Jaan Sootak

16.07.1948
737 5971
jaan.sootak@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–...    Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond, kriminaalõiguse professor (1,00)
01.01.1994–...    Riigikohtu nõunik
01.01.1992–...    (ümbervalimine 1997 ja 2002): Tartu ülikooli kriminaalõiguse professor
01.01.2016–31.12.2016    Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond, osakonna juhataja
01.02.2008–31.12.2008    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofia ja semiootika instituut, abijuhataja
25.05.2007–31.01.2008    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofia ja semiootika instituut, abijuhataja
01.09.2006–31.12.2015    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Avaliku õiguse instituut, õppetooli juhataja
01.09.2003–31.12.2015    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Avaliku õiguse instituut, kriminaalõiguse professor (1,00)
01.01.2003–24.05.2007    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofia ja semiootika instituut, Tartu Ülikooli Eetikakeskus, abijuhataja
01.01.1982–31.12.1992    Tartu ülikooli õigusteaduskond, kriminaalõiguse ja –protsessi kateedri dotsent
01.01.1974–31.12.1982    Tartu ülikooli õigusteaduskond, kriminaalõiguse ja –protsessi kateedri vanemõpetaja
01.01.1971–31.12.1974    Eesti NSV Prokuratuur
 
 
Haridustee
1971 - Tartu Ülikool, õigusteaduskond
1966–1971    Tartu ülikooli õigusteaduskond
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
1998−...    1. Eesti Akadeemiline õigusteaduse Selts, asutajaliige
1998−...    4. Eesti Õigusfilosoogia Selts, asutajaliige
1998−...    5. Ajakirja “Akadeemia” toimetuskolleegiumi liige
1997−...    2. Gesellschaft für Rechtsvergleichung (Freiburg, Saksamaa) – liige
1997−...    3. Association Internationale de Droit Penal (Pau, Prantsusmaa), liige
1998−2005    8. Eesti Bioeetika Nõukogu liige
1995−1998    7. Tartu ülikooli Inimuuringute eetikakomitee liige
1992−2014    6. Riikliku Kriminaalpreventsiooninõukogu liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
0, Jaan Sootak, 1. Ajakirja “Akadeemia” laureaat (1993) 2. Ajakirja “Juridica” aasta autor (1995) 3. Valge Tähe orden, 3. klass (2001)
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; CERCS ERIALA: S149 Kriminaalõigus ja -protsess
 
 
Lisainfo
Õigusteaduse kandidaat:
Moskva Juriidiline Instituut 1980

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2016
1.3.
2016
1.3.
2016
1.3.
2016
2.4.
2016
2.4.
2016
3.2.
2016
1.2.
2015
1.3.
2015
2.4.
2015
4.2.
2015
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
4.2.
2014
1.2.
2013
1.3.
2013
3.1.
2013
6.2.
2013
1.2.
2012
1.3.
2012
1.3.
2012
1.3.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
1.3.
2011
1.3.
2011
2.4.
2011
6.2.
2011
6.7.
2011
1.3.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
6.2.
2010
1.3.
2009
1.3.
2009
1.3.
2009
2.2.
2009
3.3.
2009
3.3.
2009
4.2.
2009
1.3.
2008
1.3.
2008
1.3.
2008
1.3.
2008
6.2.
2008
6.3.
2008
1.2.
2007
1.3.
2007
1.3.
2007
1.3.
2007
3.2.
2007
3.3.
2007
3.3.
2007
3.3.
2007
6.2.
2007
6.2.
2007
1.3.
2006
1.3.
2006
3.1.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
6.6.
2006
1.2.
2005
1.3.
2005
1.3.
2005
1.3.
2005
1.3.
2005
1.3.
2005
3.1.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
1.3.
2004
1.3.
2004
2.2.
2004
6.2.
2004
6.2.
2004
6.3.
2004
6.6.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
1.3.
2003
3.2.
2003
3.3.
2003
3.4.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
6.3.
2003
6.6.
2003
1.2.
2002
1.3.
2002
1.3.
2002
2.2.
2002
3.3.
2002
3.5.
2002
3.5.
2002
4.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
6.2.
2002
6.3.
2002
6.6.
2002
6.6.
2002
1.2.
2001
1.3.
2001
1.3.
2001
1.3.
2001
1.3.
2001
3.1.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.5.
2001
6.2.
2001
6.2.
2001
6.2.
2001
6.3.
2001
6.6.
2001
1.2.
2000
1.2.
2000
1.2.
2000
1.3.
2000
3.4.
2000
1.3.
1999
1.3.
1999
3.3.
1999
5.2.
1999
1.2.
1998
1.2.
1998
1.2.
1998
1.3.
1998
1.3.
1998
1.3.
1998
1.3.
1998
1.3.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
1.3.
1994

