Kristel Uiboaed

737 6127
kristel.uiboaed@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–31.12.2016    Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, eesti murrete teadur (1,00)
01.01.2014–31.12.2015    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, eesti murrete teadur (1,00)
01.01.2013–31.12.2013    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, eesti murrete nooremteadur (1,00)
2008–2013    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Üldkeeleteaduse osakond, Üldkeeleteaduse õppetool, korpuste spetsialist (1,00)
01.01.2007–31.12.2011    Butler Hill Group
01.01.2007–31.12.2007    Flander OY
 
 
Haridustee
2011–2011    Külalisdoktorant Groningeni ülikoolis
2008–2013    Tartu ülikool, doktorantuur (eesti keel)
2007–2007    Vahetusüliõpilane Jyväskylä ülikoolis
2006–2007    Vahetusüliõpilane Tampere ülikoolis
2005–2008    Tartu ülikool, magistriõpe, eesti ja soome-ugri keeleteadus (avutilingvistika)
2002–2005    Tartu ülikool, bakalaureuseõpe, eesti ja soome-ugri keeleteadus (avutilingvistika; eesti keel; soome keel ja kultuur)
1999–2002    Tartu Hugo Treffneri gümnaasium
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2010−...    Euroopa Keeleteaduse Ühingu liige
2006−2009    Põhjamaade kraadiõppe kooli liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2014, Kristel Uiboaed, Üliõpilaste 2014. aasta riikliku teadustööde konkursi 1. preemia ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas doktoritöö "Verbiühendid eesti murretes" eest
2012, Kristel Uiboaed, Valter Niiluse preemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS ERIALA: H350 Keeleteadus; PÕHISUUND: Eesti keel, dialektoloogia, korpuslingvistika, arvutilingvistika, kvantitatiivsed meetodid keeleteaduses, süntaktiline varieerumine, murdesüntaks
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS ERIALA: H401 Dialektoloogia
 
 
Lisainfo
Erialane enesetäiendus2012 detsember Rakendustarkvara R ja LaTex lingvistidele, Bergeni ülikool, juhendajad Michael Oakes ja Koenraad De Smedt2012 august Statistika lingvistidele programmiga R, California ülikool Santa Barbaras, juhendaja prof. Stefan Th. Gries2012 juuli – august Korpuslingvistika programmiga R, California ülikool Santa Barbaras, juhendaja prof. Stefan Th. Gries2011 Linguistic Institute 2011 (keeleteaduse suvekool), Boulderi ülikool Colorados2009 okt – nov Taani keeleteaduse doktorikooli kursus “Statistilised meetodid keeleteaduses” Kopenhaageni Ülikool, Taani2009 juuli Euroopa loogika, keeleteaduse ja infoteaduse suvekool Bordeaux’ Ülikool, Prantsusmaa2009 märts Põhjamaade keeleteaduse doktorikooli (Nordling) kursus “Keeleteaduse metodoloogia” Kopenhaageni Ülikool, Taani2008 detsember Soome keeleteaduse doktorikooli kursus „Konverentsi ettekannete retoorika“ Helsingi Ülikool, Soome2008 juuli – august Balassi Instituudi ja Kodolányi János’i Kõrgkooli “Ungari keele ja kultuuri suvekool” Budapest, Ungari2008 aprill Põhjamaade keeletehnoloogia kraadiõppekooli kursus „Info eraldamine“ Reykjaviki Ülikool, Island2007 aprill Põhjamaade keeletehnoloogia kraadiõppekooli kursus „Sissejuhatus masintõlkesse“ Kaunase Vytautas Magnuse Ülikool, Leedu2006 Põhjamaade keeletehnoloogia kraadiõppekooli kursus „Leksikaalsemantika“, Göteborgi ja Uppsala Ülikoolid, Rootsi2005 soome keele ja kultuuri suvekool Jyväskylä Ülikool, Soome

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.2.
2015
1.1.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
2.3.
2013
1.1.
2010
1.2.
2010
3.1.
2010
3.2.
2006

Kristel Uiboaed

737 6127
kristel.uiboaed@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2016–31.12.2016    University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Estonian and General Linguistics, Research Fellow in Estonian Dialects (1,00)
01.01.2014–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Research Fellow in Estonian Dialects (1,00)
01.01.2013–31.12.2013    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Junior Research Fellow (1,00)
2008–2013    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Department of General Linguistics, Chair of General Linguistics, Expert of language corpora (1,00)
01.01.2007–31.12.2011    Butler Hill Group
01.01.2007–31.12.2007    Flander OY
 
