Veiko Uri

19.12.1969
5083809
7313111
veiko.uri@emu.ee

Career

Institution and occupation
01.09.2015–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Silviculture, Professor (1,00)
2002–2015    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Silviculture, Associate Professor (1,00)
01.09.1997–31.08.2002    Estonian Agricultural University, lecturer (1,00)
01.09.1995–31.08.1997    Estonian Agricultural University, assistent (1,00)
01.09.1993–31.08.1995    Estonian Agricultural University, junior researcher (1,00)
01.09.1992–31.08.1993    Estonian Agricultural University, laboratory assistant (1,00)
 
 
Education
Estonian Agricultural University, Engineer of Forest Management, 1993
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...    Defence Board of PhD theses in Forestry of the Estonian University of Life Sciences
2014−...    Council of Institute of Forestry and Rural Engineering, member
Council of Centre of Agrobiotehnology, member
Estonian Naturalists´ Society
Estonian Academic Forestry Society
2014−2015    Council of Development Fund of Estonian University of Life Scinces
2010−2013    Journal Baltic Forestry, member of editorial board
2005−2011    Council of Institute of Forestry and Rural Engineering, member
2005−2008    Head of deparment of silviculture
2004−2008    Member of working group 2 "Fine root dynamics" in network project COST E38 "Woody Root Processes".
 
 
Additional career information
Teaching work and compiled teaching issues (during last 5 years)
2009-2015 Forest Tree Breeding, MI.0480,7 EAP.
2009-2015 General Course in Silviculture, MI.1728, 4 EAP.
2009-2015 General Course in Forestry, MI.0358, 3 EAP.
2014-2015 Forest Ecology and Management, MI.1771, 5 EAP.
2002-2015 General Course in Forestry, University of Tartu, LOOM. 02. 199, 3 EAP.
2013-2015 Ecological Applications, University of Tartu, LOOM. 01. 073, 3 EAP.
2011-2012 Practical Forestry, University of Tartu, Viljandi Culture Academia, P2VK.01.198, 3 EAP.
2010 – International BOVA master course "Woody biomass plantations: option for cost-effective mitigation of climate change effects", Jelgava, Latvia.
2009 – Biolandman, MI.1079, Afforestation of abandoned agricultural lands.

Compiled textbook
University textbook: Principles of Forest Management. 2011. Compiled by E. Laas, V. Uri, M. Valgepea.;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2016, Veiko Uri, The Order of the Estonian Red Cross
2013, Veiko Uri, Estonian National Science Award (agricultural sciences)
1997, Veiko Uri, Prize of the Estonian Goverment for the master degree thesis
1993, Veiko Uri, Prize of the Estonian Forest Department for the diploma thesis
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.5. Forest Sciences; SPECIALITY: silviculture, biomass production, afforestation of abandoned agricultural lands, fast growing broadleved tree species, nutrient cyclings
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.5. Forest Sciences
 
 
Additional information
PhD. degree in forest science
Doctoral Committee of the Natural Sciences of the Estonian Agricultural University, 2001

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
3.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
3.1.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
3.1.
2005
5.2.
2005
1.2.
2004
3.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.2.
2003
3.4.
2003
1.1.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
3.2.
2001
1.3.
2000

Veiko Uri

19.12.1969
5083809
7313111
veiko.uri@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2015–...    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse osakond, Professor (1,00)
2002–2015    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse osakond, Dotsent (1,00)
01.09.1997–31.08.2002    Eesti Põllumajandusülikool, lektor, (1,00)
01.09.1995–31.08.1997    Eesti Põllumajandusülikool, assistent, (1,00)
01.09.1993–31.08.1995    Eesti Põllumajandusülikool, nooremteadur (1,00)
01.09.1992–31.08.1993    Eesti Põllumajandusülikool, laborant (1,00)
 
 
Haridustee
Eesti Põllumajandusülikool, metsamajanduse insener, 1993
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    EMÜ metsanduse doktorinõukogu liige
2014−...    EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi nõukogu liige
Agrobiotehnoloogia arenduskeskuse nõukogu liige
Eesti Loodusuurijate Seltsi liige
Akadeemilise Metsaseltsi liige
2014−2015    EMÜ arengufondi nõukogu
2010−2013    Ajakirja Baltic Forestry toimetuskolleegiumi liige
2005−2011    EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi nõukogu liige
2005−2008    EMÜ metsakasvatuse osakonna juhataja
2004−2008    COST E38 töörühma 2 "Fine root dynamics" liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Õppetöö (andmed viimasel 5 a tehtud õppetöö kohta ning koostatud õppevahendid)2009 - 2015

