Urmas Sutrop

7.06.1956
+372 7377 701
+372 5207 188
urmas.sutrop@kirmus.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.07.2015–...    Eesti Kirjandusmuuseum, direktor (1,00)
2008–...    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Üldkeeleteaduse osakond, Professor (0,25)
29.05.2007–31.01.2011    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, antropoloogilise ja etnolingvistika professor (0,25)
01.02.2006–28.05.2007    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, antropoloogilise ja etnolingvistika professor (0,25)
2000–30.06.2015    Eesti Keele Instituut, direktor (1,00)
1999–2000    Konstanzi Ülikool, teadur (1,00)
1996–1998    Konstanzi Ülikool, teaduslik abitöötaja (Hiwi) projekti SFB 511 „Kirjandus ja antropoloogia“ alateemas „Meelte tajud keeles ja kirjanduses“. (1,00)
1992–1994    AS Estar-Strip, analüütik (1,00)
1986–1992    Eesti Biokeskus, teadur (1,00)
1984–1986    Eksperimentaalbioloogia Instituut, teadur (1,00)
 
 
Haridustee
1994–1998, Konstanzi Ülikool (Universität Konstanz), filosoofiadoktor (Dr. phil.) magna cum laude 1998 üldise keeleteaduse – ajaloolise keeleteaduse ja uralistika – evolutsioonilise psühholoogia erialal; doktoritöö teema: „Tajusõnavara eesti keeles: tüpoloogia, ajalugu ja kognitsioon“ (The Vocabulary of Sense Perception in Estonian: Typology, History, and Cognition).
1979–1984, Tartu Riiklik Ülikool, 1984 bioloogia – tsütoloogia – histoloogia erialal bioloogi, bioloogia- ja keemiaõpetaja kvalifikatsiooniga; diplomitöö teema: „Ardisia crispa A. DC. lehe baktersõlme siseste taimerakkude peenehitus“.
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2013−...    Eesti Inimõiguste Keskuse nõukogu liige
2009−...    Ajakirja „Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics“ peatoimetaja
2009−...    Tallinna Ülikooli lingvistika magistriprogrammi nõukogu liige
2009−...    Tallinna Ülikooli lingvistika doktoriõppe programmi nõukogu liige
2009−...    Tartu Ülikooli juures asuva "Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikooli" nõukogu liige
2008−...    Rahvaloenduse teadusnõukogu liige
2007−...    Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi nõukogu liige
2005−...    Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamatu toimetuskolleegiumi liige
2004−...    Emakeele Seltsi aastaraamatu toimetuskolleegiumi liige
Eesti keelenõukogu liige.
Teadusinstituutide nõukogu liige.
Eesti viipekeele ühiskomisjon liige.
Keeleseaduse töörühma liige (2002).
Riiklikku programmi „Eesti keel ja rahvuslik mälu (2004–2008)” ettevalmistava komisjoni esimees (2002–2003).
Riikliku programmi „Eesti keele keeletehnoloogiline tugi (2006–2010) ettevalmistava komisjoni esimees (2004–2005).
Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu esimees.
Ajakirja “TRAMES. A Journal of the Humanities and Social Sciences” peatoimetaja (alates 2003).
Tallinna Ülikooli eesti keele ja soome-ugri keelte magistri- ja doktoritööde kaitsmisnõukogu liige.
'International Expert Review Panel of the EUROCORES programme on “The Origin of Man, Language and languages” (OMML) at the European Science Foundation' liige.
‘EU PHARE Estonian Language Training Programme Steering Committee’ liige (2001-2004).
Eesti Keele Sihtasutuse nõukogu esimees.
Eesti Teadusfondi paneeli (2001 ja 2004) liige.
OÜ Keelevara nõukogu liige.
Asjatundjate komisjoni lõunaeesti keele õigusliku staatuse kindlaksmääramiseks liige (2004).
F. J. Wiedemanni juubeliaasta (2005) korraldamise töörühma liige.
Eesti kultuuripärandi hoidmise riikliku strateegia koostamise töörühma liige.
Riiklike teadus- ja arendusprogrammide koostamise põhimõtete väljatöötamise töörühma liige.
Tartu Ülikooli eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakonna nõukogu liige.
Tartu Ülikooli juures asuva doktorikooli "Keeleteadus ja -tehnoloogia" nõukogu liige.
2010−2010    Soome-ugri keelte alase arendustegevuste programmi koostamise komisjoni liige
2010−2011    Riikliku programmi "Eesti keeletehnoloogia (2011-2017)" koostamise komisjoni liige
2009−2013    Riikliku programmi "Eesti keel ja kultuurimälu (2009-2013)" juhtkomitee liige
2007−2013    Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liige
2007−2007    Ühiskondliku Leppe Sihtasutuse nõukogu liige
2007−2012    Riikliku programmi "Eestikeelse terminoloogia toetamine (2008-2012)" juhtkomitee liige
2006−2010    Riikliku programmi "Eesti keele keeletehnoloogiline tugi (2006-2010)" juhtkomitee liige
2002−2006    Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu liige.
2002−2006    Vabariigi Presidendi teadus- haridus- ja kultuurikomisjoni liige.

