See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
21.08.1967
737 5773
5554 4740 (5773)
kristina.pai@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
13.08.2015–...   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu, kogude direktor (1,00)
18.01.2002–31.08.2012   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu, kogude direktor (1,00)
1999–2000   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu, kodumaise kirjanduse osakonna juhataja (1,00)
01.01.1990–31.12.2006   
Tõlkebürood, reisibürood
1985–1999   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu, raamatukoguhoidja (1,00)
 
 
Haridustee
1998–1999   
Helsingi Ülikool, Soome keele ja soome-ugri keelte osakonnad - vahetusüliõpilane
1997–2001   
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti filoloogia osakond (eesti ja soome-ugri keeled)- magistrantuur
1996–1996   
Oulu Ülikool, vahetusüliõpilane ( soome keel ja tsirkumpolaarsed kultuurid)
1992–1997   
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti filoloogia osakond (eesti ja soome-ugri keeled)
1986–1990   
Tartu Ülikooli filosoofiateaduskond/ eesti filoloogia osakond (eriala eesti keel ja kirjandus)
1980–1985   
Miina Härma nim. Tartu 2. Keskkool
1974–1981   
Jõgeva Lastemuusikakool, Tartu 1. Lastemuusikakool
1974–1980   
Jõgeva Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2009−...   
Haridus- ja teadusministeeriumi teaduskogude ekspertnõukogu liige
2008−...   
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu kogude toimkonna juht
2008−...   
Eesti Hoiuraamatukogu Nõukogu juht
2007−...   
ELNET Konsortsiumi digiteerimise töörühma liige
2002−...   
Tartu Ülikooli ajalookomisjoni liige
1999−...   
Tartu Ülikooli raamatukogu arenduskogu, kogude arenduse toimkonna, kataloogitoimkonna ja hoiutoimkonna liige
2004−2009   
Euroopa Teadusraamatukogude Ühenduse LIBER kogude arenduse toimkonna juhatuse liige
2000−2008   
Eesti Hoiuraamatukogu Nõukogu liige
1999−2008   
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu kogude toimkonna liige
 
 
Loometöö
Stažeerimised: 1994-2009 - korduvad õppereisid Soome (Helsingi, Turu, Kuopio, Oulu raamatukogudesse. Külastanud Austria, Sloveenia, Itaalia, Venemaa, Hollandi, Rootsi, Prantsusmaa, Baski, Poola, Türgi, Hispaania, Korsika ja Kreeka raamatukogusid. .
Teadus-, ja tarbetekstide tõlkimine (soome ja inglise keelest), toimetamine ja korrektuur; näituste koostamine TÜ Raamatukogus (isikud, kirjandus, ajalugu). .
"Jaan Eilarti bibliograafia 1948-2004" (Tartu 2005) koostamisel projektijuht; "Professor Paul Ariste bibliograafia 1921-2000" (Tartu 2000) koostamisel projektijuht; raamatu "The Book on Sands" kaasautor. .
 
