Kristel Uiboaed

737 6127
kristel.uiboaed@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–31.12.2016    Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, eesti murrete teadur (1,00)
01.01.2014–31.12.2015    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, eesti murrete teadur (1,00)
01.01.2013–31.12.2013    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, eesti murrete nooremteadur (1,00)
2008–2013    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Üldkeeleteaduse osakond, Üldkeeleteaduse õppetool, korpuste spetsialist (1,00)
01.01.2007–31.12.2011    Butler Hill Group
01.01.2007–31.12.2007    Flander OY
 
 
Haridustee
2011–2011    Külalisdoktorant Groningeni ülikoolis
2008–2013    Tartu ülikool, doktorantuur (eesti keel)
2007–2007    Vahetusüliõpilane Jyväskylä ülikoolis
2006–2007    Vahetusüliõpilane Tampere ülikoolis
2005–2008    Tartu ülikool, magistriõpe, eesti ja soome-ugri keeleteadus (avutilingvistika)
2002–2005    Tartu ülikool, bakalaureuseõpe, eesti ja soome-ugri keeleteadus (avutilingvistika; eesti keel; soome keel ja kultuur)
1999–2002    Tartu Hugo Treffneri gümnaasium
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2010−...    Euroopa Keeleteaduse Ühingu liige
2006−2009    Põhjamaade kraadiõppe kooli liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2014, Kristel Uiboaed, Üliõpilaste 2014. aasta riikliku teadustööde konkursi 1. preemia ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas doktoritöö "Verbiühendid eesti murretes" eest
2012, Kristel Uiboaed, Valter Niiluse preemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS ERIALA: H350 Keeleteadus; PÕHISUUND: Eesti keel, dialektoloogia, korpuslingvistika, arvutilingvistika, kvantitatiivsed meetodid keeleteaduses, süntaktiline varieerumine, murdesüntaks
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS ERIALA: H401 Dialektoloogia
 
 
Lisainfo
Erialane enesetäiendus2012 detsember Rakendustarkvara R ja LaTex lingvistidele, Bergeni ülikool, juhendajad Michael Oakes ja Koenraad De Smedt2012 august Statistika lingvistidele programmiga R, California ülikool Santa Barbaras, juhendaja prof. Stefan Th. Gries2012 juuli – august Korpuslingvistika programmiga R, California ülikool Santa Barbaras, juhendaja prof. Stefan Th. Gries2011 Linguistic Institute 2011 (keeleteaduse suvekool), Boulderi ülikool Colorados2009 okt – nov Taani keeleteaduse doktorikooli kursus “Statistilised meetodid keeleteaduses” Kopenhaageni Ülikool, Taani2009 juuli Euroopa loogika, keeleteaduse ja infoteaduse suvekool Bordeaux’ Ülikool, Prantsusmaa2009 märts Põhjamaade keeleteaduse doktorikooli (Nordling) kursus “Keeleteaduse metodoloogia” Kopenhaageni Ülikool, Taani2008 detsember Soome keeleteaduse doktorikooli kursus „Konverentsi ettekannete retoorika“ Helsingi Ülikool, Soome2008 juuli – august Balassi Instituudi ja Kodolányi János’i Kõrgkooli “Ungari keele ja kultuuri suvekool” Budapest, Ungari2008 aprill Põhjamaade keeletehnoloogia kraadiõppekooli kursus „Info eraldamine“ Reykjaviki Ülikool, Island2007 aprill Põhjamaade keeletehnoloogia kraadiõppekooli kursus „Sissejuhatus masintõlkesse“ Kaunase Vytautas Magnuse Ülikool, Leedu2006 Põhjamaade keeletehnoloogia kraadiõppekooli kursus „Leksikaalsemantika“, Göteborgi ja Uppsala Ülikoolid, Rootsi2005 soome keele ja kultuuri suvekool Jyväskylä Ülikool, Soome

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.2.
2015
1.1.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
2.3.
2013
1.1.
2010
1.2.
2010
3.1.
2010
3.2.
2006

Kristel Uiboaed

737 6127
kristel.uiboaed@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2016–31.12.2016    University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Estonian and General Linguistics, Research Fellow in Estonian Dialects (1,00)
01.01.2014–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Research Fellow in Estonian Dialects (1,00)
01.01.2013–31.12.2013    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Junior Research Fellow (1,00)
2008–2013    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Department of General Linguistics, Chair of General Linguistics, Expert of language corpora (1,00)
01.01.2007–31.12.2011    Butler Hill Group
01.01.2007–31.12.2007    Flander OY
 
 
Education
2011–2011    University of Groningen, visiting scholar
2008–2013    University of Tartu, doctoral studies
2007–2007    University of Jyväskylä, exchange student
2006–2007    University of Tampere, exchange student
2005–2008    University of Tartu, master studies, computational linguistics
2002–2005    Univesity of Tartu (computational lingiustics, Estonian, Finnis language and culture)
1999–2002    Hugo Treffner Gymasium
 
 
R&D related managerial and administrative work
2010−...    Member of Societas Linguistica Europae
2006−2009    Member of Nordic Graduate School of Language Technology

Qualifications

 
 
Honours & awards
2014, Kristel Uiboaed, Estonian national student research competition, 1st prize for doctoral students in social sciences and culture
2012, Kristel Uiboaed, Valter Niilus award
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS SPECIALTY: H350 Linguistics ; SPECIALITY: Estonian, dialectology, corpus linguistics, computational linguistics, quantitative methods in linguistics, syntactic variation, dialect syntax
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS SPECIALTY: H401 Dialectology
 
 
Additional information

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.2.
2015
1.1.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
2.3.
2013
1.1.
2010
1.2.
2010
3.1.
2010
3.2.
2006