Martin Zobel

25.02.1957
737 6223
martin.zobel@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1992–...    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Taimeökoloogia õppetool, Professor (1,00)
01.01.1999–31.12.1999    külalisprofessor Kopenhaageni Ülikoolis
01.01.1996–31.12.1996    uurija Uppsala Ülikoolis
01.01.1989–31.12.1991    TRÜ taimesüstemaatika ja geobotaanika kateeder, dotsent
01.01.1985–31.12.1989    TRÜ taimesüstemaatika ja geobotaanika kateeder, vanemõpetaja
01.01.1982–31.12.1985    TRÜ taimesüstemaatika ja geobotaanika kateeder, assistent
01.01.1980–31.12.1982    TÜ taimesüstemaatika ja geobotaanika kateeder, insener, vaneminsener
 
 
Haridustee
kõrgem - TÜ bioloogia 1980
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2014−...    Eesti Biokeskuse nõukogu liige
2011−...    International Association for Vegetation Science nõukogu liige
2010−...    Eesti Teaduste Akademia liige
2008−...    Ökoloogia ja maateaduste instituudi nõukogu liige
2007−...    Rahvusvahelise taimeökoloogia ajakirja Journal of Vegetation Science toimetaja
2000−...    Mitmesuguste teadust rahastavate organisatsioonide ekspert - Euroopa Komisjon, Soome Teaduste Akadeemia, Shveitsi Rahvuslik Teadusfond jt.
1990−...    Retsensent ajakirjadele: Science, Ecology, Journal of Ecology, Journal of Applied Ecology, New Phytologist, Journal of Vegetation Science, Oikos, American Naturalist, Ecography jt.
2012−2015    Molekulaar- ja rakubioloogia instituudi nõukogu liige
2009−2016    Eesti Vabariigi teaduspreemiate komisjoni liige
2008−2011    TÜ loodusteaduskonna nõukogu liige
2008−2015    Bioloogilise mitmekesisuse tippkeskuse juhataja
2007−2011    IAVS (International Association for Vegetation Science) asepresident
2005−2006    Baltimaade vaatleja Põhjamaade Teadusnõukogu juures
2005−2006    Rahvusvahelise ökoloogiaajakirja Restoration Ecology toimetaja
2003−2010    EV Teadus- ja Arenduskomisjoni teaduspoliitika komisjoni liige
2003−2009    Haridus- ja Teadusministeeriumi Teaduskompetentsi Nõukogu esimees
2002−2003    UNEP Global Environmental Facility Eesti juhtkomitee liige
2002−2003    EV Keskkonnaministeeriumi nõukogu liige
2001−2003    TÜ nõukogu liige
2000−2004    Rahvusvahelise ökoloogiaajakirja Ecography peatoimetaja
2000−2004    Põhjamaade ökoloogiaseltsi Oikos kirjastusnõukogu liige
1999−2010    Annales & Acta Botanici Fennici toimetuskolleegiumi liige
1994−2006    Eesti Vabariigi teaduspreemiate komisjoni liige
1992−2007    TÜ botaanika ja ökoloogia instituudi juhataja 1992-1994, 1997-2004, 2007
1992−2007    IAVS (International Association for Vegetation Science) juhatuseu liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
1998, Martin Zobel, Taimeliikide kooseksisteerimine ja liigifondi teooria
1995, Martin Zobel, Kirde-Eesti maastike areng ja nende antropogeenne transformatsioon
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia
 
 
Lisainfo
teaduste kandidaat
Tartu Ülikool 1984

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
5.2.
2011
6.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
3.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
1.3.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
3.2.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
3.1.
2004
5.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1996
3.2.
1996
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1993
1.1.
1993
1.1.
1992
1.1.
1992
1.1.
1991
1.1.
1991
1.1.
1991
1.1.
1990
1.1.
1989
1.2.
1989
1.1.
1988
1.1.
1988
3.4.
1988
1.1.
1986
1.1.
1984