Jaan Sootak

16.07.1948
737 5971
jaan.sootak@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2016–...    University of Tartu, Faculty of Social Sciences, School of Law, Professor of Criminal Law (1,00)
01.01.1994–...    1994-present: Consultant of Estonian National Court
01.01.1992–...    1992-present: University of Tartu, Professor of Criminal Law
01.01.2016–31.12.2016    University of Tartu, Faculty of Social Sciences, School of Law, Head of Office
01.02.2008–31.12.2008    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Philosophy and Semiotics, Head
25.05.2007–31.01.2008    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Philosophy and Semiotics, Head
01.09.2006–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Public Law, Head of Chair
01.09.2003–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Public Law, Professor of Criminal Law (1,00)
01.01.2003–24.05.2007    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Philosophy and Semiotics, Centre for Ethics, Head
01.01.1982–31.12.1992    1982-1992 University of Tartu, Faculty of Law, Department of Criminal Law and Procedure, Assistant Professor
01.01.1974–31.12.1982    1974-1982: University of Tartu, Faculty of Law, Department of Criminal Law and Procedure, Senior Lecturer
01.01.1971–31.12.1974    1971-1974: Estonian Prosecutors Office
 
 
Education
1971 - B.A: University of Tartu, Faculty of Law
1966–1971   
 
 
R&D related managerial and administrative work
1998−...    1. Estonian Academic Society of Law Science (Tartu, Estonia), founding member, 1988-present
1998−...    4. Estonian Society of Legal Philosophy (Tartu, Estonia), founding member, 1998-present
1998−...    5. Journal “Akadeemia”, editors board, member, 1998-present.
1997−...    2. Gesellschaft für Rechtsvergleichung (Freiburg, Germany) – member, 1997-present
1997−...    3. Association Internationale de Droit Penal (Pau, France), member, 1997-present
1998−2005    8. Estonian Council of Bioethics, member, 1998-present
1995−1998    7. Board of Human Research Ethics of the University of Tartu 1995-1998
1992−2014    6. State Council of Crime Prevention, member, 1992-present

Qualifications

 
 
Honours & awards
0, Jaan Sootak, 1. Journal “Akadeemia”, best author (1993) 2. Journal “Juridica”, author of the year (1995) 3. Order of the White Star, 3th class (2001)
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.7. Law; CERCS SPECIALTY: S149 Criminal law, criminal proceedings
 
