Liis Ermus

3.01.1984
6177514
liis@eki.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
15.12.2016–...    Eesti Keele Instituut, arhiivihaldur-nooremteadur (1,00)
01.04.2014–14.12.2016    Eesti Keele Instituut, arhiivihaldur-helitehnik (1,00)
01.09.2011–31.03.2014    Eesti Keele Instituut, Assistent / helitehnik (1,00)
01.01.2011–31.08.2011    Eesti Keele Instituut, Assistent (0,50)
 
 
Haridustee
2016–...    doktorant (ekstern), Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, eesti ja üldkeeleteaduse instituut
2007–2010    magistrant, Tartu Ülikool, filosoofiateaduskond, eesti ja üldkeeleteaduse instituut
2004–2007    bakalaureuseõpe, Tatu Ülikool, filosoofiateadukond, eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakond
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2012−...    Haridus- ja Teadusministeeriumi teaduskollektsioonide ekspertnõukogu liige
2011−...    Emakeele Seltsi liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Täiendkoolitused:
06.03.2017 kõnekoolitus "Professionaalne esinemine" (koolitaja Martin Veinmann), Eesti Keele Instituut
07.03.2016 - 03.04.2016 "Programmeerimisest maalähedaselt" (MTAT.TK.006 Eno Tõnisson jt, Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut, Eesti, 1 EAP)

Konverentsiettekanded:
21.04.2017 konverents "Kõne ja muusika uurimisküsimusi: prosoodiast meloodiani" (Eesti Keele Instituut, Tallinn). Ettekanne "Eesti keele lühikeste klusiilide häälduse variatsioon ja seda mõjutavad tegurid"
25.03.2017 konverents XXI foneetikapäevad (Jyväskylä Ülikool, Soome). Posterettekanne "The variation in the realisation of short plosives in Estonian"
31.05.2016 konverents "Teaduskollektsioonid ja avatud teadus" (Eesti Biokeskus, Tartu). Ettekanne "Eesti keele rahvuskollektsioon" (kaasautor Liina Lindström)
27.06.2015 XLVIII J. V. Veski päev teemal "Eesti keelevara digiajastul" (Tartu Ülikool). Ettekanne "EMSUKA heliarhiivi digitaalsed võimalused"
19.11.2014 rahvusvaheline seminar „Soome-ugri keelte andmebaasid ja e-leksikograafia“ (Eesti Keele Instituut). Ettekanne „Enne ja pärast andmebaasi. Andmete säilitamine, kaitse ja esitus EKI keelekogude näitel“;

Liis Ermus

6177514
liis@eki.ee

Career

Institution and position
15.12.2016–...    Institute of the Estonian Language, archive administrator and junior researcher (1,00)
01.04.2014–14.12.2016    Institute of the Estonian Language, archive administrator and sound technician (1,00)
01.09.2011–31.03.2014    Institute of the Estonian Language, assistant / sound technician (1,00)
01.01.2011–31.08.2011    Institute of the Estonian Language, assistant (0,50)
 
 
Education
2016–...    PhD student (external), University of Tartu, faculty of humanities and arts, institute of Estonian and general linguistics
2007–2010    MA, University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics
2004–2007    BA, University of Tartu, Faculty of Philosophy, Department of Estonian and Finno-Ugric Languages
 
 
R&D related managerial and administrative work
2012−...    Member of the expertise board of scientific collections (Estonian Ministry of Education and Research)
2011−...    member of Mother Tongue Society
 
 
Additional career information
Additional training:
06.03.2017 speech training "Professional talking" (lecturer Martin Veinmann) in Institute of the Estonian Language
07.03.2016 - 03.04.2016 "About Programming" (MTAT.TK.006 Eno Tõnisson et al, Institute of Computer Science, University of Tartu, Estonia, 1 EAP)

Conference presentations:
21.04.2017 Conference "Speech and music" (Institute of the Estonian Language, Tallinn, Estonia). Presentation "Variation in pronunciation of Estonian short plosives and affecting factors"
25.03.2017. Conference "XXI phonetic days" (University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland). Poster presentation "The variation in the realisation of short plosives in Estonian"
31.05.2016 Conference "Scientific Collections and Open Science" (Estonian Bio Centre, Tartu, Estonia). Presentation "The National Collection of Estonian Language” (co-author Liina Lindström)
27.06.2015 XLVIII day of J. V. Veski "Estonian Language Resources In Digital Era" (University of Tartu, Estonia). Presentation "Digital possibilities of sound archive of AEDFUL"
19.11.2014 international workshop "Databases of Finno-Ugric Languages and e-lexicography". (IEL, Tallinn, Estonia). Presentation "Before and After the Database. Preservation, Protection and Presentation of Data, example of Language Collections of IEL";
  • Leitud 1 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
IUTIUT35-1Kõnestiilid, lauseprosoodia ja fonoloogiline varieerumine: kirjeldus, teooria ja modelleerimine01.01.201531.12.2020Meelis MihklaEesti Keele Instituut222 000,00 EUR
  • Leitud 1 kirjet
NimetusAsutusVastutav isik
Eesti murrete ja soome-ugri keelte arhiivEesti Keele InstituutLiis Ermus