Martin Zobel

25.02.1957
737 6223
martin.zobel@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2016–...    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Academician
01.01.2016–...    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Professor of Plant Ecology (1,00)
1992–...    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Chair of Plant Ecology, Professor (1,00)
08.12.2010–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Academician
01.12.2008–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Head of Centre
01.12.2008–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Professor of Plant Ecology
01.01.2008–31.01.2008    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Head of Office
01.01.2008–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Professor of Plant Ecology (1,00)
01.08.2007–01.08.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Ecology and Earth Sciences, Head
01.08.2007–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Ecology and Earth Sciences, Head of Office
01.08.2007–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Ecology and Earth Sciences, Professor (1,00)
01.04.2007–31.07.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Botany and Ecology, Head of Institute
16.03.2007–31.10.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Head
01.03.2007–31.03.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Botany and Ecology, Acting Head of Institute
01.09.2006–31.07.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Botany and Ecology, Head
01.09.2003–31.07.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Botany and Ecology, Professor (1,00)
01.01.1999–31.12.1999    visiting professor in Copenhagen University
01.01.1996–31.12.1996    research fellow in Uppsala University
01.01.1989–31.12.1991    UT, department of plant taxonomy and geobotany, assistant professor
01.01.1985–31.12.1989    UT, department of plant taxonomy and geobotany, senior lecturer
01.01.1982–31.12.1985    UT, department of plant taxonomy and geobotany, teacher
01.01.1980–31.12.1982    UT, department of plant taxonomy and geobotany, technical assistant
 
 
Education
higher - University of Tartu, biology 1980
 
 
R&D related managerial and administrative work
2014−...    Member of the council of Estonian Biocentre
2011−...    Council member of the International Association for Vegetation Science
2010−...    Member of the Estonian Academy of Sciences
2008−...    Member of the council of the Institute of Ecology and Earth Sciences
2007−...    Editor of Journal of Vegetation Science
2000−...    Expert for different research funding organizations - European Comission, Finnish Academy, Swiss National Science Foundation etc.
1990−...    Referee for Science, Nature Reviews, Ecology, Journal of Ecology, Journal of Applied Ecology, New Phytologist, Journal of Vegetation Science, Oikos, American Naturalist, Ecography etc
2012−2015    Member of the council of the Institute of Molecular and Cell Biology
2009−2016    Member of the Estonian national committee of science awards
2008−2011    Member of the Council of the Faculty of Natural Sciences, Tartu University
2008−2015    Head of the centre of excellence 'Frontiers in Biodiversity Research'
2007−2011    Vice-president of the International Association for Vegetation Science (IAVS)
2005−2006    Representative of the Baltic States at the research Committee of the Nordic Council of Ministers
2005−2006    Editor of Restoration Ecology
2003−2010    Member of the committee of the research policy, at the Estonian Ministry of Education and Science
2003−2009    Chairman of the Estonian Research Council
2002−2003    Member of the Estonian steering committee of UNEP Global Environmental Facility
2002−2003    Member of the Council of the Estonian Ministry of Environment
2001−2003    Member of the Council of the Tartu University
2000−2004    Editor in Chief of Ecography
2000−2004    Member of the Publishing Board of Oikos Society
1999−2010    Member of the Editorial Board of Annales Botanici Fennici
1994−2006    Member of the Estonian national committee of science awards
1992−2007    Head of the Institute of Botany and Ecology 1992-1994, 1997-2004, 2007
1992−2007    Member of the executive committee of the International Association for Vegetation Science (IAVS)

Qualifications

 
 
Honours & awards
1998, Martin Zobel, Plant species coexistence and the theory of species pool
1995, Martin Zobel, Landscapes of north-eastern Estonia and their anthropogenic dynamics
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology
 
