10.09.1979
+37255673762
6204809
annely.kuu@ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2018–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Tartu kolledž, Dotsent (1,00)
01.06.2001.-31.12.2004. Eesti Põllumajandusülikool. Keskkonnakaitse Instituut. Inseneer.
01.06.2000.-31.01.2001. Eesti Põllumajandusülikool. Keskkonnakaitse Instituut. Osalemine mullaelustiku uuringutes.
01.01.2017–31.08.2018   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Tartu kolledž, Dotsent (0,25)
01.12.2016–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž, Dotsent (0,50)
2007–31.08.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž, Vanemteadur (0,50)
2007–31.08.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž, Dotsent (0,50)
 
 
Haridustee
2008–2008   
08.12.2008, PhD: Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond
2003–2008   
doktorant, Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
01.09.2001–16.06.2003   
M.Sc: Eesti Põllumajandusülikool. Keskkonnakaitse Instituut.
01.09.1997–20.06.2001   
B.Sc, cum laude: Eesti Põllumajandusülikool. Keskkonnakaitse Instituut.
01.09.1990–13.06.1997   
Türi Majandusgümnaasium.
01.09.1989–13.06.1990   
Türi Keskkool.
01.09.1986–13.06.1989   
Türi Algkool.
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2009−...   
TTÜ Tartu Kolledži nõukogu liige
2006−...   
ECNC-European Centre for Nature Conservation, kontaktisik
2002−...   
Akadeemiline Põllumajanduse Selts. Noorliige
2009−2009   
XII Põhjamaade Mullazooloogia Sümpoosion, sekretär
 
 
Loometöö
KONVERENTSID ETTEKANDEGA.
2014 – The First Global Soil Biodiversity Conference, Dijon .
2013- Protection of soil functions challenges for the future, Puławy, Poland.
2013- International Oil Shale Symposium, Tallinn, Eesti.
2013- Vermicomposting and Vermiculture as basis of ecological landownership in XXI century – problems, outlooks, achievements, Minsk .
2013- 3rd Biohydrology Conference, Landau.
2012- 3rd European Congress of Conservation Biology, Glasgow, Scotland.
2011- Protection of agricultural soils against joint stress of natural and anthropogenic factors, Puławy, Poland.
2011- 13th Symposium of Nordic Soil Zoologists and PhD course, Lammi, Finland.
2010 – 9th International Symposium on Earthworm Ecology,Xalapa.
2010 – Transactional Environmental Support System TESS, Tallinn, Eesti.
2009 - 2nd European Congress of Conservation Biology, Praha.
2009- 4th International Oligochaete Taxonomy Meeting, Diyarbakir, Turkish.
2009- 12th Nordic Soil Zoology Symposium and PhD course, Tartu, Eesti.
2009- Problems of animals study and protection in the North,Sõktõvkar, Komi Republik, Russia.
2008- Using Evaluation to Enhance the Rural Development Value of Agri- Environmental Measures. Pärnu, Eesti.
 
 
Lisainfo
KOOLITUSED:
Mentorõppejõu baaskoolitus. Tartu Ülikool
Loengupidamise kunst õppejõududele. Tartu Ülikooli avatud ülikooli.
Sisuhalduspaketid (CourseLab, eXe jt vahendid) e-õppekeskkonda sobivate materjalide kujundamiseks. Tallinna Tehnikaülikool.
HotPotatoes testid e-kursusele. Tallinna Tehnikaülikool.
e-õppe keskkond Moodle. Tallinna Tehnikaülikool.
Inglise keele suhtluskursus eesti keele baasil. Tallinna Tehnikaülikool.
Õppejõu kommunikatiivsed oskused ja praktiline suhtlemispsühholoogia. Tallinna Tehnikaülikool.
Õppejõudude baaskoolitus. Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis. Tallinna Ülikool. ;
ENESETÄIENDAMINE:
2019- TalTech. Digitarkus.
2018- TTÜ. Mõjus esinemine.
2014- TTÜ Juhtimisalane täienduskoolitus "Juhtide arendusprogramm"
2012-2013- Tallinna Tehnikaülikooli juhtide reservi arendusprogramm
2011-2013- Majandusarvestus. Tartu Kutsehariduskeskus. Kutsetunnistus "Raamatupidaja assistent I"
;
STIPENDIUMID:
DoRa. SA Archimedes. Glasgow. 3rd European Congress of Conservation Biology. 28.08-01.09.2012
DoRa. SA Archimedes. Xalapa. Mehhiko. 9th International Symposium on Earthworm Ecology (ISEE9). September 05-10, 2010.
DoRa. SA Archimedes. Tšehhi. Praha. 2nd European Congress of Conservation Biology. September 01-05, 2009
DoRa. SA Archimedes. Türgi. Diyarbakir. 4th International Oligochaete Taxonomy Meeting. Aprill 20-24, 2009.
ERASMUS. Friedrich-Schiller´i Ülikool Jenas. Saksamaa. 2006-2007.
Kristjan Jaagu stipendium. SA Archimedes. Friedrich-Schiller´i Ülikool Jenas. Saksamaa. 2006.
DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt). Friedrich-Schiller´i Ülikool Jenas. Saksamaa. 2005.
Kristjan Jaagu stipendium. SA Archimedes. Friedrich-Schiller´i Ülikool Jenas. Saksamaa. 2005.
BioSPINNO. Hohenheim´i Ülikool, Stuttgart. Saksamaa. 2004.
;
LOENGUKURSUSED:
NTK 0690- Teadustöö metodoloogia
NTK 0120- Globaalsed keskkonaprobleemid
NTK 0520- Keskkonnaõigus
NTK 1191- Keskkonnaseisundi kontroll I
NTK 1540- Säästev areng ja globaalprobleemid
NTK 1230- Asjaajamine ja raamatupidamise alused
NTM 1210- Ettevõtte majandamine;
ÜLIÕPILASTE HINNANGUD:
2018/ 2019 S
Keskkonnaseisundi kontroll I- 4,74
Säästev areng ja globaalprobleemid- 4,70
Asjaajamine ja raamatupidamise alused- 4,52
Ettevõtte majandamine- 4,80

