Urmas Sutrop

7.06.1956
+372 7377 701
+372 5207 188
urmas.sutrop@kirmus.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.07.2015–...    Eesti Kirjandusmuuseum, direktor (1,00)
2008–...    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Üldkeeleteaduse osakond, Professor (0,25)
29.05.2007–31.01.2011    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, antropoloogilise ja etnolingvistika professor (0,25)
01.02.2006–28.05.2007    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, antropoloogilise ja etnolingvistika professor (0,25)
2000–30.06.2015    Eesti Keele Instituut, direktor (1,00)
1999–2000    Konstanzi Ülikool, teadur (1,00)
1996–1998    Konstanzi Ülikool, teaduslik abitöötaja (Hiwi) projekti SFB 511 „Kirjandus ja antropoloogia“ alateemas „Meelte tajud keeles ja kirjanduses“. (1,00)
1992–1994    AS Estar-Strip, analüütik (1,00)
1986–1992    Eesti Biokeskus, teadur (1,00)
1984–1986    Eksperimentaalbioloogia Instituut, teadur (1,00)
 
 
Haridustee
1994–1998, Konstanzi Ülikool (Universität Konstanz), filosoofiadoktor (Dr. phil.) magna cum laude 1998 üldise keeleteaduse – ajaloolise keeleteaduse ja uralistika – evolutsioonilise psühholoogia erialal; doktoritöö teema: „Tajusõnavara eesti keeles: tüpoloogia, ajalugu ja kognitsioon“ (The Vocabulary of Sense Perception in Estonian: Typology, History, and Cognition).
1979–1984, Tartu Riiklik Ülikool, 1984 bioloogia – tsütoloogia – histoloogia erialal bioloogi, bioloogia- ja keemiaõpetaja kvalifikatsiooniga; diplomitöö teema: „Ardisia crispa A. DC. lehe baktersõlme siseste taimerakkude peenehitus“.
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2013−...    Eesti Inimõiguste Keskuse nõukogu liige
2009−...    Ajakirja „Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics“ peatoimetaja
2009−...    Tallinna Ülikooli lingvistika magistriprogrammi nõukogu liige
2009−...    Tallinna Ülikooli lingvistika doktoriõppe programmi nõukogu liige
2009−...    Tartu Ülikooli juures asuva "Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikooli" nõukogu liige
2008−...    Rahvaloenduse teadusnõukogu liige
2007−...    Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi nõukogu liige
2005−...    Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamatu toimetuskolleegiumi liige
2004−...    Emakeele Seltsi aastaraamatu toimetuskolleegiumi liige
Eesti keelenõukogu liige.
Teadusinstituutide nõukogu liige.
Eesti viipekeele ühiskomisjon liige.
Keeleseaduse töörühma liige (2002).
Riiklikku programmi „Eesti keel ja rahvuslik mälu (2004–2008)” ettevalmistava komisjoni esimees (2002–2003).
Riikliku programmi „Eesti keele keeletehnoloogiline tugi (2006–2010) ettevalmistava komisjoni esimees (2004–2005).
Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu esimees.
Ajakirja “TRAMES. A Journal of the Humanities and Social Sciences” peatoimetaja (alates 2003).
Tallinna Ülikooli eesti keele ja soome-ugri keelte magistri- ja doktoritööde kaitsmisnõukogu liige.
'International Expert Review Panel of the EUROCORES programme on “The Origin of Man, Language and languages” (OMML) at the European Science Foundation' liige.
‘EU PHARE Estonian Language Training Programme Steering Committee’ liige (2001-2004).
Eesti Keele Sihtasutuse nõukogu esimees.
Eesti Teadusfondi paneeli (2001 ja 2004) liige.
OÜ Keelevara nõukogu liige.
Asjatundjate komisjoni lõunaeesti keele õigusliku staatuse kindlaksmääramiseks liige (2004).
F. J. Wiedemanni juubeliaasta (2005) korraldamise töörühma liige.
Eesti kultuuripärandi hoidmise riikliku strateegia koostamise töörühma liige.
Riiklike teadus- ja arendusprogrammide koostamise põhimõtete väljatöötamise töörühma liige.
Tartu Ülikooli eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakonna nõukogu liige.
Tartu Ülikooli juures asuva doktorikooli "Keeleteadus ja -tehnoloogia" nõukogu liige.
2010−2010    Soome-ugri keelte alase arendustegevuste programmi koostamise komisjoni liige
2010−2011    Riikliku programmi "Eesti keeletehnoloogia (2011-2017)" koostamise komisjoni liige
2009−2013    Riikliku programmi "Eesti keel ja kultuurimälu (2009-2013)" juhtkomitee liige
2007−2013    Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liige
2007−2007    Ühiskondliku Leppe Sihtasutuse nõukogu liige
2007−2012    Riikliku programmi "Eestikeelse terminoloogia toetamine (2008-2012)" juhtkomitee liige
2006−2010    Riikliku programmi "Eesti keele keeletehnoloogiline tugi (2006-2010)" juhtkomitee liige
2002−2006    Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu liige.
2002−2006    Vabariigi Presidendi teadus- haridus- ja kultuurikomisjoni liige.

