Mihkel Jalakas

19.06.1940
7313216
mihkel.jalakas@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2008–2013    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, sigimisbioloogia osakond, Professor (1,00)
2005–2008    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Erakorraline vanemteadur (1,00)
01.01.2004–31.12.2005    EPMÜ dotsent
01.01.2001–31.12.2004    EPMÜ erakorraline lektor, loomaarstiteaduskonna prodekaan 2002 –2003 a.
01.01.1990–31.12.2001    EPMÜ – dots, loomakliiniku juhataja 1993–1998. a.
01.01.1989–31.12.1990    EPA – dotsendi kt
01.01.1969–31.12.1989    EPA – vanemõpetaja, kirurgia ja sünnitusabi kateedri juhataja 1980–1981. a.
01.01.1967–31.12.1969    Mustla sovhoosi direktori asetäitja
01.01.1966–31.12.1967    EPA – kirurgia ja sünnitusabi kateedri aspirant
01.01.1963–31.12.1966    Mustla sovh. peaveterinaararst, armeeteenistus 1964.–1965. a.
 
 
Haridustee
2004–2004    Loomaarstiteaduse doktor
1994–1994    Veterinaarmeditsiinimagister
1958–1963    EPA veterinaariateaduskond, veterinaararst.
1954–1958    Vana-Võidu Loomakasvatustehnikum
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
Sünnitusabi ja kirurgia kateedri juhataja (1979–1980), loomaarstiteaduskonna nõukogu liige (1992–2003), loomakliiniku juhataja (1993–1998), sünnitusabi õppetooli juhataja (1995–2003), teaduskonna prodekaan (2002–2003), EPMÜ nõukogu liige (2002), Eesti Loomaarstide Ühingu taasasutajaliige (1988), Tartu Põllumeeste Seltsi liige, Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi liige, Eesti Vabariigi Ravimiameti veterinaarravimite registreerimise komisjoni liige.

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2010, Mihkel Jalakas, Põllumajandusministeeriumi hõbedane teenetemärk
2008, Mihkel Jalakas, Eesti Loomaarstide Ühingu elutööpreemia
2007, Mihkel Jalakas, Riigi teaduspreemia põllumajandusteaduste alal monograafia "Veise tiinuse ja sünnituse patoloogia", vaagna ja udara kandeaparaadi anatoomia ning obsteetrilise pelvimeetria alaste uurimuste eest
0, Mihkel Jalakas, EPMÜ rektori tänukiri seoses juubeliga (2000. a) ja seoses teaduskonna juubeliga 1998. a. EPMÜ teenetemedal 2005. a.
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.2. Veterinaarmeditsiin; PÕHISUUND: tiinuse patoloogia, tokoloogia, günekoloogilised haigused ja mastiidid
 
 
Lisainfo
Loomaarstiteaduse doktor, EPMÜ, 2004. a.
Veterinaarmeditsiini magister, EPMÜ, 1994. a.

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2015
1.1.
2014
3.5.
2013
1.3.
2012
1.3.
2012
3.5.
2012
3.5.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
3.5.
2011
3.5.
2011
5.1.
2011
5.1.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.3.
2010
3.5.
2010
5.1.
2010
3.5.
2009
3.5.
2009
3.5.
2009
5.2.
2009
3.5.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
3.2.
2007
3.5.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
2.2.
2006
5.1.
2006
5.1.
2005
1.3.
2004
1.3.
2004
2.3.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
1.1.
2003
1.2.
2003
1.3.
2003
1.3.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
1.1.
2002
1.3.
2002
3.5.
2002
3.5.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
3.4.
2001
3.5.
2001
6.3.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
3.4.
2000
3.5.
2000
3.4.
1999
3.5.
1999
6.2.
1999
3.5.
1998
3.5.
1997
1.1.
1996
3.4.
1995
6.3.
1994
3.2.
1987
6.2.
1985
6.2.
1985
6.2.
1984
6.2.
1983
3.2.
1981
6.2.
1979
3.2.
1977
3.2.
1975
3.2.
1974
3.2.
1971

