16.07.1948
737 5971
jaan.sootak@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–...   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond, kriminaalõiguse professor (1,00)
01.01.1994–...   
Riigikohtu nõunik
01.01.1992–...   
(ümbervalimine 1997 ja 2002): Tartu ülikooli kriminaalõiguse professor
01.01.2016–31.12.2016   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond, osakonna juhataja
01.02.2008–31.12.2008   
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofia ja semiootika instituut, abijuhataja
25.05.2007–31.01.2008   
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofia ja semiootika instituut, abijuhataja
01.09.2006–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Avaliku õiguse instituut, õppetooli juhataja
01.09.2003–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Avaliku õiguse instituut, kriminaalõiguse professor (1,00)
01.01.2003–24.05.2007   
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofia ja semiootika instituut, Tartu Ülikooli Eetikakeskus, abijuhataja
01.01.1982–31.12.1992   
Tartu ülikooli õigusteaduskond, kriminaalõiguse ja –protsessi kateedri dotsent
01.01.1974–31.12.1982   
Tartu ülikooli õigusteaduskond, kriminaalõiguse ja –protsessi kateedri vanemõpetaja
01.01.1971–31.12.1974   
Eesti NSV Prokuratuur
 
 
Haridustee
1971 - Tartu Ülikool, õigusteaduskond
1966–1971   
Tartu ülikooli õigusteaduskond
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
1998−...   
1. Eesti Akadeemiline õigusteaduse Selts, asutajaliige
1998−...   
4. Eesti Õigusfilosoogia Selts, asutajaliige
1998−...   
5. Ajakirja “Akadeemia” toimetuskolleegiumi liige
1997−...   
2. Gesellschaft für Rechtsvergleichung (Freiburg, Saksamaa) – liige
1997−...   
3. Association Internationale de Droit Penal (Pau, Prantsusmaa), liige
1998−2005   
8. Eesti Bioeetika Nõukogu liige
1995−1998   
7. Tartu ülikooli Inimuuringute eetikakomitee liige
1992−2014   
6. Riikliku Kriminaalpreventsiooninõukogu liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
0, Jaan Sootak, 1. Ajakirja “Akadeemia” laureaat (1993) 2. Ajakirja “Juridica” aasta autor (1995) 3. Valge Tähe orden, 3. klass (2001)
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; CERCS ERIALA: S149 Kriminaalõigus ja -protsess
 
 
Lisainfo
Õigusteaduse kandidaat:
Moskva Juriidiline Instituut 1980

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.3.
2019
1.3.
2019
3.1.
2019
2.4.
2018
1.2.
2016
1.3.
2016
1.3.
2016
1.3.
2016
1.3.
2016
2.4.
2016
2.4.
2016
1.2.
2015
1.3.
2015
2.4.
2015
4.2.
2015
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
4.2.
2014
1.2.
2013
1.3.
2013
3.1.
2013
6.2.
2013
1.2.
2012
1.3.
2012
1.3.
2012
1.3.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
1.3.
2011
1.3.
2011
2.4.
2011
6.2.
2011
6.7.
2011
1.3.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
6.2.
2010
1.3.
2009
1.3.
2009
1.3.
2009
2.2.
2009
3.3.
2009
3.3.
2009
4.2.
2009
1.3.
2008
1.3.
2008
1.3.
2008
1.3.
2008
6.2.
2008
6.3.
2008
1.2.
2007
1.3.
2007
1.3.
2007
1.3.
2007
3.2.
2007
3.3.
2007
3.3.
2007
3.3.
2007
6.2.
2007
6.2.
2007
1.3.
2006
1.3.
2006
3.1.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
6.6.
2006
1.2.
2005
1.3.
2005
1.3.
2005
1.3.
2005
1.3.
2005
1.3.
2005
3.1.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
1.3.
2004
1.3.
2004
2.2.
2004
6.2.
2004
6.2.
2004
6.3.
2004
6.6.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
1.3.
2003
3.2.
2003
3.3.
2003
3.4.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
6.3.
2003
6.6.
2003
1.2.
2002
1.3.
2002
1.3.
2002
2.2.
2002
3.3.
2002
3.5.
2002
3.5.
2002
4.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
6.2.
2002
6.3.
2002
6.6.
2002
6.6.
2002
1.2.
2001
1.3.
2001
1.3.
2001
1.3.
2001
1.3.
2001
3.1.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.5.
2001
6.2.
2001
6.2.
2001
6.2.
2001
6.3.
2001
6.6.
2001
1.2.
2000
1.2.
2000
1.2.
2000
1.3.
2000
3.4.
2000
1.3.
1999
1.3.
1999
3.3.
1999
5.2.
1999
1.2.
1998
1.2.
1998
1.2.
1998
1.3.
1998
1.3.
1998
1.3.
1998
1.3.
1998
1.3.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
1.3.
1994
4.06.2019
16.07.1948
737 5971
jaan.sootak@ut.ee