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2012, Urmas Sutrop, Kaitseministeeriumi hõbe-rinnamärk. 2. klass
2006, Urmas Sutrop, Valgetähe teenetemärk. IV klass
2001, Urmas Sutrop, B. G. Forseliuse Seltsi medal „Wastne Testament 1686“
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; PÕHISUUND: Leksikoloogia (värvinimed, teonüümid), sõnavara struktuur, eesti keele ajalugu, keelepuude teooria ja ajalugu, teoreetiline keeleteadus, tüpoloogia, semiootika.
 
 
Lisainfo
filosoofiadoktor (Dr. phil.)
Konstanzi ülikool, 1998

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
4.2.
2014
3.2.
2013
3.2.
2013
4.2.
2013
4.2.
2013
1.2.
2012
1.2.
2012
1.3.
2012
3.2.
2012
4.1.
2012
4.1.
2012
4.2.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
4.1.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
2.2.
2010
2.2.
2010
2.2.
2010
3.1.
2010
4.1.
2010
4.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
4.2.
2009
2.2.
2008
2.2.
2008
2.2.
2008
2.2.
2008
3.2.
2008
4.1.
2008
4.1.
2008
1.1.
2007
2.2.
2007
3.2.
2007
4.1.
2007
4.1.
2007
4.1.
2007
1.1.
2006
2.2.
2006
2.2.
2006
2.2.
2006
1.2.
2005
1.2.
2005
2.2.
2005
2.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
4.2.
2005
4.2.
2005
6.7.
2005
1.2.
2004
1.2.
2004
1.2.
2004
1.2.
2004
2.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
6.5.
2004
6.7.
2004
1.1.
2003
2.2.
2003
3.3.
2003
4.1.
2003
1.2.
2002
2.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
4.1.
2002
1.1.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
2.2.
2001
3.3.
2001
3.3.
2001
3.5.
2001
1.2.
2000
1.3.
2000
2.2.
2000
3.1.
2000
3.2.
2000
3.4.
2000
4.2.
2000
1.2.
1999
1.2.
1999
1.2.
1999
1.2.
1999
3.1.
1999
3.2.
1999
1.2.
1998
1.2.
1998
3.2.
1997
3.2.
1997
1.2.
1996
1.2.
1996
1.3.
1996
1.2.
1995
1.3.
1995
1.3.
1995
6.7.
1995
1.1.
1987
3.2.
1987
5.1.
1986
2.2.
1985
2.2.
1984
4.2.
1984