 
Additional information
Candidate of Law (PhD):
Institute of Law, Moscow 1980

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2016
1.3.
2016
1.3.
2016
1.3.
2016
2.4.
2016
2.4.
2016
3.2.
2016
1.2.
2015
1.3.
2015
2.4.
2015
4.2.
2015
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
4.2.
2014
1.2.
2013
1.3.
2013
3.1.
2013
6.2.
2013
1.2.
2012
1.3.
2012
1.3.
2012
1.3.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
1.3.
2011
1.3.
2011
2.4.
2011
6.2.
2011
6.7.
2011
1.3.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
6.2.
2010
1.3.
2009
1.3.
2009
1.3.
2009
2.2.
2009
3.3.
2009
3.3.
2009
4.2.
2009
1.3.
2008
1.3.
2008
1.3.
2008
1.3.
2008
6.2.
2008
6.3.
2008
1.2.
2007
1.3.
2007
1.3.
2007
1.3.
2007
3.2.
2007
3.3.
2007
3.3.
2007
3.3.
2007
6.2.
2007
6.2.
2007
1.3.
2006
1.3.
2006
3.1.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
6.6.
2006
1.2.
2005
1.3.
2005
1.3.
2005
1.3.
2005
1.3.
2005
1.3.
2005
3.1.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
1.3.
2004
1.3.
2004
2.2.
2004
6.2.
2004
6.2.
2004
6.3.
2004
6.6.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
1.3.
2003
3.2.
2003
3.3.
2003
3.4.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
6.3.
2003
6.6.
2003
1.2.
2002
1.3.
2002
1.3.
2002
2.2.
2002
3.3.
2002
3.5.
2002
3.5.
2002
4.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
6.2.
2002
6.3.
2002
6.6.
2002
6.6.
2002
1.2.
2001
1.3.
2001
1.3.
2001
1.3.
2001
1.3.
2001
3.1.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.5.
2001
6.2.
2001
6.2.
2001
6.2.
2001
6.3.
2001
6.6.
2001
1.2.
2000
1.2.
2000
1.2.
2000
1.3.
2000
3.4.
2000
1.3.
1999
1.3.
1999
3.3.
1999
5.2.
1999
1.2.
1998
1.2.
1998
1.2.
1998
1.3.
1998
1.3.
1998
1.3.
1998
1.3.
1998
1.3.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
1.3.
1994
  • Leitud 2 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
SFSF0182740s06Eesti õigusruum globaalses õigusruumis01.01.200631.12.2011Raul NaritsTartu Ülikool, Õigusteaduskond232 418,32 EUR
SFSF0181782s01Eesti õigussüsteemi reform, areng ja vastastikune toime EL õiguskorraga01.01.200131.12.2005Kalle MeruskTartu Ülikool, Õigusteaduskond54 133,17 EUR
  • Leitud 162 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Sootak, Jaan (2017). Karistusõiguse eriosa terminitest iskuvastaste süütegude näitel (1). õiguskeel, 3, 1−12.1.3.
Kairjak, Marko, Jaan Sootak (2017). Varavastased süüteod. Tallinn: Juura.2.4.
Andresen, Ene jt (2017). Õigus igaühele. Juura.6.4.
Sootak, Jaan (2016). Korduvarvestamise keeld karistuse kohaldamisel. Juridica, VIII, 581−592.1.2.
Sootak, Jaan (2016). Karistusõiguse terminitest. Õiguskeel, 2, 1−16.1.3.
Laos, Saale; Jaan Sootak (2016). Lisakaristus liiklussüüteo eest. Juridica, IX, 676−680.1.3.
Sootak, Jaan (2016). Röövimise ja isikuvastaste süütegude kogum. Juridica, 3, 205−208.1.3.
Andresene, Ene, Talis Bachmann, Hesi Siimets-Gross, Mari Ann Simovart, Jaan Sootak, Maarja Torga, Age Värv (2016). Writing and Formatting Students Works. A Guide for Law Students. 2nd Ed. Juura, Õigusteabe AS.2.4.
Sootak, J., Andresen, E., Bachmann, T., Siimets-Gross, H., Simovart, M.A., Torga, M., Värv, A. (2016). Üliõpilastöö kirjutamine ja vormistamine. Juhend õigusteaduskonna üliõpilastele. 2., täiendatud ja parandatud väljaanne. Tallinn: Juura, Õigusteabe AS.2.4.
Jaan Sootak (2016). Karistusõiguse üldosa terminnitest. Õiguskeel 2016 (17−33). Juura, Õigusteabe AS.3.2.
Soo, Anneli; Sootak, Jaan (2015). Legislative Actions of Estonia to Combat Organized Crime. Journal on Eastern-European Criminal Law, 1, 28−39.1.2.
Siitam-Nyiri, Kristel; Sootak, Jaan (2015). Täiesti tavaline äärmine abinõu: kuidas karistusõiguslik põhimõte ultima ratio püüab piirata kriminaliseerimist. Akadeemia, 1944−1967.1.3.
Sootak, Jaan (2015). Kriminaalpoliitika. Juura, Õigusteabe AS.2.4.
(2015). Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn: Juura, Õigusteabe AS.4.2.
Sootak, Jaan (2014). Hea ja kurja piir. Vikerkaar, 152−160.1.3.
Soo, Anneli; Sootak, Jaan (2014). Hädakaitseõigus Riigikohtu kriminaalkolleegiumi viimase kümnendi praktikas. Juridica, 2, 144−156.1.3.