Metsaselektsioon, MI.0480, 7 EAP.
2009 - 2015 Üldmetsakasvatus, MI.1728,4 EAP.
2009 - 2015 Metsanduse üldkursus inseneri erialadele, MI.0358,3 EAP.
2014 – 2015 Metsaökoloogia ja majandamine, MI.1771, 5 EAP.
2002 – 2015 Metsanduse üldkursus, Tartu Ülikool, LOOM. 02. 199, 3 EAP.
2013 – 2015 Ökoloogia rakendusi, Tartu Ülikool, LOOM. 01. 073, 3 EAP.
2011 – 2012 Praktiline metsandus, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, P2VK.01.198, 3EAP.
2010 – International BOVA master course "Woody biomass plantations: option for cost-effective mitigation of climate change effects", Jelgava, Latvia.
2009 – Biolandman, MI.1079, Afforestation of abandoned agricultural lands.

Koostatud kõrgkooliõpik: Metsamajanduse alused. 2011. Koost. E. Laas, V. Uri, M. Valgepea.

;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2016, Veiko Uri, Eesti Punase Risti V klassi teenetemärk
2013, Veiko Uri, Eesti Vabariigi Teaduspreemia (põllumajandusteaduste valdkond) Uurimuste tsükli „Produktsioon, süsiniku akumulatsioon ning lämmastikuringe kiirekasvulistes lehtpuupuistutes” eest
1997, Veiko Uri, Riiklik preemia magistritöö eest vabariiklikul konkursil
1993, Veiko Uri, Metsaameti preemia diplomitöö eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.5. Metsandusteadus; PÕHISUUND: metsakasvatus, biomassi produktsioon, põllumaade metsastamine, kiirekasvulised lehtpuud, metsakasvatus, biomassi produktsioon, põllumaade metsastamine, kiirekasvulised lehtpuud, aineringed
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.5. Metsandusteadus
 
 
Lisainfo
Filosoofiadoktor metsateaduse erialal
EPMÜ Loodusteaduste Doktorinõukogu, 2001

