Tago Sarapuu

28.04.1956
tago.sarapuu@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2016–...    Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut, Vanemteadur (0,60)
01.01.2016–31.01.2016    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, loodusteadusliku haridustehnoloogia dotsent (0,20)
18.05.2015–31.08.2016    Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Automaatikainstituut, Proaktiivtehnoloogiate teaduslaboratoorium, Vanemteadur (0,75)
01.02.2015–31.12.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, Loodusteadusliku hariduse keskus, loodusteadusliku haridustehnoloogia dotsent (0,20)
01.01.2014–31.01.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, Loodusteadusliku hariduse keskus, loodusteadusliku haridustehnoloogia dotsent (0,35)
01.02.2013–30.06.2014    Tallinna Ülikool, Haridusinnovatsiooni Keskus, Juhtivteadur (1,00)
01.02.2013–31.12.2013    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, loodusteadusliku haridustehnoloogia dotsent (0,35)
01.02.2008–31.01.2013    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, loodusteaduste haridustehnoloogia professor (1,00)
01.02.2008–31.01.2013    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, keskuse juhataja
01.01.2008–31.01.2008    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, keskuse juhataja
01.01.2008–31.01.2008    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, bioloogia didaktika dotsent (1,00)
01.09.2006–31.12.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Bioloogia-geograafiateaduskonna dekanaat, lektoraadi juhataja
01.09.2006–31.12.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Bioloogia-geograafiateaduskonna dekanaat, bioloogia didaktika dotsent (1,00)
01.09.2005–31.08.2006    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, lektoraadi juhataja
01.02.2005–31.08.2005    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, lektoraadi juhataja
01.02.2005–31.08.2006    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, bioloogia didaktika dotsent (1,00)
01.09.2004–31.01.2005    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, lektoraadi juhataja
16.04.2000–31.01.2005    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, loodusteaduste didaktika dotsent (1,00)
1994–2007    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, Loodusteadusliku hariduse keskus, Dotsent (1,00)
01.01.1980–31.12.1994    Eesti Teaduste Akadeemia, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Teadur, Vanemteadur
 
 
Haridustee
1975–1980    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; bioloogi diplom koos bioloogia- ja keemiaõpetaja kvalifikatsiooniga
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2004−...    Osalemine rahvusvaheliste teadusorganisatsioonide tegevuses: IOSTE (International Organization of Scientific-Technological Education), ISTE (International Society for Technology in Education), AACE (Association for the Advancement of Computing in Education), SITE (Society for Information Technology & Teacher Education), ESERA (European Science Education Research Association) ja EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction).
2012−2015    TÜ Pedagogicumi konsortsiumi nõukogu liige
2011−2015    TÜ haridusvaldkonna doktorikraadide andmise ühisnõukogu liige
2010−2011    Reaal- ja loodusteaduste hariduse valdkondliku töörühma juht
2009−2011    Tartu Ülikooli Pedagogicumi nõukogu liige
2008−2011    TÜ Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna teaduskraadi andmise ühisnõukogu esimees
2008−2013    TÜ Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna nõukogu liige
2008−2013    TÜ Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna valitsuse liige
2008−2013    Loodusteadusliku hariduse keskuse juhataja
2008−2014    EK 7. RP loodusteadusliku hariduse projektide ekspert
2007−2014    EK 7. RP haridustehnoloogiliste projektide ekspert
2006−2008    Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu juhatuse liige
2006−2007    EK 6. RP haridustehnoloogiliste projektide ekspert
2003−2003    Rahvusvahelise konverentsi “e-Learning in Science and Environmental Education” orgkomitee liige
1994−2001    Haridusministeeriumi õppekava komisjoni liige
1994−2006    TÜ Molekulaar- ja rakubioloogia instituudi teadusnõukogu liige
1994−2007    Loodusteadusliku hariduse lektoraadi juhataja
1991−2003    Üleriigilise bioloogia ainenõukogu liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2011, Tago Sarapuu, IADISe rahvusvahelise konverentsikomitee tunnustus parimale konverentsiartiklile CELDA konverentsil
2010, Tago Sarapuu, Haridus- ja teadusministeeriumi tänukiri panuse eest põhikooli ja gümnaasiumi õppekavade uuendamsiel
2007, Tago Sarapuu, Haridus- ja teadusministeeriumi diplom riikliku kasvatusteaduslike konkursi võitjale võõrkeeles publitseeritud teadustööde kategoorias
2003, Tago Sarapuu, Haridus- ja teadusministeeriumi aukiri eduka töötamise eest üleriigilises bioloogia ainenõukogus
2002, Tago Sarapuu, Keskkonnaministeeriumi tänukiri looduskaitse-, keskkonna- ja ökoloogialaseid teadmisi ja oskusi arendava veebipõhise õpikeskkonna "Tiigriretk Eestimaal" väljatöötamise eest
2002, Tago Sarapuu, Haridusministeeriumi aukiri Margus Pedaste magistritöö juhendamise eest, mis sai vabariiklikul teadustööde konkursil 1. koha
2001, Tago Sarapuu, Haridusministeeriumi tänukiri õppekirjanduse arendamise ja koostamise eest
2001, Tago Sarapuu, Haridusministeeriumi tänukiri üldhariduskoolide riikliku õppekava arendamise eest
1993, Tago Sarapuu, EMBO Fellowship
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; PÕHISUUND: Õpilaste arusaamise areng loodusteaduslikest protsessidest arvutipõhise visualiseeritud õpiprotsessi tulemusel
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; PÕHISUUND: Visuaalse info analüüsi seaduspärasused arvutikeskkonnas
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.14. Kommunikatsiooni- ja infoteadused; PÕHISUUND: Õpilaste ja virtuaalse õpetaja omavaheliste interaktsioonide mõju probleemide lahendamise tulemuslikkusele
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.7. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia; PÕHISUUND: Õpiobjektide ja õpikeskkondade optimiseerimine vastavalt õpiteooriatele