 
Additional information
candidate of science
University of Tartu, 1984

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
6.8.
2016
6.8.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
5.2.
2011
6.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
3.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
1.3.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
3.2.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
3.1.
2004
5.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1996
3.2.
1996
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1993
1.1.
1993
1.1.
1992
1.1.
1992
1.1.
1991
1.1.
1991
1.1.
1991
1.1.
1990
1.1.
1989
1.2.
1989
1.1.
1988
1.1.
1988
3.4.
1988
1.1.
1986
1.1.
1984
  • Leitud 20 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUUVBGBO04004ALARM: Assessing large-scale environmental risks with tested methods.01.02.200431.01.2009Martin ZobelTartu Ülikool56 099,98 EUR
ETFETF7366Arbuskulaar-mükoriissed seenekooslused metsaökosüsteemides - koosseis ja funktsioon01.01.200831.12.2011Martin ZobelTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond68 442,07 EUR
IUTIUT20-28Arbuskulaarse mükoriisa roll taimekoosluste mustrite ning taimedevaheliste interaktsioonide kujundajana01.01.201431.12.2019Martin ZobelTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut924 400,00 EUR
TKRLOOMTIPPBioloogilise mitmekesisuse tippkeskus07.07.200831.08.2015Martin ZobelTartu Ülikool4 340 240,05 EUR
MUUMBGBO06227RCOCONUT: Understanding effects of land use changes on ecosystems to halt loss of biodiversity due to habitat destruction, fragmentation and degradation.01.11.200630.10.2008Martin ZobelTartu Ülikool60 319,94 EUR
MUUMBGBO06248RECOCHANGE: Challenges in assessing and forcasting biodiversity and ecosystem changes in Europe.01.01.200731.12.2011Martin ZobelTartu Ülikool175 589,90 EUR
TKTK131Globaalmuutuste ökoloogia looduslikes ja põllumajanduskooslustes01.01.201601.03.2023Martin ZobelTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut3 198 027,47 EUR
MUUEU 27376Keskonnaseire metagenoomse platvormi arendus16.07.200715.08.2007Madis MetsisBiotaTec OÜ12 725,00 EUR
MUUEU 27552Keskonnaseire metagenoomse platvormi arendus15.09.200731.08.2010Madis MetsisBiotaTec OÜ444 202,00 EUR
MUUSFLKUARENGKultuurilise ja bioloogilise mitmekesisuse konsortsium01.01.201231.12.2014Art LeeteTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut50 000,00 EUR
MUUMLOOM10086Metagenoomsete keskkonnamonitoringu meetodite väljatöötamine;01.01.201030.06.2012Martin ZobelTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut60 000,00 EUR
ETFETF9157Rohumaade taimekoosluste dünaamika muutuva maakasutuse tingimustes - seemnete ja sümbiontide levimispiirangute mõju01.01.201231.12.2015Martin ZobelTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut69 600,00 EUR
MUUMBGBO06221RRUBICODE: Rationalising Biodiversity Conservation in Dynamic Ecosystems.01.09.200628.02.2009Martin ZobelTartu Ülikool86 999,99 EUR
MUUMLOOM08230RSCALES – Biodiversiteedi kaitse kindlustamine üle ruumiliste, ajaliste, ökoloogiliste ja administratiivsete skaalade.01.05.200931.07.2014Martin ZobelTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut213 999,97 EUR
MUUMLOOM09150RSTEP - Euroopa tolmeldajate staatus ja trendid01.02.201031.01.2015Martin ZobelTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut100 800,00 EUR
