25.02.1979
737 5955
krista.lepik@ut.ee
Lisakontakt:
* LinkedIn
* ResearchGate
* Twitter

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2019–...   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, ühiskonnateaduste instituut, infoteaduste lektor (0,20)
01.09.2019–31.08.2021   
Lundi Ülikool, Järeldoktor (1,00)
01.09.2017–31.08.2019   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, ühiskonnateaduste instituut, infoteaduste lektor (1,00)
01.09.2017–31.08.2019   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, ühiskonnateaduste instituut, info- ja dokumendihalduse õppekava programmijuht (0,10)
01.09.2017–31.08.2019   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, ühiskonnateaduste instituut, raamatukogunduse ja infokeskkondade programmijuht (0,10)
01.01.2016–31.08.2017   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, ühiskonnateaduste instituut, info- ja dokumendihalduse õppekava programmijuht
01.01.2016–31.08.2017   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, ühiskonnateaduste instituut, infokorralduse rakenduskõrghariduse õppekava programmijuht
01.01.2016–31.08.2017   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, ühiskonnateaduste instituut, raamatukogunduse ja infokeskkondade programmijuht
01.01.2016–31.08.2017   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, ühiskonnateaduste instituut, õppetooli juhataja
01.01.2016–31.08.2017   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, ühiskonnateaduste instituut, infoteaduse lektor (1,00)
15.12.2015–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ühiskonnateaduste instituut, õppetooli juhataja
15.12.2015–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ühiskonnateaduste instituut, infoteaduse lektor (1,00)
01.09.2014–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ühiskonnateaduste instituut, info- ja dokumendihalduse õppekava programmijuht
01.09.2014–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ühiskonnateaduste instituut, raamatukogunduse ja infokeskkondade programmijuht
09.04.2014–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ühiskonnateaduste instituut, infokorralduse rakenduskõrghariduse õppekava programmijuht
09.04.2014–14.12.2015   
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ühiskonnateaduste instituut, õppetooli juhataja
01.01.2014–14.12.2015   
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ühiskonnateaduste instituut, infoteaduse lektor (1,00)
01.09.2013–31.12.2013   
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ajakirjanduse, kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituut, infoteaduse lektor (1,00)
01.09.2012–31.08.2013   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu, raamatukoguhoidja (0,50)
01.06.2011–31.08.2012   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu, raamatukoguhoidja (0,50)
01.01.2011–31.05.2011   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu, Erakorraline teadur (0,50)
01.03.2009–31.05.2011   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu, teadur (0,50)
01.02.2009–28.02.2009   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu, teadur (0,30)
01.04.2004–31.01.2009   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu, osakonna juhataja (1,00)
2003–2004   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu, bibliograaf (1,00)
2002–2003   
Eesti Rahvusraamatukogu, vanemtoimetaja (1,00)
2001–2002   
Eesti Rahvusraamatukogu, vanemtoimetaja (0,50)
01.01.2000–31.12.2002   
Euro Publications Eesti OÜ müügikonsultant
1999–2000   
Eesti Rahvusraamatukogu, retrokonverteerija (0,50)
 
 
Haridustee
2012–2013   
Brüsseli Vaba Ülikool, meedia ja kommunikatsioon
2008–2013   
Tartu Ülikool, meedia ja kommunikatsioon
2003–2006   
Tallinna Ülikool, infojuhtimine
1998–2002   
Tallinna Pedagoogikaülikool, infoteadused
1997–1998   
Tallinna Kergetööstustehnikum sekretär-reisikonsultandi eriala
1994–1997   
Tallinna 21. Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2018−...   
Eesti muuseumide aastaauhinnad, kogukonna komisjoni liige
2013−...   
ICOM, liige
2013−...   
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing, liige
2012−...   
YECREA, liige
2012−...   
ECREA, liige
2015−2017   
TÜ ühiskonnateaduste instituudi infoteaduste õppetooli juht
2014−2017   
TÜ infokorralduse rakenduskõrgharidusõppekava programmijuht
2014−2019   
TÜ info- ja dokumendihalduse rakenduskõrgharidusõppekava programmijuht
2014−2019   
TÜ raamatukogunduse ja infokeskkondade rakenduskõrgharidusõppekava programmijuht
2011−2012   
Tartu Ülikooli haridus- ja sotsiaalteaduskonna nõukogu, liige
 
 
Lisainfo
TOIMETAMINE, RETSENSEERIMINE, OPONEERIMINE

Retsenseerinud artikleid ja peatükke väljaannetes The International Journal of the Inclusive Museum, Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat.
Õpiku "Infoteadused teoorias ja praktikas" (2017) retsensent
Konverentsi ECIL programmikomitee liige erinevatel aastatel.;
TEADUSTÖÖ POPULARISEERIMINE

2018 ja 2019 valitud Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi rakendusõppe tudengite poolt lemmikõppejõuks;

Koolitused, esinemised ja artiklid, mis on peamiselt suunatud Eesti mäluasutuste erialakogukondadele.