Sootak, Jaan (2014). Karistusõiguse arengumudelid: enklaavid ja nende iseseisvumine. Akadeemia, 4, 687−713.1.3.
Sootak, Jaan (2014). Kodifitseerimine, õigussüsteem ja terminoloogia karistusõiguse näitel. Õiguskeel, 1.1.3.
Sootak, Jaan (2014). Muudatused ja täiendused karistusõiguse üldosas. Juridica, 8, 582−591.1.3.
Sootak, Jaan (2014). Süüteod elu ja tervise vastu. Juridica, 8, 603−610.1.3.
Kairjak, Marko; Sootak, Jaan (2014). Varavastaste süütegude uuemaid lahendusi Riigikohtus. Juridica, 339−344.1.3.
Sootak, Jaan (2014). Viiteline norm ja koosseisuteo ebaseaduslikkus. Juridica, 2, 160−164.1.3.
Madise, Lauri; Pikamäe, Priit; Sootak, Jaan (2014). Vangistusseadus. Kommenteeritud väljannne. Tallinn: Juura.4.2.
Pikamäe, Priit; Sootak, Jaan (2013). La responsabilite des personnes morales dans le droit penal Estonien: ses fondements et le principe de faute. Revue Penitentiaire et de Droit Penal, 2, 461−467.1.2.
Sootak, Jaan (2013). Karistusõiguse revisjon kuriteo-, väärteo- ja haldusõiguse piirimail. Juridica, 4, 242−248.1.3.
  • Leitud 19 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Eesti kriminaalõigussüsteemi aluspõhimõtted - doktorikraadJaan Sootak; Julia LaffranqueJuhendamiselTartu Ülikool, Õigusteaduskond
Jõu kasutamine vanglas: õigusteoreetiline põhistus ja õiguslikud alused - doktorikraadJaan SootakJuhendamiselTartu Ülikool
Kahapesu kui karistatav tegu - doktorikraadJaan SootakJuhendamiselTartu Ülikool, Õigusteaduskond
Kaitsealuste loomaliikide kriminaalõiguslik kaitsemagistrikraadKaarel Relve; Jaan SootakKaitstud2014Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
Karistuse mõistmine juriidilisele isikule - doktorikraadJaan SootakJuhendamiselTartu Ülikool, Õigusteaduskond
Karistused ning muud mõjutusvahendid. Eestis toimunud arengud konfiskeerimise ja laiendatud konfiskeerimisega seonduvalt - doktorikraadJaan SootakJuhendamiselTartu Ülikool, Õigusteaduskond
Karistusjärgse kinnipidamise kooskõla põhiseaduse ja Euroopa inimõiguste konventsioonigamagistrikraadMadis Ernits; Jaan SootakKaitstud2014Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Avaliku õiguse instituut, Riigi-ja haldusõiguse õppetool
Kaudsete tõendite olulisus isiku süüdimõistmisel kriminaalmenetlusesmagistrikraadAnneli Soo; Jaan SootakKaitstud2015Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
Keerukuse redutseerimise Eesti õiguses karistusseadustiku § 217-2 objektiivse koosseisu relatiivsete õigusmõistete näitelMarko KairjakdoktorikraadJaan Sootak; Irene KullJuhendamiselTartu Ülikool, Õigusteaduskond
Loobumisregulatsiooni kohaldatavus erinevatele karistusõiguslikele vastutuse konstruktsioonidele - doktorikraadJaan SootakJuhendamiselTartu Ülikool, Õigusteaduskond
Open consent - a new form of informed consent for population genetic databases - doktorikraadJaan SootakKaitstud2005Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
Organisatsiooniline teovalitsemine - täideviija täideviija taga kontseptsioon teoorias ja praktikas - doktorikraadJaan SootakKaitstud2011Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
Poliitilistel põhjustel represseeritute vabastamine ja rehabiliteerimine aastast 1953 kuni 1960. aastateni Eesti NSV näitel - doktorikraadTõnu Tannberg; Jaan SootakJuhendamiselTartu Ülikool
Rahvusvahelise kriminaalõiguse riigisisene rakendamine Eesti näitelParmas, AndresdoktorikraadJaan Sootak; René VärkJuhendamiselTartu Ülikool, Õigusteaduskond
Tahtluse struktuur. Tahtlus kui koosseisupäraste asjaolude teadmine - doktorikraadJaan SootakKaitstud2006Tartu Ülikool
Tervishoiuteenuse osutaja kohustused vastutuse alusena telemeditsiini teenuse osutamisel - doktorikraadJaan SootakJuhendamiselTartu Ülikool, Õigusteaduskond
Vabadusõigused vanglas: doktriinide areng XX sajandil ja tänapäevase Euroopa vangla määratlus - doktorikraadJaan SootakJuhendamiselTartu Ülikool
Väärteomenetluses üldkasuliku töö kohaldamisega seotud probleemid seda korraldavate ametnike hinnangul magistrikraadAnneli Soo; Jaan SootakKaitstud2014Tartu Ülikool
Õiguse mõistlikule menetlusajale rikkumise heastamise võimalused kriminaalmenetlusesmagistrikraadAnneli Soo; Jaan SootakKaitstud2015Tartu Ülikool, Õigusteaduskond