SFSF0182569s03Taimekoosluste dünaamikat määravad mehhanismid01.01.200331.12.2007Martin ZobelTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond356 051,79 EUR
ETFETF5849Taimekoosluste väikeseskaalalist struktuuri määravad tegurid: abiootiliste ja biootiliste faktorite roll01.01.200431.12.2007Martin ZobelTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond70 027,01 EUR
SFSF0180098s08Taimkattemustrid, liiikide kooseksisteerimine ja seda põhjustavad mehhanismid01.01.200831.12.2013Martin ZobelTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut539 976,71 EUR
APSF0180098s08AP11Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180098s08 raames01.01.201131.12.2012Martin ZobelTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut60 412,49 EUR
APSF0180098s08APVäikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180098s08 raames01.01.201031.12.2011Martin ZobelTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut15 179,02 EUR
  • Leitud 179 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Koorem, Kadri; Tulva, Ingmar; Davison, John; Jairus, Teele; Öpik, Maarja; Vasar, Martti; Zobel, Martin; Moora, Mari (2017). Arbuscular mycorrhizal fungal communities in forest plant roots are simultaneously shaped by host characteristics and canopy-mediated light availability. Plant and Soil, 410, 259−271.10.1007/s11104-016-3004-0.1.1.
Pärtel, Meelis; Öpik, Maarja; Moora, Mari; Tedersoo, Leho; Rosendahl, Søren; Rillig, C. Mathias; Lekberg, Ylva; Kreft, Holger; Helgason, Thorun; Erikson, Ove; Davison, John; Bello, Francsesco; Caruso, Tancredi; Zobel, Martin (2017). Historical biome distribution and recent human disturbance shape the diversity of arbuscular mycorrhizal fungi. New Phytologist, 216 (1), 227−238.10.1111/nph.14695.1.1.
Vasar, Martti; Andreson, Reidar; Davison, John; Jairus, Teele; Moora, Mari; Remm, Maido; Young, J. Peter W.; Zobel, Martin; Öpik, Maarja (2017). Increased sequencing depth does not increase captured diversity of arbuscular mycorrhizal fungi. Mycorrhiza, doi:10.1007/s00572-017-0791-y, 000−000.10.1007/s00572-017-0791-y [ilmumas].1.1.
Menzel, Andreas; Hempel, Stefan; Klotz Stefan; Moora, Mari; Pyšek, Petr; Rillig, C. Mathias; Zobel, Martin; Kühn, Ingolf (2017). Mycorrhizal status helps explain invasion success of alien plant species. Ecology, 98 (1), 92−102.10.1002/ecy.1621.1.1.
Ronk, Argo; Szava-Kovats, Robert; Zobel, Martin; Pärtel, Meelis (2017). Observed and dark diversity of alien plant species in Europe: estimating future invasion risk. Biodiversity and Conservation, 26 (4), 899−916.10.1007/s10531-016-1278-4.1.1.
Kasari, L., Zobel, M., Pärtel, M., Bommarco, R., Bruun, H.H., Gustina, L., Heikkinen, R., Honnay, O., Krauss, J., Lindborg, R., Raatikainen, K., Rūsiņa, S. & Helm, A. (2017). Plants with good dispersal abilities disappear from European semi-natural grasslands following the payment of extinction debt. Vegetation patterns in natural and cultural landscapes: 60th IAVS Symposium, Palermo, Italy, 20–24 June. Ed. Guarino, R., Bazan, G., Barbera, G. Palermo University Press, 195.5.2.
Moora, M.; Öpik, M.; Davison, J.; Jairus, T.; Vasar, M.; Zobel, M.; Eckstein, R.L. (2016). AM fungal communities inhabiting the roots of submerged aquatic plant Lobelia dortmanna are diverse and include a high proportion of novel taxa. Mycorrhiza, 26, 735−745.10.​1007/​s00572-016-0709-0.1.1.
Põlme, Sergei; Öpik, Maarja; Moora, Mari; Zobel, Martin; Kohout, Petr; Oja, Jane; Kõljalg, Urmas; Tedersoo, Leho (2016). Arbuscular mycorrhizal fungi associating with roots of Alnus and Rubus in Europe and the Middle East. Fungal Ecology, 24A, 27−34.1.1.