 
Lisainfo
Konverentside korraldamine, ettekanded:
1997 - Ettekanne rahvusvahelisel soome-ugri üliõpilaskonverentsil Soomes, Turus (IFUSCO)
2000 - Osalemine IX ülemaailmse soome-ugri kongressi korraldamisel Tartus
2003 - Osalemine IAMLi (Rahvusvaheline Muusikakogude Ühendus) Tallinna konverentsi korraldustoimkonna töös
2010 - LIBERi kaardikogude aastakonverentsi (Tallinn/Tartu) korraldustoimkonna liige;
Osalemine konverentsidel:
1995 - Osavõtt rahvusvahelisest soome-ugri kongressist Soomes, Jyväskyläs
LIBERi (Euroopa Teadusraamatukogude Ühing) aastakonverentsid: 2002 (Austria, Graz), 2003 (Itaalia, Rooma), 2004 (Venemaa, Peterburi), 2005 (Holland, Groningen), 2006 (Rootsi, Uppsala), 2007 (Poola, Varssavi), 2008 (Türgi, Koc/Istanbul), 2009 (Prantsusmaa, Toulouse)
2004 - Osavõtt rahvusvaheliselt IFLA (International Federation of Library Associations and Organisations) Hoiuraamatukogude konverentsist Kuopios
2007 - Osalemine IASA (International Association of Sound Archives) - BAACi (Baltic Audiovisual Archival Council) ühiskonverentsil Riias
2008 - Osavõtt rahvusvahelisest IAMLi (Rahvusvaheline Muusikakogude Ühendus) konverentsist Napolis
2008 - Osalemine BAACi (Baltic Audiovisual Archival Council) konverentsil Tartus
2009 - IASA (International Association of Sound Archives) konverents Ateenas;;
Loengud raamatukogundusest TÜ Viljandi kultuuriakadeemias ja TÜ infokorralduse magistriõppes. Töö reisijuht-giidina Soomes, Rootsis, Eestis; eesti keele eratundide andmine soomlastele.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2008, Kristina Pai, Tartu Ülikooli aumärk
2003, Kristina Pai, Tartu Ülikooli Raamatukogu tänukiri
2001, Kristina Pai, Eesti Üliõpilaste Toetusfondi Ameerikas stipendium
2000, Kristina Pai, Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu stipendium
1998, Kristina Pai, Helga ja Helmut Einpauli stipendium
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; TÄPSUSTUS: Raamatukogu kogude kujundamine, töötlus ja säilitamine.
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; TÄPSUSTUS: Eesti keele lauseõpetus, lastekeel.

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.2.
2018
3.2.
2018
3.2.
2017
6.6.
2017
6.7.
2017
6.7.
2017
6.6.
2016
6.6.
2015
6.6.
2014
6.6.
2013
3.2.
2012
6.2.
2009
6.7.
2008
3.2.
2007
3.5.
2006
6.7.
2002
3.2.
2001
6.7.
2001
6.7.
2000
6.7.
1999
6.7.
1999
6.7.
1998
3.2.
1996
23.09.2019
21.08.1967
737 5773
5554 4740 (5773)
kristina.pai@ut.ee

Career

Institutions and positions
13.08.2015–...   
University of Tartu, Tartu University Library, Director of Collection Development (1,00)
18.01.2002–31.08.2012   
University of Tartu, Tartu University Library, Director of Collection Development (1,00)
1999–2000   
University of Tartu, Tartu University Library, Head of the Department of Estonian Literature (1,00)
01.01.1990–31.12.2006   
Translation Agencies, Travel Agencies
1985–1999   
University of Tartu, Tartu University Library, librarian (1,00)
 
 
Education
1998–1999   
Helsinki University, Finnish and Finno-Ugric Languages, exchange student
1997–2001   
Tartu University, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics (Estonian and Fenno-Ugric Languages), Master Studies
1996–1996   
Oulu University (Finnish Language and Circumpolar Cultures), exchange student
1992–1997   
Tartu University, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics (Estonian and Fenno-Ugric Languages)
1986–1990   
Tartu University, Faculty of Philosophy, Department of Estonian Philology
1980–1985   
Tartu Miina Härma Gymnasium
1974–1981   
Jõgeva Childrens Music School, Tartu 1. Childrens Music School
1974–1980   
Jõgeva Secondary School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2009−...   
Mamber of the expert Group of Scientific Collections at the Estonian Ministry of Education and Science
2008−...   
Head of the Division of Collections of Estonian Association of Librarians
2008−...   
Head of the Council of Estonian Repository Library
2007−...   
Member of the working group of digitisation at ELNET Consortium
2002−...   
Member of the History Commission at the University of Tartu
1999−...   
Member of Tartu University Library Development Council and working groups of Collection Development, Cataloguing and Preservation
2004−2009   
Association of European Scientific Libraries, Member of the Board of the Division of Collection Management
2000−2008   
Member of the Council of Estonian Repository Library
1999−2008   
Member of the Division of Collections of Estonian Association of Librarians
 
 
Creative work
Training: 1994-2009 repeatedly visiting Finnish libraries (Helsinki, Turku, Kuopio, Oulu). Visiting of Austrian, Slovenian, Italian, Russian, Dutch, Swedish, French, Bask, Spanish, Corse and Greec libraries..
Translations (from Finnish and English to Estonian) and editing of texts; exchibitions at Tartu University Library (of persons, literature and history). .
"Bibliography of Jaan Eilart 1948-2004" (Tartu 2005), project manager; "Bibliography of Professor Paul Ariste 1921-2000" (Tartu 2005), project manager; coauthor in "The Book on Sands". .
 