Career

Institution(s) and position(s)
01.01.2016–...   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, School of Law, Professor of Criminal Law (1,00)
01.01.1994–...   
1994-present: Consultant of Estonian National Court
01.01.1992–...   
1992-present: University of Tartu, Professor of Criminal Law
01.01.2016–31.12.2016   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, School of Law, Head of Office
01.02.2008–31.12.2008   
University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Philosophy and Semiotics, Head
25.05.2007–31.01.2008   
University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Philosophy and Semiotics, Head
01.09.2006–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Public Law, Head of Chair
01.09.2003–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Public Law, Professor of Criminal Law (1,00)
01.01.2003–24.05.2007   
University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Philosophy and Semiotics, Centre for Ethics, Head
01.01.1982–31.12.1992   
1982-1992 University of Tartu, Faculty of Law, Department of Criminal Law and Procedure, Assistant Professor
01.01.1974–31.12.1982   
1974-1982: University of Tartu, Faculty of Law, Department of Criminal Law and Procedure, Senior Lecturer
01.01.1971–31.12.1974   
1971-1974: Estonian Prosecutors Office
 
 
Education
1971 - B.A: University of Tartu, Faculty of Law
1966–1971   
 
 
R&D related managerial and administrative work
1998−...   
1. Estonian Academic Society of Law Science (Tartu, Estonia), founding member, 1988-present
1998−...   
4. Estonian Society of Legal Philosophy (Tartu, Estonia), founding member, 1998-present
1998−...   
5. Journal “Akadeemia”, editors board, member, 1998-present.
1997−...   
2. Gesellschaft für Rechtsvergleichung (Freiburg, Germany) – member, 1997-present
1997−...   
3. Association Internationale de Droit Penal (Pau, France), member, 1997-present
1998−2005   
8. Estonian Council of Bioethics, member, 1998-present
1995−1998   
7. Board of Human Research Ethics of the University of Tartu 1995-1998
1992−2014   
6. State Council of Crime Prevention, member, 1992-present

Qualifications

 
 
Honours & awards
0, Jaan Sootak, 1. Journal “Akadeemia”, best author (1993) 2. Journal “Juridica”, author of the year (1995) 3. Order of the White Star, 3th class (2001)
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.7. Law; CERCS SPECIALITY: S149 Criminal law, criminal proceedings
 
 
Additional information
Candidate of Law (PhD):
Institute of Law, Moscow 1980

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.3.
2019
1.3.
2019
3.1.
2019
2.4.
2018
1.2.
2016
1.3.
2016
1.3.
2016
1.3.
2016
1.3.
2016
2.4.
2016
2.4.
2016
1.2.
2015
1.3.
2015
2.4.
2015
4.2.
2015
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
4.2.
2014
1.2.
2013
1.3.
2013
3.1.
2013
6.2.
2013
1.2.
2012
1.3.
2012
1.3.
2012
1.3.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
1.3.
2011
1.3.
2011
2.4.
2011
6.2.
2011
6.7.
2011
1.3.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
6.2.
2010
1.3.
2009
1.3.
2009
1.3.
2009
2.2.
2009
3.3.
2009
3.3.
2009
4.2.
2009
1.3.
2008
1.3.
2008
1.3.
2008
1.3.
2008
6.2.
2008
6.3.
2008
1.2.
2007
1.3.
2007
1.3.
2007
1.3.
2007
3.2.
2007
3.3.
2007
3.3.
2007
3.3.
2007
6.2.
2007
6.2.
2007
1.3.
2006
1.3.
2006
3.1.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
6.6.
2006
1.2.
2005
1.3.
2005
1.3.
2005
1.3.
2005
1.3.
2005
1.3.
2005
3.1.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
1.3.
2004
1.3.
2004
2.2.
2004
6.2.
2004
6.2.
2004
6.3.
2004
6.6.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
1.3.
2003
3.2.
2003
3.3.
2003
3.4.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
6.3.
2003
6.6.
2003
1.2.
2002
1.3.
2002
1.3.
2002
2.2.
2002
3.3.
2002
3.5.
2002
3.5.
2002
4.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
6.2.
2002
6.3.
2002
6.6.
2002
6.6.
2002
1.2.
2001
1.3.
2001
1.3.
2001
1.3.
2001
1.3.
2001
3.1.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.5.
2001
6.2.
2001
6.2.
2001
6.2.
2001
6.3.
2001
6.6.
2001
1.2.
2000
1.2.
2000
1.2.
2000
1.3.
2000
3.4.
2000
1.3.
1999
1.3.
1999
3.3.
1999
5.2.
1999
1.2.
1998
1.2.
1998
1.2.
1998
1.3.
1998
1.3.
1998
1.3.
1998
1.3.
1998
1.3.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
1.3.
1994
4.06.2019
  • Leitud 2 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
SFSF0182740s06Eesti õigusruum globaalses õigusruumis01.01.200631.12.2011Raul NaritsTartu Ülikool, Õigusteaduskond232 418,32 EUR
SFSF0181782s01Eesti õigussüsteemi reform, areng ja vastastikune toime EL õiguskorraga01.01.200131.12.2005Kalle MeruskTartu Ülikool, Õigusteaduskond54 133,17 EUR