García de León, David; Moora, Mari; Öpik, Maarja; Jairus, Teele; Neuenkamp, Lena; Vasar, Martti; Bueno, C. Guillermo; Gerz, Maret; Davison, John; Zobel, Martin (2016). Dispersal of arbuscular mycorrhizal fungi and plants during succession. Acta Oecologica, 77, 128−135./10.1016/j.actao.2016.10.006.1.1.
Menzel, A.; Hempel, S.; Manceur, A. M.; Götzenberger, L.; Moora, M.; Rillig, M. C.; Zobel, M.; Kühn, I. (2016). Distribution patterns of arbuscular mycorrhizal and non-mycorrhizal plant species in Germany. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, 21, 78−88.10.1016/j.ppees.2016.06.002.1.1.
Davison, J.; Moora, M.; Jairus, T.; Vasar, M:; Öpik, M.; Zobel, M. (2016). Hierarchical assembly rules in arbuscular mycorrhizal (AM) fungal communities. Soil Biology & Biochemistry, 97, 63−70.10.1016/j.soilbio.2016.03.003.1.1.
Gazol,A.;Zobel,M.; Cantero,J.J.;Davison,J.; Esler,K.J.;Jairus,T., Öpik,M.; Vasar,M.; Moora, M. (2016). Impact of alien pines on local arbuscular mycorrhizal fungal communities–evidence from two continents. FEMS Microbiology Ecology, 92 (6), fiw073.10.1093/femsec/fiw073.1.1.
Pärtel, Meelis; Bennet, Jonathan A.; Zobel, Martin (2016). Macroecology of biodiversity: disentangling local and regional effects. New Phytologist, 211, 404−410.10.1111/nph.13943.1.1.
Gerz, M.; Bueno, C.G.; Zobel, M.; Moora, M. (2016). Plant community mycorrhization in temperate forests and grasslands: relations with edaphic properties and plant diversity. Journal of Vegetation Science, 27 (1), 89−99.10.1111/jvs.12338.1.1.
Thiéry, Odile; Vasar, Martti; Jairus, Teele; Davison, John; Roux, Christophe; Kivistik, Paula-Ann; Metspalu, Andres; Milani, Lili; Saks, Ülle; Moora, Mari; Zobel, Martin; Öpik, Maarja (2016). Sequence variation in nuclear ribosomal small subunit, internal transcribed spacer and large subunit regions of Rhizophagus irregularis and Gigaspora margarita is high and isolate-dependent. Molecular ecology, 25 (12), 2816−2832.10.1111/mec.13655.1.1.
GARCÍA DE LEÓN, D.; MOORA, M.; ÖPIK, M.; NEUENKAMP, L.; GERZ, M.; JAIRUS, T.; VASAR, M.; BUENO, C.G.; DAVISON, J.; ZOBEL, M. (2016). Symbiont dynamics during ecosystem succession: co-occurring plant and arbuscular mycorrhizal fungal communities. FEMS Microbiology Ecology, 92 (7), UNSP fiw097.10.1093/femsec/fiw097.1.1.
Zobel, Martin (2016). The species pool concept as a framework for studying patterns of plant diversity. Journal of Vegetation Science, 27, 8−18.1.1.
Öpik, Maarja; Davison, John; Moora, Mari; Pärtel, Meelis; Zobel, Martin (2016). Response to Comment on “Global assessment of arbuscular mycorrhizal fungus diversity reveals very low endemism”. Science, 351 (6275), 826−826.10.1126/science.aad5495.6.8.
Pither, J.; Fraser, L.H.; Jentsch, A.; Sternberg, M.; Zobel, M., Cahill, J.; Beierkuhnlein, C.; Bartha, S.; Bennett, J.A.; Boldgiv, B.; Brown, L.R.; Cabido, M.; Campetella, G.; Carlyle, C.N.; Chelli, S.; Csergő, A.M.; Diaz, S.; Enrico, L.; Ensing, D.; Fidelis, A.; Garris, H.W. ... Zupo,T. (2016). Response to Comment on “Worldwide evidence of a unimodal relationship between productivity and plant species richness”. Science, 351, 457−457.10.1126/science.aad8019.6.8.