Mihkel Jalakas

19.06.1940
7313216
mihkel.jalakas@emu.ee

Career

Institution and occupation
2008–2013    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department od Reproductive Biology, Professor (1,00)
2005–2008    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Extraordinary Senior Researcher (1,00)
01.01.2004–31.12.2005    Estonian Agriculural University, associate professor
01.01.2001–31.12.2004    extraordinary lecturer, vice-dean 2002-2003
01.01.1990–31.12.2001    associate professor, head of animal clinic 1993-1998
01.01.1989–31.12.1990    assotiate professor
01.01.1969–31.12.1989    senior assistant, head of chair of surgery and obstetrics 1980-1981
01.01.1967–31.12.1969    Vice-direktor in Mustla state farm
01.01.1966–31.12.1967    postgraduate student
01.01.1963–31.12.1966    Chief veterinary surgeon in Mustla state farm, military service 1964-1965
 
 
Education
2004–2004    Doctor of Veterinary Medical Science (D Sc)
1994–1994    Master of Veterinary Sciences M Sc
1958–1963    DVM, Veterinary Faculty of Estonian Agricultural Academy
1954–1958    Vana-Vyidu Technical School of Animal Breeding
 
 
R&D related managerial and administrative work
Chair of Obstetrics and Surgery, Head (1979–1980)Council of the Faculty of Veterinary Medicine, member (1992–2003), Animal Clinic, Head (1993–1998), Chair of Obstetrics, Head (1995–2003), Vice-Dean (2002-2003), Council of the Estonian Agricultural Academy (2002), Association of Estonian Veterinary Surgeons, refounding member (1988), Tartu Agricultural Society, member Estonian Authority of Medicines, member of the committee on veterinary medicines

Qualifications

 
 
Honours & awards
2010, Mihkel Jalakas, Ministry of Agriculture - silvery medal of services
2008, Mihkel Jalakas, The Estonian Veterinary Association - prize on lifework
2007, Mihkel Jalakas, Estonian National Science Award in Agricultural Sciences for the monograph "Pathology of Bovine Pregnancy and Parturition", a research into the anatomy of the pelvis and suspensory apparatus of the udder, and obstetric pelvimetry
0, Mihkel Jalakas, Honour certificates by Rector of Estonian Agricultural University (1998, 2000).Medal of Merit 2005.
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 3. Health; 3.2. Veterinary Medicine
 
 
Additional information
Doctor of Veterinary Medical Science (D Sc), Estonian Agricultural University, 2004
Master of Veterinary Sciences, Estonian Agricultural University, 1994

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2015
1.1.
2014
3.5.
2013
1.3.
2012
1.3.
2012
3.5.
2012
3.5.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
3.5.
2011
3.5.
2011
5.1.
2011
5.1.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.3.
2010
3.5.
2010
5.1.
2010
3.5.
2009
3.5.
2009
3.5.
2009
5.2.
2009
3.5.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
3.2.
2007
3.5.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
2.2.
2006
5.1.
2006
5.1.
2005
1.3.
2004
1.3.
2004
2.3.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
1.1.
2003
1.2.
2003
1.3.
2003
1.3.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
1.1.
2002
1.3.
2002
3.5.
2002
3.5.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
3.4.
2001
3.5.
2001
6.3.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
3.4.
2000
3.5.
2000
3.4.
1999
3.5.
1999
6.2.
1999
3.5.
1998
3.5.
1997
1.1.
1996
3.4.
1995
6.3.
1994
3.2.
1987
6.2.
1985
6.2.
1985
6.2.
1984
6.2.
1983
3.2.
1981
6.2.
1979
3.2.
1977
3.2.
1975
3.2.
1974
3.2.
1971