Urmas Sutrop

7.06.1956
+372 7377 701
+372 5207 188
urmas.sutrop@kirmus.ee

Career

Institution and occupation
01.07.2015–...    Estonian Literary Museum, director (1,00)
2008–...    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Department of General Linguistics, Professor (0,25)
29.05.2007–31.01.2011    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Professor of Anthropological and Ethnolinguistics (0,25)
01.02.2006–28.05.2007    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Professor (0,25)
2000–30.06.2015    Institute of the Estonian Language, director (1,00)
1999–2000    Konstanz University, Fritz-Thyssen scholar (1,00)
1996–1998    Konstanz University, assistant (Hiwi) at the research group "Sense Perception in Language and Literature" at the SFB 511 project "Literature and Anthropology". (1,00)
1992–1994    AS Estar-Strip, analyst (1,00)
1986–1992    Estonian Biocentre, scientist (1,00)
1984–1986    Institute of the Experimental Biology, scientist (1,00)
 
 
Education
Konstanz University, Germany. Doctor philosophiae (Dr. phil.) magna cum laude 1998. Qualifications: general linguistics – Histotical linguistics and Uralistics – evolutionary psychology; Dissertation "The Vocabulary of Sense Perception in Estonian: T
1979–1984, Tartu University, Diploma in biology and teacher of biology and chemistry 1984; qualifications: biology – cytology – histology; dissertation: "The fine structure of the bacterial leaf nodules of the spearflower Ardisia crispa A. DC.".
 
 
R&D related managerial and administrative work
2013−...    Member of the Council of the Estonian Human Rights Centre
2009−...    Editor-in-Chief of the journal „Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics“
2009−...    Member of the Council of the Master Programme in Linguistics at Tallinn University
2009−...    Member of the Council of the Doctoral Studies Programme in Linguistics at Tallinn University
2009−...    Member of the Council of the Doctoral School "Linguistics, philosophy and semiotics" at the Tartu University.
2008−...    Member of the Scientific Council for the Estonian Population Census
2007−...    Member of the Council of the Institute of Estonian and General Linguistics, University of Tartu
2005−...    Member of the Advisory Board of the "Estonian Papers in Applied Linguistics"
2004−...    Member of the Advisory Board of the Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
Member of the Estonian Language Council.
Member of the Council of the Estonian non-University Research Institutes.
Member of the Joint Commission for the Estonian Sign Language.
Member of the Working Group for the Language Law (2002).
Chairman of the Commission for Constituting of the Stae Programme "Estonian Lanfguage and National Memory (2004–2008)" (2002–2003).
Chairman of the Commission for Constituting of the Stae Programme "Human Language Technology Support for the Estonian Language (2006–2010)" (2004–2005).
Chairman of the Scientific Council of the Institute of the Estonian Language.
Editor-in-Chief of "TRAMES. A Journal of the Humanities and Social Sciences" (since 2003).
Member of the Master and Doctoral Commission for the Estonian and Finno-Ugric Languages at the University of Tallinn.
Member of the International Expert Review Panel of the EUROCORES programme on "The Origin of Man, Language and languages" (OMML) at the European Science Foundation.
Member of the EU PHARE Estonian Language Training Programme Steering Committee (2001-2004).
Chairman of the Foundation for the Estonian Language.
Member of the Estonian science Foundation Panels (2001 and 2004). liige.
Member of the Council of the "OÜ Keelevara".
Member of the Commission of Experts for the Legal Status of the Estonian Language in South-Estonia (2004).
Member of the Working Group for the Organizing of the year of jubilee of F. J. Wiedemann (2005).
Member of the Working Group for Constituting of the State Strategy for the Preservation of the Estonian Cultural Heritage.
Member of the Working Group for Constituting of the Principles for the State R&D Programmes.
Member of the Council of the Department of the Estonian and Finno-Ugric Linguistics at the Tartu University.
Member of the Council of the Doctoral School "Linguistics and Human Language Technology" at the Tartu University.
2010−2010    Member of the Commitee for Prepearing R&D Programme for the Finno-Ugric Languages
2010−2011    Member of the Commitee for Prepearing the State Progeramme "Estonian Language Technology" (2011-2017)
2009−2013    Member of the Commitee of the National Programme "Estonian language and the Memory of Culture (2009-2013)"
2007−2013    Member of the Council of the Estonian Cooperation Assembly
2007−2007    Member of the Council of the Estonian Foundation for Public Understanding
2007−2012    Member of the Commitee of the "National Programme for Estonian Language Terminology (2008-2012)"
2006−2010    Member of the Commitee of the "National Programme for Estonian Language Technology"
2002−2006    Member of the Academic Council of the President of the Republic of Estonia.
2002−2006    Member of the Commission of the Science, Education, and Culture at the Academic Council of the President of the Republic of Estonia.