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.4.
2011
1.1.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.1.
2009
3.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.3.
2009
1.2.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
6.2.
2008
1.1.
2007
3.1.
2007
3.4.
2007
6.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
6.2.
2006
1.1.
2005
3.1.
2005
3.1.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
6.2.
2005
6.3.
2005
3.1.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
3.5.
2004
6.2.
2004
3.1.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
6.2.
2002
6.2.
2002
6.3.
2002
3.4.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
3.5.
2001
3.5.
2001
6.2.
2001
6.2.
2001
6.2.
2001
6.3.
2001
3.4.
2000
3.4.
2000
5.2.
2000
6.2.
2000
6.2.
2000
6.2.
2000
6.3.
2000
3.4.
1999
3.5.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
3.4.
1998
3.4.
1998
3.4.
1998
3.5.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
3.4.
1997
3.4.
1997
3.4.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
6.2.
1996
6.3.
1996
6.2.
1995
6.2.
1995
6.2.
1995
6.2.
1995
6.2.
1993
6.2.
1992
6.2.
1992
6.2.
1991
6.2.
1989
6.3.
1989
6.6.
1989
1.1.
1984
1.1.
1983
1.1.
1982
1.1.
1982
3.1.
1980

Tago Sarapuu

28.04.1956
tago.sarapuu@tlu.ee

Career

Institution and occupation
2016–...    Tallinn University, School of Digital Technologies, Senior Researcher (0,60)
01.01.2016–31.01.2016    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Associate Professor of Educational Technology in Science (0,20)
18.05.2015–31.08.2016    Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Department of Computer Control, Laboratory for Proactive Technologies, Senior Research Scientist (0,75)
01.02.2015–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Dean's Office, Science Education Department, Associate Professor of Educational Technology in Science (0,20)
01.01.2014–31.01.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Dean's Office, Science Education Department, Associate Professor of Educational Technology in Science (0,35)
01.02.2013–30.06.2014    Tallinn University, Centre for Innovation in Education, Lead Research Fellow (1,00)
01.02.2013–31.12.2013    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Dean's Office, Associate Professor of Educational Technology in Science (0,35)
01.02.2008–31.01.2013    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Dean's Office, Professor of Educational Technology in Science (1,00)
01.02.2008–31.01.2013    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Dean's Office, Head of Centre
01.01.2008–31.01.2008    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Dean's Office, Head of Centre
01.01.2008–31.01.2008    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Dean's Office, Associate Professor (1,00)
01.09.2006–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Dean's Office, Head of Division
01.09.2006–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Dean's Office, Associate Professor (1,00)
01.09.2005–31.08.2006    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Molecular and Cell Biology, Head of Division
01.02.2005–31.08.2005    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Molecular and Cell Biology, Head of Division
01.02.2005–31.08.2006    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Molecular and Cell Biology, Associate Professor (1,00)
01.09.2004–31.01.2005    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Molecular and Cell Biology, Head of Division
16.04.2000–31.01.2005    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Molecular and Cell Biology, Associate Professor (1,00)
1994–2007    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Dean's Office, Science Education Department, Associate Professor (1,00)
01.01.1980–31.12.1994    Estonian Academy of Sciences, Institute of Chemical Physics and Biophysics; Researcher and Senior Researcher
 
