1.10.1964
6202360
eerik.lossmann@ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2018–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut, vanemlektor (1,00)
01.01.2017–31.12.2017   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut, Dotsent (0,50)
01.09.2011–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Raadio- ja sidetehnika instituut, Telekommunikatsiooni õppetool, Dotsent (1,00)
2010–31.08.2011   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Raadio- ja sidetehnika instituut, Telekommunikatsiooni õppetool, Professor (0,75)
2001–2009   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Raadio- ja sidetehnika instituut, Telekommunikatsiooni õppetool, Professor (1,00)
2000–2001   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Raadio- ja sidetehnika instituut, Telekommunikatsiooni õppetool, Dotsent (1,00)
1999–2000   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Raadio- ja sidetehnika instituut, Telekommunikatsiooni õppetool, Vanemteadur (1,00)
1995–1999   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Raadio- ja sidetehnika instituut, Telekommunikatsiooni õppetool, Teadur (1,00)
1990–1991   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Raadio- ja sidetehnika instituut, Insener (1,00)
 
 
Haridustee
1994–1999   
Tallinna Tehnikaülikool, raadio- ja sidetehnika instituut, doktoriõpe
1991–1993   
Tallinna Tehnikaülikool, raadio- ja sidetehnika instituut, magistriõpe
1983–1990   
Tallinna Tehnikaülikool, raadiotehnika kateeder, kraadieelõpe (raadioinsener)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2003−2007   
Sihtfinantseeritava teadusteema "Telekommunikatsioonitehnika-alased uuringud" juht
2000−2016   
TTÜ raadio- ja sidetehnika instituudi telekommunikatsiooni õppetooli juhataja
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Loengukursused Tallinna Tehnikaülikoolis:
-IRT0130 Kodeerimismeetodid (bak.)
-IRT0170 Telekommunikatsiooni teenuste arendus (mag.)
-IRT0180 Multimeedia tehnoloogiad (mag.)
-IRT0090 Helitehnika ja akustika (mag.)
-IRT0120 Sideteooria (mag.)
-IRT9040 Sideteooria (doktoriõpe)
-IRZ0130 Sidesüsteemide mudeldamine MATLAB keskkonnas (Lennuakadeemia üliõpilastele);

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
3.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
3.5.
2010
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
5.2.
2006
1.2.
2005
3.5.
2005
1.2.
2004
3.1.
2004
3.5.
2004
5.2.
2004
1.2.
2003
3.4.
2003
3.5.
2003
6.3.
2003
3.1.
2002
1.2.
2001
1.2.
2000
1.2.
2000
3.1.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.5.
2000
2.3.
1999
3.5.
1999
3.1.
1998
3.4.
1998
3.4.
1998
3.5.
1998
5.2.
1998
5.2.
1998
1.2.
1997
3.1.
1997
5.1.
1997
1.1.
1996
1.2.
1996
1.1.
1995
5.1.
1995
5.1.
1995
3.4.
1994
6.7.
1993
18.04.2018
1.10.1964
6202360
eerik.lossmann@ttu.ee

Career

Institution(s) and position(s)
01.01.2018–...   
Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics, Senior Lecturer (1,00)
01.01.2017–31.12.2017   
Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics, Associate Professor (0,50)
01.09.2011–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Department of Radio and Communication Engineering, Chair of Telecommunications, Associate Professor (1,00)
2010–31.08.2011   
Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Department of Radio and Communication Engineering, Chair of Telecommunications, Professor (0,75)
2001–2009   
Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Department of Radio and Communication Engineering, Chair of Telecommunications, Professor (1,00)
2000–2001   
Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Department of Radio and Communication Engineering, Chair of Telecommunications, Associate Professor (1,00)
1999–2000   
Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Department of Radio and Communication Engineering, Chair of Telecommunications, Senior Researcher (1,00)
1995–1999   
Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Department of Radio and Communication Engineering, Chair of Telecommunications, Researcher (1,00)
1990–1991   
Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Department of Radio and Communication Engineering, Research Engineer (1,00)
 
 
Education
1994–1999   
Tallinn University of Technology, Department of Radio and Communication Engineering, doctoral studies
1991–1993   
Tallinn University of Technology, Department of Radio and Communication Engineering, Master studies
1983–1990   
Tallinn University of Technology, Department of Radio and Communication Engineering, undergraduate studies (Radio Engineer)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2003−2007   
Head of the target-funded research programme 'Research in Telecommunications Technology'
2000−2016   
Head of the Chair of Telecommunications at the Department of Radio and Communication Engineering in TUT
 
 
Additional career information
Courses lectured at Tallinn University of Technology:
-IRT0130 Coding Methods (BSc)
-IRT0170 Telecommunication Services Development (MSc)
-IRT0180 Multimedia Technologies (MSc)
-IRT0090 Sound Engineering and Acoustics (MSc)
-IRT0120 Telecommunications Theory (MSc)
-IRT9040 Telecommunications Theory (PhD)
-IRZ0130 Modelling of Telecommunications Systems using MATLAB (for students of Estonian Aviation Academy);

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
3.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
3.5.
2010
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
5.2.
2006
1.2.
2005
3.5.
2005
1.2.
2004
3.1.
2004
3.5.
2004
5.2.
2004
1.2.
2003
3.4.
2003
3.5.
2003
6.3.
2003
3.1.
2002
1.2.
2001
1.2.
2000
1.2.
2000
3.1.
2000
3.1.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.5.
2000
2.3.
1999
3.5.
1999
3.1.
1998
3.4.
1998
3.4.
1998
3.5.
1998
5.2.
1998
5.2.
1998
1.2.
1997
3.1.
1997
5.1.
1997
1.1.
1996
1.2.
1996
1.1.
1995
5.1.
1995
5.1.
1995
3.4.
1994
6.7.
1993
18.04.2018