16.02.1947
51 52470
merike.kelve@ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–31.12.2017   
Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Keemia ja biotehnoloogia instituut, Juhtivteadur (0,10)
01.04.2008–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut, Molekulaardiagnostika õppetool, Juhtivteadur (0,75)
2008–31.03.2008   
Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut, Molekulaardiagnostika õppetool, Erakorraline vanemteadur (0,75)
2005–31.12.2015   
Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut, Molekulaardiagnostika õppetool, Dotsent (0,25)
01.01.2001–31.12.2007   
KBFI, vanemteadur, juhtivteadur
01.01.1997–31.12.2000   
Tallinna Tehnikaülikool, Geenitehnoloogia Keskus, molekulaardiagnostika õppetooli dotsent (0,5 koormusega)
01.01.1993–31.12.2001   
KBFI molekulaargeneetika laboratooriumi juhataja
01.01.1984–31.12.1992   
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut (KBFI), Tallinn, molekulaargeneetika laboratoorium, vanemteadur
01.01.1978–31.12.1984   
Eksperimentaalbioloogia Instituut, Harku; molekulaarbioloogia laboratoorium, teadur, vanemteadur
01.01.1974–31.12.1978   
Tartu Riiklik Ülikool, arstiteaduskond, biokeemia kateeder; nooremteadur
 
 
Haridustee
01.09.1970–31.08.1973   
Aspirantuur Tartu Riiklikus Ülikoolis
1965–1970   
Tartu Riiklik Ülikool, Füüsika-Keemiateaduskond, orgaaniline keemia
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
1994−2001   
Eesti Teadusfondi Nõukogu keemia ja molekulaarbioloogia ekspertkomisjoni liige
 
 
Loometöö
1974 bioloogiakandidaat (eriala: biokeemia). Väitekiri: "Roti maksa 5S ribosomaalse ribonukleiinhappe uurimine", Tartu Riiklik Ülikool
.
 
 
Lisainfo
Koormus muutunud;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
1980, Merike Kelve, Eesti NSV riiklik teadus- ja tehnikapreemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.1. Biokeemia; CERCS KLASSIFIKAATOR: P310 Proteiinid, ensümoloogia
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.12. Bio- ja keskkonnateadustega seotud uuringud, näiteks biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika, majandus- ja tehnoloogiauuringud
 
 
Lisainfo
Merike Kelve, doktorikraad, 1974, (juh) Artur Lind, Issledovanije konformatsii 5S ribosomalnoi RNK iz petšeni krõsõ (Roti maksa 5S RNA konformatsiooni uurimine), Tartu Ülikool, Arstiteaduskond.

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
5.1.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.3.
2007
5.1.
2007
5.1.
2007
5.2.
2007
1.3.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
3.4.
2004
5.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
3.1.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
1.1.
2001
3.2.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
3.1.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
1.2.
1999
1.3.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
5.1.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1996
1.2.
1996
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1994
3.1.
1994
1.1.
1993
1.1.
1993
1.1.
1990
1.1.
1987
1.1.
1978
22.04.2019
16.02.1947
51 52470
merike.kelve@ttu.ee

Career

Institutions and positions
01.01.2017–31.12.2017   
Tallinn University of Technology , School of Science, Department of Chemistry and Biotechnology, Research Professor (0,10)
01.04.2008–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Science, Department of Gene Technology, Chair of Molecular Diagnostics, Research Professor (0,75)
2008–31.03.2008   
Tallinn University of Technology , Faculty of Science, Department of Gene Technology, Chair of Molecular Diagnostics, Extraordinary Senior Researcher (0,75)
2005–31.12.2015   
Tallinn University of Technology , Faculty of Science, Department of Gene Technology, Chair of Molecular Diagnostics, Associate Professor (0,25)
01.01.2001–31.12.2007   
NICPB, senior research scientist
01.01.1997–31.12.2000   
Tallinn University of Technology, Gene Technology Centre; assistant professor (half time, 0,5)
01.01.1993–31.12.2001   
NICPB, head of the Laboratory of molecular genetics
01.01.1984–31.12.1992   
National Institute of Chemical Physics and Biophysics (NICPB), Laboratory of molecular genetics; senior research scientist
01.01.1978–31.12.1984   
Institute of Experimental Biology, Harku; Laboratory of molecular biology; research scientist, senior research scientist
01.01.1974–31.12.1978   
Tartu State University, Medical faculty; Department of biochemistry, research scientist
 
 
Education
01.09.1970–31.08.1973   
postgraduate studies at Tartu State University
1965–1970   
Tartu State University, Faculty of Phyics and Chemistry, organic chemistry
 
 
R&D related managerial and administrative work
1994−2001   
Member of the chemistry and molecular biology expert comission of the Estonian Science Foundation
 
 
Creative work
1974 PhD in biology (biochemistry). PhD thesis: The studies on the 5S ribosomal ribonucleic acid from rat liver. Tartu State University. .
 
 
Additional information
Changed;

Qualifications

 
 
Honours & awards
1980, Merike Kelve, Estonian State Award for research and development
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.1. Biochemistry; CERCS CLASSIFICATION: P310 Proteins, enzymology
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.12. Biotechnology, Molecular Biology, Cell Biology, Biophysics and Economic and Technological Research relating to Bio- and Environmental Sciences
 
 
Additional information
Merike Kelve, Doctor's Degree, 1974, (sup) Artur Lind, Issledovanije konformatsii 5S ribosomalnoi RNK iz petšeni krõsõ (Studies of the conformation of 5S RNA from the rat liver), University of Tartu, Faculty of Medicine.

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
5.1.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.3.
2007
5.1.
2007
5.1.
2007
5.2.
2007
1.3.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
3.4.
2004
5.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
3.1.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
1.1.
2001
3.2.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
3.1.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
1.2.
1999
1.3.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
5.1.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1996
1.2.
1996
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1994
3.1.
1994
1.1.
1993
1.1.
1993
1.1.
1990
1.1.
1987
1.1.
1978
22.04.2019