2019.
Õpituba Rahvaraamatukoguhoidjate suveakadeemial teemal „Infosõjas läheksin luurele raamatukoguhoidjaga, kes…“.
Loengud teemal "Infopädevus tõejärgses ühiskonnas" ürituste sarjas "Rahvusülikool 100" Tartu Ülikooli Teaduskooli raames. Erinevates Eesti koolides 7.-11. klassile, kuulajaid kokku u 400 õpilast ja kümmekond õpetajat.

2018.
Õpituba Rahvaraamatukoguhoidjate suveakadeemial teemal „Mänguline raamatukogu“
Artiklid:
Lepik, K. (2018). How to Find Time When There’s No Time? The Race on the Information Highway. UT Blog. University of Tartu News, Views, Ways. http://blog.ut.ee/how-to-find-time-when-theres-no-time-the-race-on-the-information-highway/
"Kuidas elada sajani, aga veel 90selt möllu teha?" 26. juuni 2018 saade / podcast Vikerraadios: https://vikerraadio.err.ee/kuidas-elada-100-ni-
TÜ ühiskonnateaduste instituudi vestlusring 31. oktoober “Meedia ja informatsioon, pädevus ja pidevus”. https://www.youtube.com/watch?v=-S8jZJ9_Hho

2017. Tartu Erakooli 2ü ja 5a klasside võõrustamine TÜ ÜTIs: eakohased õpitoad raamatute kasutamise ja infootsingu teemadel.
Õpituba Rahvaraamatukoguhoidjate suveakadeemial teemal „Aeglane raamatukoguhoidja informatsiooni kiirteel“
Eesti mäluasutuste suveseminar „Digitekkeline pärand ja osaluskultuur“:
Ettekanne „Osaluskultuurist raamatukogudes – minu, Sinu ja meie raamatukogu“
Samal suveseminaril õpituba koos Riin Oloneni (RR) ja Külli Sologa (RR) „Raamatukogu kasutajate kaasamine erinevatesse ettevõtmistesse“
Artiklid:
Lepik, Krista (2017). Osaluskultuur raamatukogudes – minu, sinu, meie raamatukogu. Raamatukogu, 2, 8−10.
Lepik, Krista (2017). Aeglane raamatukoguhoidja informatsiooni kiirteel. Raamatukogu, 5, 4−6.
Lepik, Krista (2017). Aeglane raamatukogu - rahulik oaas kiirustavas maailmas. Raamatukogu, 5, 8−9.
Lepik, Krista (2017). Kuidas leida aega, kui aega ei ole? Võidujooks informatsiooni kiirteel. Novaator / ERR. http://novaator.err.ee/649405/kuidas-leida-aega-kui-aega-ei-ole-voidujooks-informatsiooni-kiirteel

2016. Õpituba Rahvaraamatukoguhoidjate suveakadeemial teemal „Kogukond. Maaraamatukogu. Sotsiaalmeedia“
Koos Agnes Aljasega Lääne-Viru Keskraamatukogus (Rakveres) 1-päevane koolitus „Osalus ja kaasamine mäluasutustes“.
Loeng programmis „XXI sajandi muuseum“ teemal „Kuidas uurida muuseumi külastajat?“
Artikkel Virkus, Sirje; Lepik, Krista (2016). Digitehnoloogiate ja ühiskondlike protsessidega haakumise poole : 24 vastust erihariduse asjus. Raamatukogu, 5, 4−9.