Qualifications

 
 
Honours & awards
2012, Urmas Sutrop, Ministry of Defence silver-decoration of honour. 2nd class
2006, Urmas Sutrop, Decoration "Valgetäht" [White Star], 4th class
2001, Urmas Sutrop, Medal of the Forselius Society “Wastne Testament 1686”
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; SPECIALITY: Lexicology (basic colour terms), vocabulary structure, history of the Estonian language, language family tree theory and its history, theoretical linguistics, typology, semiotics.
 
 
Additional information
Doctor philosophiae (Dr. phil.)
Konstanz University, 1998

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
4.2.
2014
3.2.
2013
3.2.
2013
4.2.
2013
4.2.
2013
1.2.
2012
1.2.
2012
1.3.
2012
3.2.
2012
4.1.
2012
4.1.
2012
4.2.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
4.1.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
2.2.
2010
2.2.
2010
2.2.
2010
3.1.
2010
4.1.
2010
4.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
4.2.
2009
2.2.
2008
2.2.
2008
2.2.
2008
2.2.
2008
3.2.
2008
4.1.
2008
4.1.
2008
1.1.
2007
2.2.
2007
3.2.
2007
4.1.
2007
4.1.
2007
4.1.
2007
1.1.
2006
2.2.
2006
2.2.
2006
2.2.
2006
1.2.
2005
1.2.
2005
2.2.
2005
2.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
4.2.
2005
4.2.
2005
6.7.
2005
1.2.
2004
1.2.
2004
1.2.
2004
1.2.
2004
2.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
6.5.
2004
6.7.
2004
1.1.
2003
2.2.
2003
3.3.
2003
4.1.
2003
1.2.
2002
2.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
4.1.
2002
1.1.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
2.2.
2001
3.3.
2001
3.3.
2001
3.5.
2001
1.2.
2000
1.3.
2000
2.2.
2000
3.1.
2000
3.2.
2000
3.4.
2000
4.2.
2000
1.2.
1999
1.2.
1999
1.2.
1999
1.2.
1999
3.1.
1999
3.2.
1999
1.2.
1998
1.2.
1998
3.2.
1997
3.2.
1997
1.2.
1996
1.2.
1996
1.3.
1996
1.2.
1995
1.3.
1995
1.3.
1995
6.7.
1995
1.1.
1987
3.2.
1987
5.1.
1986
2.2.
1985
2.2.
1984
4.2.
1984
  • Leitud 13 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
EKKMEKKM09-121Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakirja väljaandmine kõrgetasemelise humanitaarajakirjana01.01.200931.12.2009Helle MetslangTartu Ülikool1 804,23 EUR
SFSF0050042s08Eesti keel kui modelleeriv kommunikatiivne süsteem: kood, tõlge ja ajalugu01.01.200831.12.2008Urmas SutropEesti Keele Instituut31 955,82 EUR
MUUEesti Keele Instituudi väljaanded01.01.201031.12.2010Urmas SutropEesti Keele Instituut0,00 EUR
MUUEesti keele sõnavara ajaloo uurimine01.01.201331.12.2013Urmas SutropEesti Keele Instituut0,00 EUR
EKRMEKRM04-44Eesti piiblitõlgete leksikaalne ja grammatiline andmebaas01.01.200431.12.2008Kristiina RossEesti Keele Instituut64 870,31 EUR
MUUEesti viipekeele lisamine Eesti keele põhisõnavara sõnastikku01.01.201031.12.2010Urmas SutropEesti Keele Instituut0,00 EUR
EKRMEKRM04-25Eesti-X-keele sõnastik01.01.200431.12.2005Urmas SutropEesti Keele Instituut28 760,24 EUR
ETFETF6744Keelepuuteooria ja mõned leksikaal-semantilised väljad (värvid, inimene).01.01.200631.12.2009Urmas SutropEesti Keele Instituut51 630,40 EUR
MUUKohanimed ja ja kontseptuaalne semantika01.01.201131.12.2011Urmas SutropEesti Keele Instituut0,00 EUR