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2012, Urmas Sutrop, Kaitseministeeriumi hõbe-rinnamärk. 2. klass
2006, Urmas Sutrop, Valgetähe teenetemärk. IV klass
2001, Urmas Sutrop, B. G. Forseliuse Seltsi medal „Wastne Testament 1686“
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; PÕHISUUND: Leksikoloogia (värvinimed, teonüümid), sõnavara struktuur, eesti keele ajalugu, keelepuude teooria ja ajalugu, teoreetiline keeleteadus, tüpoloogia, semiootika.
 
 
Lisainfo
filosoofiadoktor (Dr. phil.)
Konstanzi ülikool, 1998

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
4.2.
2014
3.2.
2013
3.2.
2013
4.2.
2013
4.2.
2013
1.2.
2012
1.2.
2012
1.3.
2012
3.2.
2012
4.1.
2012
4.1.
2012
4.2.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
4.1.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
2.2.
2010
2.2.
2010
2.2.
2010
3.1.
2010
4.1.
2010
4.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
4.2.
2009
2.2.
2008
2.2.
2008
2.2.
2008
2.2.
2008
3.2.
2008
4.1.
2008
4.1.
2008
1.1.
2007
2.2.
2007
3.2.
2007
4.1.
2007
4.1.
2007
4.1.
2007
1.1.
2006
2.2.
2006
2.2.
2006
2.2.
2006
1.2.
2005
1.2.
2005
2.2.
2005
2.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
4.2.
2005
4.2.
2005
6.7.
2005
1.2.
2004
1.2.
2004
1.2.
2004
1.2.
2004
2.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
6.5.
2004
6.7.
2004
1.1.
2003
2.2.
2003
3.3.
2003
4.1.
2003
1.2.
2002
2.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
4.1.
2002
1.1.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
2.2.
2001
3.3.
2001
3.3.
2001
3.5.
2001
1.2.
2000
1.3.
2000
2.2.
2000
3.1.
2000
3.2.
2000
3.4.
2000
4.2.
2000
1.2.
1999
1.2.
1999
1.2.
1999
1.2.
1999
3.1.
1999
3.2.
1999
1.2.
1998
1.2.
1998
3.2.
1997
3.2.
1997
1.2.
1996
1.2.
1996
1.3.
1996
1.2.
1995
1.3.
1995
1.3.
1995
6.7.
1995
1.1.
1987
3.2.
1987
5.1.
1986
2.2.
1985
2.2.
1984
4.2.
1984

Urmas Sutrop

7.06.1956
+372 7377 701
+372 5207 188
urmas.sutrop@kirmus.ee

Career

Institution and occupation
01.07.2015–...    Estonian Literary Museum, director (1,00)
2008–...    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Department of General Linguistics, Professor (0,25)
29.05.2007–31.01.2011    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Professor of Anthropological and Ethnolinguistics (0,25)
01.02.2006–28.05.2007    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Professor (0,25)
2000–30.06.2015    Institute of the Estonian Language, director (1,00)
1999–2000    Konstanz University, Fritz-Thyssen scholar (1,00)
1996–1998    Konstanz University, assistant (Hiwi) at the research group "Sense Perception in Language and Literature" at the SFB 511 project "Literature and Anthropology". (1,00)
1992–1994    AS Estar-Strip, analyst (1,00)
1986–1992    Estonian Biocentre, scientist (1,00)
1984–1986    Institute of the Experimental Biology, scientist (1,00)
 
 
Education
Konstanz University, Germany. Doctor philosophiae (Dr. phil.) magna cum laude 1998. Qualifications: general linguistics – Histotical linguistics and Uralistics – evolutionary psychology; Dissertation "The Vocabulary of Sense Perception in Estonian: T
1979–1984, Tartu University, Diploma in biology and teacher of biology and chemistry 1984; qualifications: biology – cytology – histology; dissertation: "The fine structure of the bacterial leaf nodules of the spearflower Ardisia crispa A. DC.".
 