2015. Õpituba Rahvaraamatukoguhoidjate suveakadeemial teemal „Infopädevus“

2014. Õpituba Rahvaraamatukoguhoidjate suveakadeemial teemal „Äpinäppijad (tehnoloogiatest küllastunud maailmas)“

2011. Ajakirja „Raamatukogu“ 6. numbrisse infopädevuse alase rubriigi organiseerimine, sh artiklid:
Lepik, Krista (2011). Saateks "Infokirjaoskuse" rubriigile. Raamatukogu, 6, 24.
Lepik, Krista (2011). Infopädevuse tutvustamisest ühiskonnas. Raamatukogu, 6, 24−25.
Artikli tõlkimine: Machin, Juan; Lepik, Krista (2011). Raamatukogunduskogemusi Venezuelast: Infopädevus ja infoteadus. Raamatukogu, 6, 32−34.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2014, Krista Lepik, Võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee stipendium (programm „Eestikeelne terminoloogia 2013–2017“ ja Tartu Ülikooli Sihtasutus)
2013, Krista Lepik, International Conference on the Inclusive Museum - noorteadlase auhind
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.14. Kommunikatsiooni- ja infoteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S265 Meedia ja kommunikatsiooniteadused

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
3.1.
2019
3.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
3.1.
2018
3.2.
2018
5.2.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
3.2.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2016
1.2.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
6.2.
2014
6.2.
2014
6.2.
2014
1.2.
2013
2.3.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
1.2.
2012
1.2.
2012
3.1.
2012
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
3.1.
2010
3.1.
2010
5.2.
2010
6.3.
2010
5.2.
2009
6.7.
2006
6.3.
2004
6.7.
2002
22.01.2020
25.02.1979
737 5955
krista.lepik@ut.ee
You can also find me in:
* LinkedIn
* ResearchGate
* Twitter

Career

Institutions and positions
01.09.2019–...   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Social Studies, Lecturer (0,20)
01.09.2019–31.08.2021   
Lund University, Post-Doc (1,00)
01.09.2017–31.08.2019   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Social Studies, Lecturer (1,00)
01.09.2017–31.08.2019   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Social Studies, Programme Director (0,10)
01.09.2017–31.08.2019   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Social Studies, Programme Director (0,10)
01.01.2016–31.08.2017   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Social Studies, Programme Director
01.01.2016–31.08.2017   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Social Studies, Programme Director
01.01.2016–31.08.2017   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Social Studies, Programme Director
01.01.2016–31.08.2017   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Social Studies, Head of Chair
01.01.2016–31.08.2017   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Social Studies, Lecturer in Information Science (1,00)
15.12.2015–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Social Studies, Head of Chair
15.12.2015–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Social Studies, Lecturer in Information Science (1,00)
01.09.2014–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Social Studies, Programme Director
01.09.2014–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Social Studies, Programme Director
09.04.2014–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Social Studies, Programme Director
09.04.2014–14.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Social Studies, Head of Chair
01.01.2014–14.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Social Studies, Lecturer in Information Science (1,00)
01.09.2013–31.12.2013   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, The Institute of Journalism, Communication and Information Studies, Lecturer in Information Science (1,00)
01.09.2012–31.08.2013   
University of Tartu, Tartu University Library, Librarian (0,50)
01.06.2011–31.08.2012   
University of Tartu, Tartu University Library, Librarian (0,50)
01.01.2011–31.05.2011   
University of Tartu, Tartu University Library, Extraordinary Researcher (0,50)
01.03.2009–31.05.2011   
University of Tartu, Tartu University Library, Research Fellow (0,50)
01.02.2009–28.02.2009   
University of Tartu, Tartu University Library, Research Fellow (0,30)
01.04.2004–31.01.2009   
University of Tartu, Tartu University Library, Head of Office (1,00)
2003–2004   
University of Tartu, Tartu University Library, bibliographer (1,00)
2002–2003   
National Library of Estonia, senior editor (1,00)
2001–2002   
National Library of Estonia, senior editor (0,50)
01.01.2000–31.12.2002   
Euro Publications Eesti OÜ sales consultant
1999–2000   
National Library of Estonia, Other staff (0,50)
 
 
Education
2012–2013   
Free University of Brussels, Media and Communication
2008–2013   
University of Tartu, Media and Communication
2003–2006   
Tallinn University, Information Management
1998–2002   
Tallinn Pedagogical University, Information Sciences
1997–1998   
1994–1997   
Tallinn Secondary School no 21
 
 
R&D related managerial and administrative work
2018−...   
Estonian museums' annual awards, member of the community committee
2013−...   
ICOM, member
2013−...   
Estonian Librarians Association, member
2012−...   
YECREA, member
2012−...   
ECREA, member
2015−2017   
Head of Chair of Information Sciences, Institute of Social Studies, University of Tartu
2014−2017   
Program manager, applied higher education program in information management, Institute of Social Studies, University of Tartu
2014−2019   
Program manager, applied higher education program in information and records management, Institute of Social Studies, University of Tartu
2014−2019   
Program manager, applied higher education program in librarianship and information environments, Institute of Social Studies, University of Tartu
2011−2012   
University of Tartu, Council of the Faculty of Social Sciences and Education, member
 