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
3.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
3.1.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
3.1.
2005
5.2.
2005
1.2.
2004
3.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.2.
2003
3.4.
2003
1.1.
2002
3.4.
2002
  • Found 23 results
ProgramNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionTotal financing
SFSF0170021s08Production of biomass in forest ecosystems, its silvicultural and ecophysiological bases01.01.200831.12.2013Katri OtsEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering625 619,49 EUR
MUU8-2/T11030MIMKEesti hall-lepikud bioenergiaressursina01.03.201130.11.2012Veiko UriEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering25 373,18 EUR
MUU8-2/T12010PKTFEstonian Environmental Observatory Biosphere-Atmosphere Science and Development programme: BioAtmos01.01.201231.12.2014Steffen Manfred NoeEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering549 104,94 EUR
SFSF0172100s02Sustainable and Close to Nature Management of the Estonian Forests01.01.200231.12.2006Hardi TullusEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering264 402,48 EUR
IUTIUT21-4The carbon dynamics in Estonian forests affected by sustainable management01.01.201431.12.2019Veiko UriEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering822 000,00 EUR
MUU8-2/T12141MIMK (3406)The role of grey alder stands in carbon budget of Estonian forests01.09.201230.04.2014Veiko UriEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering51 580,00 EUR
ETFETF9342Potential environmental effects in relation to management of grey alder stands01.01.201231.12.2015Veiko UriEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering48 504,00 EUR
MUU8-2/T12037MIKOJärvselja Õppe- ja Katsemetskonna arengukava jaoks materjali koostamine ja ettepanekute esitamine08.03.201231.05.2012Paavo KaimreEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering5 624,00 EUR
MUU8-2/T13104MIMK (5725)The effect of drainage to carbon budget of birch stands growing on organic soils01.09.201331.03.2015Veiko UriEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering53 838,00 EUR
MUU8-2/T11082MIMKThe possible environmental effects and silvicultural aspects of spruce stumps harvesting01.07.201130.06.2014Veiko UriEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering144 600,00 EUR
ETFETF5748Nitrogen and phosphorus budget in young silver birch stand on abandoned agricultural land.01.01.200431.12.2006Veiko UriEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering27 812,85 EUR
1.1.L170208MIMKMetoodika väljatöötamine Eesti puistute biomassi mudelite jaoks 13.06.201702.10.2017Veiko UriEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering16 250,00 EUR
MUU8-2/T14146MIMKMonitoring and modelling of forest litter in Estonia01.12.201401.11.2017Veiko UriEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering83 137,00 EUR
MUU8-2/T15078MIMKEffect of clearcut and thinning on forest carbon cycling01.07.201530.06.2018Veiko UriEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering150 000,00 EUR
ETFETF7792Rhizosphere processes in carbon and nutrient cycling of free air humidity manipulated deciduous forest ecosystems 01.01.200931.12.2012Krista LõhmusUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old)47 121,20 EUR
ETFETF6011Impact of rhizosphere processes on the formation of forest ecosystems in stands with different tree species compositions in open-cast oil-shale mining areas01.01.200431.12.2007Krista LõhmusUniversity of Tartu, Faculty of Biology and Geography59 593,92 EUR
ETFETF7069Carbon sequestration and growth in silver birch stands01.01.200731.12.2010Veiko UriEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering45 034,72 EUR
MUU8-2/T13072MIMKCarbon and nitrogen cycling in drained forests24.04.201330.04.2016Veiko UriEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering60 000,00 EUR
MUU8-2/T15013MIMK (8988)Carbon budgets in Silver birch-Norway spruce mixed stands01.03.201524.11.2016Veiko UriEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering53 417,00 EUR
MUU8T160024MIMK (11660)Carbon budget in Scots pine chronosequence stands01.08.201631.05.2018Veiko UriEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering59 825,80 EUR
MUU8-2/T0005MEMK04Teaduslabori sisustamine18.12.200330.10.2004Veiko UriEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering5 112,93 EUR
MUUP170053MIMKTeadusteema „Metsade keskkonnasäästlik ja efektiivne majandamine“ 01.01.201731.12.2018Veiko UriEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering100 000,00 EUR
MUU8-2/T10167MIMIThe Silvicultural Component in Forestry Climate Programme30.11.201001.03.2012Hardi TullusEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering11 312,36 EUR
  • Found 88 results
PublicationClassificationFile
Ostonen, Ivika; Truu, Marika; Helmisaari, Heljä-Sisko; Lukac, Martin; Vanguelova, Elena; Godbold, Douglas L; Lõhmus, Krista; Zang, Ulrich, Tedersoo, Leho; Preem, Jens-Konrad; Rosenvald, Katrin; Aosaar, Jürgen; Armolaitis, Kestutis; Frey, Jane; Kabral, Naima; Kukumägi, Mai; Leppälammi-Kujansuu, Jaana; Lindroos, Antti-Jussi; Merilä, Päivi; Napa, Ülle; Nöjd, Pekka ... Truu, Jaak (2017). Adaptive root foraging strategies along a boreal-temperate forest gradient. New Phytologist, 0 [forthcoming].1.1.
Uri, Veiko; Kukumägi, Mai; Aosaar, Jürgen; Varik, Mats; Becker, Hardo; Soosaar, Kaido; Morozov, Gunnar; Ligi, Karli; Padari, Allar; Ostonen, Ivika; Karoles, Kalle (2017). Carbon budgets in fertile grey alder (Alnus incana (L.) Moench.) stands of different ages. Forest Ecology and Management, 396, 55−67.10.1016/foreco.2017.04.004.1.1.
Lang, Mait; Nilson, Tiit; Kuusk, Andres; Pisek, Jan; Korhonen, Lauri; Uri, Veiko (2017). Digital photography for tracking the phenology of an evergreen conifer stand. Agricultural and Forest Meteorology, 246, 15−21.10.1016/j.agrformet.2017.05.021.1.1.
Uri,Veiko; Kukumägi, Mai; Aosaar, Jürgen; Varik,Mats; Becker, Hardo; Morozov, Gunnar; Karoles, Kalle (2017). Ecosystems carbon budgets of differently aged downy birch stands growing on well-drained peatlands. Forest Ecology and Management, 399, 82−93.10.1016/j.foreco.2017.05.018.1.1.
Kukumägi, Mai; Ostonen, Ivika; Uri, Veiko; Helmisaari, Heljä-Sisko; Kanal, Arno; Kull, Olevi; Lõhmus, Krista (2017). Variation of soil respiration and its components in hemiboreal Norway spruce stands of different ages. Plant and Soil, 414, 265−280.10.1007/s11104-016-3133-5.1.1.
Krasnova, Alisa; Krasnov, Dmitrii; Noe, Steffen M.; Uri, Veiko; Mander, Ülo; Niinemets, Ülo; Soosaar, Kaido (2017).