 
Education
2011–2011    University of Groningen, visiting scholar
2008–2013    University of Tartu, doctoral studies
2007–2007    University of Jyväskylä, exchange student
2006–2007    University of Tampere, exchange student
2005–2008    University of Tartu, master studies, computational linguistics
2002–2005    Univesity of Tartu (computational lingiustics, Estonian, Finnis language and culture)
1999–2002    Hugo Treffner Gymasium
 
 
R&D related managerial and administrative work
2010−...    Member of Societas Linguistica Europae
2006−2009    Member of Nordic Graduate School of Language Technology

Qualifications

 
 
Honours & awards
2014, Kristel Uiboaed, Estonian national student research competition, 1st prize for doctoral students in social sciences and culture
2012, Kristel Uiboaed, Valter Niilus award
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS SPECIALTY: H350 Linguistics ; SPECIALITY: Estonian, dialectology, corpus linguistics, computational linguistics, quantitative methods in linguistics, syntactic variation, dialect syntax
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS SPECIALTY: H401 Dialectology
 
 
Additional information

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.2.
2015
1.1.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
2.3.
2013
1.1.
2010
1.2.
2010
3.1.
2010
3.2.
2006
  • Leitud 14 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
EKKMEKKM16-425Digiressursid ja ruumiandmed keeleteaduses01.01.201631.12.2017Kristel UiboaedTartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut10 000,00 EUR
EKKTTEKKTT06-14Eesti keele koondkorpus01.01.200631.12.2009Kadri MuischnekTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond122 281,72 EUR
EKKTTEKKTT10-74Eesti keele koondkorpuse esituse ja kasutusvõimaluste arendamine01.01.201031.12.2010Kadri MuischnekTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond35 151,41 EUR
SFSF0180084s08Eesti keele morfosüntaktiline ehitus ja areng01.01.200831.12.2013Helle MetslangTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond742 705,61 EUR
EKKMEKKM09-111Eesti murrete ja sugulaskeelte andmebaas01.01.200931.12.2013Liina LindströmTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond86 140,34 EUR
EKKMEKKM14-319Eesti murrete ja sugulaskeelte andmebaas II01.01.201431.12.2018Liina LindströmTartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Filosoofia ja semiootika instituut26 850,00 EUR
PUTPUT90Eesti murrete süntaks01.01.201331.12.2016Liina LindströmTartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut214 400,00 EUR
TKTK145Eesti-uuringute tippkeskus01.01.201601.03.2023Liina LukasTartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut1 581 787,32 EUR
ETFETF7464Grammatilise isiku väljendamine eesti keeles ja sellega seotud süntaktilised protsessid01.01.200831.12.2011Liina LindströmTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond80 421,76 EUR
EKKMEKKM10-202Keelealased välitööd Eestis ja Loode-Venemaal01.01.201031.12.2013Liina LindströmTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond24 991,16 EUR
SFSF0180078s08Loomulike keelte arvutitöötluse formalismide ja efektiivsete algoritmide väljatöötamine ning eesti keelele rakendamine01.01.200831.12.2013Mare KoitTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond625 121,65 EUR
MUUSFLEE09154Statistilised meetodid keeleteaduses24.11.200928.11.2009Kristel UiboaedTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut513,66 EUR
EKTEKT7Vahendid teksti mitmekihiliseks märgendamiseks (rakendatuna Koondkorpusele)01.01.201131.12.2014Kadri MuischnekTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond355 500,00 EUR
EKTEKT13Võru ja seto keelekorpus01.01.201131.12.2014Sulev IvaVõru Instituut88 000,00 EUR
  • Leitud 14 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Lindström, Liina; Uiboaed, Kristel (2017). Valdkondade vastasseis? Digihumanitaaria – see ongi tänane humanitaaria. Novaator / ERR.6.3.
