Tiina Laansalu

13.04.1982
(+372) 6177 517
tiina.laansalu@eki.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2016–...    Eesti Keele Instituut, Osakonnajuhataja-vanemleksikograaf (1,00)
2015–2016    Eesti Keele Instituut, Osakonnajuhataja-leksikograaf (1,00)
2010–2015    Eesti Keele Instituut, Leksikograaf (1,00)
2007–2010    Eesti Keele Instituut, Assistent (1,00)
 
 
Haridustee
2014–...    Tartu Ülikool, eesti ja soome-ugri keeleteadus, doktoriõpe
2012–2014    Tartu Ülikool, eesti ja soome-ugri keeleteadus, doktoriõppe eksternatuur
2009–2010    Tartu Ülikool, eesti ja soome-ugri keeleteadus, magistriõpe (teaduskraad)
2000–2009    Tallinna Ülikool, eesti filoloogia, bakalaureuseõpe
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...    Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu liige
2014−...    Euroopa Nõukogu keeleoskustasemetest lähtuvate eesti keele tasemetestide arenduskomisjoni liige
2014−...    Rahvusvahelise Onomastikateaduste Nõukogu (ICOS) liige
2014−...    Eesti Keeletoimetajate Liidu tegevliige
2009−...    Emakeele Seltsi tegevliige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2016, Tiina Laansalu, Eesti teaduse populariseerimise riiklik auhind: peapreemia kategoorias „Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine audio-visuaalse ja elektroonilise meedia abil”, projekt „Eesti Keele Instituudi keeleklipid“ (projektijuhid Tõnu Tender, Tiina Laansalu)
2015, Tiina Laansalu, Alfred Kordelini Fondi stipendium
2009, Tiina Laansalu, Alfred Kordelini Fondi stipendium
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS ERIALA: H370 Onomastika ; PÕHISUUND: Dialektoloogia, leksikoloogia, onomastika
 
 
Lisainfo
Konverentsiettekanded:

27.08-01.09.2017 XXVI rahvusvaheline onomastikakongress ICOS 2017 "Locality and globality in the world of names" (Debrecen, Ungari), ettekanne "Transfer – A way for place names to propagate"

20.–21.10.2016 IV rahvusvaheline lingvistikakonverents Lublinis "Linguistics Beyond And Within" (Lublin, Poola), posterettekanne "When names move. Place name transfer"

13.–15.09.2016 Henry Sweet Society kollokvium 2016 "Onomastics and its History" (Cambridge, Suurbritannia), ettekanne "Several Facets of Transferred Names"

01.–03.09.2015 The Third International Conference on Onomastics "Name and Naming. Conventional/Unconventional in Onomastics" (Baia Mare, Rumeenia), ettekanne "The Similarities and Differences Between the Older and Newer Settlement Name Layers"

25.–29.08.2014 XXV rahvusvaheline onomastikakongress ICOS 2014 "Names and their Environment" (Glasgow, Suurbritannia), posterettekanne "Dry Rivers and Secret Rivers"

07.–10.10.2013 Rahvusvaheline konverents "Trends in Toponymy 6" (Heidelberg, Saksamaa), posterettekanne "Estonian village names of German origin" (kaasautorid Marja Kallasmaa, Marit Alas)

09.–11.05.2013 The Second International Conference on Onomastics "Name and Naming" (Baia Mare, Rumeenia), ettekanne "Intercultural influences in Estonian contemporary settlement names" (kaasautor Marit Alas)


Täiendkoolitused:

06.03.2017 "Professionaalne esinemine", Martin Veinmann (Tallinn)

18.05, 08.06.2017 "Juhtimispsühholoogia", Juunika Koolitus OÜ (Tallinn)

02.-07.06.2014 "Advancing Onomastic Research. The Copenhagen-Glasgow PhD Program", Glasgow' Ülikool ja Kopenhaageni Ülikooli doktorikool (Glasgow)

28.-30.10.2014 "Geographical Information Systems for Onomasts", Glasgow' Ülikool ja Kopenhaageni Ülikooli doktorikool (Kopenhaagen)

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.2.
2017
3.2.
2016
3.3.
2016
3.3.
2016
3.3.
2016
6.8.
2016
1.1.
2015
3.1.
2015
3.3.
2015
3.3.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
3.3.
2014
5.2.
2014
3.1.
2013
3.3.
2013
3.3.
2013
1.2.
2012
3.3.
2012
1.2.
2011
3.3.
2011
6.3.
2010
3.2.
2009
3.2.
2008

