Veiko Uri

19.12.1969
5083809
7313111
veiko.uri@emu.ee

Career

Institution and occupation
01.09.2015–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Silviculture, Professor (1,00)
2002–2015    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Silviculture, Associate Professor (1,00)
01.09.1997–31.08.2002    Estonian Agricultural University, lecturer (1,00)
01.09.1995–31.08.1997    Estonian Agricultural University, assistent (1,00)
01.09.1993–31.08.1995    Estonian Agricultural University, junior researcher (1,00)
01.09.1992–31.08.1993    Estonian Agricultural University, laboratory assistant (1,00)
 
 
Education
Estonian Agricultural University, Engineer of Forest Management, 1993
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...    Defence Board of PhD theses in Forestry of the Estonian University of Life Sciences
2014−...    Council of Institute of Forestry and Rural Engineering, member
Council of Centre of Agrobiotehnology, member
Estonian Naturalists´ Society
Estonian Academic Forestry Society
2014−2015    Council of Development Fund of Estonian University of Life Scinces
2010−2013    Journal Baltic Forestry, member of editorial board
2005−2011    Council of Institute of Forestry and Rural Engineering, member
2005−2008    Head of deparment of silviculture
2004−2008    Member of working group 2 "Fine root dynamics" in network project COST E38 "Woody Root Processes".
 
 
Additional career information
Teaching work and compiled teaching issues (during last 5 years)
2009-2015 Forest Tree Breeding, MI.0480,7 EAP.
2009-2015 General Course in Silviculture, MI.1728, 4 EAP.
2009-2015 General Course in Forestry, MI.0358, 3 EAP.
2014-2015 Forest Ecology and Management, MI.1771, 5 EAP.
2002-2015 General Course in Forestry, University of Tartu, LOOM. 02. 199, 3 EAP.
2013-2015 Ecological Applications, University of Tartu, LOOM. 01. 073, 3 EAP.
2011-2012 Practical Forestry, University of Tartu, Viljandi Culture Academia, P2VK.01.198, 3 EAP.
2010 – International BOVA master course "Woody biomass plantations: option for cost-effective mitigation of climate change effects", Jelgava, Latvia.
2009 – Biolandman, MI.1079, Afforestation of abandoned agricultural lands.

Compiled textbook
University textbook: Principles of Forest Management. 2011. Compiled by E. Laas, V. Uri, M. Valgepea.;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2016, Veiko Uri, The Order of the Estonian Red Cross
2013, Veiko Uri, Estonian National Science Award (agricultural sciences)
1997, Veiko Uri, Prize of the Estonian Goverment for the master degree thesis
1993, Veiko Uri, Prize of the Estonian Forest Department for the diploma thesis
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.5. Forest Sciences; SPECIALITY: silviculture, biomass production, afforestation of abandoned agricultural lands, fast growing broadleved tree species, nutrient cyclings
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.5. Forest Sciences
 
 
Additional information
PhD. degree in forest science
Doctoral Committee of the Natural Sciences of the Estonian Agricultural University, 2001

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
3.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
3.1.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
3.1.
2005
5.2.
2005
1.2.
2004
3.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.2.
2003
3.4.
2003
1.1.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
3.2.
2001
1.3.
2000

Veiko Uri

19.12.1969
5083809
7313111
veiko.uri@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2015–...    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse osakond, Professor (1,00)
2002–2015    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse osakond, Dotsent (1,00)
01.09.1997–31.08.2002    Eesti Põllumajandusülikool, lektor, (1,00)
01.09.1995–31.08.1997    Eesti Põllumajandusülikool, assistent, (1,00)
01.09.1993–31.08.1995    Eesti Põllumajandusülikool, nooremteadur (1,00)
01.09.1992–31.08.1993    Eesti Põllumajandusülikool, laborant (1,00)
 
 
Haridustee
Eesti Põllumajandusülikool, metsamajanduse insener, 1993
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    EMÜ metsanduse doktorinõukogu liige
2014−...    EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi nõukogu liige
Agrobiotehnoloogia arenduskeskuse nõukogu liige
Eesti Loodusuurijate Seltsi liige
Akadeemilise Metsaseltsi liige
2014−2015    EMÜ arengufondi nõukogu
2010−2013    Ajakirja Baltic Forestry toimetuskolleegiumi liige
2005−2011    EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi nõukogu liige
2005−2008    EMÜ metsakasvatuse osakonna juhataja
2004−2008    COST E38 töörühma 2 "Fine root dynamics" liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Õppetöö (andmed viimasel 5 a tehtud õppetöö kohta ning koostatud õppevahendid)2009 - 2015

Metsaselektsioon, MI.0480, 7 EAP.
2009 - 2015 Üldmetsakasvatus, MI.1728,4 EAP.
2009 - 2015 Metsanduse üldkursus inseneri erialadele, MI.0358,3 EAP.
2014 – 2015 Metsaökoloogia ja majandamine, MI.1771, 5 EAP.
2002 – 2015 Metsanduse üldkursus, Tartu Ülikool, LOOM. 02. 199, 3 EAP.
2013 – 2015 Ökoloogia rakendusi, Tartu Ülikool, LOOM. 01. 073, 3 EAP.
2011 – 2012 Praktiline metsandus, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, P2VK.01.198, 3EAP.
2010 – International BOVA master course "Woody biomass plantations: option for cost-effective mitigation of climate change effects", Jelgava, Latvia.
2009 – Biolandman, MI.1079, Afforestation of abandoned agricultural lands.

Koostatud kõrgkooliõpik: Metsamajanduse alused. 2011. Koost. E. Laas, V. Uri, M. Valgepea.

;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2016, Veiko Uri, Eesti Punase Risti V klassi teenetemärk
2013, Veiko Uri, Eesti Vabariigi Teaduspreemia (põllumajandusteaduste valdkond) Uurimuste tsükli „Produktsioon, süsiniku akumulatsioon ning lämmastikuringe kiirekasvulistes lehtpuupuistutes” eest
1997, Veiko Uri, Riiklik preemia magistritöö eest vabariiklikul konkursil
1993, Veiko Uri, Metsaameti preemia diplomitöö eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.5. Metsandusteadus; PÕHISUUND: metsakasvatus, biomassi produktsioon, põllumaade metsastamine, kiirekasvulised lehtpuud, metsakasvatus, biomassi produktsioon, põllumaade metsastamine, kiirekasvulised lehtpuud, aineringed
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.5. Metsandusteadus
 
 
Lisainfo
Filosoofiadoktor metsateaduse erialal
EPMÜ Loodusteaduste Doktorinõukogu, 2001

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
3.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
3.1.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
3.1.
2005
5.2.
2005
1.2.
2004
3.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.2.
2003
3.4.
2003
1.1.
2002
3.4.
2002