Ruutma, Mirjam; Kyröläinen, Aki-Juhani; Pilvik, Maarja-Liisa; Uiboaed, Kristel (2016). Ambipositsioonide morfosüntaktilise varieerumise kirjeldusi kvantitatiivsete profiilide abil. Keel ja Kirjandus, 2, 92−113.1.1.
Uiboaed, Kristel; Kyröläinen, Aki-Juhani (2015). Keeleteaduslike andmete ruumilisi visualiseerimisvõimalusi. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 11, 281−295.1.1.
Klavan, Jane; Pilvik, Maarja-Liisa; Uiboaed, Kristel (2015). The Use of Multivariate Statistical Classification Models for Predicting Constructional Choice in Spoken, Non-Standard Varieties of Estonian. SKY Journal of Linguistics, 28, 187−224.1.1.
Lindström, Liina; Pilvik, Maarja-Liisa; Ruutma, Mirjam; Uiboaed, Kristel (2015). Mineviku liitaegade kasutusest eesti murretes keelekontaktide valguses. Võro Instituudi toimõndusõq, 29, 39−70.1.2.
Lindström, Liina, Uiboaed, Kristel, Vihman, Virve-Anneli (2014). Varieerumine tarvis/vaja-konstruktsioonides keelekontaktide valguses. Keel ja Kirjandus, 609−630.1.1.
Uiboaed, Kristel; Lindström, Liina (2014). Murrete lauseehitus ja selle uurimine. Oma Keel, 1, 12−21.6.3.
Uiboaed, Kristel; Hasselblatt, Cornelius; Lindström, Liina; Muischnek, Kadri; Nerbonne, John (2013). Variation of Verbal Constructions in Estonian Dialects. Literary and Linguistic Computing, 28 (1), 42−62.10.1093/llc/fqs053.1.1.
Uiboaed, Kristel (2013). Kollostruktsioonilised meetodid ja konstruktsioonilise varieerumise tuvastamine. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 4 (1), 185−204.1.2.
Uiboaed, Kristel (2013). Verbiühendid eesti murretes. (Doktoritöö). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.2.3.
Uiboaed, K. (2010). Statistilised meetodid murdekorpuse ühendverbide tuvastamisel. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat (307−326).. Eesti Keele Sihtasutus.10.5128/ERYa6.19.1.1.
Uiboaed, K. (2010). Ühendverbid eesti murretes. Keel ja Kirjandus, 1, 17−36.1.2.
Kaalep, Heiki-Jaan; Muischnek, Kadri; Uiboaed, Kristel; Veskis, Kaarel (2010). The Estonian Reference Corpus: its composition and morphology-aware user interface. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 219: The Fourth International Conference HUMAN LANGUAGE TECHNOLOGIES : THE BALTIC PERSPECTIVE, Riga, Latvia, October 7-8, 2010. Ed. Skadiņa, Inguna; Vasiļjevs, Andrejs. IOS Press, 143−146. (Human Language Technologies – The Baltic Perspective - Proceedings of the Fourth International Conference Baltic HLT 2010).10.3233/978-1-60750-641-6-143.3.1.
Lindström, L.; Bakhoff, L.; Kalvik, M-L.; Klaus, A.; Läänemets, R.; Mets, M.; Niit, E.; Pajusalu, K.; Teras, P.; Uiboaed, K.; Veismann, A.; Velsker, E. (2006). Sõnaliigituse küsimusi eesi murrete korpuse põhjal. Niit, E. (Toim.). Keele ehe (154−167).. Tartu: Tartu Ülikooli eesti keele õppetool. (Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised; 30).3.2.
  • Leitud 5 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Analüütilisus ja sünteetilisus eesti keeles: kaassõna- ja käändekonstruktsioonide kasutuse varieerumine eesti murretesRuutma, MirjamdoktorikraadLiina Lindström; Kristel UiboaedJuhendamiselTartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Kaassõnad eesti murretesRuutma, MirjammagistrikraadKristel Uiboaed; Maarja-Liisa PilvikKaitstud2016Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Lingvistiliste ja statistiliste meetodite kombineerimine eesti keele püsiühendite automaatsel tuvastamiselAedmaa, EleridoktorikraadKadri Muischnek; Kristel UiboaedJuhendamiselTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Sõnadevahelise seose tugevuse mõõtmise statististilised meetodid ühendverbide tuvastamiselAedmaa, ElerimagistrikraadKadri Muischnek; Kristel UiboaedKaitstud2014Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Ulottumisen ulottuvuudet. "Ulottua" - verbin syntaktis-semanttinen analyysiMaarja-Liisa PilvikmagistrikraadKristel Uiboaed; Tuomas Johannes HuumoKaitstud2013Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Soome-ugri osakond