 
Education
1975–1980    University of Tartu; diploma of biologist with the qualification of biology and chemistry teacher of secondary school
 
 
R&D related managerial and administrative work
2004−...    Member of the following international organizations: IOSTE (International Organization of Scientific-Technological Education), ISTE (International Society for Technology in Education), AACE (Association for the Advancement of Computing in Education), SITE (Society for Information Technology & Teacher Education), ESERA (European Science Education Research Association), and EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction)
2012−2015    Member of the Council of the Pedagogicum consortium at the University of Tartu
2011−2015    Member of the Doctoral Committee of awarding doctoral degrees in education at the University of Tartu
2010−2011    Chair of the science education workgroup at the University of Tartu
2009−2011    Member of the Council of the Pedagogicum of the University of Tartu
2008−2011    Chair of the Council of research degrees in the Faculty of Science and Technology
2008−2013    Member of the Council of the Faculty of Science and Technology
2008−2013    Member of the government of the Faculty of Science and Technology
2008−2013    Head of the Science education centre
2008−2014    Expert of the EC FP7 projects in science education
2007−2014    Expert of the EC FP7 projects in educational technology
2006−2008    Member of the Council of the Association of Estonian Biology Educators
2006−2007    Expert of the EC FP6 projects in educational technology
2003−2003    Member of organizing committee of the International Conference "e-Learning in Science and Environmental Education", at the University of Tartu
1994−2001    Member of the Comittee of Curriculum Development at the Estonian Ministry of Education
1994−2006    Member of the Council of the Institute of molecular and cell biology at the University of Tartu
1994−2007    Head of the Science education devision
1991−2003    Member of the Committee of Biology Teaching at the Estonian Ministry of Education

Qualifications

 
 
Honours & awards
2011, Tago Sarapuu, Best paper award by the IADIS International Conference Committee at CELDA
2010, Tago Sarapuu, Honor of the Ministry of Education and Research on the developent of the curricula of basic and secondary school
2007, Tago Sarapuu, Estonian National Contest in Educational Sciences, Prize for scientific research published in foreign language
2003, Tago Sarapuu, Honor of the Ministry of Education and Research on the succesful work at the Committee of Biology Teaching
2002, Tago Sarapuu, Honor of the Ministry of the Environment on developing a learning simulation environment "Hiking Across Estonia"
2002, Tago Sarapuu, Honor of of the Ministry of Education on the supervision of M. Pedaste's MSc thesis, which got the 1st prize in Estonian competition of MSc thesis
2001, Tago Sarapuu, Honor of the Ministry of Education on developing and publishing educational textbooks
2001, Tago Sarapuu, Honor of the Ministry of Education on devaloping Estonian curriculum materials
1993, Tago Sarapuu, EMBO Fellowship
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.10. Education; SPECIALITY: Development of students' understanding in natural processes in computer-based visualised learning process
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.10. Education; SPECIALITY: Conception of analyses of visualized information in computer-based environment
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.14. Communication and Information Sciences; SPECIALITY: Influence of the tutor's and students' interactions on the outcome of problem solving
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.7. Telecommunications; SPECIALITY: Optimizing learning opjects and environments according to the learning theories
 
 

