Martin Zobel

25.02.1957
737 6223
martin.zobel@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1992–...    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Taimeökoloogia õppetool, Professor (1,00)
01.01.1999–31.12.1999    külalisprofessor Kopenhaageni Ülikoolis
01.01.1996–31.12.1996    uurija Uppsala Ülikoolis
01.01.1989–31.12.1991    TRÜ taimesüstemaatika ja geobotaanika kateeder, dotsent
01.01.1985–31.12.1989    TRÜ taimesüstemaatika ja geobotaanika kateeder, vanemõpetaja
01.01.1982–31.12.1985    TRÜ taimesüstemaatika ja geobotaanika kateeder, assistent
01.01.1980–31.12.1982    TÜ taimesüstemaatika ja geobotaanika kateeder, insener, vaneminsener
 
 
Haridustee
kõrgem - TÜ bioloogia 1980
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2014−...    Eesti Biokeskuse nõukogu liige
2011−...    International Association for Vegetation Science nõukogu liige
2010−...    Eesti Teaduste Akademia liige
2008−...    Ökoloogia ja maateaduste instituudi nõukogu liige
2007−...    Rahvusvahelise taimeökoloogia ajakirja Journal of Vegetation Science toimetaja
2000−...    Mitmesuguste teadust rahastavate organisatsioonide ekspert - Euroopa Komisjon, Soome Teaduste Akadeemia, Shveitsi Rahvuslik Teadusfond jt.
1990−...    Retsensent ajakirjadele: Science, Ecology, Journal of Ecology, Journal of Applied Ecology, New Phytologist, Journal of Vegetation Science, Oikos, American Naturalist, Ecography jt.
2012−2015    Molekulaar- ja rakubioloogia instituudi nõukogu liige
2009−2016    Eesti Vabariigi teaduspreemiate komisjoni liige
2008−2011    TÜ loodusteaduskonna nõukogu liige
2008−2015    Bioloogilise mitmekesisuse tippkeskuse juhataja
2007−2011    IAVS (International Association for Vegetation Science) asepresident
2005−2006    Baltimaade vaatleja Põhjamaade Teadusnõukogu juures
2005−2006    Rahvusvahelise ökoloogiaajakirja Restoration Ecology toimetaja
2003−2010    EV Teadus- ja Arenduskomisjoni teaduspoliitika komisjoni liige
2003−2009    Haridus- ja Teadusministeeriumi Teaduskompetentsi Nõukogu esimees
2002−2003    UNEP Global Environmental Facility Eesti juhtkomitee liige
2002−2003    EV Keskkonnaministeeriumi nõukogu liige
2001−2003    TÜ nõukogu liige
2000−2004    Rahvusvahelise ökoloogiaajakirja Ecography peatoimetaja
2000−2004    Põhjamaade ökoloogiaseltsi Oikos kirjastusnõukogu liige
1999−2010    Annales & Acta Botanici Fennici toimetuskolleegiumi liige
1994−2006    Eesti Vabariigi teaduspreemiate komisjoni liige
1992−2007    TÜ botaanika ja ökoloogia instituudi juhataja 1992-1994, 1997-2004, 2007
1992−2007    IAVS (International Association for Vegetation Science) juhatuseu liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
1998, Martin Zobel, Taimeliikide kooseksisteerimine ja liigifondi teooria
1995, Martin Zobel, Kirde-Eesti maastike areng ja nende antropogeenne transformatsioon
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia
 
 
Lisainfo
teaduste kandidaat
Tartu Ülikool 1984

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
5.2.
2011
6.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
3.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
1.3.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
3.2.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
3.1.
2004
5.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1996
3.2.
1996
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1993
1.1.
1993
1.1.
1992
1.1.
1992
1.1.
1991
1.1.
1991
1.1.
1991
1.1.
1990
1.1.
1989
1.2.
1989
1.1.
1988
1.1.
1988
3.4.
1988
1.1.
1986
1.1.
1984