CO2 flux studies of different hemiboreal forest ecosystems 

. Geophysical Research Abstracts, 19: EGU General Assembly 2017. Vienna: European Geosciences Union, 1−1.
5.1.
Kukumägi, Mai; Uri, Veiko; Ostonen, Ivika; Kupper, Priit; Lõhmus, Krista (2017). Factors affecting soil respiration in hemiboreal forest ecosystems. In: Kriiska, K.; Rosenvald, K.; Meitern, A.; Ostonen, I. (Ed.). Abstract book of the 7th International Symposium on Physiological Processes in Roots of Woody Plants (103).7th International Symposium on Physiological Processes in Roots of Woody Plants, Tartu, June 26-29, 2017. Tartu.5.2.
Kukumägi, Mai; Uri, Veiko; Ostonen, Ivika; Kupper, Priit; Lõhmus, Krista (2017). Factors affecting soil respiration in hemiboreal forest ecosystems. Book of Abstracts: Biogeomon, The 9th International Symposium on Ecosystem Behavior: BIOGEOMON, Litomyšl, Czech Republic, 20.-24.08.2017. Ed. Martin Novák, Pavel Krám, Markéta Štěpánová. Czech Geological Survey, 83−84.5.2.
Aosaar, Jürgen; Mander, Ülo; Varik, Mats; Becker, Hardo; Morozov, Gunnar; Maddison, Martin; Uri, Veiko (2016). Biomass production and nitrogen balance of naturally afforested silver birch (Betula pendula Roth.) stand in Estonia. Silva Fennica, 50 (4), 1−19.10.14214/sf.1628.1.1.
Lang, Mait; Lilleleht, Ando; Neumann, Mathias; Bronisz, Karol; Rolim, Samir, G.; Seedre, Meelis; Uri, Veiko; Kiviste, Andres (2016). Estimation of above-ground biomass in forest stands from regression on their basal area and height. Metsanduslikud uurimused = Forestry studies, 64, 70−92.1.1.
Becker, Hardo; Aosaar, Jürgen; Varik, Mats; Morozov, Gunnar; Kanal, Arno; Uri, Veiko (2016). The effect of Norway spruce stump harvesting on net nitrogen mineralization and nutrient leaching. Forest Ecology and Management, 377, 150−160.10.1016/j.foreco.2016.07.005.1.1.
Jõgiste, K.; Metslaid, M.; Uri, V. (2016). Afforestation and Land Use Dynamics in the Baltic States. In: Stanturf, J.A. (Ed.). Restoration of Boreal and Temperate Forests (187−200).. CRC Press: Taylor & Francis Group.3.1.
K. Soosaar, K. Repp, K. Lõhmus, V. Uri, K. Rannik, A. Krasnova, I. Ostonen, M. Kukumägi, M. Maddison, Ü. Mander (2016). Carbon balance of an old hemi-boreal pineforest in Southern Estonia determined by different methods. In: Geophysical Research Abstracts.European Geosciences Union General Assembly 2016 Vienna, Austria, 17-22 April. (EGU2016-18229).5.2.
Uri, V.; Aosaar, J.; Varik, M.; Becker, H.; Kukumägi, M.; Ligi, K.; Pärn, L.; Kanal, A. (2015). Biomass resource and environmental effects of Norway spruce (Picea abies) stump harvesting: An Estonian case study. Forest Ecology and Management, 335, 207−215.10.1016/j.foreco.2014.10.003.1.1.
Varik, Mats; Kukumägi, Mai; Aosaar, Jürgen; Becker, Hardo; Ostonen, Ivika; Lõhmus, Krista; Uri, Veiko (2015). Carbon budgets in fertile silver birch (Betula pendula Roth) chronosequence stands. Ecological Engineering, 77, 284−296.1.1.
Becker, Hardo; Uri, Veiko; Aosaar, Jürgen; Varik, Mats; Mander, Ülo; Soosaar, Kaido; Hansen, Raili; Teemusk, Alar; Morozov, Gunnar; Kutti, Sander; Lõhmus, Krista (2015). The effects of clear-cut on net nitrogen mineralization and nitrogen losses in a grey alder stand. Ecological Engineering, 85, 237−246.1.1.
Mander, Ülo; Maddison, Martin; Soosaar, Kaido; Teemusk, Alar; Kanal, Arno; Uri, Veiko;Truu, Jaak. (2015). The impact of a pulsing groundwater table on greenhouse gas emissions in riparian grey alder stands. Environmental Science and Pollution Research, 22 (4), 2360−2371.10.1007/s11356-014-3427-1.1.1.
