Heiki-Jaan Kaalep

19.05.1962
737 5942
heiki-jaan.kaalep@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1993–...    Filosoft OÜ, juhatuse esimees (1,00)
01.01.1993–...    Filosoft OÜ, juhatuse esimees
1985-1991 TRÜ tehisintellekti labori teadur
1991-1992 TÜ tehisintellekti labori juhataja
sept. 1993 - märts 1994 0,5 lektor TÜ majandusteaduskonna majandusinformaatika ja modelleerimise instituudis
1992 - 1998 TÜ eesti filoloogia osakonna üldkeeleteaduse õppetooli teadur
1999 - TÜ eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakonna vanemteadur
01.09.2009–31.08.2014    Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, keeletehnoloogia vanemteadur (1,00)
01.10.2004–31.08.2009    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, arvutilingvistika vanemteadur (1,00)
 
 
Haridustee
1980 Tallinna 44. Keskkool
1985 Majandusküberneetika eriala TRÜ-s
1992 TÜ informaatikamagister
1999 TÜ Ph.D. üldkeeleteaduse alal
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2012−...    Ajakirja NEJLT abitoimetaja
2012−...    Journal of Language Modelling toimetuskolleegiumi liige
2006−...    European Science Foundation-i ekspert
Memura workshopi (seotud konverentsiga LREC, Lissabon 2004) programmikomitee liige.
TEMA 2005 - Workshop on Text Mining and Applications programmikomitee liige.
Haridus- ja Teadusministeeriumi juures keeletehnoloogia riiklikku programmi ettevalmistava töörühma liige (2005)
2012−2013    Konverentsi NODALIDA 2013 prgrammikomitee liige
2012−2012    Konverentsi HLT - the Baltic Perspective programmikomitee liige
2006−2010    Riikliku programmi "Eesti keele keeletehnoloogiline tugi (2006-2010)" juhtkomitee liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2003, Heiki-Jaan Kaalep, Eesti Vabariigi teaduspreemia tehnikateaduste alal töö „Eesti keele tekst-kõne süntees“ eest (kaasautorid Meelis Mihkla, Arvo Eek, Einar Meister) 2003
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS ERIALA: H350 Keeleteadus
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.7. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
 
 
Lisainfo
Ph.D. üldkeeleteaduse alal
TÜ 1999

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
3.1.
2016
1.2.
2015
1.3.
2014
1.2.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
1.1.
2011
3.4.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
3.1.
2010
1.1.
2009
1.2.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
3.4.
2007
3.4.
2007
4.2.
2007
3.4.
2006
3.4.
2005
3.4.
2004
6.2.
2004
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
6.3.
2003
3.2.
2002
3.3.
2002
3.4.
2002
3.4.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
1.2.
2000
1.3.
2000
3.4.
1999
1.2.
1998
1.2.
1998
3.4.
1998
3.4.
1998
1.1.
1997

Heiki-Jaan Kaalep

19.05.1962
737 5942
heiki-jaan.kaalep@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2016–31.08.2019    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Computer Science, Senior Research Fellow in Language Technology (1,00)
1993–...    Filosoft Ltd., Other staff (1,00)
1985-1999 research fellow in laboratory of artificial intelligence, UT
1991-1992 chair of the laboratory of artificial intelligence, UT
sept 1993 - march 1994 0.5 lector in the institute of economical informatics and modelling, UT
1992 - 1998 research fellow in the department of general linguistics, UT
1999 - senior research fellow in the department of general linguistics, UT
01.09.2014–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Computer Science, Senior Research Fellow in Language Technology (1,00)
01.09.2009–31.08.2014    University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Computer Science, Senior Research Fellow in Language Technology (1,00)
01.10.2004–31.08.2009    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Senior Research Fellow (1,00)
 
 
Education
1980 Secondary School No 44, Tallinn
1985 Economical cybernetics, UT
1992 Master of Informatics, UT
1999 PhD in general linguistics, UT
 
 
R&D related managerial and administrative work
2012−...    Associate editor of NEJLT
2012−...    Member of the editorial board of Journal of Language Modelling
Member of the Memura workshop (in connection with LREC, Lisbon 2004) program committee.
Member of the TEMA 2005 - Workshop on Text Mining and Applications program committee.
Member of a preparatory workgroup for National programme for language technology at the Ministry of Education and Science
2012−2013    Member of the programme commitee of NODALIDA 2013
2012−2012    Member of the programme commitee of HLT - the Baltic Perspective
2006−2010    Member of the steering commitee of the programme "Language technology for Estonian (2006-2010)"

Qualifications

 
 
Honours & awards
2003, Heiki-Jaan Kaalep, Scientific prize of Estonia in technical sciences for "Estonian text-to-speech synthesis" (co-authors Meelis Mihkla, Arvo Eek, Einar Meister) 2003
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS SPECIALTY: H350 Linguistics
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.7. Telecommunications
 
 
Additional information
PhD in general linguistics
UT 1999

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
3.1.
2016
1.2.
2015
1.3.
2014
1.2.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
1.1.
2011
3.4.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
3.1.
2010
1.1.
2009
1.2.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
3.4.
2007
3.4.
2007
4.2.
2007
3.4.
2006
3.4.
2005
3.4.
2004
6.2.
2004
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
6.3.
2003
3.2.
2002
3.3.
2002
3.4.
2002
3.4.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
1.2.
2000
1.3.
2000
3.4.
1999
1.2.
1998
1.2.
1998
3.4.
1998
3.4.
1998
1.1.
1997