 
Additional information
EDITING, REVIEWING, ACTING AS OPPONENT

Reviewing articles and chapters for The International Journal of the Inclusive Museum, The Yearbook of the Estonian National Museum.
Reviewer of a textbook "Information sciences in theory and practice" (published in 2017, in Estonian)
Member of ECIL conference program committee in various years.;
POPULARIZING SCHOLARLY WORK

2018 and 2019 voted best lecturer by the professional higher education students at the Institute of Social Studies;

Lectures, presentations, and articles aimed mainly for practice communities in Estonian memory institutions.

2019.
Workshop at librarians' summer academy "In the information war, I'd put my trust in a librarian who..."
Lectures on the topic "Information Literacy in the Post-Truth Society" in the event series of "Estonia's National University 100", under the aegis of the University of Tartu Youth Academy. Different schools in Estonia, for the grades 7-11, for ca 400 pupils and a dozen teachers.

2018.
Workshop at librarians' summer academy "Playful library"
Articles:
Lepik, K. (2018). How to Find Time When There’s No Time? The Race on the Information Highway. UT Blog. University of Tartu News, Views, Ways. http://blog.ut.ee/how-to-find-time-when-theres-no-time-the-race-on-the-information-highway/
"How to live until 100, and rock as 90 y old?" June 26, 2018 podcast in radio station Vikerraadios: https://vikerraadio.err.ee/kuidas-elada-100-ni-
Interview at the University of Tartu Institute of Social Studies "Media and information, fluency and sustainability" (in Estonian): https://www.youtube.com/watch?v=-S8jZJ9_Hho

2017. Workshops for 2nd and 5th grade from Tartu Private School about using books and information search.
Workshop at librarians' summer academy "Slow librarian on information highway".
Estonian memory institutions' summer seminar "Digitally born heritage and culture of participation":
a presentation "Of participatory culture in libraries - my, your and our library" and a workshop with Riin Olonen and Külli Solo (from the National Library of Estonia) - "Engaging library visitors into different kinds of activities"
Article about participatory culture for "Raamatukogu" journal.
Articles about slow library and slow librarian for "Raamatukogu" journal and "Novaator" news portal.

2016. Workshop at librarians' summer academy "Community. Rural library. Social media"
With Agnes Aljas a 1 day long course "Participation and engagement in memory institutions"
A lecture in a course program "21st century museum" about "How to study museum visitors?"
Article with Sirje Virkus about LIS education developments for "Raamatukogu" journal.

2015. Workshop at librarians' summer academy "Information literacy"

2014. Workshop at librarians' summer academy "App pokers (in a technologically rich world)"

2011. Organizing special papers about information literacy for "Raamatukogu" journal.

;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2014, Krista Lepik, Stipend for Estonian language abstract of doctoral thesis
2013, Krista Lepik, International Conference on the Inclusive Museum - Graduate Scholar Award
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.14. Communication and Information Sciences; CERCS CLASSIFICATION: S265 Press and communication sciences
 
 

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
3.1.
2019
3.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
3.1.
2018
3.2.
2018
5.2.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
3.2.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2016
1.2.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
6.2.
2014
6.2.
2014
6.2.
2014
1.2.
2013
2.3.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
1.2.
2012
1.2.
2012
3.1.
2012
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
3.1.
2010
3.1.
2010
5.2.
2010
6.3.
2010
5.2.
2009
6.7.
2006
6.3.
2004
6.7.
2002
22.01.2020
  • Leitud 3 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
ETFETF8006Muuseumi kommunikatsiooni arendamine 21. sajandi infokeskkonnas01.01.200931.12.2013Pille Pruulmann-VengerfeldtEesti Rahva Muuseum59 080,21 EUR
PUTJDPUTJD838Mäluasutuste töötajate töörütmid kiireneva ja tiheneva sotsiaalse aja kontekstis01.09.201931.08.2021Krista LepikTartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, ühiskonnateaduste instituut88 100,00 EUR
MUUMSHZU12069Põhjamaade uurimisvõrgustik Kontekstide ülene õppimine01.09.201131.08.2014Pille Pruulmann-VengerfeldtTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond3 301,41 EUR