Uri, V.; Aosaar, J.; Varik, M.; Becker, H.; Ligi, K.; Padari, A.; Kanal, A.; Lõhmus, K. (2014). The dynamics of biomass production, carbon and nitrogen accumulation in grey alder (Alnus incana (L.) Moench) chronosequence stands in Estonia. Forest Ecology and Management, 327, 106−117.10.1016/j.foreco.2014.04.040.1.1.
Rosenvald, K.; Tullus, A.; Ostonen, I.; Uri, V.; Kupper, P.; Aosaar, J.; Varik, M.; Sõber, J.; Niglas, A.; Hansen, R.; Rohula, G.; Kukk, M.; Sõber, A.; Lõhmus, K. (2014). The effect of elevated air humidity on young silver birch and hybrid aspen biomass allocation and accumulation - Acclimation mechanisms and capacity. Forest Ecology and Management, 330, 252−260.10.1016/j.foreco.2014.07.016.1.1.
Soosaar, Kaido; Mander, Ülo; Lõhmus, Krista; Uri, Veiko; Rannik, Kaire; Ostonen, Ivika; Uuemaa, Evelyn; Järveoja, Järvi; Läänelaid, Alar; Maddison, Martin; Muhel, Mart; Teemusk, Alar (2014). Ökosüsteemi süsinikdioksiidi bilanss, mullahingamine ja netoprimaarproduktsioon Soontaga boreaalses männikus. Uurimusi eestikeelse geograafia 95. aastapäeval (352−362).. Tartu Ülikooli Kirjastus. (PUBLICATIONES INSTITUTI GEOGRAPHICI UNIVERSITATIS TARTUENSIS; 111).3.2.
Varik, Mats; Aosaar, Jürgen; Ostonen, Ivika; Lõhmus, Krista; Uri, Veiko (2013). Carbon and nitrogen accumulation in belowground tree biomass in a chronosequence of silver birch stands. Forest Ecology and Management, 302, 62−70.1.1.
Aosaar, Jürgen; Varik, Mats; Lõhmus, Krista; Ostonen, Ivika; Becker, Hardo; Uri, Veiko (2013). Long-term study of above- and below-ground biomass production in relation to nitrogen and carbon accumulation dynamics in a grey alder (Alnus incana (L.) Moench) plantation on former agricultural land. European Journal of Forest Research, 132 (5-6), 737−749.10.1007/s10342-013-0706-1.1.1.
Ostonen, I.; Rosenvald, K.; Helmisaari, H-S.; Godbold, D.; Parts, K.; Uri, V.; Lõhmus, K. (2013). Morphological plasticity of ectomycorrhizal short roots in Betula sp and Picea abies forests across climate and forest succession gradients: its role in changing environments. Frontiers in Plant Science, 4, Article Number: 335.10.3389/fpls.2013.00335.1.1.
Rosenvald, K.; Ostonen, I.; Uri, V.; Varik, M.; Tedersoo, L.; Lõhmus, K. (2013). Tree age effect on fine-root and leaf morphology in a silver birch forest chronosequence. European Journal of Forest Research, 132 (2), 219−230.10.1007/s10342-012-0669-7.1.1.
Ostonen, I.; Rosenvald, K.; Tullus, A.; Parts, K.; Sellin, A.; Kupper, K.; Sõber, J.; Sõber, A.; Uri, V.; Aosaar, J.; Varik, K.; Lõhmus, K. (2013). The effect of increased air humidity on northern deciduous forest ecosystem - a FAHM study. Geophysical Research Abstracts, 15: EGU General Assembly 2013; Vienna; 7-13 April 2013. Göttingen: Copernicus Publications, 1.5.2.
  • Found 26 results
TitlePerson supervisedDegreeSupervisorDefence statusYear of defenceInstitution
Arukase, halli lepa ja hübriidlepa biomass ja produktsioon endistel põllumaadelVeiko VõsobergmagistrikraadVeiko UriDefended2009Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering
Arukase, halli lepa ja hübriidlepa maapealne biomass ja biomassi produktsioon endistel põllumaadelRõõmussar, RaigomagistrikraadVeiko UriDefended2010Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering
Biomass ja produktsioon endistel põllumaadel kasvavates lehtpuupuistutesLastik, Renalmagistrikraad (teaduskraad)Veiko UriDefended2006Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering
Biomassi produktsioon ja süsiniku akumulatsioon jänesekapsa kasvukohatüübi arukaasikutesVarik, MatsmagistrikraadVeiko UriDefended2009Estonian University of Life Sciences