 
R&D related managerial and administrative work
2013−...    Member of the Council of the Estonian Human Rights Centre
2009−...    Editor-in-Chief of the journal „Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics“
2009−...    Member of the Council of the Master Programme in Linguistics at Tallinn University
2009−...    Member of the Council of the Doctoral Studies Programme in Linguistics at Tallinn University
2009−...    Member of the Council of the Doctoral School "Linguistics, philosophy and semiotics" at the Tartu University.
2008−...    Member of the Scientific Council for the Estonian Population Census
2007−...    Member of the Council of the Institute of Estonian and General Linguistics, University of Tartu
2005−...    Member of the Advisory Board of the "Estonian Papers in Applied Linguistics"
2004−...    Member of the Advisory Board of the Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
Member of the Estonian Language Council.
Member of the Council of the Estonian non-University Research Institutes.
Member of the Joint Commission for the Estonian Sign Language.
Member of the Working Group for the Language Law (2002).
Chairman of the Commission for Constituting of the Stae Programme "Estonian Lanfguage and National Memory (2004–2008)" (2002–2003).
Chairman of the Commission for Constituting of the Stae Programme "Human Language Technology Support for the Estonian Language (2006–2010)" (2004–2005).
Chairman of the Scientific Council of the Institute of the Estonian Language.
Editor-in-Chief of "TRAMES. A Journal of the Humanities and Social Sciences" (since 2003).
Member of the Master and Doctoral Commission for the Estonian and Finno-Ugric Languages at the University of Tallinn.
Member of the International Expert Review Panel of the EUROCORES programme on "The Origin of Man, Language and languages" (OMML) at the European Science Foundation.
Member of the EU PHARE Estonian Language Training Programme Steering Committee (2001-2004).
Chairman of the Foundation for the Estonian Language.
Member of the Estonian science Foundation Panels (2001 and 2004). liige.
Member of the Council of the "OÜ Keelevara".
Member of the Commission of Experts for the Legal Status of the Estonian Language in South-Estonia (2004).
Member of the Working Group for the Organizing of the year of jubilee of F. J. Wiedemann (2005).
Member of the Working Group for Constituting of the State Strategy for the Preservation of the Estonian Cultural Heritage.
Member of the Working Group for Constituting of the Principles for the State R&D Programmes.
Member of the Council of the Department of the Estonian and Finno-Ugric Linguistics at the Tartu University.
Member of the Council of the Doctoral School "Linguistics and Human Language Technology" at the Tartu University.
2010−2010    Member of the Commitee for Prepearing R&D Programme for the Finno-Ugric Languages
2010−2011    Member of the Commitee for Prepearing the State Progeramme "Estonian Language Technology" (2011-2017)
2009−2013    Member of the Commitee of the National Programme "Estonian language and the Memory of Culture (2009-2013)"
2007−2013    Member of the Council of the Estonian Cooperation Assembly
2007−2007    Member of the Council of the Estonian Foundation for Public Understanding
2007−2012    Member of the Commitee of the "National Programme for Estonian Language Terminology (2008-2012)"
2006−2010    Member of the Commitee of the "National Programme for Estonian Language Technology"
2002−2006    Member of the Academic Council of the President of the Republic of Estonia.
2002−2006    Member of the Commission of the Science, Education, and Culture at the Academic Council of the President of the Republic of Estonia.

Qualifications

 
 
Honours & awards
2012, Urmas Sutrop, Ministry of Defence silver-decoration of honour. 2nd class
2006, Urmas Sutrop, Decoration "Valgetäht" [White Star], 4th class
2001, Urmas Sutrop, Medal of the Forselius Society “Wastne Testament 1686”
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; SPECIALITY: Lexicology (basic colour terms), vocabulary structure, history of the Estonian language, language family tree theory and its history, theoretical linguistics, typology, semiotics.
 
 
Additional information
Doctor philosophiae (Dr. phil.)
Konstanz University, 1998

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
4.2.
2014
3.2.
2013
3.2.
2013
4.2.
2013
4.2.
2013
1.2.
2012
1.2.
2012
1.3.
2012
3.2.
2012
4.1.
2012
4.1.
2012
4.2.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
4.1.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
2.2.
2010
2.2.
2010
2.2.
2010
3.1.
2010
4.1.
2010
4.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
4.2.
2009
2.2.
2008
2.2.
2008
2.2.
2008
2.2.
2008
3.2.
2008
4.1.
2008
4.1.
2008
1.1.
2007
2.2.
2007
3.2.
2007
4.1.
2007
4.1.
2007
4.1.
2007
1.1.
2006
2.2.
2006
2.2.
2006
2.2.
2006
1.2.
2005
1.2.
2005
2.2.
2005
2.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
4.2.
2005
4.2.
2005
6.7.
2005
1.2.
2004
1.2.
2004
1.2.
2004
1.2.
2004
2.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
6.5.
2004
6.7.
2004
1.1.
2003
2.2.
2003
3.3.
2003
4.1.
2003
1.2.
2002
2.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
4.1.
2002
1.1.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
2.2.
2001
3.3.
2001
3.3.
2001
3.5.
2001
1.2.
2000
1.3.
2000
2.2.
2000
3.1.
2000
3.2.
2000
3.4.
2000
4.2.
2000
1.2.
1999
1.2.
1999
1.2.
1999
1.2.
1999
3.1.
1999
3.2.
1999
1.2.
1998
1.2.
1998
3.2.
1997
3.2.
1997
1.2.
1996
1.2.
1996
1.3.
1996
1.2.
1995
1.3.
1995
1.3.
1995
6.7.
1995
1.1.
1987
3.2.
1987
5.1.
1986
2.2.
1985
2.2.
1984
4.2.
1984