2017/ 2018 K
Keskkonnaõigus- 4,73

2017/ 2018 S
Globaalsed keskkonnaprobleemid- 4,59

2014/ 2015 S
Globaalsed keskkonnaprobleemid- 4,94
Teadustöö metodoloogia - 4,74

2013/ 2014 K
Keskkonnaõigus- 3,7

2013/ 2014 S
Globaalsed keskkonnaprobleemid- 4,83
Teadustöö metodoloogia- 4,5;
;
TUNNISTUSED:
"Tagasi juurte juurde 2019". 6-tunnine osalemine mahetaimekasvatuse õppepäeval.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2001, Annely Kuu, I preemia. Eesti üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil põllumajandusteaduste valdkonnas. Bakalaureusetööga "Mullaelustiku koosluste ajaline ja liigiline struktuur ja mitmekesisus tava-ja ökoloogilise maaviljelusega taludes"
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud; TÄPSUSTUS: Pedobioloogia, bioindikatsioon
 
 
Lisainfo
2005-2007: Friedrich-Schilleri Ülikool Jenas, külalisüliõpilane

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
1.1.
2019
6.3.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
3.4.
2013
3.4.
2013
3.5.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
3.4.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
2.3.
2008
3.4.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.5.
2006
3.2.
2005
3.5.
2003
3.4.
2001
3.4.
2001
16.09.2019
10.09.1979
+37255673762
6204809
annely.kuu@ttu.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2018–...   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Tartu College, Associate Professor (1,00)
01.06.2001.-31.12.2004. Estonian Agricultural University. Environmental Protection Institute. Engineer.
01.06.2000.-31.01.2001. Estonian Agricultural University. Environmental Protection Institute. Observed soil fauna.
01.01.2017–31.08.2018   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Tartu College, Associate Professor (0,25)
01.12.2016–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Tartu College of TUT, Associate Professor (0,50)
2007–31.08.2016   
Tallinn University of Technology , Tartu College of TUT, Senior Researcher (0,50)
2007–31.08.2016   
Tallinn University of Technology , Tartu College of TUT, Associate Professor (0,50)
 
 
Education
2008–2008   
08.12.2008, PhD: Tallinn University of Technology, Faculty of Civil Engineering
2003–2008   
post-graduate, Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences
01.09.2001–16.06.2003   
M.Sc: Estonian Agricultural University. Environmental Protection Institute.
01.09.1997–20.06.2001   
B.Sc, cum laude: Estonian Agricultural University. Environmental Protection Institute.
01.09.1990–13.06.1997   
Türi Economical Gymnasium.
01.09.1989–13.06.1990   
Türi Secondary School.
01.09.1986–13.06.1989   
Türi Primary School.
 