SFSF0050037s10SÕNA JA MÕISTE EESTI SÕNAVARA JA KOHANIMEDE KUJUNEMISEL 01.01.201031.12.2014Urmas SutropEesti Keele Instituut396 284,88 EUR
SFSF0052488s03Tänapäeva eesti keele leksikaalne ja grammatiline struktuur01.01.200331.12.2007Urmas SutropEesti Keele Instituut683 726,82 EUR
MUUVärvinimede variatiivsus sõnavara kujunemisel01.01.201131.12.2011Urmas SutropEesti Keele Instituut0,00 EUR
MUUVärviverbid ja kohanimed01.01.201231.12.2012Urmas SutropEesti Keele Instituut0,00 EUR
  • Leitud 127 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Kallasmaa, Marja; Saar, Evar; Päll, Peeter; Joalaid, Marje; Kiristaja, Arvis; Ernits, Enn; Faster, Mariko; Puss, Fred; Laansalu, Tiina; Alas, Marit; Pall, Valdek; Blomqvist, Marianne; Kuslap, Marge; Šteingolde, Anželika; Pajusalu, Karl; Sutrop, Urmas (2016). Eesti kohanimeraamat. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.3.3.
Sutrop, U. (2014). Livonian landscapes in the historical geography of Livonia and the division of the Livonian tribes. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 5 (1), 27−36.10.12697/jeful.2014.5.1.02.1.1.
Uusküla, Mari; Sutrop, Urmas (2014). Põhivärvinimed Läänemere ümbruse keeltes: areaalsed, universaalsed või relativistlikud. Keel ja Kirjandus, 670−683.1.1.
Gao, J.; Sutrop, U (2014). The Basic Color Terms of Mandarin Chinese: A theory-driven experimental study. Studies in Language, 38 (2), 335−359.10.1075/sl.38.2.03gao.1.1.
Jõgi, A. (2014). Inglise päritolu sõnad eesti keeles. Koostanud ja toimetanud U.Sutrop. Toimetanud T. Paet. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.4.2.
Sutropss, Urmass (2013). Par lībiešu Metsepoles novada robežām ziemeļos senās neatkarības laikos. Blumberga, R., Mekeleinens, T. Pajusalu, K.. Lībieši. Vešture, valoda un kultura (133-−147).. Rīga: Līvõ Kultūr sidām.3.2.
Tavast, Arvi; Uusküla, Mari; Parker, Kelly; Sutrop, Urmas (2013). Using probabilistic conceptual graphs for representing colour terms in dictionaries. In: Rossi, Maurizio (Ed.). Colour and Colorimetry Multidisciplinary Contributions Vol. IX B (455−466).. Rimini: Maggioli Editore.3.2.
Laande, Alli; Todesk, Triin (2013). Mulgi sõnastik. Abja-Paluoja, Tallinn, Tartu: Eesti Keele Sihtasutus.3.3.
Laande, Alli; Todesk, Triin (2013). Mulgi sõnastik (veebiversioon). 10.15155/3-00-0000-0000-0000-06336L.3.3.
Boas, F. (2013). Primitiivne teadvus. Tõlkinud M. Rennebaum. Toimetanud U. Sutrop. . Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. (Avatud Eesti Raamat; Töid antropoloogilise ja etnolingvistika vallast. Irdraamatud).4.2.
Vääri, E. (2013). Sugulusalane sõnavara läänemeresoome keeltes. Koostanud ja toimetanud Urmas Sutrop. toimetanud Maria-Maren Sepper. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.4.2.
Uusküla, Mari; Hollman, Liivi; Sutrop, Urmas (2012). Basic colour terms in five Finno-Ugric languages and Estonian Sign Language: A comparative study. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 3 (1), 47−86.1.2.
Sutrop, U. (2012). Estonian traces in the tree of life concept and in the language family tree theory. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 3 (1), 297−326.1.2.