Tiina Laansalu

13.04.1982
(+372) 6177 517
tiina.laansalu@eki.ee

Career

Institution and occupation
2016–...    Institute of the Estonian Language, Head of the department / senior lexicographer (1,00)
2015–2016    Institute of the Estonian Language, Head of the department / lexicographer (1,00)
2010–2015    Institute of the Estonian Language, Lexicographer (1,00)
2007–2010    Institute of the Estonian Language, Assistant (1,00)
 
 
Education
2014–...    University of Tartu, Estonian and Finno-Ugric Linguistics, PhD
2012–2014    University of Tartu, Estonian and Finno-Ugric Linguistics, external doctoral studies
2009–2010    University of Tartu, Estonian and Finno-Ugric Linguistics, master's studies
2000–2009    Tallinn University, Estonian philology, baccalaureate
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...    Member of the Scientific Council of the Institute of the Estonian Language
2014−...    Member of the Commission providing for the examinations of Estonian as a second language, based on Council of Europe levels of language proficiency
2014−...    Member of the International Council of Onomastic Sciences (ICOS)
2014−...    Member of the Estonian Language Editors' Society
2009−...    Member of the Mother Tongue Society

Qualifications

 
 
Honours & awards
2016, Tiina Laansalu, Estonian National Science Popularisation Award: First Prize in the category "Science and technology popularization by audio-visual and electronic media", project "Language videos of the Institute of the Estonian language" (project managers Tõnu Tender, Tiina Laansalu)
2015, Tiina Laansalu, Alfred Kordelin Foundation Scholarship
2009, Tiina Laansalu, Alfred Kordelin Foundation Scholarship
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS SPECIALTY: H370 Onomastics ; SPECIALITY: Dialectology, lexicography, onomastics
 
 
Additional information

Conference presentations:

27.08-01.09.2017 XXVI International Congress of Onomastic Sciences ICOS 2017 "Locality and globality in the world of names" (Debrecen, Hungary), presentation "Transfer – A way for place names to propagate"

20.–21.10.2016 4th International Linguistics Conference in Lublin "Linguistics Beyond And Within" (Lublin, Poland), poster presentation "When names move. Place name transfer"

13.–15.09.2016 Henry Sweet Society colloquium 2016 "Onomastics and its History" (Cambridge, United Kingdom), presentation "Several Facets of Transferred Names"

01.–03.09.2015 The Third International Conference on Onomastics "Name and Naming. Conventional/Unconventional in Onomastics" (Baia Mare, Romania), presentation "The Similarities and Differences Between the Older and Newer Settlement Name Layers"

25.–29.08.2014 XXV International Congress of Onomastic Sciences ICOS 2014 "Names and their Environment" (Glasgow, UK), poster presentation "Dry Rivers and Secret Rivers"

07.–10.10.2013 International conference "Trends in Toponymy 6" (Heidelberg, Germany), poster presentation "Estonian village names of German origin" (co-authors Marja Kallasmaa, Marit Alas)

09.–11.05.2013 The Second International Conference on Onomastics "Name and Naming" (Baia Mare, Romania), presentation "Intercultural influences in Estonian contemporary settlement names" (co-author Marit Alas)


In-service training:

06.03.2017 "Professionaalne esinemine" ("Professional performance"), Martin Veinmann (Tallinn)

18.05, 08.06.2017 "Juhtimispsühholoogia" ("Management psychology"), Juunika Koolitus OÜ (Tallinn)

28.-30.10.2014 "Geographical Information Systems for Onomasts", University of Glasgow and The PhD School, University of Copenhagen (Glasgow)

02.-07.06.2014 "Advancing Onomastic Research. The Copenhagen-Glasgow PhD Program", University of Glasgow and The PhD School, University of Copenhagen (Copenhagen)

Publications

Category
Year
Publication
 
3.2.
2017
3.2.
2016
3.3.
2016
3.3.
2016
3.3.
2016
6.8.
2016
1.1.
2015
3.1.
2015
3.3.
2015
3.3.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
3.3.
2014
5.2.
2014
3.1.
2013
3.3.
2013
3.3.
2013
1.2.
2012
3.3.
2012
1.2.
2011
3.3.
2011
6.3.
2010
3.2.
2009
3.2.
2008