4.03.1938
737 5226
tiit-rein.viitso@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1965–1973 Tartu Ülikool,arvutuskeskus: nooremteadur
1973–1993 Keele ja Kirjanduse Instituut / Eesti Keele Instituut: 1973–1989 vanemteadur, 1989–1993 juhtteadur
1986–1989 Tartu Ülikooli eesti keele kateedri professor (0,25)
1991– Tartu Ülikool:
1991-1993 eesti keele õppetooli erakorral. professor,
1993–2003 läänemeresoome keelte korral. professor
01.01.2014–31.08.2015   
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, vanemteadur (0,50)
01.09.2009–31.08.2012   
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, vanemteadur (1,00)
01.09.2003–31.08.2006   
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, erakorraline vanemteadur (1,00)
 
 
Haridustee
1961–1965   
Keele ja Kirjanduse Instituut, aspirant
1956–1961   
Tartu Ülikool, eesti filoloogia osakond
1946–1956   
Tartu 5. keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2007−...   
Linguistica Uralica: peatoimetaja
1999−...   
Emakeele Seltsi aastaraamat: toimetuskolleegiumi liige
1990−...   
Keel ja Kirjandus: toimetuskolleegiumi liige.
1997−2006   
Linguistica Uralica: toimetuskolleegiumi esimees.
1978−1996   
Sovetskoe finno-ugrovedenie / Linguistica Uralica: toimetuskolleegiumi liige
1972−1978   
Sovetskoe finno-ugrovedenie: asepeatoimetaja

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2012, Tiit-Rein Viitso, Läti Vabariigi Atzinības krusts (Tunnustusrist), 4. klass
2011, Tiit-Rein Viitso, Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhind
2006, Tiit-Rein Viitso, Läti Ülikooli audoktor
2005, Tiit-Rein Viitso, Eesti Teaduste Akadeemia Paul Ariste medal sotsiaal- ja humanitaarteaduste alal
2003, Tiit-Rein Viitso, Tartu Ülikooli suur medal
2001, Tiit-Rein Viitso, Valgetähe orden, 5.klass
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; PÕHISUUND: läänemeresoome keeled
 
 
Lisainfo
Filoloogiakandidaat:
kraadi omistas Tartu Ülikool 1966, kinnitas Kõrgem Atestatsioonikomisjon Moskvas 1968.
Filoloogiadoktor: kaitstud:Tartus 1983, kraadi omistas Kõrgem Atestatsioonikomisjon Moskvas 1984

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2015
3.2.
2015
6.3.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
1.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.3.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.2.
2012
3.3.
2012
3.2.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
2.1.
2010
3.2.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
2.1.
2008
2.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
6.7.
2008
6.7.
2008
6.7.
2008
6.7.
2008
6.7.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
1.2.
2006
3.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2005
1.2.
2005
2.1.
2005
3.2.
2005
3.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
6.3.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
2.1.
2003
3.2.
2003
3.5.
2003
1.2.
2002
3.2.
2001
3.2.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
3.2.
2000
3.4.
2000
1.3.
1999
3.2.
1999
3.4.
1999
1.2.
1998
3.1.
1998
3.1.
1998
3.1.
1998
3.2.
1998
3.2.
1997
1.3.
1986
23.04.2019
4.03.1938
737 5226
tiit-rein.viitso@ut.ee

Career

Institution(s) and position(s)
1965–1973 University of Tartu, computer center: junior researcher
1973–1993 Keele ja Kirjanduse Instituut / Eesti Keele Instituut: 1973–1989 senior researcher, 1989–1993 leading researcher
1986–1989 University of Tartu, Chair of the Estonian Language, professor (0.25)
1991– University of Tartu:
1991-1993 Chair of the Estonian Language: extraordinary professor
1993–2003 ordinary professor of Finnic languages
 
 
R&D related managerial and administrative work
2007−...   
Linguistica Uralica: editor in chief
1999−...   
Emakeele Seltsi aastaraamat: member of the editorial board
1990−...   
Keel ja Kirjandus: member of the editorial board.
1997−2006   
Linguistica Uralica: chairman of the editorial board.
1978−1996   
Soviet Finno-Ugric Studies / Linguistica Uralica: member of the editorial board
1972−1978   
Soviet-Finno-Ugric Studies: assistant editor

Qualifications

 
 
Honours & awards
2011, Tiit-Rein Viitso, Ferdinand Johann Wiedemann prize for language
2006, Tiit-Rein Viitso, Doctor honoris causa Universitatis Latviensis
2005, Tiit-Rein Viitso, Paul Ariste Medal in social sciences and the humanities
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; SPECIALITY: Finnic languages
 
 
Additional information
Candidate of Philology (SU): the degree was conferred by the University of Tartu in 1966, confirmed by the HigherAttestation Commission (VAK) of the USSR in Moscow, 1968.
Doctor of Philology (SU): defended in 1983, the degree was conferred by HigherAttestation Commission (VAK) of the USSR in Moscow, 1984.

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2012
3.2.
2011
2.1.
2010
3.2.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
2.1.
2008
2.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
3.1.
2007
23.04.2019