Sutrop, U. (2012). Kuidas me mõistame rahvusteadust? Akadeemia, 24 (7), 1155−1177.1.3.
Sutrop, U. (2012). Eesti jälg keelepuu teoorias. Rohtmets, I., Tiivel, T. (Toim.). Lehed ja tähed. Mitmekesisus - maailma loov alge (218−225).. Tallinn: MTÜ Loodusajakiri. (Looduse ja teaduse aastaraamat; 8).3.2.
Ariste, P. (2012). Mustlaste raamat. Toim. Sutrop, U. Töid antropoloogilise ja etnolingvistika vallast: Eesti Keele Sihtasutus.4.1.
Hjelmslev, L. (2012). Sissejuhatus keeleteooria alustesse. Tõlkinud Jaan Pärnamäe, koostanud U. Sutrop. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.4.1.
Õim, S. (2012). Loomariik setu rahvalauludes. Eläjäriik seto rahvalauluh. Toim. U. Sutrop. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.4.2.
Hollman, L., Sutrop, U. (2011). Basic color terms in Estonian Sign Language. Sign Language Studies, 11 (2), 130−157.1.1.
Sutrop, U. (2011). Towards a semiotic theory of basic colour terms and the semiotics of Juri Lotman. In: Biggam, Carole P., Carole Hough, Christian J. Kay and David R. Simmons (Ed.). New Directions in Colour Studies (39−48).. Amsterdam: Benjamins.3.1.
Sutrop, U. (2011). Eesti keele põhivärvinimed. Uusküla, M., Sutrop, U. (Toim.). Värvinimede raamat (65−82).. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. (Töid antropoloogilise ja etnolingvistika vallast; 5).3.2.
Sutrop, U. (2011). Eesti keele värvussõnavara arengu põhijooni. Uusküla, M., Sutrop, U. (Toim.). Värvinimede raamat (397−420).. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. (Töid antropoloogilise ja etnolingvistika vallast; 5).3.2.
Sutrop, U. (2011). Juri Lotmani semiootika ja põhivärvinimede teooria. Uusküla, M., Sutrop, U. (Toim.). Värvinimede raamat (421−433).. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. (Töid antropoloogilise ja etnolingvistika vallast; 5).3.2.
Uusküla, M., Sutrop, U. (2011). Kas ungari keeles on kaks punase värvi põhinime piros ja vörös? Uusküla, M., Sutrop, U. (Toim.). Värvinimede raamat (211−225).. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. (Töid antropoloogilise ja etnolingvistika vallast; 5).3.2.
Sutrop, U. (2011). Liivlaste Metsepole maakonna ulatusest põhja suunas muistse iseseisvuse ajal. Blumberga, R., Mäkeläinen, T., Pajusalu, K. (Toim.). Liivlased. Ajalugu, keel ja kultuur (105−116).. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.3.2.
  • Leitud 31 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Arvu kategooria eesti viipekeelesMiljan, Merilinmagistrikraad (teaduskraad)Urmas SutropKaitstud2002Eesti Humanitaarinstituut
Basic Color Terms in Chinese: Studies after the Evolutionary Theory of Basic Color TermsGao, JingyidoktorikraadUrmas SutropKaitstud2014Tartu Ülikool
Basic Colour Terms in Estonina Sign LanguageHollman, LiividoktorikraadUrmas SutropKaitstud2010Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Basic colour terms in Finno-Ugric and Slavonic languages: Myths and factsUusküla, MaridoktorikraadUrmas SutropKaitstud2008Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Üldkeeleteaduse osakond, Üldkeeleteaduse osakond
Eesnimed apellatiivsete keelenditenaMäearu, Sirjemagistrikraad (teaduskraad)Urmas SutropKaitstud2002Tartu Ülikool