 
R&D related managerial and administrative work
2009−...   
TUT Tartu College council member
2006−...   
ECNC-European Centre for Nature Conservation, contact person
2002−...   
Estonian Academic Agricultural Society. Young member
2009−2009   
12th Nordic Soil Zoology Symposium and PhD course, Symposium secretary
 
 
Creative work
PRESENTATIONS.
2014 – The First Global Soil Biodiversity Conference, Dijon .
2013- Protection of soil functions challenges for the future, Puławy, Poland.
2013- International Oil Shale Symposium, Tallinn, Estonia.
2013- Vermicomposting and Vermiculture as basis of ecological landownership in XXI century – problems, outlooks, achievements, Minsk .
2013- 3rd Biohydrology Conference, Landau.
2012- 3rd European Congress of Conservation Biology, Glasgow, Scotland.
2011- Protection of agricultural soils against joint stress of natural and anthropogenic factors, Puławy, Poland.
2011- 13th Symposium of Nordic Soil Zoologists and PhD course, Lammi, Finland.
2010 – 9th International Symposium on Earthworm Ecology,Xalapa.
2010 – Transactional Environmental Support System TESS, Tallinn, Estonia.
2009 - 2nd European Congress of Conservation Biology, Praha.
2009- 4th International Oligochaete Taxonomy Meeting, Diyarbakir, Turkish.
2009- 12th Nordic Soil Zoology Symposium and PhD course, Tartu, Estonia.
2009- Problems of animals study and protection in the North,Sõktõvkar, Komi Republik, Russia.
2008- Using Evaluation to Enhance the Rural Development Value of Agri- Environmental Measures. Pärnu, Estonia.
 
 
Additional information
TRAINING:
Mentor teacher training. University of Tartu.
Loengupidamise kunst õppejõududele. University of Tartu.
Sisuhalduspaketid (CourseLab, eXe jt vahendid) e-õppekeskkonda sobivate materjalide kujundamiseks. Tallinn University of Technology..
HotPotatoes testid e-kursusele. Tallinn University of Technology.
e-õppe keskkond Moodle. Tallinn University of Technology.
Inglise keele suhtluskursus eesti keele baasil. Tallinn University of Technology.
Õppejõu kommunikatiivsed oskused ja praktiline suhtlemispsühholoogia. Tallinn University of Technology.
Õppejõudude baaskoolitus. Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis. Tallinn University.;
SELF-PERFECTION:
2019- TalTech. Digitarkus.
2018- TUT. Effective occurrence.
2014- TUT Management training "Leadership Development Program"
2012-2013- TUT leaders reserve development program
2011-2013- Accounting. Tartu Vocational Education Centre. Certificate "Accounting Assistant I" ;
SCHOLARSHIPS:
DoRa. Archimedes Foundation. Glasgow. 3rd European Congress of Conservation Biology. 28.08-01.09.2012.
DoRa. Archimedes Foundation. Xalapa. Mexico. 9th International Symposium on Earthworm Ecology (ISEE9). September 05-10, 2010.
DoRa. Archimedes Foundation. Czech Republic. Prague. 2nd European Congress of Conservation Biology. September 01-05, 2009.
DoRa. Archimedes Foundation. Türgi. Diyarbakir. 4th International Oligochaete Taxonomy Meeting. April 20-24, 2009.
ERASMUS. Friedrich-Schiller-University Jena. Germany. 2006-2007.
Scholarship of Kristjan Jaak. Archimedes Foundation. Friedrich-Schiller-University Jena. Germany. 2006.
DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt). Friedrich-Schiller-University Jena. Germany. 2005.
Scholarship of Kristjan Jaak. Archimedes Foundation. Friedrich-Schiller-University Jena. Germany. 2005.
Scholarship of BioSPINNO. University of Hohenheim, Stuttgart. Germany. 2004.
;
LECTURES:
NTK 0690- Research methodology
NTK 0120- Global environmental problems
NTK 0520- Environmental law
NTK 1191- Assessment of environmental status I
NTK 1540- Sustainable Development and Global Problems
NTK 1230- Administration management and basics of accounting
NTM 1210- Enterprice management;
STUDENTS ASSESSMENT:
2018/ 2019 Autumn
Assessment of environmental status I- 4,74
Sustainable Development and Global Problems- 4,70
Administration management and basics of accounting- 4,52
Enterprice management- 4,80

2017/ 2018 Spring
Environmental law- 4,73

2017/ 2018 Autumn
Global environmental problems- 4,59

2014/ 2015 Autumn
Global environmental problems- 4,94
Research methodology- 4,74

2013/ 2014 Spring
Environmental law- 3,7

2013/ 2014 Autumn
Global environmental problems- 4,83
Research methodology- 4,5;
;
CERTIFICATES:
"Back to the Roots 2019" Participation in the Organic Training Day.;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2001, Annely Kuu, First award. Estonian Students National Competition of Researchs in agricultural field. B.Sc. research "Temporal and species structure and diversity of soil biota in conventional and ecological farms"
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental Protection; SPECIFICATION: Pedobiology, bioindication
 
 
Additional information
2005-2007: Friedrich-Schiller-University, Jena (Germany), visiting student

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
1.1.
2019
6.3.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
3.4.
2013
3.4.
2013
3.5.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
3.4.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
2.3.
2008
3.4.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.5.
2006
3.2.
2005
3.5.
2003
3.4.
2001
3.4.
2001
16.09.2019