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.4.
2011
1.1.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.1.
2009
3.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.3.
2009
1.2.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
6.2.
2008
1.1.
2007
3.1.
2007
3.4.
2007
6.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
6.2.
2006
1.1.
2005
3.1.
2005
3.1.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
6.2.
2005
6.3.
2005
3.1.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
3.5.
2004
6.2.
2004
3.1.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
6.2.
2002
6.2.
2002
6.3.
2002
3.4.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
3.5.
2001
3.5.
2001
6.2.
2001
6.2.
2001
6.2.
2001
6.3.
2001
3.4.
2000
3.4.
2000
5.2.
2000
6.2.
2000
6.2.
2000
6.2.
2000
6.3.
2000
3.4.
1999
3.5.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
3.4.
1998
3.4.
1998
3.4.
1998
3.5.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
3.4.
1997
3.4.
1997
3.4.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
6.2.
1996
6.3.
1996
6.2.
1995
6.2.
1995
6.2.
1995
6.2.
1995
6.2.
1993
6.2.
1992
6.2.
1992
6.2.
1991
6.2.
1989
6.3.
1989
6.6.
1989
1.1.
1984
1.1.
1983
1.1.
1982
1.1.
1982
3.1.
1980
  • Leitud 17 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUUVBGMR04108Biology, health and environmental education for better citizenship01.10.200430.09.2007Tago SarapuuTartu Ülikool28 000,01 EUR
MUUMBGMR05205RCo-ordinated internet-linked networks for promoting innovation, exchanging knowledge and encouraging good practice to enchance bioscience in European schools.01.02.200531.10.2008Tago SarapuuTartu Ülikool32 500,03 EUR
MUUTKA17056ADigiÕppeVaramu - keskhariduse e-õppe laiendamine08.05.201731.10.2018Mart LaanpereTallinna Ülikool1 577 502,00 EUR
SFSF0182542s03Haridustehnoloogiline visualiseeritud õpiprotsessi modelleerimine01.01.200331.12.2007Tago SarapuuTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond161 824,30 EUR
ERMOSERMOS10INQUIRY LEARNING IN VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENTS: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN ESTONIAN AND FRENCH LEARNERS06.10.201031.08.2013Jérémy CastéraTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond90 526,91 EUR
MUUSBGBG06235Mudelid uurimuslikus õppes01.10.200631.05.2007Tago SarapuuTartu Ülikool5 609,40 EUR
MUUSLOLO09032/1Noor teadlane 201001.03.201030.06.2010Margus PedasteTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond12 298,14 EUR
MUUSLOLO09032/2Noor teadlane 201125.03.201130.06.2011Margus PedasteTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat7 987,91 EUR
MUUMLOLO08007RSCY - Science Created by You.01.03.200829.02.2012Tago SarapuuTartu Ülikool366 535,99 EUR
MUUSBGMR05054Simulatsiooniprojekt "Kevadmatk 2006"01.04.200525.05.2005Tago SarapuuTartu Ülikool1 917,35 EUR
MUUSBGMR05003Uurimuslik õpe loodusõpetuses14.01.200515.05.2005Tago SarapuuTartu Ülikool5 401,17 EUR
ETFETF7410Veebipõhise uurimusliku õppe adapteeritava toetussüsteemi koostamise põhimõtted01.01.200831.12.2011Margus PedasteTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond56 266,19 EUR
MUUSBGMR05023Veebipõhiste õpikeskkondade "Eesti selgroogsed" ja "Eesti taimed" kaasajastamine15.02.200501.06.2005Tago SarapuuTartu Ülikool4 123,58 EUR
MUUSBGMR05134Virtuaalne õpikeskkond "Mudelid gümnaasiumibioloogias"23.08.200501.02.2007Tago SarapuuTartu Ülikool31 636,27 EUR
MUUSBGMR06036Õpikeskkondade "Noor loodusuurija" ja "Tiigriretk Eestimaal" tarkvaraline kaasajastamine27.02.200601.09.2006Tago SarapuuTartu Ülikool3 372,17 EUR
ETFETF7739Õpiobjektide individuaalne kontekstualiseerimine probleemülesannete lahendamisel01.01.200931.12.2012Tago SarapuuTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond53 011,04 EUR
ETFETF5996Õpiobjektide ja keskkondade optimiseerimine lähtuvalt õpiteooriatest01.01.200431.12.2007Tago SarapuuTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond28 973,78 EUR