Biomassi produktsioon ja süsiniku akumuleerumine jänesekapsa kasvukohatüübiViljar NurkmagistrikraadVeiko UriDefended2011Estonian University of Life Sciences
Biomassi produktsioon ja süsiniku bilanss 40-aastases sookaasikus (Betula pubescens) jänesekapsa-kõdusoo kasvukohatüübisHeiki MöllmagistrikraadVeiko Uri; Mats VarikDefended2015Estonian University of Life Sciences
Carbon fluxes and storages in a chronosequence of silver birch standsVarik, MatsdoktorikraadVeiko Uri; Krista LõhmusDefended2014Estonian University of Life Sciences
Erivanuseliste arukaasikute maapealse osa biomass ja produktsioon jänesekapsa kasvukohatüübisSahtel, MarkomagistrikraadVeiko UriDefended2010Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences
Hariliku kuuse kändude juurimine jänesekapsa ja mustika kasvukohatüübisMeelis KallmagistrikraadVeiko UriDefended2012Estonian University of Life Sciences
Harvendamise mõju noorte arukaasikute arenguleAun, KristiinamagistrikraadVeiko UriDefended2017Estonian University of Life Sciences
Kiirekasvuliste lehtpuude produktsioon endisel põllumaalLukk, UlvimagistrikraadVeiko UriDefended2007Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering
Kuivenduse mõju rabamänniku arengule metsakvartali JS115 näitelSisask, SilvermagistrikraadVeiko UriDefended2013Estonian University of Life Sciences
Kuusekändude juurimise mõju lämmastiku netomineralisatsioonileBjörn SildmagistrikraadHardo Becker; Veiko UriDefended2013Estonian University of Life Sciences
Kändude juurimise energeetiline analüüs ja võimalikud keskkonnamõjudKaido KeirmagistrikraadVeiko UriDefended2014Estonian University of Life Sciences
Kändude juurimise metsakasvatuslik mõju jänesekapsa, mustika ja sinilille kasvukohatüübisTaavi MöldermagistrikraadVeiko Uri; Mats VarikDefended2013Estonian University of Life Sciences
Lageraie mõju lämmastiku netomineralisatsioonile hall-lepikusRivo LeppikmagistrikraadHardo Becker; Veiko UriDefended2013Estonian University of Life Sciences
Lehevarise ja alustaimestiku roll keskealiste hall-lepikute (Alnus incana) süsiniku ja lämmastiku ringesLauri KogermagistrikraadVeiko Uri; Jürgen AosaarDefended2013Estonian University of Life Sciences
Lämmastiku netomineralisatsiooni dünaamika endise põllumaa arukaasikus. Sigrid MorozovmagistrikraadVeiko Uri; Hardo BeckerDefended2015Estonian University of Life Sciences
LÄMMASTIKU VOOD JA VARUD HALL-LEPIKUS JA LAGERAIE JÄRGSELTBecker, HardomagistrikraadVeiko UriDefended2012Estonian University of Life Sciences
Mustika-kõdusoo kasvukohatüübi männikute (Pinus sylvestris L.) maapealne biomass ja kuivenduse mõju puude jämeduskasvuleMihkel AgarmaamagistrikraadVeiko Uri; Jürgen AosaarDefended2015Estonian University of Life Sciences
Peenjuurte biomass erivanuselistes arukaasikutesAnton FjodorovmagistrikraadVeiko UriDefended2011Estonian University of Life Sciences
Peenjuurte roll keskealiste hall-lepikute (Alnus incana) süsinikubilansisSteven VeelakmagistrikraadVeiko Uri; Jürgen AosaarDefended2013Estonian University of Life Sciences
Puitkütuste optimaalsete tarneahelate väljatöötamineIrdla, MarekdoktorikraadPeeter Muiste; Veiko UriUnder supervisionEstonian University of Life Sciences
Süsinikuringe muudetud veerežiimiga metsadesGunnar MorozovdoktorikraadVeiko UriUnder supervisionEstonian University of Life Sciences
The development and biomass production of grey alder stand on abandoned agricultural land in relation to nitrogen and carbon dynamicsAosaar, JürgendoktorikraadVeiko UriDefended2012Estonian University of Life Sciences