Kalle Kask

13.07.1965
7313217
+3725240705
kalle.kask@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1991 – 1993 Tartu Maakond „Vambola“ kolhoos peaveterinaararst
1993 – 1995 EPA Veterinaariateaduskond, kirurgia ja sünnitusabi kateeder assistent
1995 – 2000 EPMÜ loomaarstiteaduskond teraapia instituut lektor
2000 – 31.08.2004 EPMÜ loomaarstiteaduskond teraapia õppetooli korraline dotsent (veterinaarsünnitusabi ja günekoloogia, ainevahetushaigused), sisehaiguste õppetooli juhataja.
01.09.2012–31.08.2017    Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Dotsent (1,00)
01.09.2009–31.08.2012    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Erakorraline dotsent (1,00)
2004–2009    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Professor (1,00)
 
 
Haridustee
Tartu 8. keskkool 1983
EPA Veterinaariateaduskond 1986 – 1991 (diplomeeritud veterinaararst)
1993 – osaline magistriõpe (9 kuud) Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikoolis Uppsalas. Tunnistatud Rootsi Kuningliku Veterinaariakolledzi stipendiaadiks (Diplom 1993)
Kaitstud magistritöö 1995 a. „Imiteeritud embrüosiirdamise mõjust PGF2α vabanemisele mära emakast“.
1996 – 2000 doktorantuur Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikooli Veterinaarmeditsiini teaduskonna sünnitusabi ja günekoloogia osakonnas Uppsalas.
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
Eesti Loomaarstide Ühingu liige alates 1991. a.
Euroopa Põllumajandusloomade Reproduktsiooniühingu (ESDAR) liige alates 1997’st aastast
Alates 2003 aastast EPMÜ Veterinaarmditsiini ja loomakasvatuse insituudi doktorantuuri kuraator.
2012−2018    AS Trigon Dairy Farming Estonia, nõukogu liige
2000−2005    Loomaarstiteaduskonna metoodika komisjoni esimees 2000 – 2005. Mittenakkavate sisehaiguste õppetooli juhataja 2000 – 2003.
2000−2005    Veterinaarmeditsiini teaduskonna nõukogu liige 2000-2005
1999−2004    Olen olnud konverentside „Veterinaarmeditsiin’ 1999,“ 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 korralduskomitee liige ja suurloomade sektsiooni juhataja 2003 ja 2004.

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Kalle Kask, Tunnistatud Eesti Maaülikooli aasta täiendkoolitajaks
2006, Kalle Kask, DeLaval AS III taseme uurimistöö stipendium 2006 a.
2001, Kalle Kask, DeLaval AS I preemia teadustööde konkursil 2001 a.
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.2. Veterinaarmeditsiin
 
 
Lisainfo
Veterinaarmeditsiinidoktor (PhD)
Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikool, Uppsala 1999

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2014
6.7.
2014
1.1.
2012
3.5.
2012
5.1.
2012
1.1.
2011
5.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
5.1.
2010
1.1.
2009
5.1.
2008
1.1.
2006
3.4.
2006
1.1.
2003
1.3.
2003
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
1998

Kalle Kask

13.07.1965
7313217
+3725240705
kalle.kask@emu.ee

Career

Institution and occupation
1991 – 1993 Tartu County Collective farm „Vambola“ chief veterinarian
1993 – 1995 EAU Faculty of Veterinary Medicine, dept. of surgery and obstetrics, assistant
1995 – 2000 EAU Faculty of Veterinary Medicine, dept. of therapy, lecturer
2000 – 31.08.2004 EAU Faculty of Veterinary Medicine, dept. of therapy associate professor, head of the chair of inner medicine
01.09.2012–31.08.2017    Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Associate Professor (1,00)
01.09.2009–31.08.2012    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Extraordinary Associate Professor (1,00)
2004–2009    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Professor (1,00)
 
 
Education
Secondary school No.8. Tartu 1983
EAU Faculty of Veterinary Medicine 1986 – 1991
1993 – master studies at the Swedish University of Agricultural Science (9 months) Uppsala. Fellow of the Swedish Royal Veterinary Collegs (Diploma 1993)
Master thesis 1995 „The effect of sham embryo transfer on prostaglandin F2a release in the mare"
1996 – 2000 doctoral studies at the Swedish University of Agricultural Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Uppsala.
 
 
R&D related managerial and administrative work
Member of Estonian Veterinary Association since 1991
Member of European Sociaty of Domestic Animal Reproduction(ESDAR) since 1997
Since 2003 ellected as a head of doctoral studies in the Institute of veterinary medicine and animal science.
2012−2018    AS Trigon Dairy Farming Estonia, council member
2000−2005    Head of the study commitee of the faculty 2000 – 2005. Head of the chair of inner medicine 2000 – 2003.
2000−2005    Member of the faculty council 2000 - 2005.
1999−2004    ' Member of organizing commite of conference "Veterinary Medicine" 1999,“ 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 and head of the large animal section2003 ja 2004.

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2014
6.7.
2014
1.1.
2012
3.5.
2012
5.1.
2012
1.1.
2011
5.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
5.1.
2010
1.1.
2009
5.1.
2008
1.1.
2006
3.4.
2006
1.1.
2003
1.3.
2003
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
1998