Martin Zobel

25.02.1957
737 6223
martin.zobel@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2016–...    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Academician
01.01.2016–...    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Professor of Plant Ecology (1,00)
1992–...    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Chair of Plant Ecology, Professor (1,00)
08.12.2010–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Academician
01.12.2008–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Head of Centre
01.12.2008–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Professor of Plant Ecology
01.01.2008–31.01.2008    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Head of Office
01.01.2008–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Professor of Plant Ecology (1,00)
01.08.2007–01.08.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Ecology and Earth Sciences, Head
01.08.2007–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Ecology and Earth Sciences, Head of Office
01.08.2007–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Ecology and Earth Sciences, Professor (1,00)
01.04.2007–31.07.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Botany and Ecology, Head of Institute
16.03.2007–31.10.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Head
01.03.2007–31.03.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Botany and Ecology, Acting Head of Institute
01.09.2006–31.07.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Botany and Ecology, Head
01.09.2003–31.07.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Botany and Ecology, Professor (1,00)
01.01.1999–31.12.1999    visiting professor in Copenhagen University
01.01.1996–31.12.1996    research fellow in Uppsala University
01.01.1989–31.12.1991    UT, department of plant taxonomy and geobotany, assistant professor
01.01.1985–31.12.1989    UT, department of plant taxonomy and geobotany, senior lecturer
01.01.1982–31.12.1985    UT, department of plant taxonomy and geobotany, teacher
01.01.1980–31.12.1982    UT, department of plant taxonomy and geobotany, technical assistant
 
 
Education
higher - University of Tartu, biology 1980
 
 
R&D related managerial and administrative work
2014−...    Member of the council of Estonian Biocentre
2011−...    Council member of the International Association for Vegetation Science
2010−...    Member of the Estonian Academy of Sciences
2008−...    Member of the council of the Institute of Ecology and Earth Sciences
2007−...    Editor of Journal of Vegetation Science
2000−...    Expert for different research funding organizations - European Comission, Finnish Academy, Swiss National Science Foundation etc.
1990−...    Referee for Science, Nature Reviews, Ecology, Journal of Ecology, Journal of Applied Ecology, New Phytologist, Journal of Vegetation Science, Oikos, American Naturalist, Ecography etc
2012−2015    Member of the council of the Institute of Molecular and Cell Biology
2009−2016    Member of the Estonian national committee of science awards
2008−2011    Member of the Council of the Faculty of Natural Sciences, Tartu University
2008−2015    Head of the centre of excellence 'Frontiers in Biodiversity Research'
2007−2011    Vice-president of the International Association for Vegetation Science (IAVS)
2005−2006    Representative of the Baltic States at the research Committee of the Nordic Council of Ministers
2005−2006    Editor of Restoration Ecology
2003−2010    Member of the committee of the research policy, at the Estonian Ministry of Education and Science
2003−2009    Chairman of the Estonian Research Council
2002−2003    Member of the Estonian steering committee of UNEP Global Environmental Facility
2002−2003    Member of the Council of the Estonian Ministry of Environment
2001−2003    Member of the Council of the Tartu University
2000−2004    Editor in Chief of Ecography
2000−2004    Member of the Publishing Board of Oikos Society
1999−2010    Member of the Editorial Board of Annales Botanici Fennici
1994−2006    Member of the Estonian national committee of science awards
1992−2007    Head of the Institute of Botany and Ecology 1992-1994, 1997-2004, 2007
1992−2007    Member of the executive committee of the International Association for Vegetation Science (IAVS)

Qualifications

 
 
Honours & awards
1998, Martin Zobel, Plant species coexistence and the theory of species pool
1995, Martin Zobel, Landscapes of north-eastern Estonia and their anthropogenic dynamics
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology
 
 
Additional information
candidate of science
University of Tartu, 1984

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
6.8.
2016
6.8.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
5.2.
2011
6.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
3.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
1.3.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
3.2.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
3.1.
2004
5.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1996
3.2.
1996
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1993
1.1.
1993
1.1.
1992
1.1.
1992
1.1.
1991
1.1.
1991
1.1.
1991
1.1.
1990
1.1.
1989
1.2.
1989
1.1.
1988
1.1.
1988
3.4.
1988
1.1.
1986
1.1.
1984