Eesti keele vaimuliku sõnavara kujunemineSoosaar, Sven-ErikdoktorikraadUrmas Sutrop; Kristiina RossJuhendamiselTartu Ülikool
Eestlaste emotsioonisõnavaraVainik, Enemagistrikraad (teaduskraad)Urmas SutropKaitstud2001Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Üldkeeleteaduse osakond, Üldkeeleteaduse õppetool
Elusloodus eesti keeles: prototüüpsus ning abstraktse taksonoomia konstrueerimineEessalu, MartinmagistrikraadUrmas Sutrop; Mari UuskülaKaitstud2012Tartu Ülikool
Isiksuseomaduste sõnavara semantika eesti keelesOrav, HeilidoktorikraadHaldur Õim; Urmas SutropKaitstud2006Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakond
Keelekontaktid ja värvinimede variatiivsus eri keeltesRätsep, KaididoktorikraadUrmas Sutrop; Mari UuskülaJuhendamiselTartu Ülikool
Lexical knowledge of emotions: the structure, variability and semantics of the Estonian emotion vocabularyVainik, EnedoktorikraadUrmas SutropKaitstud2004Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Üldkeeleteaduse osakond, Üldkeeleteaduse õppetool
Lingvistiline kategoriseerimine eesti keeles: mõningate leksikaal-semantiliste väljade kategoriaalsus ja prototüüpsusEessalu, MartindoktorikraadUrmas Sutrop; Mari UuskülaJuhendamiselTartu Ülikool
Linnunimed mari keelesYuzieva, KristinadoktorikraadUrmas SutropJuhendamiselTartu Ülikool
Osnovnyje tsvetooboznachenija v permskih jazykahRyabina, ElenadoktorikraadUrmas SutropKaitstud2011Tartu Ülikool
OUT in Estonian, Võro, Latvian and Lithuanian: A Usage-Based Approach to the Grammaticalization and Gradience of Spatial Grams of the EXTERIOR-REGIONKarjus, AndresmagistrikraadUrmas Sutrop; Ann VeismannKaitstud2012Tartu Ülikool
Protouurali sõnavara levik ajas ja ruumisMerilo, AlodoktorikraadUrmas SutropJuhendamiselTartu Ülikool
Puu- ja põõsakategooria, hiiepuu võimaliku liigi ja metsa kirjeldused tänapäeva eesti keelesAlgvere, KristelmagistrikraadUrmas SutropKaitstud2014Tartu Ülikool
Põhivärvinimed leedu keelesPranaityte, SimonamagistrikraadMari Uusküla; Urmas SutropKaitstud2010Tartu Ülikool
Põhivärvinimedest Võru murdes. Põhinimed, nende struktuur kja kujunemineNele KatvelmagistrikraadUrmas SutropKaitstud2008Tallinna Ülikool
Sagedamate inimest tähistavate sõnade kollokatsioonid eesti keelesPiits, LiisidoktorikraadUrmas SutropKaitstud2015Tartu Ülikool
Sugulust märkivad sõnad tänapäeva ungari keeles ning nende roll suhtlusesOllin, Keiu-NillemagistrikraadUrmas SutropKaitstud2008Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond
Sõnade mees, naine ja inimene esinemisümbrusest ja stiilivärvingustPiits, Liisimagistrikraad (teaduskraad)Urmas SutropKaitstud2004Tallinna Pedagoogikaülikool
Tajuverbid eesti keelesLinkgreim, Maria-MarendoktorikraadUrmas Sutrop; Helle MetslangJuhendamiselTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond
The creation of the Estonian Emotional Speech Corpus and the perception of emotionsAltrov, RenedoktorikraadHille Pajupuu; Urmas SutropKaitstud2014Tartu Ülikool
Tsitaatsõnade häälduse esitus "Võõrsõnade leksikonis"Paet, Tiinamagistrikraad (teaduskraad)Hille Pajupuu; Urmas SutropKaitstud2010Tartu Ülikool