  • Leitud 134 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Pedaste, M.; Sarapuu, T. (2014). Design Principles for Support in Developing Students’ Transformative Inquiry Skills in Web-based Learning Environments. Interactive Learning Environments, 22 (3), 309−325.10.1080/10494820.2011.654346.1.1.
Piksööt, J.; Sarapuu, T. (2014). Supporting students’ knowledge transfer in modelling activities. Journal of Educational Computing Research, 50 (2), 213−229.10.2190/EC.50.2.d.1.1.
Castéra, J.; Sarapuu, T.; Clément, P. (2013). Comparison of French and Estonian students’ conceptions in genetic determinism of human behaviours. Journal of Biological Education, 47 (1), 12−20.10.1080/00219266.2012.716779.1.1.
Pedaste, M.; de Jong, T.; Sarapuu, T.; Piksööt, J.; van Joolingen, W. R.; Giemza, A. (2013). Investigating ecosystems as a blended learning experience. Science, 340 (6140), 1537−1538.10.1126/science.1229908.1.1.
Castéra, Jérémy; Sarapuu, Tago; Piksööt, Jaanika (2013). Influence of visual analysis skills and collaborative work on modelling activities in web-based learning environment. International Conference on Computer, Networks and Communication Engineering (ICCNCE 2013). Elsevier, 715−717.10.2991/iccnce.2013.178.3.1.
de Jong, T.; Weinberger, A.; Girault, I.; Kluge, A.; Lazonder, A. W.; Pedaste, M.; Ludvigsen, S.; Ney, M.; Wasson, B.; Wichmann, A.; Geraedts, C.; Giemza, A.; Hovardas, A.; Julien, R.; van Joolingen, W. R.; Lejeune, A.; Manoli, C.; Matteman, Y.; Sarapuu, T.; Verkade, A. ... Zacharia, Z. C. (2012). Using scenarios to design complex technology-enhanced learning environments. Educational Technology Research & Development, 60 (5), 883−901.10.1007/s11423-012-9258-1.1.1.
Pedaste, M.; Mäeots, M.; Leijen, Ä.; Sarapuu, T. (2012). Improving Students’ Inquiry Skills through Reflection and Self-Regulation Scaffolds. Technology, Instruction, Cognition and Learning, 9, 81−95.1.2.
Piksööt, J.; Sarapuu, T.; Castéra, J. (2012). Developing Students' Visual Litteracy in a Virtual Modelling Environment. Leveraging Technology for Learning: The 8th International Scientific Conference eLearning and Software for Education; Bucharest; April 26 - 27, 2012. Ed. I. Roceanu. Bucharest, Romania: Editura Universitara, 532−537.10.5682/2066-026X-12-085.3.1.
Castéra, J.; Sarapuu, T.; Piksööt, J. (2012). French and Estonian students’ skills of visual literacy related to the modelling activities in a web-based environment. Procedia-Information Technology: 3rd World Conference on Information Technology, WCIT, Barcelona, Spain , 14-16 November 2012. Elsevier, xxx−xxx [ilmumas].3.1.
Castéra, J.; Sarapuu, T.; Piksööt, J. (2012). Improving students’ conceptualisations by manipulations in a virtual web-based environment. Leveraging Technology for Learning, 1: The 8th International Scientific Conference eLearning and Software for Education Bucharest; April; 26 - 27, 2012. Ed. I. Roceanu. Bucharest, Romania: Editura Universitara, 449−454.10.5682/2066-026X-12-072.3.1.
Piksööt, J.; Sarapuu, T.; Castéra, J. (2012). The influence of ontological status of student understanding on modelling activities in a virtual learning environment. Procedia-Information Technology. 3rd World Conference on Information Technology, WCIT, Barcelona, Spain , 14-16 November 2012: Elsevier, xxx−xxx [ilmumas].3.1.
Zinakov, M.; Sarapuu, T. (2012). Visual Literacy and Sufficient Contextualization Elements as Prerequisites for Effectiveness of Web-Based Learning Objects as Cognitive Tools. Leveraging Technology for Learning, 1: The 8th International Scientific Conference eLearning and Software for Education; Bucharest; April 26 - 27, 2012. Ed. I. Roceanu. Bucharest, Romania: Editura Universitara, 50−55. (eLearning and Software for Education).10.5682/2066-026X-12-007.3.1.
Piksööt, J.; Sarapuu, T. (2012). Ainekava toetavad haridustehnoloogilised lahendused. Koppel, L. (Toim.). Gümnaasiumi valdkonnaraamat loodusained. Bioloogia (47−56).. Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.3.2.
Sarapuu, T. (2012). Bioloogia ainekava muudatused RÕK 2002-ga võrreldes. Koppel, L. (Toim.). Gümnaasiumi valdkonnaraamat loodusained. Bioloogia (35−44).. Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.3.2.
Sarapuu, T. (2012). Haridustehnoloogia loodusteadustes. Koppel, L. (Toim.). Gümnaasiumi valdkonnaraamat loodusained (37−46).. Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.3.2.
Sarapuu, T.; Villako, H.-A. (2012). Mitme lahendiga probleemülesanded bioloogias. Koppel, L. (Toim.). Gümnaasiumi valdkonnaraamat loodusained. Bioloogia (36−46).. Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.3.2.
Pedaste, M.; Sarapuu, T. (2012). Praktilised tööd gümnaasiumi bioloogias. Koppel, L. (Toim.). Gümnaasiumi valdkonnaraamat loodusained. Bioloogia (57−67).. Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.3.2.
Pedaste, M.; Sarapuu, T. (2012). Probleemülesannete tüübid ja lahendusstrateegiad. Koppel, L. (Toim.). Gümnaasiumi valdkonnaraamat loodusained (47−53).. Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.3.2.
Pedaste, M.; Sarapuu, T. (2012). Uurimuslike oskuste kujundamine ja hindamine. Koppel, L. (Toim.). Gümnaasiumi valdkonnaraamat loodusained. Bioloogia (68−81).. Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.3.2.
Sarapuu, T. (2012). Visuaalset kirjaoskust arendavad ülesanded. Koppel, L. (Toim.). Gümnaasiumi valdkonnaraamat loodusained (66−75).. Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.3.2.
Pedaste, M.; Sarapuu, T. (2012). Õpitulemuste hindamine gümnaasiumi bioloogias. Koppel, L. (Toim.). Gümnaasiumi valdkonnaraamat loodusained. Bioloogia (26−35).. Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.3.2.
Castéra, J.; Sarapuu, T.; Piksööt, J. (2012). Développer la littératie visuelle des lycéens avec l’environnement d’apprentissage ‘Le Monde Cellulaire’ : un retour d’expérience en France et en Estonie. Intégration technologique et nouvelles perspectives d’usage: Colloque Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (TICE2012), Lyon, France, 11.-13. December 2012. Toim. R. Nkambou, C. Narce, S. A. Cerri, P. Boiron, C. Paliard. Lyon, France: Université de Lyon, 261−265.3.4.
Sarapuu, T.; Zinakov, M. (2011). Development of Students’ Coherent Understanding in Chemistry Using Interactive Learning Objects. Proceedings of the IADIS International Conference e-Learning 2011, I: IADIS Multi Conference on Computer Science and Informatics, Rome, Italy, 20-26 July 2011. Ed. M. B. Nunes, M. McPherson. IADIS Press, 258−266.3.1.
Mäeots, M.; Pedaste, M.; Sarapuu, T. (2011). Interactions between inquiry processes in a web-based learning environment. Proceedings of the 2011 11th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies: 11th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, Athens, Georgia, USA, 6.-8. juuli, 2011. IEEE Computer Society, 331−335.3.1.
Piksööt, J.; Sarapuu, T. (2011). Questioning Strategy for Supporting Students’ Modeling Activities in the Virtual Learning Environment “Cell World”. Proceedings of the IADIS International Conference e-Learning 2011, II: IADIS Multi Conference on Computer Science and Informatics, Rome, Italy, 20-26 July 2011. Ed. M. B. Nunes, M. McPherson. IADIS Press, 192−196.3.1.
  • Leitud 24 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Arvutipõhise modelleerimise mõju 11. klassi õpilaste arusaamisele bioloogilistest protsessidestEensoo, EvelynmagistrikraadTago SarapuuKaitstud2008Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
Arvutite kasutamise võimalusi taimi käsitlevate teemade õpetamisel koolibioloogiasMarandi, Triinmagistrikraad (teaduskraad)Maie Toom; Tago SarapuuKaitstud1999Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Bioloogia-geograafiateaduskonna dekanaat
Bioloogilistest protsessidest arusaamise kujundamine 7. klassi õpilastel kontseptuaalsete mudelite abilVillako, Heli-Annelimagistrikraad (teaduskraad)Tago SarapuuKaitstud2007Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, Loodusteadusliku hariduse keskus
Development of the 8th grade students’ understanding about chemical bonding and oxides applying different types of multiple representationsZinakov, MaksimmagistrikraadTago SarapuuKaitstud2010Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, Loodusteadusliku hariduse keskus