Helm, A.; Zobel, M.; Moles, A.T.; Szava-Kovats, R.; Pärtel, M. (2015). Characteristic and derived diversity: implementing the species pool concept to quantify conservation condition of habitats. Diversity and Distributions, 21 (6), 711−721.10.1111/ddi.12285.1.1.
Wasof, S.; Lenoir, J.; Aarrestad, P.A.; Greve Alsos, I.; Armbruster, W.S.; Austrheim, A.; Bakkestuen, V.; Birks, H.J.B.; Bråthen, K.A.; Broennimann, O.; Brunet, J.; Bruun, H.H.; Dahlberg, C.J.; Diekmann, M.; Dullinger, S.; Dynesius, M.; Ejrnæs, R.; Gégout, J.-C.; Graae, B.J.; Grytnes, J.A. ... Decocq, G. (2015). Disjunct populations of European vascular plant species keep the same climatic niches. Global Ecology and Biogeography, 24 (12), 1401−1412.10.1111/geb.12375.1.1.
Davison, J.; Moora, M.; Öpik, M.; Adholeya, A.; Ainsaar, L.; Bâ, A.; Burla, S.; Diedhiou, A. G.; Hiiesalu, I.; Jairus, T.; Johnson, N. C.; Kane, A.; Koorem, K.; Kochar, M.; Ndiaye, C.; Pärtel, M.; Reier, Ü.; Saks, Ü.; Singh, R.; Vasar, M. ... Zobel, M. (2015). Global assessment of arbuscular mycorrhizal fungus diversity reveals very low endemism. Science, 349 (6251), 970−973.10.1126/science.aab1161.1.1.
Fraser, L.H.; Pärtel, M.; Pither, J.; Jentsch, A.; Sternberg, M.; Zobel, M. (2015). Response to comment on worldwide evidence of a unimodal relationship between productivity and plant species richness. Science, 350 (6265), 1177c−1177c.10.1126/science.aad4874.1.1.
Fraser, L.H.; Pither, J.; Jentsch, A.; Sternberg, M.; Zobel, M.; Askarizadeh, D.; Bartha, S.; Beierkuhnlein, C.; Bennett, J.A.; Bittel, A.; Boldgiv, B.; Boldrini, I.I.; Bork, E.; Brown, L.; Cabido, M.; Cahill, J.; Carlyle, C.N.; Campetella, G.; Chelli, S.; Cohen, O. ... Zupo, T. (2015). Worldwide evidence of a unimodal relationship between productivity and plant species richness. Science, 349, 302−305.10.1126/science.aab3916.1.1.
Breeze, T. D.; Vaissière, B. E.; Bommarco, R.; Petanidou, T.; Seraphides, N.; Kozák, L.; Scheper, J.; Biesmeijer, J. C.; Kleijn, D.; Gyldenkærne, S.; Moretti, M.; Holzschuh, A.; Steffan-Dewenter, I.; Stout, J. C.; Pärtel, M.; Zobel, M.; Potts, S. G. (2014). Agricultural Policies Exacerbate Honeybee Pollination Service Supply-Demand Mismatches Across Europe. PLoS ONE, 9, e82996.10.1371/journal.pone.0082996.1.1.
  • Leitud 22 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Alien plant distribution in Europe along a latitudinal gradientRonk, ArgomagistrikraadJesse Kalwij; Martin ZobelKaitstud2011Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Taimeökoloogia õppetool
Arbuscular mycorrhizal fungal diversity patterns in boreonemoral forest ecosystemsSaks, ÜlledoktorikraadMaarja Öpik; Martin ZobelKaitstud2013Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond
Communities of arbuscular mycorrhizal fungi in spruce forest ecosystem and their effect on performance of forest understorey plant speciesUibopuu, AnnikadoktorikraadMaarja Öpik; Martin ZobelKaitstud2013Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
Comparative ecology of three fern species: Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs, D. expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins & Jeremy and D. dilatata (Hoffm.) A. Gray (Dryopteridaceae)Rünk, KaidoktorikraadKristjan Zobel; Martin ZobelKaitstud2007Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut
Diversity of arbuscular mycorrhizal fungi in the roots of perennial plants and their effect on plant performanceÖpik, MaarjadoktorikraadMartin Zobel; Mari MooraKaitstud2004Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut
Do different competitive abilities of three fern species explain their different regional abundances?Rünk, Kaimagistrikraad (teaduskraad)Martin ZobelKaitstud2003Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut
Dynamics of grassland communities under changing landuse - the potential of dispersal and symbiont limitationNeuenkamp, LenadoktorikraadMartin ZobelJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond
Hawaiian endemic fern lineage Diellia (Aspleniaceae): distribution, population structure and ecology.Aguraiuja, RuthdoktorikraadMartin ZobelKaitstud2005Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Taimeökoloogia õppetool
Impact of land use on arbuscular mycorrhizal fungiSepp, Siim-KaareldoktorikraadMartin Zobel; Maarja ÖpikJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond
Impact of management on biodiversity-biomass relations in Estonian floodplain meadowsNeuenkamp, Lenamagistrikraad (teaduskraad)Martin ZobelKaitstud2012University of Münster, Germany
Lubjarikaste muldadega niidukoosluste seemneline uuenemine ja selle seos liigilise mitmekesisusegaOtsus, MeritdoktorikraadMartin ZobelKaitstud2004Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond
Mechanisms behind the relationship between species richness and productivity - an experiment on a mesophyte grasslandSaar, Liinamagistrikraad (teaduskraad)Martin ZobelKaitstud2007Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut
Metsa alustaimestiku liigirikkuse ja biomassi sõltuvus koosluse ja keskkonna heterogeensusest erineva inimmõju tingimustes.Heikki Kallemagistrikraad (teaduskraad)Martin Zobel; Mari MooraKaitstud2006Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut
Mätastarna kvantitatiivsed tunnused erinevates kasvukohtadesEhrlich, LooremagistrikraadMartin ZobelKaitstud1989Tartu Ülikool
Plant community diversity and habitat relationships in Central Argentina grasslandsJuan Jose CanterodoktorikraadMartin ZobelKaitstud1999Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond
Seed bank, seed rain and community regeneration in Estonian calcareous grasslandsKalamees, ReindoktorikraadMartin ZobelKaitstud1999Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond
Species diversity and community dynamics in calcareous grassland communities in Western EstoniaPärtel, MeelisdoktorikraadMartin ZobelKaitstud1997Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond
Taimekoosluste mükoriissus ja selle seosed abiootiliste keskkonnatingimustegaGerz, MaretmagistrikraadMari Moora; Martin ZobelKaitstud2013Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond
The influence of arbuscular mycorrhizal (AM) symbiosis on the competition and coexistence of calcareous grassland speciesMoora, MaridoktorikraadMartin ZobelKaitstud1998Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond
Vegetation and seed bank of grazed and ungrazed Baltic coastal meadows in SW FinlandHeli M. Jutila b.ErkkilädoktorikraadMartin ZobelKaitstud1999Turku University
Vegetation dynamics in floodplain meadows: influence of mowing and sediment applicationMetsoja, Jaak-AlbertdoktorikraadKai Vellak; Martin ZobelKaitstud2016Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut
Vilsandi rahvuspargi Atla piiranguvööndi Lääne-Saaremaa osa loopealsed ja majandamise soovitused tulevikuksTuvi, Eva-Liismagistrikraad (teaduskraad)Jaan Liira; Martin ZobelKaitstud2002Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut