14.10.1973
53422360
argo.normak@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2013–...   
AS A. Le Coq, energeetika- ja haldusjuht
2006–2013   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, vanemspetsialist (1,00)
01.01.2005–31.12.2006   
Filter AS, müügiinsener
01.01.2000–31.12.2005   
AS Termox, projektijuht
 
 
Haridustee
2008–...   
Eesti Maaülikool, doktorant
1992–1997   
Eesti Põllumajandusülikool, põllumajandusenergeetika
 
 
Lisainfo
Eesti Maaülikooli vilistlaskogu juhatuse liige;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.16. Biotehnoloogia (loodusteadused ja tehnika); TÄPSUSTUS: Bioenergeetika, anaeroobse kääritamise juhtimine ja automaatika
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.17 Energeetikaalased uuringud; CERCS KLASSIFIKAATOR: T140 Energeetika ; TÄPSUSTUS: Biogaasi tehnoloogiad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2015
1.1.
2014
5.2.
2014
1.2.
2012
3.2.
2012
3.5.
2012
1.2.
2011
1.2.
2010
3.5.
2010
3.5.
2009
3.5.
2002
3.2.
2001
18.04.2018
14.10.1973
53422360
argo.normak@emu.ee

Career

Institutions and positions
01.01.2005–31.12.2006   
Filter Ltd, Sales Manager
01.01.2000–31.12.2005   
Termox Ltd, Project Manager
 
 
Education
2008–...   
Estonian University of Life Sciences, PhD student
1992–1997   
Estonian Agricultural University, Agricultural Energetics
 
 
Additional information
Member of the Board of Alumni Association of Estonian University of Life Sciences;

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.16. Biotechnology relating to Natural Sciences and Engineering; SPECIFICATION: Bio Energy, Anaerobic digestion control and automation
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.17 Energetic Research; CERCS CLASSIFICATION: T140 Energy research ; SPECIFICATION: Biogas Technology
 
 

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2012
3.2.
2012
3.5.
2012
1.2.
2011
1.2.
2010
3.5.
2010
3.5.
2009
3.5.
2002
3.2.
2001
18.04.2018