 
Additional information
Organizing conferences, giving reports:
1997 - Report at the international Finno-Ugric Students Conference (IFUSCO) in Finland, Turku
2000 - Member of Organizing Committee of IX International Finno-Ugric Congress in Tartu
2003 - Member of Organizing Committee of IAML (International Association of Music Libraries) Conference in Tallinn
2010 - Member of Organizing Committee of LIBER map collections conference (Tallinn/Tartu)
;
Attending conferences:
1995 - Attending the international Finno-Ugric Congress in Jyväskylä
Annual conferences of LIBER (Association of European Scientific Libraries): 2002 (Austria, Graz), 2003 (Italy, Rome), 2004 (Russia, St. Petersburg), 2005 (Netherlands, Groningen), 2006 (Sweden, Uppsala), 2007 (Poland, Warsaw), 2008 (Turkey, Koc/Istanbul), 2009 (France, Toulouse).
2004 - Attending the IFLA (International Federation of Library Associations and Organisations) Conference of Repository Libraries in Kuopio
2007 - Attending the IASA-BAAC (International Association of Sound Archives; Baltic Audiovisual Archival Counci) joint conference in Riga
2008 - Attending the IAML (International Association of Music Libraries) annual conference in Napoli
2008 - Attending the BAAC (Baltic Audiovisual Archival Counci) conference in Tartu
2009 - IASA (International Association of Sound Archives) conference in Athens ;
Lectures at the University of Tartu Viljandi Culture Academy and at Tartu University information studies (master level); Guid at tours in Finland, Sweden and Estonia; teacher of Estonian to Finns. ;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2008, Kristina Pai, Honorary Badge of Tartu University
2003, Kristina Pai, A Mark of gratitude of Tartu University Library
2001, Kristina Pai, Scholarship of Estonian Students Fund in the USA
2000, Kristina Pai, Scholarship of Estonian World Council
1998, Kristina Pai, Helga and Helmut Einpaul scholarship
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; SPECIFICATION: Library collections development, processing and preservation.
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; SPECIFICATION: Estonian syntax, child language.

Publications

Category
Year
Publication
 
3.2.
2018
3.2.
2018
3.2.
2017
6.6.
2017
6.7.
2017
6.7.
2017
6.6.
2016
6.6.
2015
6.6.
2014
6.6.
2013
3.2.
2012
6.2.
2009
6.7.
2008
3.2.
2007
3.5.
2006
6.7.
2002
3.2.
2001
6.7.
2001
6.7.
2000
6.7.
1999
6.7.
1999
6.7.
1998
3.2.
1996
23.09.2019

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 7 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
EKRMEKRM05-59Estica-sisuline, rariteetne ja vanaraamat kui rahvusliku mälu ja identiteedi kandja01.01.200531.12.2008Kristina PaiTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu32 594,95 EUR
EKKMEKKM09-118Estica/Baltica ajalooliste täistekstide digitaalne kättesaadavaks tegemine01.01.200931.12.2013Kristina PaiTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu37 059,44 EUR
MUUSRERT04105Jaan Eilarti bibliograafia koostamine (trükiväljaanne ja võrguversioon)01.10.200301.10.2004Kristina PaiTartu Ülikool4 058,39 EUR
HLKHLK05-14METOBSi kogu säilitustingimuste parandamine, kogu süstematiseerimine ja kirjeldamine elektroonilises andmebaasis.01.01.200531.12.2007Piia PostTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond26 066,37 EUR
MUUSRERT05007Paul Ariste bibliograafia digitaliseerimine ja elektrooniline avaldamine01.01.200501.04.2005Kristina PaiTartu Ülikool1 086,50 EUR
HLKHLK05-11Tartu Ülikooli audio- ja videoarhiivi süstematiseerimine, digiteerimine ja avamine elektroonilises andmebaasis01.01.200531.12.2008Kristina PaiTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu73 000,08 EUR
HLKHLK06-6TÜ Raamatukogu ajaloolise kaardikogu avamine ja säilitustingimuste parandamine01.01.200631.12.2008Raivo AunapTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu16 678,38 EUR