8.06.1953
+3725165373
edah@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2016–...   
Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Dotsent (0,50)
01.01.2006–...   
psühholoog, Tallinna Perekeskus
1998-1999 osakonna juhataja kohusetäitja, Tallinna Pedagoogika Ülikool, sotsioloogia osakond;
1995-1998 vanemteadur, Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium;
1984-1995 teadur, Tallinna Pedagoogiline Instituut, spordisotsioloogia osakond.
01.09.2015–2016   
Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Dotsent (1,00)
2011–2015   
Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, Rakendusloome osakond, Dotsent (1,00)
2006–2011   
Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, Dotsent (1,00)
01.01.2002–31.12.2005   
psühholoog, MTÜ Tallinna Laste Tugikeskus
01.01.1999–31.12.2005   
teadur, Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituu, perekonnasotsioloogia osakond;
 
 
Haridustee
1975 Tallinna Polütehniline Instituut, inseneri diplom
1981 Tartu Riiklik Ülikool, psühholoogi diplom
01.09.1998–04.12.2002   
Ph.D (sotsioloogia) Tallinna Pedagoogikaülikool
01.09.1992–06.12.1995   
M.Sc. (kasvatusteadused), Tallinna Pedagoogikaülikool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...   
TLÜ Loodus-ja terviseteaduste instituudi õppekolleegiumi liige
2014−...   
2014 - ... CREUROPE Bridging domains of creativity research and making them relevant on a European level (esitatud COST meetme taotlusena) võrgustiku liige
2014−...   
MTÜ LoovHA, juhatuse liige
2010−...   
Ühenduse „Creativity in the Classroom Consortium“ liige
2010−...   
International Journal of Creativity and Human Development, toimetuse kolleegiumi liige
2010−...   
TLÜ Kasvatusteaduste valdkonnanõukogu liige
2007−...   
Eesti Loovteraapia ühingu liige
2001 alates Eesti Sotsioloogide Liidu liige
2003 alates MTÜ Tallinna Laste Tugikeskuse juhatuse liige
 
 
Loometöö
Loovuse alased teadusuuringud.
 
 
Lisainfo
Enesetäiendused:
2008 - Lundi Ülikool, veebruar – aprill. „Eesti ülikoolide akadeemilise personali enesetäiendus“ RAK 2004-2006 meetme 1.1 projekti nr 1.0101.06-0480.
2006 USA Connecticute University.“Confratute 2006”, juuli
Täiendkoolitused:
2014 Visuaalkunstiteraapia kõrvalaine 24 EAP, kunstiteraapiate osakond
2013 Loovteraapia dementsusega eakatega 15 EAP, kunstiteraapiate osakond.
2013 Töö saviväljal / Arbeit am Tonefeld/. Superviisori koolitus 2011-2013. Institut für Haptischer Gestaltbildung Nord Bremen – Lüneburg.
2013 Loominguline kunstikursus. TLÜ Haapsalu Kolledži õppekava (reg. Nr. HKC0002), 26 akadeemilist tundi, 1 EAP. 27.06-29.06. 2013.
2012 Visualiseerimisvahendid õppetöös. TLÜ täiendkoolituse õppekava (reg nr 2012/2362, 8 akadeemilist tundi). 27. 11. 2012
2012 Rühmatöö meetodid. TLÜ täiendkoolituse õppekava (reg nr 2011/2107, 16 akadeemilist tundi). 18.10-18.10.2012.
2012 e-kursuse loomine Moodle keskkonnas. TLÜ täiendkoolituse õppekava (reg nr 2012/2157, 2 EAP). 11.05.-24.05.2012.
2012 Õppejõudude baaskoolitus. Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis. TLÜ täiendkoolituse õppekava (reg nr 2009/1699, 6 EAP). 20.02. -08.05. 2012.
2011 „Thinking in Japanese and introduction to the KJ Method of Creative Thinking“. Creativity Centre Educational Trust, Inglismaa, 27.- 28. oktoober.
2011 „Mõistekaart õppetöös“ TLÜ täiendkoolituse õppekava (reg. Rn. 2011/2068, 2EAP). 02.05-12.06. 2011.
2011 Töö saviväljal (1 EAP). MTÜ Tallinna Laste Tugikeskus. 18.-19. September.
2010 Savitöö kunstiteraapias (3 EAP). Tallinna Ülikool, 5-8. 2010.
2009 Loovus õppejõu professionaalse arengu toetajana (1 EAP). Tallinna Ülikool, 29.09.-01.10. 2009.
2008 Komplekstrauma ja dissotsatsioon: töö traumeeritud laste, noorte ja nende peredega. Traumateraapia-ja koolituskeskus OÜ, 10.11.–1.11. 2008;
2007 Töö voolimissaviga II osa (7 AP). TLÜ ja Bremeni Ülikool,
06.02.–30.06. 2007;
2006 Töö voolimissaviga I osa (13 AP). TLÜ ja Bremeni Ülikool,
14.02.–19.10. 2006;
2005 Kunstiteraapia täiendõppe koolitus (15 AP). TLÜ ja Hannoveri Kunstiteraapiate Uurimisinstituut, 08.04.–18.11. 2005;
2004 Psychological Diagnoosis of a Children Experiencing Violence in Family for Judicial Aims: Institute of Forensic Research, Cracow,
5.07.–7.07.2004;
1992 – 1997 Psühhoterapeudi koolitus. Skandinaavia Gestalt-teraapia Instituut (GIS-International);
1992 – 1994 Suhtlemistreeneri koolitus – Tallinna Pedagoogiline Instituut.
;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2002, Eda Heinla, Kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi preemia didaktilis-rakenduslike tööde kategoorias
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S272 Õpetajakoolitus; TÄPSUSTUS: loovus
 
