuse loomine eesti keele tekst-kõne sünteesi jaoks. Tekstimaterjali evalvatsioon viha näitelAltrov, Renemagistrikraad (teaduskraad)Hille Pajupuu; Haldur ÕimKaitstud2007Tartu Ülikool
Keeletestide ülesandetüüpide analüüs. Eesti keele algtase.Alp, Pilvimagistrikraad (teaduskraad)Hille PajupuuKaitstud2004Tallinna Ülikool
Pausid etteloetud ilukirjandustekstisTamuri, KairimagistrikraadHille PajupuuKaitstud2007Tallinna Ülikool
Põhiemotsioonid eestikeelses etteloetud kõnes: akustiline analüüs ja modelleerimineTamuri, KairidoktorikraadHille Pajupuu; Karl PajusaluJuhendamiselTartu Ülikool
Põhja- ja lõunaeestlaste kultuurierinevusedSven SoivermagistrikraadKrista Kerge; Hille PajupuuKaitstud2006Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Eesti filoloogia osakond, Üld- ja rakenduslingvistika õppetool
Sallivus kultuuridevahelises kommunikatsioonis eestlaste ja eesti venekeelse elanikkonna näitelJulia JolkinmagistrikraadHille PajupuuKaitstud2006Tallinna Ülikool
Subjektiivselt hinnatavate eksamiosade hindajaanalüüs eesti keele A2-taseme näitelAnu EpnermagistrikraadKrista Kerge; Hille PajupuuJuhendamiselTallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut
The creation of the Estonian Emotional Speech Corpus and the perception of emotionsAltrov, RenedoktorikraadHille Pajupuu; Urmas SutropKaitstud2014Tartu Ülikool
Tsitaatsõnade häälduse esitus "Võõrsõnade leksikonis"Paet, Tiinamagistrikraad (teaduskraad)Hille Pajupuu; Urmas SutropKaitstud2010Tartu Ülikool
Udmurdi vestluskäitumise jooniJelena RjabinamagistrikraadHille PajupuuKaitstud2007Tallinna Ülikool
Udmurdi vestluskäitumise põhijooni dialoogi ajalise ülesehituse põhjalRyabina, ElenamagistrikraadHille PajupuuKaitstud2007Tallinna Ülikool
Vahetusõpilaste taaskohanemine EestisMändla, SirlimagistrikraadHille PajupuuKaitstud2005Tallinna Ülikool