Dilemma lahendamise tulemuslikkus sünkroonse õpikeskkonna rakendamiselJakobson, MartenmagistrikraadTago SarapuuKaitstud2013Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, Loodusteadusliku hariduse keskus
Dünaamilise geomeetria programmi GeoGebra mõju 7. klassi õpilaste arusaamisele matemaatilistest funktsioonidestSuviste, ReelikamagistrikraadTago SarapuuKaitstud2010Tartu Ülikool
Dünaamilise ja staatilise visuaalse info eri vormide rakendamise mõju 7. klassi õpilaste arusaamisele bioloogilistest protsessidestRätsepp, KadimagistrikraadTago SarapuuKaitstud2007Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, Loodusteadusliku hariduse keskus
Eestikeelse kõnesünteesi kasutatavus bioloogiaalaste tekstide edastamisel nägemispuuetega õpilasteleKübar, Küllimagistrikraad (teaduskraad)Tago SarapuuKaitstud2005Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Elektroonilise bioloogiaõpiku kasutamine vaegnägijate õpetamiselKõiv, Pillemagistrikraad (teaduskraad)Tago SarapuuKaitstud2000Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Elektroonilise bioloogiaõpiku kasutamine vaegnägijate õpetamiselKõiv, Pillemagistrikraad (teaduskraad)Tago SarapuuKaitstud2000Tartu Ülikool
Evaluation of the "Estonian Vertebrates" web site and its applicationAdojaan, Kristjanmagistrikraad (teaduskraad)Tago SarapuuKaitstud2000Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Bioloogia-geograafiateaduskonna dekanaat, Loodusteaduste didaktika lektoraat
Mudelipõhise õppe mõju gümnaasiumi õpilaste arusaamise muutumisele geneetilise info realiseerumisestPiksööt, JaanikamagistrikraadTago SarapuuKaitstud2008Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
Optimising Support Systems in Complex Virtual Learning Environments for Science Design-based Problem-solving in General SchoolsZinakov, MaksimdoktorikraadTago SarapuuJuhendamiselTartu Ülikool
Problem solving in web-based learning environmentPedaste, MargusdoktorikraadTago SarapuuKaitstud2006Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond
Scaffolding of collaborative decision-making on environmental dilemmasPata, KaidoktorikraadTago Sarapuu; Erno LehtinenKaitstud2005Turu Ülikool
The analyses of visualized information in computer-based learning environmentVillako, Heli-AnnelidoktorikraadTago SarapuuJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, Loodusteadusliku hariduse keskus
The application of the collaborative virtual workplace (CVW) in developing student's environmental decision-making skillsPata, Kaimagistrikraad (teaduskraad)Tago SarapuuKaitstud2001Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
The patterns of the analysis of visual information in problem-solving with computer-based modelsPiksööt, JaanikadoktorikraadTago SarapuuJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
The principles of the self-regulated and agent-supported inquiry process in a computer-based learning environmentRunnel, Maria IsabeldoktorikraadTago Sarapuu; Margus PedasteJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
Veebipõhise kaugkoolituskursuse "Noored ja narkomaania" mõju õpetajate narkomaaniaalastele teadmistele ja hoiakuteleJõgi, Kairemagistrikraad (teaduskraad)Tago SarapuuKaitstud2003Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Veebipõhiste mudelite rakendamise mõju visuaalse kirjaoskuse arendamisele põhikooli bioloogiasHelle KiviselgmagistrikraadTago SarapuuKaitstud2014Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut
Õpilaste arusaamise areng ainevahetuslikest protsessidest rakendades veebipõhiseid mudeleidKiudorf, GeamagistrikraadTago SarapuuKaitstud2010Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, Loodusteadusliku hariduse keskus
Õpilaste arusaamise kujundamine keemilisest tasakaalustSaar, MartinmagistrikraadTago SarapuuJuhendamisel
Õpilaste probleemide lahendamise oskuste arendamine õpisimulatsiooniga "Tiigriretk Eestimaal"Pedaste, Margusmagistrikraad (teaduskraad)Tago SarapuuKaitstud2001Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Molekulaar- ja rakubioloogia instituut