 
Lisainfo
Ph.D. sotsioloogia
M.Sc. kasvatusteadused
Tallinna Pedagoogikaülikool, 2002
Tallinna Pedagoogikaülikool, 1995

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
5.2.
2019
3.2.
2016
3.2.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
3.3.
2013
5.2.
2013
1.2.
2012
3.2.
2012
5.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.3.
2010
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2007
1.2.
2006
2.2.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
2.2.
2004
2.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.5.
2004
3.5.
2004
6.3.
2004
6.3.
2004
6.7.
2004
3.2.
2003
2.3.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
1.3.
2001
2.2.
2001
2.2.
2001
2.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
5.2.
2001
6.2.
2001
3.2.
2000
3.4.
2000
3.2.
1999
3.4.
1999
6.3.
1999
6.3.
1998
17.12.2019
8.06.1953
+3725165373
edah@tlu.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2016–...   
Tallinn University, School of Natural Sciences and Health, Associate Professor (0,50)
01.01.2006–...   
psychologist, Tallinn Family Center
1998-99 Acting Head, Tallinn Pedagogical University, Department of Sociology;
1995-98 Senior Researcher, Old Town Board of Education;
1984-95 Researcher, Tallinn Pedagogical Instiute, Unit Sociology of Sport.
01.09.2015–2016   
Tallinn University, School of Natural Sciences and Health, Associate Professor (1,00)
2011–2015   
Tallinn University, Institute of Fine Arts, Department of Applied Creativity , Associate Professor (1,00)
2006–2011   
Tallinn University, Institute of Fine Arts, Associate Professor (1,00)
01.01.2002–31.12.2005   
psychologist, NGO Tallinn Child Support Center
01.01.1999–31.12.2005   
Researcher, Institute for International and Social Studies, Tallinn Pedagogical University;
 
 
Education
1975 Tallinn Polytechnical Institute, university diploma in engineering;
1981 Tartu State University, Department of Psychology, university diploma in psychology.
01.09.1998–04.12.2002   
PhD in Social Sciences,Tallinn Pedagogical University
01.09.1992–06.12.1995   
MSc in Educational Sciences, Tallinn Pedagogical University
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...   
member of educational colleague, Tallinn University, School of Natural Sciences and Health
2014−...   
CREUROPE Bridging domains of creativity research and making them relevant on a European level (COST Action application put into process) network member
2014−...   
NGO Creative education, board member
2010−...   
„Creativity in the Classroom Consortium“ member
2010−...   
International Journal of Creativity and Human Development, member for Editorial Board
2010−...   
2007−...   
2001-present Member, Estonian Association of Sociologists
2003-present Member, board Tallinn Children Support Centre
 
 
Creative work
.
 
 
Additional information
;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2002, Eda Heinla, Estonian National Contest in Education Sciences, Prize for applied didactic research work
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.10. Education; CERCS CLASSIFICATION: S272 Teacher education
 
 
Additional information
Ph.D. (social sciences)
M.Sc. (education sciences)
Tallinn Pedagogical University, 2002
Tallinn Pedagogical University, 1995

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
5.2.
2019
3.2.
2016
3.2.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
3.3.
2013
5.2.
2013
1.2.
2012
3.2.
2012
5.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.3.
2010
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2007
1.2.
2006
2.2.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
2.2.
2004
2.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.5.
2004
3.5.
2004
6.3.
2004
6.3.
2004
6.7.
2004
3.2.
2003
2.3.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
1.3.
2001
2.2.
2001
2.2.
2001
2.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
5.2.
2001
6.2.
2001
3.2.
2000
3.4.
2000
3.2.
1999
3.4.
1999
6.3.
1999
6.3.
1998
17.12.2019
  • Leitud 12 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
SFSF0130111s08 Muutused Eesti elanike hoiakutes ja elustiilides aastatel 1985 - 2013: horisontaalne kihistumine01.01.200831.12.2013Airi-Alina AllasteTallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut387 289,25 EUR
MUURU,24607 (Nr 10-2/10198)Eeluuring "Loovusarenduse teenused ettevõtete innovatsiooniprotsessis"01.11.200701.05.2008Eda HeinlaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut8 975,82 EUR
MUURU,15506Hariduse kohalikud juhtimisinstitutsioonid ja üldhariduskoolid - hariduse muutumise ja stabiilsuse mõjutajad15.02.200430.12.2005Eda HeinlaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut16 110,78 EUR
ETFETF5951Hariduse kohalikud juhtimisinstitutsioonid ja üldhariduskoolid - hariduse muutumise ja stabiilsuse mõjutajad Eestis01.01.200431.12.2006Eda HeinlaTallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut19 045,74 EUR
SFSF0130018s09Haridusmuutus kui sotsiaalne innovatsioon01.01.200931.12.2011Krista LoogmaTallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut122 694,53 EUR
MUUAlamprojektHUT uuringufondi nõukogu 26.09.2017 otsus 7.1-24/7Haridusuuenduslikud praktikad, nendega seonduvad tähenduslikud õpikogemused õpilaste ja õpetajate vaates ning nende koosloome MTÜ LoovHaridusega liitunud koolides - Living Labs pilootprojekt01.01.201830.06.2019Tiiu Kuurme; Eda HeinlaTallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut; Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut4 146,00 EUR
ETFETF5576Kõrge riskitasemega perede formaalsed ja mitteformaalsed tugivõrgustikud01.01.200331.12.2005Leeni HanssonTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut24 951,11 EUR
MUUTT/4510Loovate arvutimängude loomise konsultatsioon10.05.201030.09.2010Jaagup KipparTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut7 477,66 EUR
MUURU/8613 (NPHZ-2013/10110)Loovus vajab arendamist: loova koolikultuuri kvaliteedi parandamine võrgustikutöö kaudu01.08.201331.08.2014Eda HeinlaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut0,00 EUR
MUUTÕA15020Loovus vajab arendamist: loova koolikultuuri kvaliteedi parandamine võrgustikutöö kaudu II01.10.201430.09.2015Eda HeinlaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut2 840,00 EUR
MUUTT/7612Loovuse taseme uuring ja arengukava18.06.201215.02.2013Eda HeinlaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, Rakendusloome osakond4 800,00 EUR
SFSF0402491s03Sotsiaalmajandusliku keskkonna muutused Eestis: perekondade kohanemis- ja toimetulekustrateegiad01.01.200331.12.2007Leeni HanssonTallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut122 838,19 EUR